loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

UROCZYSTA WIGILIA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. ŚW. ŁUKASZA W KOŃSKICH

Administrator

Dnia 20 grudnia 2018 roku w Zespole Opieki zdjęcie UROCZYSTA WIGILIA ...Zdrowotnej – Szpitalu Specjalistycznym im. św. Łukasza w Końskich spotkali się koneccy samorządowcy, ordynatorzy oddziałów, lekarze oraz pracownicy. Dyrektor placówki dr n. med. p. Wojciech Przybylski podsumowując mijający 2018 rok, podkreślił znaczące sukcesy odzwierciedlone w ogólnopolskim rankingu szpitali, w którym Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich został uznany najlepszym w województwie. Zaakcentował również, że są to lata bardzo ciężkiej pracy zaangażowanych w działalność specjalistyczną osób oraz efektywnego modelu zarządzania.

 

Po słowie wstępu, głos zabrał starosta konecki p. Andrzej Marek Lenart – wręczając na ręce Dyrektora Szpitala pamiątkowy grawerton – w dowód uznania, za zajęcie 1. miejsca w województwie świętokrzyskim, zaś 24. miejsca w ujęciu ogólnopolskim w 15. edycji prestiżowego rankingu funkcjonowania szpitali przygotowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z „Rzeczpospolitą”. W rankingu wzięło udział 207 szpitali, w których leczono prawie 60 procent pacjentów w Polsce, a dysponują one ponad 40 – procentową bazą łóżkową w kraju. Warto podkreślić, że szpitale, które wzięły udział w rankingu, zdecydowały się dobrowolnie poddać ocenie, co powinno pozostać ważną informacją dla opinii publicznej, a zwłaszcza samych pacjentów.

Pracownikom koneckiej lecznicy życzenia i uroczyste gratulacje składali również samorządowcy powiatowi, wśród których znaleźli się: p. Bogdan Soboń – wicestarosta, p. Damian Rozmus – członek Zarządu Powiatu Koneckiego, jak również p. Krzysztof Obratański – burmistrz Miasta i Gminy Końskie.

Wigilijne potrawy pobłogosławił proboszcz z parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Końskich ks. Artur Kowalczyk.

 

 

GALERIA - UROCZYSTA WIGILIA ...

2  3  4

5  6

7  8

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich