loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

V SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

26 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa zdjęcie V SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO...Powiatowego w Końskich odbyła się piąta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 11:30 sesję otworzyła Dorota Duda - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

 

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich w 2018 roku.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Konecki.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Statutu Powiatu Koneckiego,

b) uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2018-2021, z perspektywą do 2025r." wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do tego Programu,

c) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Końskich na 2019 rok,

d) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Końskich na 2019 rok,

e) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich na 2019 rok,

f) powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B,

g) delegowania dwóch radnych Rady Powiatu w Końskich do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

h) rozpatrzenia skargi na Starostę Koneckiego.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu w Końskich.

sesja

KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ...

 

GALERIA - V SESJA RADY POWIATU ...

2  3  4

5  6  7

fot. Paweł Kubiak