loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XLI SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

28 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowegozdjęcie XLI SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO w Końskich odbyła się czterdziesta pierwsza sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 13:00 sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII sesji Rady Powiatu oraz XXXIX i XL sesji Rady Powiatu w Końskich zwołanych w trybie nadzwyczajnym.

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych w Powiecie Koneckim w 2017 roku.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018 – 2025,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.,

c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego,

d) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2018 roku.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Konecki.

8. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Powiatu w Końskich.

 

GALERIA - XLI SESJA RADY POWIATU ...

2  3  4

5  6

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich