loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

PIERWSZA W EUROPIE – 228 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Administrator

Park Miejski w Końskich, przed urzędem Miasta zdjęcie PIERWSZA W EUROPIE...i Gminy w Końskich odbyły się główne uroczystości upamiętniające 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chorąży Dominika Stefańczyk – dowódca Jednostki Strzeleckiej 2026 Końskie złożyła meldunek o gotowości zgromadzonych służb i pocztów do rozpoczęcia uroczystości, po czym wydała rozkaz do oficjalnego wciągnięcia flagi państwowej na maszt.

 

W tym szczególnym dniu nie zabrakło kombatantów, mieszkańców powiatu koneckiego, przedstawicieli samorządu województwa świętokrzyskiego, przedstawicieli władz miasta i powiatu, służb mundurowych, szkół, harcerzy, partii politycznych, organizacji związkowych i stowarzyszeń. Władze samorządu powiatowego reprezentował Grzegorz Piec – pełniący funkcje starosty koneckiego. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał wiceburmistrz – Krzysztof Jasiński: „Była pierwszą w Europie nowoczesną ustawą regulującą prawa i obowiązki narodu polskiego. Od chwili uchwalenia stała się symbolem drążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych. Jej świętowanie jest okazją do manifestowania naszego patriotyzmu” – podkreślał wiceburmistrz.

„Ta uroczystość, jak każda nawiązująca do wielkiej rocznicy, ma swoją dramaturgię ale i powtarzalność. Staramy się, by bohaterstwo i poświęcenie nie uległo zapomnieniu, by nasza pamięć stanowiła o sensie tego poświęcenia. Ale dziś nie odwołujemy się do walki i męczeństwa ale mądrych przemyśleń. Spotykamy się też w szczególnym miejscu, z którego na obrady Sejmu Wielkiego wyruszał marszałek – Stanisław Małachowski. To również Konstytucja, która postawiła ciągle aktualne i powtarzane, w każdym pokoleniu pytania: jak powinno wyglądać państwo sprawiedliwe, jak powinny wyglądać relacje między państwem, a jego obywatelami, ile wolności obywatelskiej, by nie zaszkodzić skutecznemu działaniu państwa, ile sprawnego państwa, by pozostawić obywatelom naturalną swobodę różnienia się  w wyrażaniu poglądów na to, jak państwo ma działać”  - mówił burmistrz MiG w Końskich – Krzysztof Obratański.

„Nie sposób dziękować opatrzności Bożej za to, że dokument taki stanął u progu ostatnich dwóch stuleci naszego historycznego bytowania. Zdumiewa on dojrzałością zawartej w nim prawdy i mądrością. Dziś to, my tworzymy historię, a naszą powinnością jest dbanie o silną Polskę, liczącą się na arenie międzynarodowej” – czytał w liście od wojewody świętokrzyskiej – Łukasz Kubka.

Inscenizacje historyczną przedstawili uczniowie z Liceów Ogólnokształcących nr I i II w Końskich oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich. Wszyscy mogli również wysłuchać wspaniałych wykonań wokalnych zarówno Dominiki Wróbel, jak również  Kingi Kot, Alicji Woldańskiej, czy Daniela Felińskiego. Mszę św. w intencji ojczyzny odprawił ks. dziekan Andrzej Zapart, który podkreślił również, że w tej szczególnej dacie dla państwowości naszego kraju, zawiera się również opieka i opatrzność Matki Bożej, co w 1656 roku, uroczystym aktem uczynił król Jan Kazimierz, oddając Polskę pod jej władanie. „Nasze myśli i serca biegną dziś w stronę Tej, Która jest Naszą Najlepszą Matką, którą od wieków nazywamy Naszą Królową zawierzając Jej w opiekę Nasz kraj” – podkreślał dziekan kolegiaty Św. Mikołaja.

Opracował: Paweł Kubiak

GALERIA - PIERWSZA W EUROPIE ...

2  3  4

5  6  7  8

9  10  11

12  13  14  15

16  17  18

19  20  21  22

23  24  25

26  27  28  29

30  31  32

33  34  35  36

37  38  39

40  41  42  43

44  45  46

47  48  49  50

51  52  53

54  55  56  57

58  59  60

61  62  63  64

65  66  67

68  69  70  71

72  73  74

 75  76  77  78

79  80  81  82

83  84  85  86

87  88  89  90

91  92  94  95

97  98  99  100

fot. Paweł Kubiak

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich