loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Kolejne wsparcie dla Powiatu Koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie loga projektu

W ramach drugiego naboru pomiędzy zdjęcie baneru Covid-19 wiszącego na ścianie DPS-u EtolaNarodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach a Powiatem Koneckim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjentami projektu są Domy Pomocy Społecznej: „Cichy Zakątek” w Końskich i „Etola” w Rudzie Pilczyckiej prowadzone przez Powiat Konecki. Wysokość przyznanego wsparcia finansowego dla Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, w kwocie: 43 894,00 zł i dla Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich, w kwocie: 94 062,26 zł.

 

Przewidziane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Projekt ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii oraz ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

W ramach grantu przewiduje się następujące działania:

  1. Wypłatę za okres od 1 września 2020 r do 31 grudnia 2020 r. dodatków do wynagrodzenia dla 18 pielęgniarek w DPS, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt.

Projekt realizowany w formule grantowej w okresie do 31 sierpnia 2021 roku.

Renata Doniecka