6 TARGI EDUKACYJNE W POWIECIE KONECKIM 26.03.2010

23 marca 2010 roku w auli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Końskich odbyły się 6 Targi Szkół Wyższych i Ponadgimnazjalnych. Organizatorem imprezy już po raz kolejny była agencja Starpress wydawca m.in. Tygodnika Koneckiego. Zgromadzonych wystawców i przybyłych gości osobiście witali Jarosław Babicki – redaktor naczelny i jego zastępca Anna Kobierska. O kilka słów wstępu i oficjalne otwarcie Targów gospodarze poprosili obecnych na imprezie Andrzeja Marka Lenarta – starostę i Krzysztofa Obratańskiego - burmistrza Końskich. Jako pierwszy głos zabrał starosta, który jeszcze raz serdecznie podziękował agencji Starpress za wkład i zorganizowanie po raz 6 tej imprezy, a tym samym przybliżenie młodzieży ofert dalszej ścieżki edukacyjnej. Na zakończenie swojego wystąpienia Andrzej Marek Lenart życzył zgromadzonej młodzieży i obecnym wystawcom, skutecznych i odpowiednich transakcji. Oficjalnego otwarcia Targów dokonał burmistrz Końskich. „To największa tego typu impreza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu. Na Targach obecne są uczelnie o różnym zakresie kształcenia, począwszy od kulturoznawstwa, zarządzania, pedagogiki po biotechnologię, mikrobiologię czy ochronę środowiska. W tym roku na imprezie obecny jest też Urząd Pracy, który ze swoją ofertą wyszedł do uczniów szkół ponadgimnazjalnych żeby pokazać jak i gdzie można odnaleźć się na lokalnym rynku pracy” – mówiła jedna ze współgospodarzy imprezy Anna Kobierska. Każdy z przybyłych uczniów otrzymywał bezpłatnie informator, w którym można było odnaleźć index i oferty szkół wyższych i ponadgimnazjalnych oraz informacje dotyczące harmonogramu egzaminów. W Targach uczestniczyło 25 wystawców. Tego typu spotkania są doskonałą formą zapoznania się z ofertami szkół i dokonywania wyborów dalszej drogi kształcenia – takie zdania dało się usłyszeć od odwiedzających Targi uczniów.

GaleriaKATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.
21 857 DĘBÓW PAMIĘCI W 70 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ
26.03.2010

W dniach 16 i 22 marca 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyły się spotkania robocze, na których przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin wchodzących w skład Powiatu dyskutowali nad formą i terminem obchodów 70 rocznicy „Zbrodni Katyńskiej”. Głównym mottem programu „Katyń... ocalić od zapomnienia” są słowa Jana Pawła II, które brzmią:
„Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.
Zasadniczym celem tej wspaniałej inicjatywy jest uczczenie pamięci tysięcy ofiar „Zbrodni Katyńskiej” przez posadzenie 21 857 Dębów Pamięci. Każde z drzew ma w sposób symboliczny upamiętniać konkretną osobę, która bestialsko została zamordowana w Katyniu, Charkowie, Twerze i szeroko rozumianym Wschodzie, gdzie po dziś dzień nie odnaleziono jeszcze setek ofiar zawieruchy wojennej. Jeden Dąb to jedno nazwisko, tak aby młode pokolenie miało wyraziste spojrzenie na tragizm losów tysięcy rodaków wymordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD. Jak pokazują liczne sondaże dziś rośnie w Polsce generacja „nie wiem”, czyli ludzi którzy nie wiedzą kto zabijał w Katyniu. Ta niewiedza Polaków może wręcz szokować i utwierdzać w przekonaniu, że takie inicjatywy jak Dąb Pamięci są jak najbardziej wskazane, tak by tym którzy zostali zamordowani zagwarantować odpowiedni szacunek, ale przede wszystkim pamięć w przyszłych pokoleniach polskiego narodu. Patronat honorowy nad programem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Do tej pory w całej Polsce nasadzono już ponad 2 482 Dęby Pamięci.
„ Jeżeli przeciętny Polak na pytanie co się stało w Katyniu?, miesza się i nie wie co odpowiedzieć, to ja nie widzę sensu żeby bezimiennie uczcić naszych rodaków, gdyż mija się to z celem” – odpowiadał na sugestię jaka padła z sali obrad z ust jednej z przedstawicieli gmin starosta Andrzej Lenart, którego w tej kwestii poparł m.in. jego zastępca Bogdan Soboń, który kontynuując wcześniejszy wywód dodał, „że cały zamysł tej akcji właśnie na tym się opiera aby imiona, nazwiska, stopnie i miejsce mordu konkretnych osób pojawiły się i zostały upamiętnione, a czy jest to pełna lista wszystkich nazwisk tego z pewnością nie wiemy. Jeśli będą się pojawiać nowe fakty dotyczące pomordowanych, którzy żyli i pracowali w granicach administracyjnych przedwojennego powiatu koneckiego z całą pewnością będziemy je uzupełniać i umieszczać na wspólnej tablicy” – kontynuował Bogdan Soboń. Jedną z propozycji zaakceptowaną przez większość obradujących przedstawicieli władz samorządowych była możliwość nasadzenia Dębów Pamięci przy nowo powstającym osiedlu Jana Pawła II i związaną z tym terenem rewitalizacją zbiornika przy ulicy Browarnej, którą zaproponował Dariusz Kowalczyk – zastępca burmistrza MiG w Końskich. Po wielu dyskusjach ustalono wstępnie iż propozycja złożona przez Dariusza Kowalczyka jest rozsądną i chyba jak na warunki Konecczyzny najbardziej optymalnym wariantem powstania Alei Dębów Katyńskich, z czym zgodziła się zdecydowana większość obradujących, co nie oznacza, że każda z gmin może w sposób indywidualny dodatkowo upamiętnić swoich mieszkańców, którzy figurują na liście Katyńskiej w postaci okolicznościowej tablicy czy nasadzenia symbolicznego drzewa.
„Musimy również pamiętać, że symboliczność zachowania w jednym miejscu ofiar Katyńskich to większa rola edukacyjna” – mówił Bogdan Soboń. „Natomiast jeśli chodzi o obszerność listy wymordowanych, to wynika ona również stąd, że nie możemy ofiar zbrodni dzielić na tych którzy się tutaj urodzili i na tych którym przyszło pełnić tutaj służbę” – przypominał Andrzej Lenart. Ostatecznie wstępne ustalenia doszły do consensusu z którego wynika, że miasta i gminy powiatu koneckiego wspólnie uhonorują „Zbrodnie Katyńską” w miesiącu wrześniu. Odległość tego terminu wynikła przede wszystkim z obszernej listy osób zamordowanych w Katyniu, a tym samym zabezpieczenia odpowiedniego terenu do nasadzenia takiej liczby Dębów oraz przygotowania organizacyjnego tej uroczystości. Niemniej jednak w dniu 13 kwietnia 2010 roku w Kolegiacie Św. Mikołaja odbędzie się uroczysta Msza Św. upamiętniająca „Zbrodnie Katyńską” o godzinie 16 00 na którą zapraszamy wszystkich chętnych. Poniżej publikujemy listę ofiar Katyńskich pochodzących z Ziemi Koneckiej:

 1. Stanisław Kowalski – zamordowany w Wilnie w 1940 roku , lat 19
 2. Juliusz Sternak – starszy posterunkowy w Końskich, lat 44
 3. Władysław hr. Tarnowski – inżynier z Końskich, lat 41
 4. Czesław Kusiak – ppor. Artylerii rezerwy, inżynier z Pomykowa, lat 26
 5. Stanisław Malicki - kapitan piechoty z Kazanowa, lat 44
 6. Jan Lemisiewicz – ppor. piechoty rezerwy, inżynier z Końskich, lat 31
 7. Marcin Banaśkiewicz – przodownik policji ze Stąporkowa, lat 39
 8. Henryk Laskowski – zamordowany koło Pińska w 1941, lat 19
 9. Jan Majewski – posterunkowy w Skotnikach, pochodził z Końskich, lat 44
 10. Franciszek Gąszcz – st. strażnik więziennictwa w Kowlu, pochodził z Dziebałtowa, lat 42
 11. Stanisław Sekuła – ppor. piechoty rezerwy, nauczyciel ze Sworzyc, lat 37
 12. Bronisław Ślifirski – posterunkowy w Stanisławowie, pochodził z Końskich, lat 29
 13. Jan Jakubiec – ppor. piechoty rezerwy, nauczyciel z Końskich, lat 48
 14. Konstanty Gąszcz – st. posterunkowy w Radzanowie, pochodził ze Stadnickiej Woli
 15. Szczepan Boczek – ppor. piechoty koło Bliżyna, lat 26
 16. Józef Tarabasz – st. posterunkowy w Końskich, lat 46
 17. Wincenty Staroń – posterunkowy w Końskich, lat 51
 18. Jan Rejecki – ppor. pilot rezerwy z Końskich, lat 27
 19. Jan Cupiał – posterunkowy w Radoszycach, lat 49
 20. Aleksander Kędzierski – komendant posterunku w Końskich, lat 43
 21. Władysław Kawa – kpt. rezerwy piechoty, prof. liceum w Końskich, lat 49
 22. Aleksander Staniecki – st. posterunkowy w Końskich, lat 39
 23. Józef Wilkowiecki – ppor. z Topolic, lat 29
 24. Władysław Stępień – ppor. rezerwy piechoty, z Niekłania, lat 29
 25. Wincenty Liśkiewicz – ppor. rezerwy, lekarz w Rownem, pochodził z Radoszyc, lat 34
 26. Kazimierz Fiutkowski – ppor. pochodził z Młynka, lat 25
 27. Ignacy Szewczyk – ppor. geodeta z Baryczy, lat 38
 28. Józef Sapieja -sierżant rezerwy, pochodził z Proćwina koło Końskich, lat 39
 29. Kazimierz Laskowski – ppor. rezerwy, inżynier leśnik, lat 33
 30. Leszek Arkuszewski – ppor. rezerwy, lat 43
 31. Stanisław Batycki – inżynier, komendant poligonu w Baryczy, lat 48
 32. Józef Jarecki – kpt. rezerwy, lekarz internista z Końskich, lat 41
 33. Lech Słobodzian – ppor. rezerwy z Końskich, lat 30
 34. Zdzisław Wielowiejski – właściciel Błaszkowa, lat 25
 35. Henryk Ziółkowski – ppor. rezerwy pochodził z Końskich, lat 36
 36. Franciszek Choiński – posterunkowy policji, plutonowy rezerwy, Służba Pomocnicza PP, pochodził z Radoszyc, lat 41
 37. Wincenty Celejewski – starszy posterunkowy z posterunku Stąporków, lat 41
 38. Henryk Łukaszewski – posterunkowy z posterunku Końskie, lat 50
 39. Michał Sajewicz – st. przodownik, komendant posterunku w Radoszycach, lat 50
 40. Jan Stoiński – przodownik, służył w Łodzi, pochodził z Rudy Malenieckiej, lat 45
 41. Stefan Celejewski – st. posterunkowy, naczelnik więzienia w Kowlu, pochodził z Przedborza, lat 47
 42. Jerzy Grzela – ppor. rezerwy, urzędnik w Wołowie, lat 39
 43. Józef Kronenblum – ppor. rezerwy z Końskich, lat 43
 44. Władysław Wiśniewski - z Końskich, lat 44
 45. Antoni Wojnowski – pochodził z Radoski, powiat konecki, lat 45
 46. Wacław Malicki – lotnik z Kazanowa, zamordowany w Wilnie, lat 32
 47. Piotr Dworak – post. PP, pełnił służbę w Berezie Kartuskiej, ur. W 1913r w Niekłaniu
 48. Jan Jankowski – st. post. PP, pełnił służbę w Kielcach, ur. W 1904r w Wólce Plebańskiej
 49. Jan Kędzior – przodwnik PP, pełnił służbę w Burzeninie pow. Sieradzki, ur. 1896r powiat konecki
 50. Jan Kowalczyk – st. pomoc. PP, pełnił służbę w Koziej Woli
 51. Stefan Kubicki – post. PP, pełnił służbę w powiecie koneckim, ur. w Pakości
 52. Stanisław Nowak – post. PP, pełnił służbę w Mikołowie, ur. w 1900r w Sielpi Wielkiej
 53. Józef Salata – przodownik PP, pełnił służbę w Radomiu, ur. w 1901r w Koziej Woli
 54. Władysław Salata – post. PP, pełnił służbę w Poznaniu, ur. W 1911r w Koziej Woli
 55. Aleksander Stangierski – st. post. PP, pełnił służbę w Niekłaniu, ur. w 1893r w Niekłaniu
 56. Michał Telecki – post. PP, pełnił służbę w Brodach dawny powiat iłżecki, obecnie powiat starachowicki, ur. w 1894r w Furmanowie
 57. Józef Woźniak – st. post. PP, pełnił służbę na posterunku w Miedzierzy, ur. w 1894r w Lipowym Polu.

GaleriaMŁODZIEŻOWO – PARTNERSKO – EUROPEJSKO CZYLI SPOTKANIE MŁODZIEŻY W RAMACH PROGRAMU „COMENIUS” 24.03.2010

W poniedziałkowe popołudnie 22 marca 2010 roku Starostwo Powiatowe w Końskich odwiedziła grupa uczniów z Włoch, Francji, Bułgarii i Litwy, która wraz z polskimi rówieśnikami uczestniczy w programie „Comenius”. Wcześniej jednak uczniowie odwiedzili Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, z którym od września 2008 roku uczestniczy w w/w programie. Tu młodzież z poszczególnych krajów, pod hasłem „Artysta naszego regionu” uczestniczyła w prezentacji wybranego artysty pochodzącego z ich kraju. W Starostwie przybyłych gości przywitali: Andrzej Marek Lenart – Starosta, Bogdan Soboń – Wicestarosta oraz Wiesław Basiak – członek Zarządu Powiatu. W spotkaniu uczestniczyła również Helena Obara – przewodnicząca Rady Powiatu. Przedstawiciele władz powiatowych przygotowali również okolicznościowe upominki, które osobiście wręczali uczniom i ich opiekunom zachęcając jednocześnie do zwiedzenia zakątków ziemi koneckiej.
„Comenius” to istotny element realizowanego programu oświatowego Unii Europejskiej, który wspiera działania mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości europejskiej w procesach edukacyjnych. Zasadniczym celem w/w programu jest przede wszystkim uzupełnienie, ale także wzbogacenie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących w tym projekcie.
Z jednej strony program w sposób istotny pomaga zarówno uczniom jak i nauczycielom w hartowaniu i kształtowaniu wartości pozwalających przynależeć do otwartej na świat społeczności, a z drugiej strony pozwala w praktyce promować naukę języków obcych, stosować technologie informatyczne, czy wreszcie przeciwdziała marginalizacji tych uczniów, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne. Dziś trudno wyobrazić sobie lepszą współpracę partnerską między młodymi europejczykami niż ta jaką prezentują uczniowie uczestniczący w tego typu programach. Bezpośredni kontakt dla młodzieży, to w efekcie lepsze poznanie, szybsza integracja oraz jakże istotne więzy przyjaźni, a wszystko to można osiągnąć tylko dzięki wzajemnemu poznaniu tradycji, historii i kultury. Ktoś kiedyś powiedział, że „znajomość języków obcych jest niezbędna, bez niej nie ma wiedzy, przyjaźni i pracy” , to bez wątpienia właściwa percepcja myślenia i o ile w polskim systemie edukacyjnym z nauką języków obcych jest w miarę poprawnie, ale bez popadania w euforię, to nauka zupełnych podstaw języka polskiego przez uczniów z innych krajów wypada zupełnie mizernie. Czy taki stan rzeczy można argumentować skomplikowaną ortografią i gramatyką naszego ojczystego języka, czy istnieją zupełnie inne przyczyny tego stanu rzeczy, osąd pozostawiamy każdemu z Państwa osobno. Niemniej jednak tego typu projekty pozwalają w pewnym stopniu niwelować te bariery i małymi kroczkami zwiększać tolerancję i chęć do tego co inne i odmienne.

GaleriaDZIESIĘCIOLECIE ISTNIENIA NAGRODY „KOZIOŁEK SPOKO”
DZIAŁANIA PODSUMOWUJĄCE W RAMACH PROGRAMU - „BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE”
16.03.2010

10 marca 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyło się spotkanie robocze, które dotyczyło działań podsumowujących Powiat Konecki w ramach konkursu „Bezpieczne Świętokrzyskie” i nagrody „Koziołek Spoko”.
W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Marek Lenart – starosta, Bogdan Soboń – wicestarosta, Janusz Łach – szef Kancelarii Tajnej Urzędu Marszałkowskiego, Wiesław Basiak – członek Zarządu Powiatu, Stanisław Michalski – komendant KPP w Końskich, któremu towarzyszyli Marzena Czapelska i Grzegorz Michorek, Paweł Gręda – członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu koneckiego, Tomasz Słoka – Wójt gminy Gowarczów, Halina Zasacka – prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Konecki”, Ewa Paszyńska – polonistka, prowadząca m. in pracę z młodzieżą w ramach teatru profilaktycznego. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania i analizy dotychczasowych działań w ramach w/w inicjatyw, a także przedstawienia dotychczasowego dorobku punktowego. I tak podczas dziesięciolecia istnienia konkursu Powiat Konecki zdobył łącznie 88 punktów, co daje mu wysoką pozycję wśród pozostałych uczestników rywalizacji. Obecnie wyprzedzają nas jedynie Jędrzejów, który ma 95 punków i lider konkursu Sandomierz, który ma 104 punkty. Za nami z niewielką różnicą punktową znajdują się Busko, Staszów i Kielce. W obecnej chwili kapituła konkursu przygotowuje materiały dotyczące 10 – lecia istnienia konkursu, tak by w najbliższym czasie wyłonić zwycięzców programu. Dzięki tego typu projektom i inspirowaniu działań informacyjno – szkoleniowych skierowanym do społeczności lokalnych przy zaangażowaniu wielu podmiotów i instytucji popularyzacja idei „Bezpieczne Świętokrzyskie” może mieć głębszy sens i przynosić wymierne rezultaty – mówili zgodnie uczestnicy spotkania. „Oprócz działań Starostwa Powiatowego w Końskich, Komendy Powiatowej Policji i całego wachlarzu działań o tematyce i charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, podejmowane są również działania współpracy szczebla władz powiatowych z wójtami poszczególnych gmin, co nie pozostaje bez znaczenia i jest swoistym ewenementem nawet w skali kraju, czego należy wam serdecznie pogratulować – mówił Janusz Łach „Staraliśmy się aby, ta formuła „Bezpieczny Powiat” była szersza. Stąd też ważnym ogniwem w działalności tego programu i współpracy Starostwa Powiatowego jest udział Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Konecki”. W akcje i całe przedsięwzięcie włącza się również wiele instytucji takich jak choćby PCPR, Zespół Interwencji Kryzysowej, Stacja sanitarno - epidemiologiczna, Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, czy wspomniana już wcześniej KPP w Końskich. Dodatkowo wspomniane już wcześniej Stowarzyszenie wraz z PCPR – em i innymi jednostkami samorządowymi biorą na siebie ciężar organizacji różnego rodzaju akcji profilaktycznych, jak choćby Koneckie Dni Profilaktyki, czy realizowane debaty i spektakle teatralne poświęcone tematyce przemocy czy narkotyków” – mówił Andrzej Marek Lenart.

GaleriaWYSTAWA MARZENY KĄDZIELI, DZIENNIKARKI "ECHA DNIA" ZGROMADZIŁA TŁUMY 11.03.2010

10 marca 2010 roku w koneckim Centrum Informacji Turystycznej odbył się niezwykły pokaz. Wśród gości prezentacji obecnych było wielu samorządowców z terenu powiatu koneckiego, m. in. Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, Helena Obara – Przewodnicząca Rady Powiatu, Krzysztof Obratański - Burmistrz MiG Końskie wraz ze swoim zastępca Dariuszem Kowalczykiem, Marian Gąszcz – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz jego zastępca Ernest Kruk. Obecni byli także członkowie koneckiego oddziału PTTK - wśród nich - Wojciech Pasek, Krzysztof Wiatr oraz mieszkańcy Końskich miłujący podróże i piękne kobiety. 200 zdjęć kobiet z kilku kontynentów zaprezentowała w Stąporkowie i Końskich Marzena Kądziela - dziennikarka „Echa Dnia”- z zamiłowania podróżniczka. Publiczność w Końskich obejrzała także jej biżuterię z naturalnych tworzyw przywiezioną z podróży. Jak mówi Marzena, pomysł na tego typu spotkanie narodził się w lutym, gdy dziennikarka przeglądała swoje archiwalne zdjęcia. – Okazało się, że z każdej podróży po ponad 80 krajach przywoziłam mnóstwo zdjęć kobiet – mówi nasza koleżanka. – Zawsze chętnie, także za pomocą obiektywu aparatu, obserwowałam stroje Indianek z Amazonii, mieszkanek południowej części Etiopii czy kobiet z Indochin. - Ze swych zbiorów wybrałam 200 fotografii pań ubranych od stóp po głowę jak i tych bardziej roznegliżowanych, wędrujących w poszukiwaniu wody i pływających na łódkach. Moim celem było pokazanie nie tylko różnic dzielących kobiety z wielu kontynentów, ale i podobieństw. Wszystkie chcemy być piękne, podobać się mężczyznom, lubimy biżuterię, ładne stroje.
Pierwsze spotkanie z dziennikarką, z okazji Dnia Kobiet, odbyło się w poniedziałek w domu kultury w Stąporkowie. Marzena Kądziela będzie, wraz z Elżbietą Dzikowską, specjalnym gościem Targów Kielce 11 kwietnia.
opr. za „ Echem Dnia”

GaleriaVIII MEMORIAŁ KRZYSZTOFA STACHERY W PIŁCE RĘCZNEJ JUNIORÓW 11.03.2010

W dwudniowych zmaganiach sportowych na hali w Stadnickiej Woli wystąpiło pięć drużyn: Wisła Płock, Zew Świebodzin, ASPR Zawadzkie oraz dwie ekipy KSSPR Końskie. Grano systemem „każdy z każdym” 2 X 20 minut.
Ostatecznie bezkonkurencyjni okazali się podopieczni trenera Rafała Przybylskiego, którzy wygrali turniej otrzymując zwycięski puchar, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Drugie miejsce zajęła Wisła Płock, trzecie- II ekipa KSPRR Końskie, czwarte Zew Świebodzin, a piąte ASPR Zawadzkie. Miłym zaskoczeniem była postawa koneckich rezerw. Zespół tworzą zawodnicy o rok a nawet dwa lata młodsi od swoich rywali. II zespół przegrał z dwukrotnymi medalistami Mistrzostw Polski drużyną KSPRR Końskie 22:37, pokonał Zew 29:25, przegrał z Wisłą Płock 15:28, natomiast w ostatnim swoim występie gładko pokonał ASPR 27:11. Memoriał miał wielu sponsorów m.in. Starostwo Powiatowe w Końskich, które ufundowało puchar oraz nagrody rzeczowe. Wśród wręczających nagrody poszczególnym drużynom byli : Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki oraz Helena Obara - Przewodnicząca Rady Powiatu. Rafał Przybylski - trener juniorów KSPRR: „ do turnieju zaprosiliśmy drużyny, które liczą się w Polsce. Wygraliśmy ten turniej, mimo tego, iż zagraliśmy bez dwóch podstawowych zawodników , którzy byli kontuzjowani”.

Galeria