loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

IV SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

13 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa zdjęcie IV SESJA RADY POWIATU...Powiatowego w Końskich odbyła się czwarta sesja Rady Powiatu Koneckiego.Tuż po godz. 10.00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a) delegowania dwóch radnych Rady Powiatu w Końskich do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

b) ustalenia liczbowego składu stałych komisji Rady Powiatu w Końskich wyboru Komisji Rewizyjnej,

c) wybory Przewodniczącego , Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej,

d) wyboru stałych komisji Rady Powiatu w Końskich,

e) podjęcia wykonywania działalności z zakresie telekomunikacji przez Powiat Konecki,

f) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w powiecie koneckim.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad IV sesji Powiatu Koneckiego.

sesja

 

KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ...

GALERIA - IV SESJA RADY POWIATU...

2  3  4

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich