loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

IV SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Paweł Goraj - Administrator

13 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa zdjęcie IV SESJA RADY POWIATU...Powiatowego w Końskich odbyła się czwarta sesja Rady Powiatu Koneckiego.Tuż po godz. 10.00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a) delegowania dwóch radnych Rady Powiatu w Końskich do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

b) ustalenia liczbowego składu stałych komisji Rady Powiatu w Końskich wyboru Komisji Rewizyjnej,

c) wybory Przewodniczącego , Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej,

d) wyboru stałych komisji Rady Powiatu w Końskich,

e) podjęcia wykonywania działalności z zakresie telekomunikacji przez Powiat Konecki,

f) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w powiecie koneckim.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad IV sesji Powiatu Koneckiego.

sesja

 

KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ...

GALERIA - IV SESJA RADY POWIATU...

2  3  4

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich