loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Rocznica bitwy pod Trawnikami i obchody Koneckiego Września – „W hołdzie pamięci”

Paweł Goraj - Administrator

Jak co roku w pierwszą sobotę września, zdjęcie do artykułu rocznica bitwy na którym widać pomnik wraz z wieńcami na koneckim cmentarzupod pomnikiem wystawionym ku czci poległych w bitwie partyzantów z oddziału Antoniego Hedy „Szarego” w Trawnikach, na skraju gminy Smyków odbyła się patriotyczna uroczystość. Podczas odprawionej mszy św., którą tradycyjnie celebrował proboszcz parafii w Zaborowicach ks. kapelan Zbigniew Kołton, uczczona została pamięć poległych partyzantów w 76. rocznicę bitwy stoczonej 13 września 1944 pod Trawnikami. Stawili się przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK, w tym ze środowiska „Szaraków” ze Skarżyska, Starachowic i innych środowisk.

W tej podniosłej uroczystości wzięli udział: Starosta Konecki - Grzegorz Piec, przedstawiciele samorządu Gminy Smyków - na czele z Przewodniczącą Rady Gminy - Danutą Jarek i zastępcą wójta - Jerzym Dudą. Obecna też była formacja Drużyn Strzeleckich z Mniowa, a także strażacy z Przyłóg. Nie zabrakło delegacji harcerzy i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Królewcu oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Smyków i Stowarzyszenia „Śladami Hubalczyków”.

Przed Pomnikiem Partyzantów na koneckim cmentarzu, tego samego dnia miały miejsce obchody Koneckiego Września - uroczystości patriotycznej poświęconej pamięci żołnierzy i partyzantów poległych w walce z okupantem na Ziemi Koneckiej, zorganizowane przez samorząd Gminy Końskie. Tegoroczne 30. obchody Koneckiego Września z uwagi na pandemię koronawirusa, miały inny charakter niż poprzednie. Były skromniejsze i brało w nich udział mniej ludzi niż zazwyczaj.

W sobotniej uroczystości udział wzięli: Członek Zarządu Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Ponury - Nurt - Ryszard Pacer, kombatanci z koneckiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z prezesem - Andrzejem Kosmą na czele, przedstawiciele koneckiego oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Franciszka Gągora z prezesem - Andrzejem Nieszpaurem na czele, Starosta Konecki - Grzegorz Piec z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu - Łukaszem Kubką oraz Radnym Powiatowym - Robertem Plechem, naczelnikami Wydziałów Starostwa Powiatowego w Końskich - Marianem Wikierą oraz Krzysztofem Stacherą, burmistrz miasta i gminy Końskie - Krzysztof Obratański, wiceburmistrzowie: Marcin Zieliński i Krzysztof Jasiński, radni miejscy, proboszcz Kolegiaty św. Mikołaja w Końskich ks. dziek. Andrzej Zapart, delegacja leśników z Nadleśnictwa Barycz, przedstawiciele partii politycznych i placówek oświatowych, harcerze z Hufca ZHP Końskie im. Partyzantów Ziemi Koneckiej oraz z-ca komendanta PSP Końskie bryg. mgr inż. Marek Kowalczyk. Pod Pomnikiem Partyzantów w szyku zwartym stawił się pododdział Jednostki Strzeleckiej 2026 Końskie, którym dowodziła chor. Dominika Stefańczyk.

Po powitaniu zebranych oraz odśpiewaniu hymnu, prowadzący wydarzenie Krzysztof Jasiński przypomniał partyzantów i żołnierzy, którzy spoczywają na koneckiej nekropolii. Następnie głos zabrał burmistrz Krzysztof Obratański, który przypomniał genezę Koneckiego Września. Ks. proboszcz Andrzej Zapart odmówił modlitwę za partyzantów, którzy oddali życie za Ojczyznę i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego por. Piotra Pytki - żołnierza AK. Dopełnieniem uroczystości były wieńce złożone przez delegacje uczestników przed Pomnikiem Partyzantów. Zakończeniem sobotniego wydarzenia było zapalenie zniczy przy Dębach Pamięci na Alei Katyńskiej.

Patriotyczna uroczystość objęta została honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej, a w trakcie obchodów Koneckiego Września towarzyszył sztandar Światowego Związku Żołnierzy AK - Koła w Końskich.

Opracował Mariusz Słowiński

Galeria - Rocznica bitwy...

3  4  5

6  7  8

9  10  12

12  13  14

15  16  17

18  19  20

21  22  23

24  25  26

27  28  29

30  31  32

33  34  35

37  38  39

fot. arch. Mariusz Słowiński, Gmina Smyków