loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

ROZPOCZĘCIE ROKU Z POŻEGNANIEM W TLE

Administrator

Podczas inauguracji roku szkolnego w ZSP Nr 3 w Końskich,zdjęcie ROZPOCZĘCIE ROKU... oficjalnie pożegnana została odchodząca na emeryturę Jolanta Gregorczyk, wieloletnia dyrektor szkoły, absolwentka związana z placówką od początku swojej zawodowej kariery. W uroczystościach uczestniczyła Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu. Funkcję dyrektora szkoły zwanej popularnie „Ekonomikiem” pełniła przez 25 lat. W sumie przepracowała w niej blisko 40 lat, a swoją zawodową karierę rozpoczęła jako wychowawca w internacie.

 

Potem uczyła przedmiotów ekonomicznych, była też kierownikiem szkolenia praktycznego. W 1992 roku objęła zarządzanie szkołą jako jej dyrektor. Mowa o Jolancie Gregorczyk, która pożegnała się ze swoją placówką podczas inauguracji roku szkolnego. – „Ekonomik” jest mi bardzo bliski, jestem jego uczennicą, absolwentką, przepracowałam tu 38 lat. Będąc nauczycielem, dyrektorem szkoły myślałam zawsze o dobru uczniów – mówiła obchodząca na emeryturę Jolanta Gregorczyk.

Za pośrednictwem Doroty Dudy, członka Zarządu Powiatu, dyrektor złożyła podziękowania staroście, jako reprezentantowi organu prowadzącego, za owocną współpracę. – Dzięki niej mogliśmy działać na rzecz młodzieży, stwarzając odpowiednie warunki do zdobywania wiedzy, a nauczycielom dawać możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – zaznaczyła dyrektor Gregorczyk. – Zawód swój traktowałam jako pasję. Myślę, że radość życia zawdzięczam wam – zwróciła się do uczniów. – Będzie mi brakowało waszej witalności i wiary w to (mówiąc waszym językiem), że będzie spoko, tylko trzeba wrzucić na luz – żartowała była dyrektor. Podziękowała również nauczycielom za ich zaangażowanie. – Razem udało nam się wykształcić i wychować wspaniałych młodych ludzi. Piastują oni ważne i odpowiedzialne stanowiska w kraju i poza granicami. Przede wszystkim są wartościowymi ludźmi – zaznaczyła.

Młodzież obecną na inauguracji roku szkolnego 2017/2018 witała dyrektor Beata Fidor. – Zapewniamy was o naszej życzliwości i gorącym pragnieniu, abyście uznali naszą szkołę za swój drugi dom, czuli się tutaj bezpiecznie i spokojnie – mówiła dyrektor Fidor. Nauczycielom życzyła wytrwałości i satysfakcji w kształtowaniu kolejnego pokolenia wychowanków. – Szkoła to wielka rodzina budowana na fundamencie miłości, zrozumienia i wzajemnej pomocy. Wszyscy dołóżmy starań, aby nasza szkoła była tą, o której zawsze marzyliśmy – wy jako uczniowie i my jako nauczyciele – dodała.

W spotkaniu tym uczestniczyła Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu, która życzyła młodzieży dobrego czasu i gratulowała wyboru szkoły. – Znam wielu państwa nauczycieli, którzy tu pracują, z niektórymi zdarzało mi się mieć wspólną zawodową przygodę i wiem, że są gwarantem dobrej jakości nauczania – mówiła Dorota Duda.

Małgorzata Kassyk, kierownik szkolenia praktycznego odczytała list starosty Bogdana Sobonia, skierowany do społeczności szkolnych szkół, których organem prowadzącym jest powiat. Tego dnia uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na ucznia ZSP Nr 3 w Końskich.

 

GALERIA - ROZPOCZĘCIE ROKU ...

1  2  3

4  5  6

7  8

9  10

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich