loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

O niepodległej z Polonią w Rosji

Paweł Goraj - Administrator

11 listopada 2020 roku o godzinie osiemnastej zdjęcie na którym widać moment odśpiewania hymnu podczas konferencjiczasu polskiego, a dwudziestej czasu moskiewskiego, z okazji 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, odbyło się wyjątkowe spotkanie on-line przedstawicieli Starostwa Powiatowego z członkami środowisk polonijnych z Federacji Rosyjskiej. Inicjatorem tego wydarzenia był Prezes Związku Organizacji Polskich „Jedność” w Federacji Rosyjskiej - dr Aleksander Sielicki. Spotkanie miało charakter konferencji na temat: MOJA NIEPODLEGŁA. Zaproszenie do udziału w nim było kontynuacją, zainicjowanej przez Starostę Koneckiego Grzegorza Pieca, współpracy z Polonią z Krasnodaru.

 

Gospodarzem konferencji był dr Aleksander Sielicki. Starostwo Powiatowe reprezentowali: Starosta Konecki Grzegorz Piec, dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu dr Maciej Chłopek, Przewodnicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich Justyna Rupniewska, Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Marian Wikiera, pracownicy Wydziału Promocji i Kultury Agnieszka Krakowiak i Paweł Goraj oraz informatyk Przemysław Dąbroś. Spotkanie rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie łączono się ze wszystkimi uczestnikami konferencji w kraju i w Rosji. Dzięki internetowi, mimo pandemii, udało się uczcić to wyjątkowe wydarzenie z Polakami od Morza Bałtyckiego oraz Czarnego aż po daleki Władywostok. Oprócz dyskusji dotyczącej tematyki spotkania, deklamacji wierszy przez najmłodsze pokolenie, nie zabrakło ciepłych słów, pozdrowień i wymiany poglądów. Każda okazja kontaktu z krajem przodków jest dla Polonusów ogromnym przeżyciem. Święto Niepodległości, to okazja, by wspomnieć jak duży wkład w jej odzyskanie miała Polonia, także ta na Wschodzie. Przez 123 lata Polski nie było na mapach. Jednak dzięki działaniom Polaków rozrzuconym po świecie Naród przetrwał, a z nim odrodziła się Polska. To właśnie IV Dywizjon Strzelców Polskich generała Żeligowskiego – jedynej polskiej formacji wojskowej w Rosji, powrócił w 1918 roku ze sztandarem, do odradzającej się Polski. Polacy zamieszkujący Rosję z niezwykłym pietyzmem dbają o pielęgnowanie historii i narodowych tradycji w swoich rodzinach. O potrzebie tożsamości narodowej, a przede wszystkim nauce języka polskiego mówiła pani Zabłocka przedstawicielka Polskiej Macierzy Szkolnej w Rosji.

Warto przy okazji zacytować słowa marszałka Józefa Piłsudskiego:” Naród, który traci pamięć przestaje być narodem, staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”. Stąd, głównym celem organizacji polonijnych jest promocja polskiego języka i kultury poprzez wydawanie periodyków i książek , organizowanie koncertów i konferencji naukowych. Polacy w Rosji aktywnie włączają się we współpracę z instytucjami i organizacjami w Polsce. Prezes Sielicki podziękował Staroście Koneckiemu za zaangażowanie i możliwość kontynuacji współpracy z krasnodarską Polonią.

Dzięki takim inicjatywom Polacy w Rosji mają możliwość wspólnego przeżywania najważniejszych wydarzeń i bycia bliżej ukochanego kraju. Interesujący i obfitujący w wyjątkowe doznania emocjonalne most internetowy zakończono pieśnią patriotyczną „Marsz, Marsz Polonia”.

Opracowała: Agnieszka Krakowiak

Galeria - O niepodległej z Polonią...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich