loga aloga bloga c

 RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo ankieta LOGO TERMOMODERNIZACJA

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

II SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

28 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa zdjęcie II SESJA RADY POWIATU KONECKIEGOPowiatowego w Końskich odbyła się druga sesja (nadzwyczajna) Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 14:00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego.

Proponowany porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2018 rok,

b) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich do Programu Erasmus + Akcja 1 - Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach projektu "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy".

4. Zakończenie obrad II sesji Rady Powiatu zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

 

sesja

KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ...