loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI OSM KOŃSKIE

Administrator

W Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich zdjęcie ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI OSM ...odbyło się Zebranie Przedstawicieli, w którym uczestniczyli Czesław Siekierski, eurodeputowany oraz Bogdan Soboń, starosta konecki. Gości wśród których byli m.in.: Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Jerzy Pośpiech, dyrektor WODR Modliszewice, Sylwia Chłosta, powiatowy lekarz weterynarii, powitał Wiesław Stępień, prezes Zarządu OSM Końskie. Obrady poprowadził Jan Wilk z Żarnowa.

 

Przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego ZP, ale też przedstawione zostały kierunki działań na rok bieżący. Swoje sprawozdanie przedłożyła również Rada Nadzorcza Spółdzielni. Po przedstawieniu opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2016, członkowie dyskutowali nad sprawozdaniami oraz bilansem finansowym. Delegaci jednomyślnie udzielili Zarządowi absolutorium.

 

GALERIA - ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI OSM ...

2  3  4

5  6

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich