KOLEJNA PROMOCJA POWIATU 25.01.2011

W ramach projektu pn. „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” Powiat konecki wspólnie z przedstawicielami partnerskich powiatów tj. powiatu starachowickiego, skarżyskiego, ostrowieckiego i opatowskiego prezentował swoje walory turystyczne na międzynarodowych targach. Targi „VACANTIEBEURS” jedne z największych w świecie, odbyły się w dniach od 11 do 16 stycznia 2011 roku w Centrum Wystawienniczym „Jaarbeurs" w Utrechcie. Głównym organizatorem stoiska narodowego Polski oraz podmiotem współfinansującym projekt uczestnictwa w targach była Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z ośrodkiem POIT w Amsterdamie. Tegoroczne polskie stoisko zajmowało powierzchnię 150 m² z czego naszemu regionowi przypadło 20 m². Nasz projekt „Nad Czarną i Kamienną…”promowany był na regionalnym stoisku wspólnie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. W ramach polskiego stoiska narodowego, promowało się siedem regionów min. z Żywca, Dolnego Śląska, Wielkopolski, Warmii i Mazur, Podlaskiego, Jeleniej Góry, Podkarpackiego, Małopolski i Świętokrzyskiego. Każdy region reprezentowany był przez swojego przedstawiciela. Na stoisku byli też przedstawiciele POT i POIT oraz polonijnego biura turystycznego Simonse Tours, organizującego wyjazdy Holendrów do Polski. Prezentacja promocyjna prowadzona przez przedstawicieli partnerskich powiatów miała na celu przybliżenie wszystkim odwiedzającym atrakcji turystycznych obszaru objętego projektem, opisanych i graficznie przedstawionych w publikacjach prezentowanych na stoisku. Była to możliwość nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi ofertą turystyczną poprzez rozmowę i rozdawanie wydawnictw „Nad Czarną i Kamienną…” w postaci publikowanych w języku angielskim i niemieckim przewodników, folderów, map, oraz znaczka okolicznościowego. Odwiedzający mogli uzyskać szereg informacji dotyczących możliwości wypoczynku w naszych pięciu powiatach. Holendrzy pytali przede wszystkim o atrakcyjne szlaki rowerowe oraz miejsca w regionie wyspecjalizowane w przyjmowaniu grup caravaningowych lub inne miejsca gdzie mogliby bezpiecznie zatrzymać się samochodem z przyczepą.Takich miejsc w naszym regionie jest niewiele, ale może się to szybko zmienić. Nie brakuje bowiem gospodarstw gościnnych na wsi, które mogłyby wyspecjalizować się w przyjmowaniu i obsłudze grup caravaningowych. Stoisko promujące 5 powiatów w ramach projektu "Nad Czarną i Kamienną" odwiedził również Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Holandii – Janusz Stańczyk, który otrzymał materiały promujące w/w projekt.

GaleriaSTYPENDIA STAROSTY KONECKIEGO 25.01.2011

21 stycznia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa zostały uroczyście wręczone stypendia starosty koneckiego. Na uroczystość przybyli wyróżnieni uczniowie i studenci tegorocznej edycji stypendiów, samorządowcy, rodzice, nauczyciele, opiekunowie, dyrektorzy szkół oraz władze Wszechnicy Koneckiej, którym towarzyszył Bogdan Soboń – starosta. Jako pierwszy głos zabrał prezes Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu – Wszechnica Konecka - Szymon Biały, który pogratulował wszystkim tegorocznym laureatom wysokich osiągnięć w nauce i życzył dalszej wytrwałości w dziedzinie zgłębiania wybranych kierunków kształcenia. „Celem dzisiejszego spotkania jest przekazanie dokumentów potwierdzających przyznanie stypendiów starosty koneckiego. Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu – Wszechnica Konecka już od 7 lat przyznaje w/w stypendia dla uczniów i studentów o niskim statusie materialnym, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Od 2003 roku nagrodziliśmy już 60 stypendystów. Na rok szkolno/akademicki 2010/2011 Zarząd Wszechnicy Koneckiej postanowił wyróżnić następujących stypendystów”- mówił Szymon Biały.

 1. Wioletta Gwiazda – uczennica ZSP Nr 3 w Końskich
 2. Grzegorz Wilk – uczeń ZSP w Stąporkowie
 3. Katarzyna Maszczyk – uczennica II LO w Końskich
 4. Anna Nowak – uczennica I LO w Końskich
 5. Arkadiusz Chrabąszcz – uczeń ZSP Nr 1 w Końskich
 6. Artur Orzeł – absolwent I LO w Końskich
 7. Damian Rozmus – student Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach
 8. Marta Strojewska – studentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 9. Norbert Kuder – student Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
 10. Marta Ostrowska – studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Po przedstawieniu listy nagrodzonych przez prezesa TWRP Wszechnica Konecka, głos zabrał starosta konecki. „Cieszę się, że możemy się tu dziś spotkać, oby takich uroczystości było jak najwięcej. Mimo że dysponujemy ograniczoną ilością stypendiów, to dla Państwa, którzy je dzisiaj otrzymali jest, to z pewnością satysfakcja i pewien prestiż”- mówił Bogdan Soboń.
Następnie po wręczeniu dokumentów potwierdzających otrzymanie stypendiów laureaci w kilku słowach dokonali pewnej autoprezentacji przybliżając zgromadzonym gościom swoje życiowe plany i zamierzenia. Podczas tej krótkiej prezentacji mogliśmy zapoznać się z karierą naukową między innymi Pana Damiana Rozmusa. Dotychczasowy dorobek naukowy Pana Damiana z całą pewnością wzbudził wielkie zainteresowanie i podziw wśród słuchaczy, co zostało nagrodzone brawami i słowami uznania, które padły również z ust samego Bogdana Sobonia. „Po zakończeniu studiów chciałabym w miarę możliwości wrócić tutaj, ale na pewno nie chciałabym zabierać miejsca Panu staroście” mówiła odważnie o swych planach tegoroczna laureatka Wioletta Gwiazda z Grodziska. W kontekście tej wypowiedzi z sali padło stwierdzenie, że kobiety jako osoby piastującej urząd starosty koneckiego jeszcze u nas nie było. Na to, z uśmiechem na ustach Pani Wioletta odpowiedziała, że „to najwyższa pora”. „Cieszę się, że nie brakuje nam kandydatów do tego typu wyróżnień. Nasza młodzież jest świetna i ma coraz lepsze wyniki. Chciałabym zaznaczyć, że pomimo iż władze się zmieniają, to widzą one ciągle potrzebę doceniania najzdolniejszej młodzieży, za co bardzo dziękuję” - mówiła Zofia Studniarz - Komorowska – wiceprezes TWRP Wszechnica Konecka. „Pomimo, że są to skromne pieniądze, ale są one jednymi z pierwszych zarobionych przez was samych waszą ciężką pracą, waszą wiedzą i umiejętnościami. Dobrze by było, aby nagrodzeni stypendyści ze swymi zdolnościami i wiedzą kiedyś w przyszłości powiat wspomogli” - mówił Marian Jankowski – dyrektor I LO w Końskich. „ My nagrodzonych stypendystów bardzo chętnie widzimy jako naszych ambasadorów, również w kontekście czynnego udziału w życiu polityczno – społecznym naszego powiatu, bo on dzięki takim osobom może się rozwijać” - mówił na zakończenie spotkania Bogdan Soboń – starosta konecki.

GaleriaAS W SAMORZĄDZIE 25.03.2011

22 marca 2011 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich zainaugurowano kolejny projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów powiatowych biorących udział w tym projekcie, m. in. : Bogdan Soboń - starosta konecki, Roman Struzik - sekretarz powiatu; Wiesław Basiak - członek Zarządu Powiatu oraz Bernard Antos - sekretarz województwa.
Projekt „AS w samorządzie” jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Koneckim, Starachowickim i Skarżyskim. Okres realizacji: 01.02.2011 r. – 31.05.2012 r. Celem głównym Projektu jest zwiększenie efektywności oraz jakości funkcjonowania starostw powiatu koneckiego, skarżyskiego i starachowickiego w wyniku nabycia przez 240 urzędników postawy zorientowanej na obywatela jako klienta, zwiększenie ich kompetencji w kluczowych obszarach wpływających na efektywność pracy urzędu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze realizowane od 01.02.2011 do 31.05.2012 r.

Cele szczegółowe Projektu:
poprawa jakości usług poprzez podniesienie wiedzy i kwalifikacji pracowników w zakresie zarządzania jakością w urzędach JST, obsługi klienta i etyki urzędnika, ochrony danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, zarządzania projektami, zamówień publicznych, języka angielskiego, podniesienie kompetencji w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju poprzez szkolenia i doradztwo, usprawnienie procedury aktualizowania w BIP usług świadczonych w Starostwach Powiatowych poprzez szkolenia komputerowe oraz wypracowanie procedury aktualizowania opisu usług z doradcą, ograniczenie decyzji administracyjnych wydawanych po ustawowym terminie oraz uchwał JST uchylonych przez Wojewodę, poprzez aktualizację wiedzy z zakresu KPA i zasad tworzenia prawa.

Prezentacja - plik .pdfWięcej o projekcie możesz znaleźć pod adresem: http://www.ap.org.pl/as-w-samorzadzie/informacje-o-projekcie

GaleriaPRZEŁAJE W KOŃSKICH Z MISTRZEM EUROPY 23.03.2011

Blisko 300 osób wystartowało w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w biegach przełajowych, które odbyły się w Końskich. Gościem specjalnym zawodów był czołowy polski lekkoatleta Adam Kszczot, halowy mistrz Europy na 800 metrów. Wśród zaproszonych było obecnych wielu samorządowców powiatu koneckiego, m. in.: Roman Struzik - sekretarz powiatu; Wiesław Skowron - przewodniczący Rady Powiatu; Robert Plech – radny powiatu. Adam Kszczot, halowy mistrz Europy na 800 metrów:

- Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie i przyjechałem do Końskich. Na tych trasach biegałem w 2008 roku i zająłem pierwsze miejsce. Cieszę się, że tylu młodych zawodników uczestniczy w tych zawodach.
Adam Kszczot do Końskich przyjechał ze Spały, gdzie przebywał na zgrupowaniu kadry narodowej. Na zawodach był też jego trener Stanisław Jaszczak. Najlepszy był Wir. Zawodnicy z Kielecczyzny odnieśli dwa zwycięstwa w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików. Agnieszka Filipowska z LKB Rudnik wygrała bieg na 2500 m, a Marcin Rzeszowski z Juventy Kobex Starachowice triumfował na dystansie 3000 m. W punktacji klubowej zwyciężyli młodzicy WiR Łopuszno.

- Dobrze rozegrałem ten bieg taktycznie. Wygrałem pewnie, na mecie miałem prawie sto metrów przewagi - mówił Marcin Rzeszowski, podopieczny trenera Adama Dzika. W biegach juniorów młodszych, którzy walczyli o zakwalifikowanie się na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, najlepiej spisał się Jakub Sierżęga z Trójki Sandomierz. Wygrał bieg na 3000 merów. Trener sandomierskiego klubu Andrzej Mirek miał powody do zadowolenia.
Podczas sobotnich zawodów w Końskich 16 lekkoatletów z województwa świętokrzyskiego uzyskało kwalifikacje na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, która 2 kwietnia odbędzie się w Bydgoszczy.

Najlepsze miejsca biegaczy z Kielecczyzny:

GaleriaMEDALE DLA RODZICÓW 22.03.2011

Starostwo Powiatowe w Końskich wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Kielcach zorganizowały uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Złote medale przyznane przez MON otrzymali rodzice, których trzech lub więcej synów pełniło wzorowo służbę wojskową. Na spotkanie, które odbyło się 21 marca 2011 roku w Starostwie Powiatowym, przybyli: Burmistrz Miasta i Gminy Końskie - Michał Cichocki oraz Burmistrz Stąporkowa - Dorota Łukomska. Rolę gospodarzy pełnili komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Kielce – Śródmieście ppłk Wiesław Loch, starosta Bogdan Soboń oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wiesław Basiak. „Jak widać są jeszcze w naszym kraju tacy ludzie jak Państwa synowie, dla których służba Ojczyźnie jest nie tylko obowiązkiem, lecz przynosi wielki zaszczyt i honor. Okazuje się również, że w powiecie koneckim nie brak takich ludzi. Chcę Państwu pogratulować, ale również trochę pozazdrościć, bo to ogromna duma mieć takich synów ”- mówił witając przybyłych rodziców Bogdan Soboń. Uroczystość była również doskonałą okazją do podzielenia się wspomnieniami i refleksjami. - Ta uroczystość poświęcona jest rodzicom, którzy dzielnie wychowali swoich synów, którzy odbyli wzorowo służbę wojskową. Decyzją ministra obrony narodowej są przyznane medale za zasługi dla obronności kraju dla rodziców, których co najmniej 3 synów odbyło wzorowo służbę wojskową – powiedział ppłk Wiesław Loch, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach - Śródmieście. Nadanie złotego medalu „ Za Zasługi dla Obronności Kraju” może nastąpić po upływie co najmniej pięciu lat od nadania srebrnego medalu (od zasad tych można odstąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach). Medal w danym stopniu nadaje się tylko raz. Medal ten można nadawać również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

ZŁOTE MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

SREBRNE MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU WRĘCZENIE PATENTU OFICERSKIEGO

GaleriaIV MISTRZOSTWA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SUDOKU 18.03.2011

Powiatowa Komisja Konkursowa, powołana przez Starostę Koneckiego w dniu 3 marca 2011 r., w składzie:

 1. Krzysztof Stachera – przewodniczący,
 2. Mariusz Duda – członek,
 3. Paweł Kupis – członek,
stwierdza, że do eliminacji powiatowych zostało zgłoszonych 15 zawodników z pięciu szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Koneckiego, tj.: I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Końskich, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Stąporkowie. Uczestnicy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolonych zgodnie z Regulaminem.
Do eliminacji powiatowych, które odbyły się 11 marca 2011 r. przystąpiło 15 zawodników. Eliminacje powiatowe przeprowadzono w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. W kategorii indywidualnej udział wzięło 15 osób. Po zakończeniu tej części zawodów Komisja przystąpiła do wyłonienia zwycięzcy. W kategorii indywidualnej zwyciężył:
Kacper Stąpor – kl. II A – II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
Uczeń ten będzie reprezentował Powiat Konecki w finale wojewódzkim.

W kategorii zespołowej udział wzięło 5 zespołów, reprezentujących: Komisja stwierdziła, że w kategorii zespołowej zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich i będzie reprezentowała Powiat Konecki w finale wojewódzkim.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy eliminacji powiatowych IV Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Sudoku otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii puchary i nagrody ufundowane przez Starostę Koneckiego.  

GaleriaKOŃSKIE Z "BRĄZEM”, MISTRZEM WISŁA 17.03.2011

W dniach od 7 do 12 marca 2011 roku w hali w Stadnickiej Woli odbywały się Finały Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej. W zawodach uczestniczyło 8 zespołów - ostatecznie po finałowej rozgrywce pierwsze miejsce zajęła drużyna Orlen Wisła Płock, srebrny medal wywalczył zespół Vive Targi Kielce, a brązowy gospodarze turnieju KSSPR Końskie. Wśród kibiców dopingujących piłkarzy na trybunach koneckiej hali obecni byli- poseł Zbigniew Pacelt, starosta konecki Bogdan Soboń, sekretarz powiatu Roman Struzik, burmistrz MiG Końskie Michał Cichocki oraz jego zastępcy Jacek Matera i Krzysztof Jasiński, Jerzy Środa - wicedyrektor Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim- organizator imprezy. W finałowej ceremonii wręczenia medali i nagród dla poszczególnych zawodników i drużyn biorących udział w mistrzostwach uczestniczyli w/w przedstawiciele samorządu terytorialnego,  organizatorzy turnieju oraz przedstawiciele ZPRP.

FINAŁ : Vive Targi Kielce – Orlen Wisła Płock 27:32 (15:19).

Po pierwszych minutach sobotniego finału nie można było wywnioskować, która z drużyn wywalczy mistrzostwo Polski juniorów. Zarówno kieleccy szczypiorniści, jak i zawodnicy z Płocka oddawali celny rzut za rzutem. Tak było do 10 minuty, później do głosu doszli zawodnicy Wisły, którzy zdobyli trzybramkową przewagę. Kieleccy zawodnicy robili wszystko, żeby doprowadzić do wyrównania, ale bramkarz zespołu z Płocka bronił jak zaczarowany, wybijając bardzo trudne piłki. Do przerwy kielczanie przegrywali 15:19. W drugiej połowie kielecki zespół chciał szybko odrobić straty, co skutecznie uniemożliwiali im szczypiorniści Wisły. Kilka razy Vive Targi Kielce w drugiej połowie zmniejszyło porażkę do dwóch bramek, ale piłkarze ręczni z Płocka szybko wychodzili ponownie na kilkubramkową przewagę. Ostatecznie szczypiorniści z Kielc przegrali w tym spotkaniu 27:32. Warta podkreślenia jest gra kieleckiego bramkarza Kamila Buchcica, który kilkakrotnie wybronił bardzo trudne piłki. - Bramkarz z Płocka obronił dzisiaj kilka ciężkich sytuacji, mi też udało się wybronić kilka trudnych piłek. Myślę, że nasza porażka w dzisiejszym meczu jest spowodowana tym, że zagraliśmy trochę słabiej w ataku -powiedział Kamil Buchcic, bramkarz Vive Targi Kielce.

Aleksander Litowski, trener Vive Targów Kielce:
- Chcieliśmy walczyć o zwycięstwo w tym meczu. Myślę, że za dużo sił kosztował nas wczorajszy mecz z Końskimi. Moim zdaniem chłopakom należą się brawa za ten srebrny medal. Zespół z Płocka był od nas lepszy i nie mieliśmy z nimi zbyt dużych szans. Myślę, że srebrny medal to na dzień dzisiejszy wszystko na co nas stać. Pozostaje nam przygotować się dobrze do kolejnego sezonu i walczyć w nim o złoty medal.

Mecz o 3 miejsce:
KSSPR Końskie – MKS Kusy Szczecin 38:29 (18:14).

Konecka drużyna, która była jednym z faworytów turnieju, w piątek w półfinale przegrała z Vive Targi Kielce i w sobotę grała jedynie o brązowy medal. W meczu z MKS Kusy Szczecin szczypiorniści KSSPR przeważali od pierwszych minut. Warta podkreślenia jest dobra gra defensywy podopiecznych trenera Rafała Przybylskiego, którego zespół stracił pierwszą bramkę dopiero w 15 minucie spotkania. Do tej pory KSSPR prowadził już 7:0. Przewaga konecczan nie podlegała dyskusji przez całe spotkanie. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie KSSPR utrzymywał kilkubramkową przewagę, ostatecznie wygrywając całe spotkanie 38:29.

Zawodnicy z Końskich w pomeczowych rozmowach nie ukrywali, że ich celem w tych mistrzostwach był złoty medal. - Niestety, graliśmy dzisiaj tylko o trzecie miejsce. W meczu z Vive Targi Kielce popełniliśmy kilka błędów, gdybyśmy je wyeliminowali, to mogliśmy dziś grać w finale. Z drużyną ze Szczecina zagraliśmy bardzo dobrze w obronie, dzięki temu szybko wyszliśmy na kilkubramkowe prowadzenie, które utrzymaliśmy do końca meczu. Mam nadzieję, że za rok zdobędziemy złoty medal – mówi Wiktor Kubała, zawodnik KSSPR Końskie.

Rafał Przybylski, trener KSSPR Końskie: - Wygraliśmy zdecydowanie, choć było kilka nerwowych sytuacji, co było spowodowane wczorajszą porażką. Chcieliśmy w tym turnieju walczyć o "złoto”, ale nie udało się. Drużyna z Kielc w tym sezonie nam nie leży, przegraliśmy z nią już trzeci mecz. Musimy się cieszyć z brązowego medalu oraz z tego, że znaleźliśmy się na podium. Graliśmy z zawodnikami, którzy są rocznik młodsi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zdobyć złoty medal. Szkoda tylko, że nie udało nam się tego zrobić we własnej hali.

PIĄTE ZABRZE, SIÓDMA GDYNIA

Mecz o  miejsce siódme:

UKS KAR-DO Gdynia - SPR Stal Mielec 45:34 (22:17).
Mecz o miejsce piąte:
SPR Chrobry Głogów - NMC Powen Zabrze 33:41 (14:16).

Klasyfikacja końcowa:

 1. Orlen Wisła Płock SA
 2. KS Vive Targi Kielce
 3. KSSPR Końskie
 4. MKS Kusy Szczecin
 5. NMC Powen Zabrze
 6. SPR Chrobry Głogów
 7. UKS KAR-DO Gdynia
 8. SPR Stal Mielec

Najlepszym strzelcem turnieju został Paweł Niewrzawa z UKS KAR-DO Gdynia, który zdobył 54 bramki.  

Galeria

GaleriaTARGI TURYSTYCZNE W BERLINIE 15.03.2011

W dniach od 8 do 12 marca 2011 roku w ramach projektu pn. „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” przedstawiciele obszaru objętego projektem, powiaty: konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki i opatowski, uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Turystyki odbywających się w Centrum Kongresowym w Berlinie. W targach uczestniczyli: Klaus Laepple - prezydent niemieckiej izby turystyki; Cornelia Piper- v-ce minister spraw zagranicznych Niemiec; Taleb Rifai - sekretarz generalny światowej organizacji turystyki; Adam Giersz - minister sportu i turystyki RP, Marek Sawicki - minister rolnictwa RP oraz ambasador RP w Berlinie - Marek Prawda. Gościem Honorowym Targów Turystyki był były prezydent RP Lech Wałęsa.
Współorganizatorem naszego stoiska była Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, które przyciągało uczestników swym wyróżniającym się spośród innych boksów wyglądem, a szata graficzna wraz z prezentowanymi materiałami i bogata oferta turystyczna została uznana za najciekawszą.

Galeria„KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 2010” 15.03.2011

8 marca 2011 roku w Hotelu Kongresowym w Kielcach rozdano nagrody w Plebiscycie " Kobieta Przedsiębiorcza 2010". Plebiscyt wyłonił tzw. złotą dziesiątkę województwa świętokrzyskiego. Pierwsze miejsce zajęła Anna Pięcińska nauczyciel, pedagog, założyciel i dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Laureatka powiedziała, że zawsze z szacunkiem odnosi się do każdego człowieka. Drugie miejsce zdobyła Teresa Wołczyk - Rosołowska, dyrektor Domu Kultury „ Zameczek" w Kielcach. Głosowało na nią 2260 osób. Zapytana o swój sukces powiedziała, że praca z młodzieżą jest dla niej ciągłym wyzwaniem. W uroczystej gali udział wzięło liczne grono parlamentarzystów, marszałek województwa – Adam Jarubas, wojewoda świętokrzyski – Bożentyna Pałka - Koruba i samorządowców szczebla gminnego i powiatowego województwa świętokrzyskiego. Powiat konecki był reprezentowany przez Bogdana Sobonia - starostę koneckiego. Wyniki głosowania mieszkańców powiatu koneckiego wyłoniły pierwszą trójkę spośród kilkunastu kandydatów.
MAŁGORZATA PASEK - Pierwsze miejsce przypadło w udziale Małgorzacie Pasek, będącej od 10 lat kierowniczką Wiejskiego Domu Kultury w Kornicy. Pani Małgorzata jest absolwentką pedagogiki z turystyką. Niegdyś pracowała w Klubie Osiedlowym Kaesemek w Końskich, a od 2001 roku jest związana z kornickim ośrodkiem kultury. Działalność Pani Małgorzaty przyniosła na tym polu spore osiągnięcia: - W Domu Kultury udało mi się przeprowadzić wiele prac modernizacyjnych i wyposażyć go w nowy sprzęt nagłaśniający, instrumenty muzyczne, stoły do bilardu i tenisa stołowego. W placówce znajduje się też kawiarenka internetowa, z których korzystają mieszkańcy Kornicy i okolicznych miejscowości. Z udziałem dzieci i młodzieży oraz zespołu Korniczanka organizuję liczne imprezy okolicznościowe. „Najbardziej cieszy mnie fakt, iż mieszkańcy chętnie spędzają tu swój wolny czas”- mówiła Pani Małgorzata. Swoje wyróżnienie skromnie zaś komentuje: - Jest wiele kobiet przedsiębiorczych, które zasługują na uwagę. Nie wydaje mi się, że jestem osobą niezwykłą. W tym roku ja zostałam zauważona i zgłoszona do konkursu. Dziękuję za to i za oddane na moją osobę głosy. Otrzymana nagroda mobilizuje mnie do dalszego działania. Planuję między innymi uruchomić stronę internetową „Korniczanki”, nagrać z zespołem kolejną płytę z kolędami, stworzyć na bazie posiadanego sprzętu młodzieżowy zespół muzyczny. Najbliższym sportowym zamierzeniem jest ukończenie kolejnego Cross Maratonu w Sielpi, na klasycznym dystansie 42 kilometrów 195 metrów. Największym jednak marzeniem jest udział i ukończenie maratonu w Paryżu – mówiła kierowniczka Domu Kultury w Kornicy.
DOROTA DUDA - Drugie miejsce w plebiscycie zajęła Dorota Duda - nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Końskich. Jest nie tylko absolwentką filologii polskiej, ale także rosyjskiej. Dużą część swojego życia poświęca jednak pracy wolontaryjnej. Pani Dorota nie lubi stagnacji, a swoim dynamizmem mogłaby obdzielić niejedną osobę. Uwielbia pracę z młodzieżą, która dzięki jej determinacji wspiera liczne imprezy sportowe oraz kulturalne dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących. - Mamy wspaniałą młodzież, która garnie się do pomocy innym ludziom, jest energiczna i chce dawać od siebie jak najwięcej - chwali swych podopiecznych. Pani Dorota jest opiekunem samorządu uczniowskiego i aktywną członkinią Stowarzyszenia Powiatowego Konta Pomocy. Kieruje pracą młodych wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas na pomoc w organizacji takich imprez, jak Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, koncerty i zabawy choinkowe dla dzieci chorych i pochodzących z uboższych rodzin. - Taka działalność pochłania sporo energii. Dlatego tak ważna jest wyrozumiałość i wsparcie ze strony moich najbliższych osób, czyli głównie męża i córki - podkreśla pani Dorota. Przyznaje jednocześnie, że nie zawsze udaje jej się znaleźć czas na rozwój innych pasji. - Kiedyś bardzo dużo szyłam. Teraz też w wolnej chwili chwytam za maszynę. Moją drugą miłością jest natomiast literatura. Jednak trzeba podkreślić, że wolontariat sprawia mi niemniej radości.
REGINA MACIEJCZYK -trzecie miejsce w plebiscycie zajęła radna miejska w Końskich Regina Maciejczyk. Z wykształcenia technik ekonomista, od 34 lat pracuje w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Funkcję radnej pełni już po raz trzeci. Obecnie jest przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Znana jest jednak także z innego rodzaju działalności.
Pani Regina w 1997 roku założyła w Końskich oddział Klubu Amazonek, wspierający kobiety dotknięte chorobą nowotworową. Jak przyznaje, to właśnie aktywność na tym polu daje jej mnóstwo satysfakcji i radości. - Dla mnie najważniejszy jest człowiek, a najcenniejsze to, czym można się podzielić z innymi - powtarzała. - Działalność Klubu Amazonek nastawiona jest głównie na profilaktykę wczesnego wykrywania raka piersi – opowiada. Pytana o to, skąd w niej tyle radości życia, mówi: - Mam swoje pasje. Uwielbiam śpiewać, dużo czytam - to dla mnie znakomita odskocznia od codziennych problemów. Siłę i energię czerpię jednak przede wszystkim od swoich najbliższych. Jestem bardzo szczęśliwą babcią Amelki i Antosia, a posiadanie wnucząt było moim ogromnym marzeniem - dodaje z uśmiechem.
Artystyczną atrakcją dla zaproszonych gości był występ finalisty programu „Mam Talent” Tomasza Lisickiego. Marszałek Województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas stwierdził, że w kobietach ceni pracowitość, sumienność i precyzję działania. Podczas gali " Kobieta Przedsiębiorcza 2010", po raz pierwszy, rozstrzygnięty został Konkurs - Świętokrzyski Laur Piękna. Wyłonił on najlepsze firmy kosmetyczne, fryzjerskie, SPA i fitness z regionu. Tytuł najlepszego salonu kosmetycznego powiatu koneckiego w roku 2010 zdobył Gabinet Kosmetyczny Małgorzaty Kowal w Końskich przy ulicy 16 stycznia 1d. Tytuł osobiście odebrała jego właścicielka, pani Małgorzata Kowal. Pani Małgorzata prowadzi jeden z najstarszych w Końskich salonów, który funkcjonuje już od 17 lat! Stara się, by klientki i klienci mogli zadbać nie tylko o pielęgnację twarzy, ale też ciała, paznokci. Oferuje również zabiegi nowoczesnej medycyny upiększającej i estetycznej. Tytuł najlepszego salonu fryzjerskiego powiatu koneckiego roku 2010 otrzymał Salon Fryzjerski „Pablo”, Paweł Sztork z Końskich przy ulicy Piłsudskiego 16. Od lat zajmuje czołowe miejsca wśród elity polskich fryzjerów, ma liczne zwycięskie tytuły mistrzowskie, w tym mistrza świata we fryzjerstwie z 2007 roku. Ze swoim zespołem pracuje na sukces, szkoli i ciągle się rozwija. Warto dodać, że salon Pawła Sztorka zdobył też pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim.

GaleriaIV SESJA RADY POWIATU W KOŃSKICH 15.03.2011

25 lutego 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się czwarta sesja Rady Powiatu. Po otwarciu sesji w obradach udział brało 18 radnych, co zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym czyniło ją zdolną do podejmowania prawomocnych decyzji. Wśród tematów podejmowanych na sesji były między innymi informacje dotyczące:

 1. Pracy Zarządu Powiatu między sesjami
 2. Podjęcia uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu i ślubowania radnych
 3. Rozpatrzenia projektów uchwał
 4. Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku
 5. Informacje o stanie bezrobocia na terenie powiatu
 6. Interpelacje i z zapytania radnych
Szczegółowe informacje o pracy Zarządu Powiatu między sesjami przedstawiał starosta Bogdan Soboń. W czasie od 2 grudnia 2010 roku do 25 lutego 2011 roku Zarząd odbył 9 posiedzeń.
Kolejny punkt obrad przewidywał podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu i złożeniu stosownych ślubowań. Rada uzupełniła swój skład o dwoje radnych i byli to Pani Magdalena Prasał z listy Nr 4 Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej oraz Pan Grzegorz Wąsik z listy Nr 1 Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Projekt uchwały w w/w sprawie odczytał wiceprzewodniczący Rady - Czesław Kurcbart, po czym przewodniczący Wiesław Skowron odczytał rotę ślubowania.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu na 2011 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2011 – 2019 przedstawiała skarbnik powiatu Edyta Drążkiewicz. Projekt budżetu na 2011 rok omawiany w sposób szczegółowy na komisjach musiał zostać dodatkowo skorygowany w związku z bieżącą sytuacją w jednostkach takich jak Powiatowy Urząd Pracy czy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich. Opinię Komisji w sprawie budżetu powiatu na 2011 rok przedstawiał przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa radny Michał Pękala. Ostatecznie większością głosów komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2011 rok wraz z autopoprawką. I tak w projekcie uchwały dochody powiatu na 2011 rok zaplanowano na kwotę 72 576 710 złotych, wydatki na kwotę 73 329 932 złotych, a deficyt na kwotę 753 252 złotych. W sprawie budżetu powiatu na 2011 rok, oczywiście bez autopoprawki, która wynikła z nieplanowanych przesunięć w budżecie, pozytywnie odniosła się Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, która wydała w tej kwestii stosowną opinię. Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań i opinii Rada w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2011 rok oraz plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019.
Przed głosowaniem o głos poprosił radny Krzysztof Obratański, który zadał pytanie staroście koneckiemu odnoszące się do priorytetów i głównych celów tegorocznego budżetu. „Na wstępie jeśli Państwo wybaczą chciałbym zaznaczyć, że budżet powiatu ma nieco inną konstrukcję niż budżet gminy. Jeśli chodzi o zasadnicze cele tego budżetu, to są to cele, które stawia przed nami samo życie. Taką sprawą wymagającą dość energicznych działań jest przeniesienie części Powiatowego Urzędu Pracy po to, by ograniczyć koszty związane z płaceniem czynszu nowemu właścicielowi jakim są Państwo Tarnowscy. Aby to zrealizować musimy zainwestować około 2 milionów złotych w remont pomieszczeń w siedzibie naszego Starostwa. Jeśli chodzi o kwestię dróg to złożyliśmy 2 projekty w ramach programu przebudowy dróg lokalnych, a trzeba pamiętać, że posiadamy również pewne zobowiązania w tej materii z poprzedniej kadencji. Analogiczna sytuacja odnosi się również do programów teleinformatycznych takich jak choćby e – świętokrzyskie. Oczywiście w tym roku budżet jest bardzo trudny i Zarząd nie ma jakiś większych możliwości by diametralnie to zmienić, szczególnie przy obecnych ograniczeniach i cięciach subwencji. Zarząd podejmuje również działania mające na celu wygospodarowanie pewnych środków pieniężnych, chociażby podejmując decyzje o sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu przy ulicy Spacerowej. Dodatkowo jesteśmy na etapie przetargów dotyczących budowy i przebudowy dróg lokalnych i z tej właśnie przyczyny możemy również skorzystać z pewnych rozstrzygnięć przyczyniających się do powstania oszczędności dla powiatu” - mówił Bogdan Soboń – starosta.
O ile sprawa dotycząca uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej spotkała się ze zrozumieniem wszystkich radnych, o tyle sprawa powołania członków Rady Społecznej ZOZ w Końskich ujawniła odmienne stanowiska niektórych radnych w tej materii. Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał radny Marcin Prasał, który powołując się na Dziennik Ustaw i istniejący tam zapis przedstawił swoją interpretację, kto może, a kto nie może zasiadać w Społecznej Radzie ZOZ. „ Pan przewodniczący stwierdził, że w związku z komentarzem do ustawy zakładem konkurującym ze szpitalem jest placówka, którą kieruję. Nie mogę się z tym zgodzić ponieważ działalność placówki medycznej w Gowarczowie obejmuje podstawową opiekę zdrowotną , a nie specjalistyczną czy lecznictwa szpitalnego i nie konkuruje ze szpitalem, co wzbudza moje zdziwienie i niezrozumienie” - mówił radny Marcin Prasał. Jako druga w w/w sprawie głos zabrała radna Helena Obara, która w podobnym tonie przedstawiła swoje stanowisko dotyczące omawianej sprawy. „W dużej rozciągłości popieram głos mojego poprzednika, ale w związku z tym jeszcze jedna uwaga. Chodzi mi o reprezentowanego przedstawiciela gminy Ruda Maleniecka jakim jest Pan starosta Bogdan Soboń, który posiada mandat jako przedstawiciel Rudy Malenieckiej i zasiada w tej Radzie. Inną sprawą jest to, że Starosta jakby z ustawy zostaje przewodniczącym Społecznej Rady ZOZ, natomiast cały czas nie wyklucza go jako przedstawiciela tejże gminy i zasiadania w Radzie Społecznej, dlatego ja bym upraszała żebyśmy nie upolityczniali tej Rady, natomiast wybrali rzeczywistych przedstawicieli, którym naprawdę będzie zależało na bardzo dobrej pracy ZOZ w Końskich. To największy zakład pracy i dlatego zależy mi na tym, aby tam nie polityka brała górę tylko kompetencje i uczciwość wobec tego zakładu pracy. Szanujmy się naprawdę i w tym wypadku też powinniśmy się wszyscy szanować jeśli chodzi o to przedstawicielstwo. Jest to zbyt duży zakład pracy aby robić sobie doświadczenia” - mówiła radna Helena Obara. Z wypowiedzi radnej można było odczytać, że starosta ma zbyt „małe doświadczenie” w zasiadaniu w tego typu gremiach i nie będzie mu zależeć na dobrej współpracy z ZOZ w Końskich. Takie stanowisko wprowadziło pewną konsternację, a brak zaufania do Bogdana Sobonia jako doświadczonego samorządowca, który od wielu lat z powodzeniem angażuje się w samorządową działalność jest z pewnością pewnym nieporozumieniem i nadużyciem. Odpowiedzi na radykalne stwierdzenia radnej Heleny Obara udzielał starosta, który powiedział: „uważam te zarzuty za bezpodstawne, tym bardziej, że zapis mówi jednoznacznie, iż szefem do Społecznej Rady ZOZ jest starosta bądź osoba wskazana przez niego, a w przypadku gmin jest to wójt lub osoba przez niego wskazana i czy to będzie ktoś ze Stąporkowa, Smykowa czy Rudy Malenieckiej nie ma w moim przekonaniu uzasadnienia. Starosta jest szefem natomiast reprezentacja poszczególnych środowisk jest jak najbardziej adekwatna. To starosta ma czuwać nad pracą całej Społecznej Rady” - odpowiadał na wątpliwości radnej Bogdan Soboń.
Natomiast na wątpliwości radnego Marcina Prasała odpowiedzi udzielał przewodniczący Rady Wiesław Skowron. „ Ja nie jestem autorem przedstawionego komentarza i tej opinii, ja otrzymałem komentarz i opinię do ustawy o Zakładowych Ośrodkach Zdrowia i moim obowiązkiem było przedstawić ją Państwu. Ostatecznie to Rada zadecyduje o kształcie Społecznej Rady ZOZ – u w Końskich” - mówił przewodniczący Rady. Wyjaśnień w kwestii zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Końskich udzielał naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu – Radosław Lachowski. Punkt siódmy obrad Rady przewidywał wysłuchanie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku. Szczegółowych informacji w tej materii udzielał członek Zarządu – Wiesław Basiak. „Zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców i porządkiem publicznym zostały zapisane i uchwalone w kadencyjnym programie Rady Powiatu na lata 2007 – 2010. Głównym celem tego programu było tworzenie bezpiecznych miast i gmin naszego powiatu, czego oczekuje od nas społeczeństwo. Tematyka posiedzeń wynikała między innymi z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - „Razem bezpieczniej”, którego głównym założeniem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, porządku publicznego oraz walka ze zjawiskami patologi społecznej. Mieszkańcy naszego powiatu umieszczają bezpieczeństwo i porządek na wysokiej pozycji w hierarchii swoich potrzeb i zainteresowań. Duże zaangażowanie w tym zakresie przejawiają radni powiatu, za co im serdecznie dziękuję, a obiektywną ocenę naszej wspólnej pracy wyda społeczeństwo” - mówił kończąc sprawozdanie Wiesław Basiak.
Informacje o bezrobociu przedstawiał dyrektor PUP w Końskich Władysław Pająk. „Obecnie odnotowaliśmy 7557 osób bezrobotnych i w stosunku do grudnia 2010 roku jest to wzrost o 487 osób. Jeśli chodzi o strukturę bezrobocia, to od pewnego czasu jest ona na mniej więcej tym samym poziomie i tak, kobiet w ewidencji mamy 50,2%, bezrobotnych z prawem do zasiłku 25,2%, na terenach wiejskich mieszka 71,1% bezrobotnych i jest to jeden z największych wskaźników w województwie świętokrzyskim. Jeśli chodzi o osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji to mamy ich na naszym rynku 6993,3% i zaliczamy do nich osoby bezrobotne do 25 roku życia, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych bez wykształcenia średniego, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawnych, jak również osoby po pobycie w więzieniu. Największy wzrost bezrobocia odnotowaliśmy w gminie Końskie i Stąporkowie. Na dzień dzisiejszy nie mamy decyzji finansowej, lecz jedynie tzw. promesę decyzji finansowej, czyli wiemy ile tych środków na starcie mamy i jest to kwota 6 722 tysiące. Z tej kwoty około 35% musimy przeznaczyć na realizację programu systemowego z Kapitału Ludzkiego 6.1.3. Kwota jaką ministerstwo przeznaczyło w tegorocznej puli na walkę z bezrobociem jest dla nas mniejsza o 72%. Instrumenty rynku pracy są na dzień dzisiejszy bardzo okrojone i ograniczone, co wynika przede wszystkim z ograniczonych środków w Funduszu Pracy, który w tym roku wynosi zaledwie 3,2 miliona złotych. Optymistyczne jest to, że już dziś wiadomo, że w ramach Funduszu dokonano pewnych przesunięć środków i tak 460 milionów przeznaczono na aktywizację, z tego województwo świętokrzyskie otrzyma 20 milionów, a powiat konecki ma otrzymać około 2 milionów” - mówił dyrektor PUP w Końskich.
W punkcie 9, który dotyczył zapytań i interpelacji radnych jako pierwsza o głos poprosiła radna Magdalena Prasał. Radna w swej wypowiedzi odniosła się do sprawy odpowiedzi Zarządu Powiatu w Końskich, na list radnych powiatowych reprezentujących klub Platformy Obywatelskiej w sprawie niefunkcjonowania poradni specjalistycznych w okresie stycznia bieżącego roku. Z wypowiedzi radnej mogliśmy odczytać, że udzielone odpowiedzi nie miały charakteru wyczerpującego i według radnej nadal pozostaje wiele pytań w w/w kwestii. Na zadane pytania odpowiadał starosta konecki, który powiedział: „pytania zadane przez Panią radną Prasał w dalszym ciągu są do Pana dyrektora Przybylskiego i mnie osobiście trudno ustosunkować się do tych szczegółowych pytań. Co do pytań skierowanych do Pana dyrektora Przybylskiego, to o ich analizę i udzielone odpowiedzi należałoby zapytać ponownie o pewne kwestie dyrektora jednostki. Jeśli chodzi o sam audyt i jakie stanowisko w tej kwestii zajął Zarząd. Zarząd przeprowadził dyskusję w związku z tą sytuacją i stwierdził, że straty wystąpiły w dwóch poradniach. Były to poradnia neurologiczna i diabetologiczna, suma poniesionych strat przez te 2 poradnie i wyniosła 28 893 złotych. Zatem doniesienia o milionowych stratach okazały się zwykłą plotką. Poza tym w miesiącu styczniu ani do Zarządu Powiatu ani do dyrektora szpitala nie dotarły żadne skargi pacjentów, co może świadczyć, że pacjenci w sposób spokojny i wyrozumiały odebrali informację o miesięcznej przerwie w funkcjonowaniu poradni. Według wyjaśnień dyrektora ZOZ – u z pacjentami którzy mieli wyznaczone terminy w styczniu uzgodniono nowe terminy wizyt. Dyrektor wniósł zastrzeżenia do przeprowadzonego audytu stwierdzając, że metodologia przyjęta przez zespół kontrolny polegała na niewłaściwym doborze danych statystycznych. Uznał, że nie do końca zgadza się z wnioskami końcowymi audytu twierdząc, że wartość kontraktu w roku bieżącym w porównaniu do roku 2010 jest większa. Wartość ta za 6 miesięcy roku 2010 opiewała na kwotę 504 203 złotych, natomiast wartość kontraktu za 5 miesięcy 2011 wyniosła 576 704 złotych i w związku z tym nie można mówić o żadnych stratach. Na dyrektora została nałożona kara w związku z niedopełnieniem funkcji nadzorczych nad działaniem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury kontraktowania” - mówił starosta.
„Poczekam na odpowiedź Pana dyrektora Przybylskiego na wszystkie te pytania, ale nie zapominajmy o stratach moralnych naszych pacjentów” - kończyła swoją wypowiedź radna Magdalena Prasał.
W punkcie dotyczącym spraw różnych głos zabrał przewodniczący Rady Wiesław Skowron, na ręce którego wpłynęła skarga mieszkańców ulicy Krzywej i Wschodniej w Końskich, dotycząca uciążliwego dla mieszkańców w/w ulic „sąsiedztwa” z firmą prowadzącą tam działalność gospodarczą. Wnioskodawcy w liczbie 35 proszą radnych o zajęcie się sprawą i podjęcie działań mających na celu zlikwidowanie uciążliwości spowodowanych rozbijaniem złomu przez firmę Metal – Handel braci Galas przy ulicy Górnej 1. „Firma ta znajduje się w bezpośredniej bliskości naszych domostw i powoduje duże drgania ziemi, co skutkuje pękaniem ścian budynków i może to grozić ich zawaleniem. Prosimy o podjęcie stosownych działań mających na celu zapobieganie dewastacji naszych domów” - pisali w liście mieszkańcy ulic Krzywej i Wschodniej. „ Proponuję aby skargę przesłać do Komisji Praworządności i powołać wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska zespół roboczy, który skontroluje skargę mieszkańców” - mówił przewodniczący Wiesław Skowron. Propozycja ta spotkała się ze zrozumieniem radnych, co pozwoli na stworzenie zespołu, który zajmie się tą sprawą.

GaleriaJUBILEUSZ „HYDROMELU” 07.03.2011

W piątkowe przedpołudnie w koneckiej „Astorii” odbyła się jubileuszowa uroczystość 20-lecia istnienia spółki „HYDROMEL” oraz 50-lecia budownictwa hydrotechnicznego na terenie powiatu koneckiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się : Bożentyna Pałka – Koruba - wojewoda świętokrzyski, Adam Jarubas - marszałek województwa, Bogdan Soboń - starosta konecki oraz liczne grono przedstawicieli współpracujących z konecką spółką. Spotkanie było okazją do odznaczenia wielu pracowników i osób, które przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstwa zajmującego się głównie pracami związanymi z wodociągami, kanalizacją, oczyszczalniami ścieków. Należy wspomnieć, że „HYDROMEL” spółka z o.o. swoją działalność rozpoczęła w 1961 roku jako Rejonowe Kierownictwo Robót Wodno - Melioracyjnych, następnie po czterech latach jako Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne. Pod obecną nazwą istnieje od marca 1991 roku, czyli od momentu sprywatyzowania i zawiązania spółki pracowniczej. „Spółka „Hydromel” jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą szeroki zakres swoich usług, wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom z dziedziny ochrony środowiska i ekologii. Działa nie tylko na terenie naszego województwa, ale na obszarze całego kraju. W swojej historii wielokrotnie została nagrodzona różnymi odznaczeniami i tytułami. W 2001 roku Zarząd Powiatu Koneckiego wyróżnił spółkę „Marką Konecką”, natomiast sześć lat później „Diamentem Marki Koneckiej”. Wszystkie osiągnięcia i zasługi nie byłyby możliwe gdyby nie zaangażowanie wielu pracowników, kadry kierowniczej i jej Prezesa Stefana Lorenca. Wyrażam nadzieję, iż nasza współpraca będzie kontynuowana i przyczyni się do rozwoju naszej „małej Ojczyzny - jaką jest powiat konecki”- powiedział Bogdan Soboń - starosta konecki.

Odznaczenie Prezydenta RP - Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Stefan Lorenc, Wojciech Baran, Wiesław Bocheński, Anna Sękowska

Odznaczenie Ministra Rolnictwa - Odznaka Honorowa - Zasłużony dla Rolnictwa
Wojciech Baran, Jan Jeżewski, Bogdan Kurzyk, Andrzej Salata, Janusz Sękiewicz

GaleriaPOWIATOWE KONTO POMOCY XI BAL DOBRYCH SERC 04.03.2011

26 lutego 2011 roku w Dworku w Korytkowie odbył się kolejny bal charytatywny zorganizowany przez Stowarzyszenie Powiatowe Konto Pomocy. Na 11 edycji balu można było wylicytować wiele prac wśród, których były między innymi obrazy, rzeźby, ceramika, biżuteria, gadżety sportowe, ale także wspaniałe kompozycie kwiatowe, które szczególnie wpadły w oko Paniom uczestniczącym w zabawie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy oraz liczne grono uczestników różnych profesji, którym bliska jest idea pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnych.
„Witam serdecznie wszystkich gości, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na dzisiejszy bal charytatywny organizowany przez Powiatowe Konto Pomocy w Końskich. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za to, że jesteście Państwo tutaj z nami. Dzisiejszy 11 bal odbywa się pod patronatem starosty koneckiego – Bogdana Sobonia. To dzięki Wam drodzy Państwo i dzięki waszej dobroci nasze Stowarzyszenie będzie mogło wspomóc dzieci niepełnosprawne i dzieci z ubogich rodzin. Szanowni Państwo dobro jest wielką wartością człowieka, dlatego chciała bym, aby podczas tegorocznego balu towarzyszyły nam słowa z wiersza Ryszarda Krynickiego, które brzmią:

Dobroć jest bezbronna ale nie bezsilna,
W dobroci nie trzeba siły,
Dobroć sama jest siłą,
Dobroć nie musi zwyciężać,
Dobroć jest nieśmiertelna.

Galeria

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie i życzę Wszystkim uczestnikom miłej zabawy” - mówiła Danuta Leśniewicz prezes Powiatowego Konta Pomocy.
„Na tej sali jest pewne grono ludzi, ludzi różnych profesji, którzy są wrażliwi i chcą pomagać innym. Jeśli tylko chcemy, to pomaganie innym wcale nie jest rzeczą trudną, wręcz przeciwnie. Uczestnictwo w tego typu balach jest niejako naszym obowiązkiem, czym dajemy wspaniały przykład, że również w czasie karnawału pamiętamy o tych najsłabszych” - mówił Bogdan Soboń starosta Stowarzyszenie Powiatowe Konto Pomocy co roku otrzymuje bardzo wiele wniosków z prośbą o wsparcie i pomoc. Każdy z wniosków ma w zasadzie swój indywidualny charakter i świadczy jak wielkie są potrzeby wśród środowiska osób niepełnosprawnych i ubogich znajdujących się w trudnej sytuacji materialno - bytowej. Podopiecznych, którzy są objęci „skromnym” wsparciem Stowarzyszenia, przy różnego typu akcjach jest już ponad 200. Na tegoroczny bal zaproszenie przyjęło 48 par, a wśród uczestników mogliśmy spotkać między innymi Bogdana Sobonia - starostę, Michała Cichockiego – burmistrza MiG w Końskich czy Dorotę Łukomską – burmistrza Stąporkowa, a także liczne grono samorządowców, radnych, lekarzy i przedsiębiorców z terenu powiatu koneckiego. Gościom chwile wspólnej zabawy uprzyjemniał zespół muzyczny Apex. Darczyńcami prac na tegoroczną licytację byli: Wiesław Turno, Elżbieta Duda, Tadeusz Czarnecki, Stowarzyszenie „Kuźnia”, Mirosław i Anna Jakubowscy, Zofia i Piotr Sielscy, Sylwia Świercz, Grzegorz Król, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich, Włodzimierz Struzik, Barbara Juśkiewicz, Ewa Żuwalska, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy, Katarzyna Sorn, Maria i Roman Struzik oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Końskich.
Punktem kulminacyjnym tegorocznego balu, zresztą jak co roku była licytacja zgromadzonych prac, która pozwoliła na zebranie pokaźnej kwoty w wysokości 15 350 złotych. Pierwszym szczęśliwym nabywcą licytacji okazał się Michał Cichocki, który w towarzystwie małżonki wylicytował obraz pod tytułem „Schody na poddasze”. Podczas aukcji licytowano również rzeźbę bociana, którą nabył Robert Plech. Ale wbrew oczekiwaniom Pan Robert wcale nie zamierzał zatrzymać rzeźby dla siebie i postanowił podarować ją przyszłym szczęśliwym małżonkom a zarazem przyjaciołom Michałowi Pękali i jego towarzyszce Renacie. Prezent został przyjęty z wielką radością, a sam darczyńca nagrodzony oklaskami. Bezkonkurencyjni w licytacji żeliwnych „kociołków” okazali się Państwo Szproch, którzy zarówno w pierwszej jak i drugiej licytacji w/w naczyń nie dali żadnych szans „konkurencji”. Wielkim zainteresowaniem jeszcze przed licytacją cieszyła się biżuteria srebrna z zielonego bursztynu ufundowana przez Panią Ewę Żuwalską. Ostatecznie po zaciętej licytacji zwycięzcą okazał się Pan Mirosław Jakubowski, który za kwotę 1200 złotych nabył wspaniałą biżuterię i jak się można było spodziewać wręczył ją swej małżonce Annie. Pan Mirosław okazał się również bezkonkurencyjny w licytacji całości kompozycji kwiatowej złożonej z 4 elementów, która została przygotowana i podarowana na aukcję przez Pracownię Florystyczną Pani Iwony Gregiel. Obraz przedstawiający kościół w Klimontowie podarowany przez samego Adama Jarubasa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nie mógł trafić w inne ręce niż do samego starosty Bogdana Sobonia, który wylicytował dzieło za niebagatelną kwotę 1100 złotych.
„Dziękuję Wszystkim darczyńcom i uczestnikom balu za obecność i uczestnictwo w licytacji, ale przede wszystkim za ich wielkie i wrażliwe serca” - mówiła na zakończeniu balu prezes Stowarzyszenia Danuta Leśniewicz.

GaleriaKOLEJNE MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 04.03.2011

W dniach od 18 do 20 lutego 2011 roku w ramach projektu pn. „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” przedstawiciele obszaru objętego projektem, powiaty: konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki i opatowski, uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku INTOUREX 2011 w Sosnowcu. Na największą wystawę turystyczną w południowej Polsce zgłosiło się ponad 150 wystawców z Polski i zagranicy. Współorganizatorem naszego stoiska była Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, które przyciągało uczestników swym wyróżniającym się spośród innych boksów wyglądem, a szata graficzna wraz z prezentowanymi materiałami i bogata oferta turystyczna została uznana za najciekawszą. W trakcie trwania targów rozdano ok. 1000 kompletów materiałów promocyjnych zawierających przewodnik, folder i mapę północnej części województwa świętokrzyskiego.

GaleriaAKTYWNI SENIORZY - GALERIA U STAROSTY 03.03.2011

25 lutego 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się kolejna odsłona prac z cyklu „Galeria U Starosty”. Tym razem mury Starostwa gościły uczestników warsztatów artystycznych, którzy uczestniczyli w projekcie Stowarzyszenia „Kuźnia” i Rady Sołeckiej w Błotnicy pod dźwięczną nazwą „Aktywni Seniorzy – dodać życia do lat”. Sam projekt trwał od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku i był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczyło 30 osób, nad którymi opiekę sprawowała wykwalifikowana kadra trenerów w osobach artysty plastyka, informatyka, etnografa i dziennikarza. Zadając pytanie Stowarzyszeniu „Kuźnia” z siedzibą w Końskich, co było głównym celem projektu „Aktywni Seniorzy” usłyszeliśmy w odpowiedzi, że przede wszystkim umożliwienie osobom starszym powrotu do życia społecznego oraz zapewnienie im odpowiedniej oferty kulturalno – rozrywkowej przez organizację warsztatów, wyjazdów kulturalnych i krajoznawczych, a także spotkań o charakterze integracyjnym. Grupę projektu stworzyli mieszkańcy Błotnicy oraz okolicznych miejscowości takich jak Czarna, Czarniecka Góra, Janów czy Duraczów, którzy jednocześnie przekroczyli 50 – ty rok życia i pragnęli aktywnie spędzać swój czas nabywając nowych umiejętności i dzieląc się swą wiedzą z młodszymi. Realizując projekt przeprowadzono 6 warsztatów tematycznych o następujących tematach:

 1. Ocalić od zapomnienia – plener malarski
 2. Komputer nam nie straszny
 3. Ikony
 4. Na szkle malowane
 5. Aranżacja wnętrz na różne okazje
 6. Nasze górnicze wspomnienia
„Mam przyjemność i zaszczyt przywitać wszystkich na Galerii, dziękuję że zechcieliście Państwo przybyć. W sposób szczególny witam Panią sołtys wsi Błotnica Panią Danutę Jedynak oraz członka Stowarzyszenia „Kuźnia” Panią Emilię Kupis. Tego typu wernisaże, to doskonała okazja aby za pośrednictwem zgromadzonych eksponatów i wydawnictw dowiedzieć się czegoś na temat danej miejscowości w szczególności, że miejscowości o bogatych tradycjach w naszym powiecie wcale nie brakuje” - mówił starosta Bogdan Soboń.
Zgromadzonych gości serdecznie witali także Emilian Niemiec – komisarz wystawy oraz Wiesław Skowron przewodniczący Rady Powiatu, którzy jednocześnie zachęcali do obejrzenia wystawy i w wysublimowany sposób, nie pozbawiony szczypty humoru komplementowali dorobek naszych lokalnych mistrzyń. „Jestem pełen podziwu dla trudu i pracy Pań, to prześliczne i wspaniałe rzeczy i takie cuda trzeba pokazywać” - komplementował uczestniczki projektu przewodniczący Rady.
„ Chciałam powiedzieć, że na wioskach jest gro ludzi starszych dla, których prawie zupełnie nie występuje żadna oferta, mająca na celu zagospodarowanie czasu wolnego. W wyniku braku działań w tym kierunku przedstawiany dzisiaj projekt nie mógł się nie spotkać z pozytywną odpowiedzią w środowisku osób po 50 roku życia. Chciałabym tez podkreślić, że na zajęcia przychodziły nie tylko te osoby, które malowały, rysowały, ale i te które chciały po prostu porozmawiać, co z całą pewnością przysłużyło się do integracji mieszkańców Błotnicy, ale i okolicznych miejscowości. Dziś jesteśmy w Starostwie, ale już myślimy o zorganizowaniu kolejnych wystaw i imprez propagujących tego typu działania i inicjatywy” - mówiła sołtys Błotnicy Danuta Jedynak.

Galeria