KOLEJNA PROMOCJA POWIATU 25.01.2011

W ramach projektu pn. „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” Powiat konecki wspólnie z przedstawicielami partnerskich powiatów tj. powiatu starachowickiego, skarżyskiego, ostrowieckiego i opatowskiego prezentował swoje walory turystyczne na międzynarodowych targach. Targi „VACANTIEBEURS” jedne z największych w świecie, odbyły się w dniach od 11 do 16 stycznia 2011 roku w Centrum Wystawienniczym „Jaarbeurs" w Utrechcie. Głównym organizatorem stoiska narodowego Polski oraz podmiotem współfinansującym projekt uczestnictwa w targach była Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z ośrodkiem POIT w Amsterdamie. Tegoroczne polskie stoisko zajmowało powierzchnię 150 m² z czego naszemu regionowi przypadło 20 m². Nasz projekt „Nad Czarną i Kamienną…”promowany był na regionalnym stoisku wspólnie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. W ramach polskiego stoiska narodowego, promowało się siedem regionów min. z Żywca, Dolnego Śląska, Wielkopolski, Warmii i Mazur, Podlaskiego, Jeleniej Góry, Podkarpackiego, Małopolski i Świętokrzyskiego. Każdy region reprezentowany był przez swojego przedstawiciela. Na stoisku byli też przedstawiciele POT i POIT oraz polonijnego biura turystycznego Simonse Tours, organizującego wyjazdy Holendrów do Polski. Prezentacja promocyjna prowadzona przez przedstawicieli partnerskich powiatów miała na celu przybliżenie wszystkim odwiedzającym atrakcji turystycznych obszaru objętego projektem, opisanych i graficznie przedstawionych w publikacjach prezentowanych na stoisku. Była to możliwość nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi ofertą turystyczną poprzez rozmowę i rozdawanie wydawnictw „Nad Czarną i Kamienną…” w postaci publikowanych w języku angielskim i niemieckim przewodników, folderów, map, oraz znaczka okolicznościowego. Odwiedzający mogli uzyskać szereg informacji dotyczących możliwości wypoczynku w naszych pięciu powiatach. Holendrzy pytali przede wszystkim o atrakcyjne szlaki rowerowe oraz miejsca w regionie wyspecjalizowane w przyjmowaniu grup caravaningowych lub inne miejsca gdzie mogliby bezpiecznie zatrzymać się samochodem z przyczepą.Takich miejsc w naszym regionie jest niewiele, ale może się to szybko zmienić. Nie brakuje bowiem gospodarstw gościnnych na wsi, które mogłyby wyspecjalizować się w przyjmowaniu i obsłudze grup caravaningowych. Stoisko promujące 5 powiatów w ramach projektu "Nad Czarną i Kamienną" odwiedził również Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Holandii – Janusz Stańczyk, który otrzymał materiały promujące w/w projekt.

GaleriaSTYPENDIA STAROSTY KONECKIEGO 25.01.2011

21 stycznia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa zostały uroczyście wręczone stypendia starosty koneckiego. Na uroczystość przybyli wyróżnieni uczniowie i studenci tegorocznej edycji stypendiów, samorządowcy, rodzice, nauczyciele, opiekunowie, dyrektorzy szkół oraz władze Wszechnicy Koneckiej, którym towarzyszył Bogdan Soboń – starosta. Jako pierwszy głos zabrał prezes Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu – Wszechnica Konecka - Szymon Biały, który pogratulował wszystkim tegorocznym laureatom wysokich osiągnięć w nauce i życzył dalszej wytrwałości w dziedzinie zgłębiania wybranych kierunków kształcenia. „Celem dzisiejszego spotkania jest przekazanie dokumentów potwierdzających przyznanie stypendiów starosty koneckiego. Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu – Wszechnica Konecka już od 7 lat przyznaje w/w stypendia dla uczniów i studentów o niskim statusie materialnym, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Od 2003 roku nagrodziliśmy już 60 stypendystów. Na rok szkolno/akademicki 2010/2011 Zarząd Wszechnicy Koneckiej postanowił wyróżnić następujących stypendystów”- mówił Szymon Biały.

 1. Wioletta Gwiazda – uczennica ZSP Nr 3 w Końskich
 2. Grzegorz Wilk – uczeń ZSP w Stąporkowie
 3. Katarzyna Maszczyk – uczennica II LO w Końskich
 4. Anna Nowak – uczennica I LO w Końskich
 5. Arkadiusz Chrabąszcz – uczeń ZSP Nr 1 w Końskich
 6. Artur Orzeł – absolwent I LO w Końskich
 7. Damian Rozmus – student Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach
 8. Marta Strojewska – studentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 9. Norbert Kuder – student Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
 10. Marta Ostrowska – studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Po przedstawieniu listy nagrodzonych przez prezesa TWRP Wszechnica Konecka, głos zabrał starosta konecki. „Cieszę się, że możemy się tu dziś spotkać, oby takich uroczystości było jak najwięcej. Mimo że dysponujemy ograniczoną ilością stypendiów, to dla Państwa, którzy je dzisiaj otrzymali jest, to z pewnością satysfakcja i pewien prestiż”- mówił Bogdan Soboń.
Następnie po wręczeniu dokumentów potwierdzających otrzymanie stypendiów laureaci w kilku słowach dokonali pewnej autoprezentacji przybliżając zgromadzonym gościom swoje życiowe plany i zamierzenia. Podczas tej krótkiej prezentacji mogliśmy zapoznać się z karierą naukową między innymi Pana Damiana Rozmusa. Dotychczasowy dorobek naukowy Pana Damiana z całą pewnością wzbudził wielkie zainteresowanie i podziw wśród słuchaczy, co zostało nagrodzone brawami i słowami uznania, które padły również z ust samego Bogdana Sobonia. „Po zakończeniu studiów chciałabym w miarę możliwości wrócić tutaj, ale na pewno nie chciałabym zabierać miejsca Panu staroście” mówiła odważnie o swych planach tegoroczna laureatka Wioletta Gwiazda z Grodziska. W kontekście tej wypowiedzi z sali padło stwierdzenie, że kobiety jako osoby piastującej urząd starosty koneckiego jeszcze u nas nie było. Na to, z uśmiechem na ustach Pani Wioletta odpowiedziała, że „to najwyższa pora”. „Cieszę się, że nie brakuje nam kandydatów do tego typu wyróżnień. Nasza młodzież jest świetna i ma coraz lepsze wyniki. Chciałabym zaznaczyć, że pomimo iż władze się zmieniają, to widzą one ciągle potrzebę doceniania najzdolniejszej młodzieży, za co bardzo dziękuję” - mówiła Zofia Studniarz - Komorowska – wiceprezes TWRP Wszechnica Konecka. „Pomimo, że są to skromne pieniądze, ale są one jednymi z pierwszych zarobionych przez was samych waszą ciężką pracą, waszą wiedzą i umiejętnościami. Dobrze by było, aby nagrodzeni stypendyści ze swymi zdolnościami i wiedzą kiedyś w przyszłości powiat wspomogli” - mówił Marian Jankowski – dyrektor I LO w Końskich. „ My nagrodzonych stypendystów bardzo chętnie widzimy jako naszych ambasadorów, również w kontekście czynnego udziału w życiu polityczno – społecznym naszego powiatu, bo on dzięki takim osobom może się rozwijać” - mówił na zakończenie spotkania Bogdan Soboń – starosta konecki.

GaleriaUROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA STYPENDIÓW PREZESA RADY MINISTRÓW WE WŁOSZCZOWIE 24.01.2011

18 stycznia 2011 roku w Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyła się uroczystość wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2010/2011, dla 22-ch uczniów z powiatów: jędrzejowskiego, koneckiego i włoszczowskiego. Wśród nagrodzonych znalazło się 8 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu koneckiego. Stypendyści odebrali dyplomy z rąk Marii Szydłowskiej – Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Małgorzaty Muzoł - Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W uroczystości udział wzięli również: starosta włoszczowski – Zbigniew Matyśkiewicz, wicestarosta konecki – Andrzej Lenart, w imieniu starosty jędrzejowskiego – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Janusz Stankiewicz oraz dyrektorzy szkół, w których uczą się wyróżnieni stypendyści.

Lista Stypendystów Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2010/2011
Lp. Imię i nazwisko Nazwa szkoły Adres szkoły
1.Jacek KupkaI Liceum Ogólnokształcące
w Końskich
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Kpt. Stoińskiego 4,
26-200 Końskie
2.Patrycja PolakII Liceum Ogólnokształcące
w Końskich
im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Sportowa 9,
26-200 Końskie
3.Karolina WieczorekZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Końskich
ul. Staszica 5,
26-200 Końskie
4.Sylwia Fabicka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Końskich
ul. Warszawska 53,
26-200 Końskie
5.Monika MalczewskaZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Końskich
ul. Piłsudskiego 68
26-200 Końskie
6.Paweł GarbaczZespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Stąporkowie
ul. Staszica 4,
26-220 Stąporków
7.Magdalena WierzbowskaZespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Stąporkowie
ul. Staszica 4,
26-220 Stąporków
8.Ewa PodgórskaZakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia zawodowego
w Końskich
ul. Piłsudskiego 68
26-200 Końskie

GaleriaDZIEŃ WYZWOLENIA KOŃSKICH 19.01.2011

17 stycznia 2011 roku przedstawiciele władz samorządu koneckiego na czele z Bogdanem Soboniem – starostą oraz Krzysztofem Jasińskim – wiceburmistrzem, w asyście przedstawicieli Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Pokolenia” złożyli symboliczne wiązanki kwiatów w 66 rocznicę wyzwolenia Końskich. „W obliczu nieszczęść i tragedii tamtego okresu, my jako kolejne pokolenia Polaków, Konecczan jesteśmy zobligowani do pamięci o tamtych trudnych czasach” - mówił Bogdan Soboń – starosta. Kwiaty i znicze złożono przed Pomnikiem Partyzantów na koneckim cmentarzu oraz na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Baryczy. Dzień wyzwolenia Końskich z rąk okupanta to dzień, w którym życie dla wielu naszych rodaków znów mogło rozkwitać, dając nadzieję na lepszą przyszłość. Miesiąc styczeń jest szczególnym okresem dla wszystkich Konecczan, dlatego powinniśmy wyrażać swoją wdzięczność przy mogiłach poległych bohaterów dzięki, którym dziś możemy żyć w naszej małej Ojczyźnie. Czy chwila modlitwy, zadumy, zapalenie symbolicznego światła to, aż tak wiele? Niestety z corocznej frekwencji przy mogiłach poległych zarówno w Końskich jak i w Baryczy wynika że, tak. Chyba niezbyt nas jako mieszkańców tej ziemi interesują losy bohaterów, którzy niosąc na ustach słowa Bóg Honor Ojczyzna ginęli za naszą wolność, bez względu na formację wojskową i polityczną. Musimy również pamiętać, że przelaną krew mierzy się jednakowo, również tą żołnierza radzieckiego, o czym wspomniał jeden z uczestników obchodów na cmentarzu w Baryczy.

GaleriaNABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE W INTENCJI BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II 18.01.2011

16 stycznia 2011 roku o godzinie 21 00 w kolegiacie św. Mikołaja w Końskich odbyło się nabożeństwo dziękczynne w intencji ogłoszenia dekretu o beatyfikacji Jana Pawła II przez papieża Benedykta XVI z dnia 14 stycznia 2011 roku. Mszy św. przewodniczył ks dziekan Andrzej Zapart, któremu towarzyszyło liczne grono księży, wiernych oraz pocztów sztandarowych. W uroczystości udział brali samorządowcy koneccy na czele z Michałem Cichockim – burmistrzem oraz Bogdanem Soboniem – starostą. Wiadomość o beatyfikacji Jana Pawła II, która odbędzie się w dniu 1 maja 2011 roku w Rzymie rozeszła się niczym błyskawica. To decyzja wyczekiwana już od pierwszych chwil śmierci Jana Pawła II. Dzięki Niemu i Jego religijności odnajdywaliśmy drogę, jak należy postępować wobec innych ludzi tak, by nie było sprzeczności. To On był niczym drogowskaz Pana, który pokazywał w jakim kierunku mamy podążać. Jego nauka pobudzała nas ukazując, że są wartości wyższe od przyjemności i bogactwa, a prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala. Dziś wszyscy Polacy i cały świat raduje się z jego beatyfikacji, prosząc jednocześnie Pana, aby stał się On dla nas wzorem do naśladowania i orędownikiem w przezwyciężaniu zła społecznego. Czy dziś kiedy wśród nas nie ma już Jana Pawła II my Polacy potrafimy jeszcze obudzić się z duchowego odrętwienia i doznać łask nawrócenia, umacniając naszą wiarę tak, by być jednością jako naród i chrześcijanie? Tego na pewno życzyłby sobie Nasz ukochany papież, ale czy jesteśmy jeszcze do tego zdolni?Na te pytania każdy z nas musi sobie odpowiedzieć indywidualnie i wybrać właściwą drogę, którą chce podążać.

GaleriaII SESJA RADY POWIATU IV KADENCJI W KOŃSKICH 13.01.2011

30 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyła się druga sesja Rady Powiatu. Po otwarciu sesji w obradach udział brało 17 radnych, co zgodnie z obowiązującym prawem czyniło ją zdolną do podejmowania prawomocnych decyzji. Już od początku obrad na sali dało się zauważyć nieco napiętą i nerwową atmosferę, która wkrótce miała przybrać bardziej konkretną wymianę zdań i osobistych interpretacji obowiązujących przepisów. W punkcie trzecim, który przewidywał przyjęcie porządku obrad o głos poprosiła radna Helena Obara, która odnosząc się do tegoż punktu wypomniała przewodniczącemu Wiesławowi Skowronowi brak w porządku obrad punktu odnoszącego się do informacji starosty Bogdana Sobonia w kwestii pracy Zarządu Powiatu między sesjami. W odpowiedzi radna usłyszała, że owszem Zarząd podejmował pewne działania od 2 grudnia 2010 roku, ale były to prace bardziej organizacyjne i raczej mało istotne, nie mniej jednak praca Zarządu od tego okresu będzie przedstawiona szczegółowo na następnej sesji. W punkcie czwartym nastąpiło wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. Zaświadczenia wręczał przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Tadeusz Gałwiaczek, a otrzymali je - Krzysztof Obratański i Jerzy Rąbalski, którzy wkrótce po otrzymaniu stosownych dokumentów złożyli ślubowanie. W trakcie obrad radni glosowali również nad wygaśnięciem mandatów Krzysztofa Jasińskiego i Michała Cichockiego, którzy złożyli wcześniej stosowną deklarację rezygnacji. Kolejny temat jaki podejmowali radni dotyczył liczbowego i osobowego składu komisji. I tak w Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Gospodarki, oraz Komisji Zdrowia i Oświaty zasiadać będzie po 10 radnych, natomiast w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 9 radnych. W kwestii dotyczącej Komisji Rewizyjnej przewodniczący Rady przedstawił propozycję jej składu osobowego, która obejmowała po 2 przedstawicieli wszystkich klubów. Wśród zaproponowanego składu w/w komisji znaleźli się: Gula Leon, Gręda Paweł, Król Marian, Lasota Jarosław, Michalska Marianna, Pasterczyk Kazimierz, Plech Robert, Prasał Jan, Rąbalski Jerzy oraz Wojcierowski Krzysztof. W tym momencie zgodnie ze zwyczajem i procedurą przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych ma w tej sprawie zastrzeżenia. Jako pierwszy o głos poprosił radny Jerzy Rąbalski, który wyraził chęć pracy w komisji Praworządności i Bezpieczeństwa rezygnując tym samym z pracy w komisji Rewizyjnej. Jako druga w tej kwestii głos zabrała radna Helena Obara, która z kolei w analogicznej sytuacji jak radny Rabalski chciałaby pracować w komisji Rewizyjnej rezygnując z pracy w komisji Praworządności. W świetle takich deklaracji i oświadczeń radnych przewodniczący musiał wykazać się bardzo dobrą znajomością przepisów w tym konkretnym problemie. W odpowiedzi mogliśmy usłyszeć „ ponieważ art. 30 statutu konkretyzuje skład komisji Rewizyjnej, stwierdzam , że powinna się ona składać z przedstawicieli wszystkich klubów i na podstawie zgłoszeń przyjąłem zasadę , że w jej składzie będzie zasiadać po 2 przedstawicieli z każdego klubu. Dlatego też jeśli radny Rąbalski rezygnuje z pracy w komisji Rewizyjnej Rada może przyjąć taką rezygnację, ale nie mogę się zgodzić na uzupełnienie wakatu radną Heleną Obarą, ponieważ nie reprezentuje ona żadnego klubu. Jeśli Pan Rąbalski podtrzymuję swoją rezygnację proszę o wskazanie ze swojego klubu osoby, która będzie go zastępować” odpowiadał Wiesław Skowron. Po tej wypowiedzi zarówno J. Rąbalski jak i H. Obara nie czuli się usatysfakcjonowani i dalej kontynuowali polemikę w w/w temacie zarzucając przewodniczącemu błędną interpretacje przepisów oraz to, że regulamin powiatu koneckiego w żaden sposób nie może krępować oświadczenia radnego. „Czy aż tak będzie Pan stał na drodze demokracji o którą wszyscy walczyliśmy tutaj. To jest moje dobro i ja z mandatem społecznym mam prawo wyboru pracy w poszczególnych komisjach tam, chce pracować gdzie najlepiej będę pracowała, a Pan nie może mi przeszkadzać w tej pracy” - wypowiadała się radna Obara. W tym momencie przewodniczący poprosił radną o nie utrudnianie obrad „ ja kieruję się pełnym obiektywizmem i podstawami prawnymi” puentował Wiesław Skowron. Po głosowaniu przewodniczący po raz kolejny zaapelował do radnej H. Obary, aby ta poświęcała więcej uwagi na omawiane tematy i zachowała umiar, co spowoduje mniejsze zamieszanie w obradach. Ostatecznie przewodniczącym komisji Rewizyjnej został Kazimierz Pasterczyk, zastępcą Paweł Gręda, a sekretarzem Robert Plech, co do szczegółowego składu osobowego w/w ciała decyzje zapadną prawdopodobnie na kolejnej sesji. Składy osobowe poszczególnych komisji na dzień 30 grudnia 2010 roku przedstawiają się następująco:

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa:

 1. Gąszcz Marian,
 2. Biegaj Renata,
 3. Król Marian,
 4. Leśniewicz Danuta,
 5. Obara Helena,
 6. Obratański Krzysztof,
 7. Pasterczyk Kazimierz,
 8. Pękala Michał,
 9. Wojcierowski Krzysztof,


Komisja Zdrowia i Oświaty:
 1. Biegaj Renata,
 2. Gręda Paweł,
 3. Gąszcz Marian,
 4. Kurcbart Czesław,
 5. Lasota Jarosław,
 6. Michalska Marianna,
 7. Obratański Krzysztof,
 8. Prasał Jan,
 9. Rąbalski Jerzy,
 10. Skowron Wiesław,


Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego:
 1. Gula Leon,
 2. Kurcbart Czesław,
 3. Leśniewicz Danuta,
 4. Obara Helena,
 5. Pękala Michał,
 6. Plech Robert,
 7. Rąbalski Jerzy,
Po przeczytaniu składów osobowych w/w komisji przewodniczący jak wcześniej zapytał radnych, czy ktoś nie wyraża zgody na ubieganie się o członkostwo w wymienionych komisjach. Tu ponownie zaoponowała radna Obara, która stanowczo domagała się obsadzenia wolnego wakatu w komisji Rewizyjnej jej osobą. „Sprawa jest zakończona” usłyszała radna od przewodniczącego. Niestety spór dalej się rozszerzył, tym razem w kwestii, czy kluby radnych ustaliły swoje kandydatury czy nie i czy w ogóle jakieś kluby oprócz SLD powstały. „Proszę nie zabierać głosu w imieniu wszystkich radnych, dlaczego wypowiada się Pani za kogoś innego. Pani rozmawiała, ale ja też rozmawiałem, widzę, że Pani nie bierze pod uwagę kto, co mówi tylko przyjmuje Pani politykę swoich interpretacji. Przypominam, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego kiedy kluby nawet nieformalnie nie dopełniły zgłoszeń, a deklarują, że są takie kluby należy to uwzględnić i jeśli 3 kluby mają podstawy ku temu, aby określać się jako kluby radnych ja to przyjmuję do wiadomości” - po raz kolejny uzasadniał zaistniałą sytuację Wiesław Skowron.
Delegatem Rady Powiatu Koneckiego do Związku Powiatów Polskich został wybrany starosta Bogdan Soboń.
Uchwałę w sprawie zmiany uchwały wysokości diet dla radnych szczegółowo przedstawiał i uzasadniał przewodniczący Rady Wiesław Skowron. Ostatecznie za zmianą uchwały było 13 radnych, 5 się wstrzymało oraz jeden głos był przeciwny.
Kolejnym tematem, który wzbudził szczególne zainteresowanie było sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych z zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu koneckiego w sezonie 2010/2011, które przedstawiał dyr. ZDP Stanisław Mościński. Z informacji przedstawionej przez dyrektora mogliśmy się dowiedzieć, że ogólna sieć dróg i ulic powiatowych wynosi 574 km 435 metrów, z tego dróg poza miejskich 543 km 453 metrów oraz ulic w miastach Końskie i Stąporków 29 km 982 metry. Poszczególne drogi zakwalifikowane zostały do odpowiednich standardów zimowego utrzymania i zgodnie z tym podziałem były utrzymywane. Na okres zimy ZDP dysponuje następującym sprzętem: do zwalczania śliskości zimowej 5 sztuk piaskarek i 1 ładowarka, do odśnieżania dróg 8 sztuk pługów jednostronnych, 2 pługi ciężkie dwustronne, 1 równiarka, 1 spycharka, 1 pług wirnikowy oraz 1 ciągnik z pługiem lemieszowym. Niestety posiadany sprzęt nie pozwala na jednoczesne prowadzenie robót na wszystkich odcinkach. Na sezon 2010/2011 przewiduje się zużycie mieszanki soli i piasku w ilości 8,5 tysiąca ton, w tym 500 ton soli i 8 tysięcy ton piasku. Akcja zimowa została rozpoczęta 25 listopada 2010 roku i na dzień 20 grudnia 2010 roku koszty jej utrzymania wraz z okresem styczeń – kwiecień 2010 roku wyniosły 973 tysiące 705 złotych, w tym za miesiące listopad, grudzień 2010 roku 389 tysięcy 317 złotych.
Wśród pytań jakie radni zadawali dyr. ZDP można było usłyszeć między innymi czy w ramach ewentualnego porozumienia między gminą, powiatem i województwem dałoby się zbudować zintegrowany system wspólnych akcji odśnieżania, pozwalający znacznie uniknąć kosztów dojazdu do poszczególnych odcinków dróg danego zarządcy poszczególnego odcinka drogi oraz prowadzenia kontroli odśnieżanych odcinków o co pytał radny Kazimierz Pasterczyk. Kolejne z pytań zadane przez radnego Roberta Plecha dotyczyło szczegółowej kwestii parku maszynowego jaki jest używany do akcji zimowych, zarówno powiatowego jak i tego który wygrywa w przetargach, kosztów związanych z obsługą tego sprzętu oraz możliwości kontroli, czy też sprawdzenia gdzie aktualnie sprzęt pracuje. Następne pytanie odnosiło się do ewentualnych sankcji jakie mogą być nałożone na podmioty odpowiedzialne za konkretne odcinki dróg, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków oraz drogi w miejscowości Hucisko, gdzie firma wykonująca kanalizację ściekową wykopała poprzeczny rów wzdłuż drogi o co pytał radny Wiesław Skowron. Na zadane pytania odpowiadał Stanisław Mościński. I tak jeśli chodzi o sprzęt używany do akcji zimowych to posiadamy piaskarki i pługi, natomiast ogłaszamy przetarg na nośniki dla tych sprzętów, podobna sytuacja jest z równiarką i spycharką. Dysponujemy również własnym pługiem wirnikowym oraz ciągnikiem z pługiem lemieszowym. Zasadniczym i głównym kryterium jakim kierujemy się w przetargach jest kryterium ceny za przejechany kilometr. W obecnych warunkach ekonomicznych z uwagi na duże koszty związane z akcją wywozu śniegu z terenu poszczególnych ulic nie przewidujemy takich działań. Co do kontroli odśnieżanych odcinków to zarówno ja osobiście jak i mój zastępca staramy się kontrolować podmioty odpowiedzialne za utrzymanie danych odcinków, jednak mimo to nie jesteśmy w stanie w ciągu dnia objechać całego powiatu. Jeśli chodzi o nasze pługopiaskarki, to w miesiącu grudniu 2010 roku zostały one wyposażone w system GPS, który pozwala skutecznie monitować i archiwizować ich pracę. Co do zarzutu zbyt niskich cen za odśnieżanie kilometra drogi jakie proponują oferenci, to ja nie mogę ingerować w ceny przez nich zaproponowane i z całą pewnością nie zgodzę się również, że samochody które wygrały przetargi palą po 200 czy 100 litrów na 100 kilometrów, owszem przy dużych śniegach to zużycie paliwa jest większe i może sięgać 50 litrów. Jeżeli zostanie stwierdzone, że dany wykonawca nie wykonał należycie swej usługi to oczywiście nie otrzymuje on zapłaty, a takie sytuacje miały już w tym roku miejsce, gdzie czterech wykonawców nie otrzymało zapłaty za zaniedbania dotyczące odcinków po 150 kilometrów. Problem wykonania przekopu otwartego na drodze w Hucisku jest mi znany, ale z uwagi na to, że grunt na tym terenie to skała zastosowanie innej technologii czy to w postaci przewiertu, czy przecisku było niemożliwe. Oczywiście wykonawca zostanie powiadomiony o potrzebie uzupełnienia kruszywa w wykopie, a zerwana nawierzchnia zostanie oczywiście odtworzona z zachowaniem 2 - letniej gwarancji. Na pytanie radnego Michała Pękali o możliwość szybszego usuwania lodowicy czy błota pośniegowego z ulic dyrektor Mościński powiedział, że w świetle tak zwanych standardów zarządca drogi w czasie do 8 godzin po ustaniu opadów śniegu ma obowiązek przywrócenia przejezdności, a wymienione wcześniej zaległości na drogach są usuwane w miarę możliwości. Jednak biorąc pod uwagę nasze możliwości techniczne jest to bardzo ograniczone tym bardziej, że są to drogi w 5 i 6 standardzie utrzymania - odpowiadał dyrektor Mościński. Pewnym zaskoczeniem okazały się podziękowania jakie w stronę Stanisława Mościńskiego skierował radny Jan Prasał, który czynił to w imieniu mieszkańców miejscowości Bębnów za skuteczną interwencję podczas tegorocznych opadów.

GaleriaIGŁĄ I DŁUTEM - WYSTAWA ELŻBIETY I MARIANA NOWAKÓW 04.01.2011

30 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich, z cyklu „Galeria U Starosty”, odbyło się oficjalne otwarcie wystawy pod tytułem „Igłą i dłutem” poświęconej dorobkowi artystycznemu Państwa Elżbiety i Mariana Nowaków. Zgromadzonych gości przywitał Bogdan Soboń – starosta, który dziękując Państwu Nowakom za możliwość zaprezentowania ich wspaniałej twórczości, jednocześnie zachęcał do zwiedzenia zgromadzonych eksponatów. „Cieszę się, że nowe władze postanowiły kontynuować to dzieło, jakim są, można powiedzieć cykliczne już wystawy twórczości poszczególnych artystów. Trzeba również nadmienić, że Pan Marian swoją przygodę z rzeźbą rozpoczął ponad 30 lat temu i to właśnie w budynku dzisiejszego Starostwa miał swój artystyczny debiut. Cieszymy się ogromnie, że Państwo jesteście dzisiaj z nami. Jako ciekawostkę muszę również powiedzieć, że mąż Pani Elżbiety jest twórcą projektu statuetki „Koła Wodnego”, która nie tylko przyznawana jest na Kuźnicach Koneckich jako „Marka Konecka”, ale na stałe wpisuje się w herb powiatu” - mówił starosta. Kilka słów o artystach powiedział również komisarz wystawy Emilian Niemiec. „Oglądane dzisiaj prace nie są pracami, z których epatuje przerost formy nad treścią, tu wszystko jest jasne i proste oraz czytelne, w związku z czym widz nie musi oglądać prac Państwa Nowaków i zadawać sobie pytań, co artysta chciał mu powiedzieć czy przekazać, takich dylematów tu nie ma. Każda z prac jest w swej oryginalności swoistą perełką. Pan Marian doskonale potrafi wykorzystać wszystkie właściwości i cechy jakie posiada drewno, natomiast Pani Elżbieta specjalizując się w hafcie Richelieu uwypukla dość unikatową formę wyrazu artystycznego” - mówił o artystach komisarz wystawy.
Oglądając wystawę Państwa Nowaków ma się wrażenie, że odbywa się podróż, która przybliża nam realia zakorzenione w ludowej tradycji i religii, a czytelna i piękna forma przenosi nas w wymiar pozytywnych emocji.

GaleriaWIGILIA U KONECKICH POLICJANTÓW 04.01.2011

W czwartek funkcjonariusze koneckiej policji spotkali się przy Wigilijnym stole, gdzie składali sobie świąteczne życzenia i wspólnie śpiewali kolędy. Spotkanie opłatkowe odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Zgromadzonym towarzyszyła radosna, świąteczna atmosfera, którą przyozdabiała świąteczna choinka oraz stół pełen postnych dań. Zebrani policjanci i pracownicy komendy, na czele z komendantem powiatowym policji inspektorem - Stanisławem Michalskim oraz jego zastępcą podinspektorem - Waldemarem Cisowskim, gościli na spotkaniu przedstawicieli władz powiatowych i samorządowych.. Wśród nich znaleźli się m. in. burmistrz Końskich - Michał Cichocki, starosta konecki - Bogdan Soboń, członek Zarządu Powiatu - Wiesław Basiak, wójt Gowarczowa - Tomasz Słoka oraz zastępca komendanta powiatowego straży pożarnej starszy brygadier - Grzegorz Młynarczyk. O stronę duchową spotkania zadbał kapelan koneckich policjantów, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Końskich - Andrzej Zapart. Goście przekazali pracownikom policji i ich rodzinom życzenia zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz spokojnego Nowego Roku. Ksiądz dziekan odczytał ewangelię, inicjując następnie wspólne kolędowanie, po którym nastąpił czas na przełamanie się opłatkiem i degustację tradycyjnych potraw wigilijnych.

Galeria