loga aloga bloga c

                                             bip  logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XII KONECKIE DNI PROFILAKTYKI

Administrator

27 kwietnia 2017 r. w Miejsko - Gminnym Domu Kultury zdjęcie KONECKIE DNI ...w Końskich odbyła się konferencja prasowa inaugurująca XII Koneckie Dni Profilaktyki, które są częścią składową Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Akcja w roku bieżącym przebiega pod hasłem „Rodzina – Twój Bezpieczny Świat”. Patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Powiatu Koneckiego, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie oraz Redaktor Naczelny Kwartalnika „Ziemia Odrowążów”.

 

W konferencji udział wzięli: Wicestarosta Powiatu Koneckiego - Andrzej Marek Lenart, Członek Zarządu Powiatu/Redaktor Naczelna „Ziemi Odrowążów” - Dorota Duda, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie - Krzysztof Jasiński, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich - Urszula Przygodzka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - Katarzyna Trawińska oraz pracownik PCPR - Marta Bednarczyk, Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich - Anna Wojtasińska oraz pracownik PSSE - Marcin Szyposzyński, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - Danuta Cholewa, Komendant Powiatowy Policji w Końskich - Waldemar Cisowski, rzecznik prasowy KPP - Piotr Przygodzki oraz asystent Wydziału Prewencji - Marzena Czapelska, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich - Aneta Mikuszewska – Sorn, przewodnicząca Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Aneta Węgrzyn oraz przedstawiciel GKRPA w Końskich - Lidia Stachera, Komendant 13-5 Hufca Pracy - Monika Jedynak, Dyrektor Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich - Piotr Salata, z – ca Dyrektora - Dariusz Ogłoza oraz z ramienia Wojewody Świętokrzyskiego: Dyrektor Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w ŚUW - Anna Gromska, z – ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w ŚUW - Bogumiła Niziołek. Ponadto w konferencji uczestniczyli pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół z terenu Miasta i Gminy Końskie, oraz przedstawiciele innych instytucji, które wspólnie przyczyniły się do organizacji tegorocznych dni profilaktyki.

W spotkaniu również udział wzięli przedstawiciele mediów: Radia Plus, Echa Dnia, Tygodnika Koneckiego, Telewizji Internetowej ITV Końskie oraz TKN 24. Podczas konferencji został przedstawiony szczegółowy harmonogram działań Koneckich Dni Profilaktyki, trwających od 10 kwietnia do 6 czerwca 2017 r. Dodatkowo, poza działaniami ujętymi w harmonogramie prowadzone będą również spotkania profilaktyczne przez cały rok kalendarzowy. Po zakończonej konferencji propagowane były materiały promocyjne - elementy odblaskowe oraz ulotki, broszury, plakaty z zakresu profilaktyki.

Harmonogram Koneckich Dni Profilaktyki - (plik.pdf)

 

GALERIA - KONECKIE DNI PROFILAKTYKI ...

IMG 5442 0  IMG 5449 0  IMG 5452 0

IMG 5460 0  IMG 5467 0  IMG 5469 0

IMG 5478 0  IMG 5483 0  IMG 5489 0

IMG 5494 0  IMG 5498 0

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich