loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Opis

Dane opisowe Powiatu

ISO - CERTYFIKOWANY URZĄD

|
Data auditu Rodzaj auditu Ważność auditu Ważność certyfikatu
06-07.09.2010 r. Certyfikacyjny Wrzesień 2011 Wrzesień 2013
29.08.2011 r. I nadzór kontrolny Wrzesień 2012 Wrzesień 2013
31.08.2012 r. II nadzór kontrolny Wrzesień 2013 Wrzesień 2013
05-06.09.2013 r. Re-certyfikacyjny Wrzesień 2014 Wrzesień 2016
09.09.2014 r. I nadzór kontrolny Wrzesień 2015 Wrzesień 2016
08.09.2015 r. II nadzór kontrolny Wrzesień 2016 Wrzesień 2016
22-23.08.2016 r. Re-certyfikacyjny Wrzesień 2017 Wrzesień 2019
09-10.08.2017 r. I nadzór kontrolny Wrzesień 2018 Wrzesień 2019
2-3.08.2018 r.

II nadzór kontrolny wraz z przejściem na nową normę ISO 9001:2015

Wrzesień 2019 Wrzesień 2019
13.09.2019 r. Re-certyfikacyjny Wrzesień 2020 Wrzesień 2022
10.09.2020 r. I nadzór kontrolny Wrzesień 2021 Wrzesień 2022
09.09.2021 r. II nadzór kontrolny Wrzesień 2022 Wrzesień 2022
01-02.09.2022 r. Re-certyfikacyjny Wrzesień 2023 Wrzesień 2025

 

We wrześniu 2022r. w Starostwie Powiatowym w Końskich został przeprowadzony audit re-certyfikacyjny

na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 przez Jednostkę Certyfikującą

PCC-Cert Szwak Sp.k z Kobierzyc. Audit zakończył się pozytywną oceną auditora zewnętrznego,

który stwierdził zgodność wdrożonego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością przez nasz urząd

z ww. normą. Potwierdzeniem tego faktu są wydane w dniu 15 września 2022 r. Certyfikaty PCC-Cert

oraz IECA w zakresie „Świadczenia usług dla klientów indywidualnych, instytucji i firm w ramach zadań

publicznych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Końskich”, ważne do 14 września 2025 roku,

które prezentujemy poniżej.

1  zdjęcie ISO  3

zdjęcie ISO

zdjęcie LOGO ISO

Na zdjęciu - Spotkanie zamykające, podsumowujące przeprowadzony

w Starostwie Audit Re-certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością.

zdjęcie pierwszego nadzoru kontrolnego na którym widać kierownictwo i audytora  zdjęcie ISO

 

 

 

 

 

Powiat w liczbach

|

(stan wg GUS na dzień 10.10.2022 r.)

 


 

 

Gminy

Powierzchnia w km2

Sołectwa

Miasta

Ludność ogółem

POWIAT

8

1140

195

3

74 951 (-3 676)

 

Nazwa miasta

Powierzchnia w km2

Liczba mieszkańców

Końskie

18

17 973 (-1 107)

Stąporków

11

5 225 (-334)

Radoszyce  17 2 932 (-163)

 

Nazwa gminy

Powierzchnia w km2

Sołectwa

Liczba mieszkańców

Końskie

250

42

33 204 (-1 653)

Stąporków

232

35

15 721 (-754)

Gowarczów

101

16

4 463 (-95)

Smyków

62

12

3 688 (-80)

Ruda Maleniecka

110

18

2 908 (-144)

Fałków

132

19

4 041 (-287)

Słupia Konecka

106

18

3 064 (-210)

Radoszyce

147

35

8 307 (-429)

Kultura, edukacja, sport

|
  • Powiat konecki znajduje się pod wpływem kultury regionu opoczyńskiego. Język, obrzędy ludowe, stroje nawiązują do tego regionu, ale także nieobcy jest wpływ kultury regionu świętokrzyskiego. Występują tutaj również charakterystyczne elementy etnograficzne, ale jako takie nie odciskają zasadniczego piętna na obyczajach i nie skutkują swoistą odrębnością kulturową.

STRONY INTERNETOWE SZKÓŁ POWIATU KONECKIEGO:

Również język, który ma właściwości kulturotwórcze, posiada widoczne naleciałości gwarowe, ale nie na tyle silne, aby stanowiły odrębny dialekt. Bogate dzieje Konecczyzny pozostawiły po sobie wiele zabytków sztuki sakralnej i zabudowy dworsko-przemysłowej.
Wraz z wprowadzeniem reformy administracyjnej zmienił się również model funkcjonowania i finansowania kultury. Samorządy lokalne przejęły wiele zadań w zakresie jej rozpowszechniania. W powiecie koneckim funkcjonuje rozbudowana sieć placówek kultury. Są to m.in.:

  • Dom Kultury w Końskich,
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie,
  • Klub Osiedlowy Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej "KAESEMEK",
  • Gminny Ośrodek Kultury w Gowarczowie.

Na terenie powiatu funkcjonuje również sieć bibliotek publicznych:

  • 2 miejsko-gminne: BPMiG Końskie pełniąca funkcje biblioteki powiatowej oraz 9 filii; BPMiG w Stąporkowie + 1 filia
  • 6 gminnych: GBP w Radoszycach + 2 filie; GBP w Rudzie Malenieckiej + 2 filie; GBP w Słupi + 2 filie; GBP w Smykowie