loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

SZKOLENIE DOTYCZĄCE ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH

9 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego zdjęcie szkoleniew Końskich odbyło się bezpłatne szkolenie dotyczące rozliczania projektów unijnych. Zostało ono zorganizowane przy współudziale Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Prowadzącymi szkolenie byli: Małgorzata Toporek, Artur Kosmala i Ireneusz Sobala. Spotkanie otworzył Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki, „który zachęcał wszystkich przybyłych do uczestnictwa w tego typu szkoleniach, ponieważ pozwolą one właściwie zrozumieć problematykę rozliczania poszczególnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

 

Nie jest to problematyka łatwa, jednak każda jednostka podległa samorządom powinna dobrze i rzetelnie rozliczyć środki pozyskane z zewnątrz”. Zakres szkolenia obejmował także prezentację Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Prelegenci przedstawili zasady sprawozdawczości i rozliczania projektów finansowanych z EFRR i EFS ( obowiązujące przepisy krajowe i unijne oraz wytyczne); opisywanie dokumentów źródłowych. Osobom przybyłym na szkolenie przedstawiono zagadnienia dotyczące zamówień publicznych, zasad konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz kwestie monitoringu i ewaluacji, procedury kontrolne, jak również archiwizację dokumentów poszczególnych projektów. Na zakończenie szkolenia prowadzący zaprosili chętnych do konsultacji indywidualnych.