loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XIII SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Paweł Goraj

sesja

KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ...

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 r.,

c) wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41b dla Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” na potrzeby prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej,

d) określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane w/g algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok,

4. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Powiatu.