loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KAPITUŁA NAGRODY KOZIOŁKA

Administrator

Zespół roboczy przy Kapitule nagrody „Koziołek” po podsumowaniu zdjęcie KAPITUŁA NAGRODY ...sprawozdań z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w 2018 roku zakwalifikował Powiat Konecki, jako jeden z sześciu do wizytacji w celu wyłonienia laureata tegorocznej edycji nagrody „Koziołek”. W piątek 29.03.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyła się wizytacja z udziałem zespołu roboczego w/w nagrody w osobach: podinspektor Monika Wierzbicka, reprezentująca KWP w Kielcach, dyrektor Michał Warszawski, reprezentujący Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach oraz kierownik Grzegorz Niechciał, reprezentujący Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

 

Spotkanie prowadził naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich - Wiesław Basiak. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: komendant KPP w Końskich insp. Waldemar Cisowski, zastępca komendanta KPP Straży Pożarnej w Końskich st. kpt. Ryszard Stańczak, komendant Straży Miejskiej w Końskich - Aldona Musiał, PSSE w Końskich - Anna Wojtasińska, dyrektor PCPR w Końskich - Urszula Przygodzka, dyrektor ZDP w Końskich - Stanisław Mościński, przedstawiciel MGOPS w Końskich - Lidia Stachera, przewodniczący ZEiR - Stanisław Kacperski, ratownik medyczny - Marcin Pytlos oraz poszczególni przedstawiciele: gminę Gowarczów reprezentował sekretarz – Wojciech Owczarek, gminę Słupia sekretarz – Jarosław Staciwa, gminę Fałków wicewójt – Krzysztof Bajor, natomiast gminę Smyków reprezentował wicewójt - Jerzy Duda.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Wiesław Basiak, jako koordynator projektu „Bezpieczny Powiat Konecki” złożył sprawozdanie oraz przedstawił prezentację z realizacji programu - „Bezpieczne Świętokrzyskie” w 2018r. Prezentacji dokonał również komendant KPP w Końskich insp. - Waldemar Cisowski. Następnie swoje działania na rzecz bezpieczeństwa przedstawiły gminy, jednostki organizacyjne powiatu oraz osoby z jednostek podległych, biorących udział w programie. Zespół roboczy Kapituły wysoko ocenił podjęte działania przedstawione w podsumowaniu sprawozdania przez naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i komendanta KPP w Końskich oraz inicjatywy i prezentacje poszczególnych osób, które zabrały głos w dyskusji.

Opracowanie: Katarzyna Kolanko

GALERIA - KAPITUŁA NAGRODY KOZIOŁKA ...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

17  18  19

20  21  22

24

fot. Paweł Kubiak

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich