loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY - INFORMACJA PRASOWA

Administrator

Wraz z wiosną rozpoczęły się długo wyczekiwane specjalistycznezdjęcie ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY... roboty budowlane przy zabytkowym zespole zakładu przemysłowego w Maleńcu, stanowiącym unikalny zabytek techniki rangi europejskiej. Roboty o wartości ponad 750 tysięcy złotych realizowane są w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzacje, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Zakres zaplanowanych robót jest niezwykle rozległy i obejmuje m.in. odtworzenie i zabezpieczenie najważniejszych elementów układu hydroenergetycznego, w tym największego w Polsce drewnianego koła wodnego, odtworzenie południowego i fragmentów północnego koryta wodnego, wymianę drewnianych elementów konstrukcyjnych w halach produkcyjnych, stabilizację i zabezpieczenie fundamentów ściany północnej hali gwoździarni oraz szereg innych prac. Robotom budowlanym będą towarzyszyć specjalistyczne prace rewaloryzacyjne przy XIX-wiecznych zabytkowych urządzeniach produkcyjnych. Ich realizacja pozwoli na ponowne uruchomienie zabytkowych urządzeń i konstrukcji wykorzystywanych w przeszłości w działalności przemysłowej. Całkowita wartość inwestycji to: ponad 946 tysięcy złotych. Jej zakończenie zaplanowano na jesień 2019 roku.

Maciej Chłopek

Dyrektor ZZH w Maleńcu

Tel. 41 373 11 42