loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KONFERENCJA NA TEMAT ZABURZEŃ ODŻYWIANIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Administrator

W dniu 30 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Końskichzdjęcie KONFERENCJA w ramach XIV Koneckich Dni Profilaktyki odbyła się konferencja na temat zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży. Organizatorami wydarzenia byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich. Konferencję otworzyli: Pan Grzegorz Piec – Pełniący Funkcję Starosty Koneckiego, Pani Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR w Końskich i Pani Anna Wojtasińska – Dyrektor PSSE w Końskich.

 

Prelekcję na temat anoreksji i bulimii wygłosiła lek. Karolina Galikowska – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Podczas wystąpienia zwróciła ona uwagę na zwiększającą się w ostatnich latach zachorowalność na ww. schorzenia, podkreśliła, jak ważna jest umiejętność wczesnego rozpoznawania zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży i odpowiedniego ich leczenia, jakie są symptomy oraz konsekwencje zdrowotne anoreksji i bulimii. Wskazała również placówki specjalizujące się w leczeniu zaburzeń odżywiania.

Druga część konferencji dotyczyła tematyki zdrowego żywienia. Prelekcję przygotowała Pani Wioletta Nowak z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich. Opowiedziała ona o walorach odżywczych i  prozdrowotnych produktów niskoprzetworzonych ze szczególnym odniesieniem do produktów lokalnych, polskich - tzw. superfoods.

W konferencji wzięli udział nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, przedstawiciele służby zdrowia oraz pomocy społecznej. Organizatorzy konferencji składają podziękowania dla prelegentów oraz gości uczestniczącym w konferencji.

Opracowała: Anna Kołba-Piekarska

GALERIA - KONFERENCJA ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

17  18

fot. Paweł Kubiak

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich