loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

W TROSCE O DROGI POWIATOWE I KOMUNIKACJĘ

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 1 sierpnia 2019 r. z inicjatywy Starosty Koneckiegozdjęcie W TROSCE O DROGI... - Grzegorza Pieca odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie remontów i modernizacji dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz udziału naszego powiatu w programie likwidacji problemu wykluczenia komunikacyjnego i przywrócenia zlikwidowanych połączeń autobusowych.

 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta - Grzegorz Piec, Wicestarosta - Wiesław Skowron, Członek Zarządu - Jarosław Staciwa, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - Stanisław Mościński, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - Zbigniew Struzik oraz włodarze gmin: Fałkowa - Henryk Konieczny i Piotr Gonerka, Gowarczowa - Stanisław Pacocha, Słupi Koneckiej - Robert Wielgopolan, Rudy Malenieckiej - Leszek Kuca, Smykowa – Jarosław Pawelec, Radoszyc - Michał Pękala i Końskich - Marcin Zieliński.

W pierwszej części spotkania omówiono priorytety dotyczące wytypowania i uwzględnienia w przygotowywanych wnioskach, tych odcinków dróg powiatowych, które są najbardziej istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności. Propozycje i sugestie przedstawione przez przedstawicieli gmin przyjął do dalszego opracowania Zarząd Dróg Powiatowych.

W drugiej części spotkania zaprezentowano mapę powiatu koneckiego, obrazującą aktualny przebieg linii komunikacyjnych, na które zezwolenia wydał Starosta Konecki. Przedstawiono również mapę ukazującą przebieg powiatowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej, a następnie omawiano nowe możliwości tworzenia połączeń komunikacyjnych, służących zaspokojeniu potrzeb społecznych przy wykorzystaniu wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego, jakie stwarza nowa ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Konkretne decyzje w powyższych sprawach zapadną w najbliższym czasie.

Opracował: Adam Kubka

GALERIA - W TROSCE O DROGI...

2  3  4

5

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich