loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

IV SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

30 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zdjęcie IV SESJA RADY POWIATU...w Końskich odbyła się czwarta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 12:30 sesję otworzyła Dorota Duda - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2019-2026 (przedstawienie projektu uchwały, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawienie zmiany do projektu WPF),

b) uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2019 rok (przedstawienie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, odczytanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu wydanej przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty, przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w zakresie złożonej opinii przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty, dyskusja nad projektem oraz głosowanie nad autopoprawką - zmianami do projektu budżetu, głosowanie projektu uchwały budżetowej z przyjętymi poprawkami - zmianami),

c) prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów.

5. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu.

sesja

KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ...

GALERIA - IV SESJA RADY POWIATU...

2  3  4

5  6  7  8

9  10  11

12  13  14  15

16  17  18

19  20  21  22

23  24  25

26  27  29  30

fot. Paweł Kubiak

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich