loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

W TROSCE O ŚRODOWISKO – UNIJNE DOFINANSOWANIE DLA ZOZ W KOŃSKICH

Administrator

W Szpitalu Specjalistycznym imienia św. Łukasza w Końskichzdjęcie W TROSCE O ŚRODOWISKO... w poniedziałek 6 sierpnia podpisana została umowa na dofinansowanie do projektu pod nazwą „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii (paneli fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich”. Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach oraz na terenie ZOZ w Końskich.

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: - montaż paneli fotowoltaicznych- 1668 sztuk modułów monokrystalicznych o mocy jednostkowej 300 kWp każdy. Łączna moc zaplanowanej instalacji: 500,4 kW; - montaż powietrznych pomp ciepła służących do ogrzewania c.o. oraz c.w.u. Wszystkie prace inwestycyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Ze względów ekonomicznych i technicznych zakłada się, że pompy ciepła będą pracowały z kotłownią gazową w systemie biwaletnym częściowo równoległym. Łączna moc zaplanowanej instalacji: 753,6 kW (251,2 kW każda). Projekt wykazuje zgodność z celami Osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim. Ponadto, projekt wpływa na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, wykorzystanie potencjałów odnawialnych źródeł energii występujących na terenie woj. świętokrzyskiego, obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska, obniżenie całkowitych kosztów wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta i Gminy Końskie, co podkreślał w swojej wypowiedzi dyrektor koneckiego szpitala – Wojciech Przybylski.

Umowę podpisali; dyrektor Wojciech Przybylski, członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Agata Binkowska, którym towarzyszyli: zastępca dyrektora – Jerzy Grodzki oraz wicestarosta konecki – Andrzej Marek Lenart i członkini Zarządu Powiatu Koneckiego – Dorota Duda.

 

GALERIA - W TROSCE O ŚRODOWISKO ...

3  2  4

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich