loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji podpisane

Paweł Goraj - Administrator

Omówienie dotychczasowej współpracy oraz zarysowaniezdjęcie do artykułu porozumienie z ministerstwem na którym widać osoby pracujące przy projekcie perspektywy dalszych wspólnych działań pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji, a Powiatem Koneckim było celem spotkania online, które miało miejsce 14 lipca 2020 r. W spotkaniu uczestniczyli: Michał Przymusiński – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Ministerstwa Cyfryzacji, Leszek Gołuchowski – ekspert w Ministerstwie Cyfryzacji, Grzegorz Piec – Starosta Konecki, Radosław Lachowski – Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu, Marian Wikiera – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury oraz osoby zaangażowane w tworzenie nowego portalu informacyjnego powiatu koneckiego.

 

Powodem do spotkania było podpisanie w dniu 5 lipca 2020 r. przez Ministra Cyfryzacji, Marka Zagórskiego porozumienia w sprawie udostępnienia Powiatowi Koneckim przez Ministerstwo Cyfryzacji pilotażowej platformy publikacji i edycji treści SAMORZAD.GOV.PL Powiat Konecki odgrywa w tym pilotażu wiodącą rolę w Polsce.

Serwis GOV.PL to największy portal informacyjny administracji, który jest wzorcowym rozwiązaniem ułatwiającym komunikację elektroniczną urzędów z mieszkańcami, m. in. dzięki stosowaniu nowych standardów cechujących się przejrzystością treści, komunikatywnością języka oraz pełnym dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Podczas rozmowy poruszono też przyszłościowe możliwości realizacji strategicznych przedsięwzięć w ramach powstającego Krajowego Planu Odbudowy, który ma ułatwić sięganie po źródła finansowania - oszacowane dla Polski na ok. 64 mld euro – z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. W ramach tych działań będą wspierane bardzo mocno inwestycje związane z tworzeniem miejsc pracy w sektorze gospodarki cyfrowej, które mają ułatwić krajom wyjście z kryzysu spowodowanego koronawirusem.

Pierwotnie nowy serwis informacyjny Powiatu miał być uruchomiony na przełomie marca i kwietnia br. jednak ze względu na wprowadzenie stanu epidemii, termin ten został przesunięty na początek września.

Opracował: Radosław Lachowski

Galeria - Porozumienie z Ministerstwem...

2  3  4

5  6

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich