loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

ROZPOCZĘCIE XIV KONECKICH DNI PROFILAKTYKI W POWIECIE KONECKIM

Administrator

Od 25 kwietnia do 5 czerwca 2019 roku, Powiatowe Centrum zdjęcie KONECKIE DNI PROFILAKTYKI 2019Pomocy Rodzinie w Końskich wraz ze współorganizatorami będzie realizowało działania w ramach Koneckich Dni Profilaktyki. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Koneckie po Zdrowie”. Happening inaugurujący ww. wydarzenie objęty honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:00 w centrum miasta przy Kolegiacie św. Mikołaja w Końskich.

 

Koneckie Dni Profilaktyki wpisują się w Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, a ich celem jest popularyzacja idei profilaktyki zdrowia wśród mieszkańców regionu, w tym dzieci i młodzieży, uświadomienie szkodliwości używek, podkreślenie wartości postaw abstynenckich, przeciwdziałanie agresji oraz propagowanie zdrowego stylu życia. To prawdopodobnie jedyne w Polsce działania skumulowane w okresie kilku tygodni mające na celu zapobieganie uzależnieniom, przemocy, handlowi ludźmi i wielu innym zagrożeniom. Plakat i szczegółowy harmonogram XIV KDP przedstawiamy poniżej.

Harmonogram Koneckich Dni Profilaktyki – (plik.pdf)

plakat pdp 2019