loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

DOBIEGA KOŃCA PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH 2019

Administrator

Stan nawierzchni dróg powiatowych to temat często pojawiający zdjęcie DOBIEGA KOŃCA PRZEBUDOWA DRÓG...się nie tylko na sesjach Rady Powiatu, ale także zebraniach sołeckich czy w codziennych rozmowach mieszkańców. Podczas spotkań władz powiatowych z włodarzami Gmin zostały ustalone priorytety – znaczenie poszczególnych odcinków dróg dla lokalnych społeczności, a w związku z tym kolejność wykonywanych prac.

 

Ukończone już zostały zadania na terenie gmin:

Słupia Konecka - przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T (odc. 1 Mnin, odc. 2 Wólka, odc. 3 Pilczyca) - łączna długość to prawie 3 km o wartości 1.461 906 zł sfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przebudowy dróg: Nr 0402 T Wólka – Lasocin i przebudowa drogi Nr 0399 T Pilczyca – Słupia - Czerwona Wola - Hucisko o łącznej wartości ponad 350 000 zł zrealizowane przy współfinansowaniu samorządów powiatowego i gminnego.

2  3

4  5

Fałków - przebudowa drogi powiatowej Nr. 0480 T Fałków – Studzieniec - Budy o dł. 990 mb. i wartości 222 353 zł, współfinansowana powiat – gmina.

6  7

Ruda Maleniecka – przebudowa drogi powiatowej Nr 0415 T Młotkowice - Cieklińsko na dł. 495 mb., wartość 111 495 zł współfinansowana powiat – gmina.

8  9

Radoszyce – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce – Pakuły – Nadworów - Sęp na dł. 495 mb., wartość 140 896 zł współfinansowana powiat – gmina.

10  11

Gowarczów - przebudowa drogi powiatowej Nr 0433 T Giełzów – Bernów – Kurzacze - granica woj. świętokrzyskiego na dł. 321 mb., wartość ponad 68 000 zł, współfinansowana powiat – gmina.

12  13

W trakcie realizacji są zadania na terenie gminy Stąporków: przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola – Smarków - Paruchy współfinansowana przez powiat i gminę oraz Nr 0438 T granica województwa – Niekłań – Wąglów - Stąporków i Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki - Ruda Strawczyńska, współfinansowane: powiat – gmina.

14  15

16

Do końca roku zaplanowano jeszcze przebudowę dróg powiatowych: Nr 0395 T Ruda Pilczycka – Adelinów - Czarna Smuga - Czermno na dł. 990 mb. przy współfinansowaniu powiat – gmina i Nr 0456 T Końskie - Niebo - Piekło - Sielpia Wielka – 3 odcinki o łącznej długości ponad 2,8 km przy współfinansowaniu z budżetów gminy, powiatu i państwa.