loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

WINDA W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOŃSKICH

Administrator

W dniu 20 lipca br. w budynku Starostwa Powiatowegozdjęcie WINDA W STAROSTWIE... w Końskich odbyło się uroczyste otwarcie windy. Zadanie zrealizowane zostało w ramach wieloletniego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi klientów”.

 

Tuż po godzinie 14 w uroczystej ceremonii otwarcia udział wzięli: Agata Binkowska – członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Bogdan Soboń – Starosta Konecki, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta, Dorota Duda – członkini Zarządu Powiatu Koneckiego, Czesław Kurcbart, członek Zarządu Powiatu, a także radni Rady Powiatu Koneckiego oraz przedstawiciel firmy wykonującej prace budowlane Marek Solarz. Świętokrzyski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentował dyrektor – Andrzej Michalski oraz Jadwiga Wcisło – Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Ze względu na trudne warunki geotechniczne fundament windy wykonano jako płytę żelbetonową, która została wsparta na palach dochodzących do 12m. Natomiast monolityczną konstrukcję szybu wykonano w technologii żelbetonowej.

„Oficjalnie od dzisiaj możemy cieszyć się windą, która znacznie ułatwi załatwianie wszelkich spraw w Starostwie. Szczególnie myślimy tu i mamy na uwadze osoby starsze i niepełnosprawne. Jak się okazało, budowa windy nie była wcale prostą sprawą i to nie tylko ze względu na wysokie koszty. Konstrukcja budynku dawnego biurowca pozwalała jedynie na budowę szybu na zewnątrz obiektu. W styczniu tego roku ruszyła budowa, której początki to przede wszystkim odwodnienie i utwardzanie grząskiego grunt. Dopiero na stabilnym podłożu można było budować szyb, w którym na koniec umieszczono osobowy dźwig – mówił starosta Bogdan Soboń.

Dofinansowanie na windę ze środków PFRON w ramach „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B wyniosło 108 183,11zł. Koszt całości robót 990 349,26 zł w tym szybu windy, wraz z urządzeniem windy wyniosło 517 386,87 zł. Winda posiada udźwig do 850 kg lub 11 osób i obsługuje budynek Starostwa Powiatowego, ale również interesantów Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich.

 

GALERIA - WINDA W STAROSTWIE ...

2  3  4

5  6  7

8  12  11

13

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich