loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Wywieś Flagę! 14 kwietnia – Święto Chrztu Polski!

Paweł Goraj - Administrator

Drodzy, Szanowni Mieszkańcy Powiatu Koneckiego!zdjęcie Starosty Grzegorza Pieca

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem stosownej ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto to, ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego”.

Święto Chrztu Polski ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. Święto to, obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez społeczeństwo. Zostało ostatecznie przyjęte w 2019 r., kiedy prezydent Andrzej Duda podpisał dokument, którego treść wcześniej przegłosował Sejm i Senat. Ustawa o Święcie Chrztu Polski mówi, że nie jest to dzień wolny od pracy, co oznacza, że nie zwalnia nas on z zawodowych obowiązków. Dzień ten nie jest także dniem wolnym od nauki.

 

W związku z powyższym zachęcam wszystkich mieszkańców Powiatu Koneckiego do powieszenia lub wyeksponowania flagi w oknie lub na swoim balkonie, na znak naszego przywiązania do Ojczyzny.

Włodarzy miast i gmin zachęcam, by uczcili to Święto poprzez wywieszenie flag na budynkach użyteczności publicznej oraz zachęcając do tego podległe sobie jednostki.

To nie tylko podkreśli wagę tego wydarzenia, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa, nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.

Mimo, że szkoły w tym czasie najprawdopodobniej będą zamknięte, prosimy o pamięć, zwłaszcza w roku przyszłym. Te obchody powinny stać się ważnym elementem wychowania, szkoły mogłyby w tym terminie organizować uroczyste akademie, czy też inne wydarzenia o charakterze patriotycznym.

Gorąco zachęcam Państwa do podkreślenia ważności tego Święta.

Starosta Konecki

Grzegorz Piec

swieto chrztu polski