JUBILEUSZ PRACY TWÓRCZEJ PELAGII BOROWSKIEJ 31.05.2010

30 - lecie pracy twórczej koneckiej pisarki Pelagii Borowskiej było okazją do spotkania z autorką w koneckim domu kultury. Pelagia Borowska to jedna z najbardziej znanych pisarek ziemi świętokrzyskiej. Jej opowiadania, nowele, powieści, takie jak: "Samosiejka”, "Modliszka”, "Eutanazja Józefa Zająca” czy powieść dla młodzieży pod tytułem "Trzynasty księżyc” zyskały popularność wśród czytelników i uznanie u krytyków literackich. A mówił o tym w koneckim domu kultury prezes kieleckiego oddziału Związku Literatów Polskich i wydawca Stanisław Nyczaj. Stanisław Nyczaj nie był jedynym gościem honorowym benefisu Pelagii Borowskiej. Wraz z konecczanką na scenie zasiedli jej przyjaciółki: Władysława Szproch i Teresa Opoka. Na Sali był tez wiceprezes oddziału kieleckiego ZLP Bogdan Pasternak. Prowadzący spotkanie Emilian Niemiec, specjalista do spraw kultury ze Starostwa Powiatowego, opowiadał o debiucie literackim pisarki, który miał miejsce w 1980 roku na łamach "Głosu Nauczycielskiego”. Mówił o utworach, które napisała bohaterka wieczoru, o nagrodach, jakie za nie otrzymała na licznych konkursach literackich. Te utwory, w krótkich fragmentach, odczytali publiczności między innymi: starosta konecki Andrzej Lenart, jego zastępca Bogdan Soboń, burmistrz Krzysztof Obratański i wiceburmistrz Dariusz Kowalczyk.
Muzycznie spotkanie uświetnili: Katarzyna Stefańska i Jan Bukład. Benefisowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych przyjaciół Pelagii Borowskiej: Aliny Sali, Elżbiety Musiał. Władysławy Szproch i Tadeusza Czarneckiego.

Galeria5 POWIATOWE KONECKIE DNI PROFILAKTYKI:
MIEJSCE PRACY BEZ PAPIEROSA – SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
26.05.2010

17 maja 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyło się szkolenie w ramach 5 Powiatowych Koneckich Dni Profilaktyki, które dotyczyło skutków palenia papierosów. Merytoryczną wiedzę w tym zakresie przedstawiały Panie z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, Działu Promocji Zdrowia – Wioletta Moskal – Nowakowska i Hanna Magdziarz. Szacuje się, że w Polsce jest około 10 milionów palaczy, a palenie tytoniu pociąga za sobą nie tylko aspekt finansowy czy społeczno – ekonomiczny, szczególnie biorąc pod uwagę pracodawcę, ale przede wszystkim aspekt zdrowotny, który zbiera najtragiczniejsze żniwo w postaci chorób serca, płuc i nowotworów. „ Dziś spotykając się z Państwem, używając rozsądnych argumentów chciałyśmy przekonywać i edukować, gdyż jest to najtańsza forma przekazu. Wskazując właściwy kierunek, wzmacniamy motywację, ale ostateczna decyzja należy do Państwa. O paleniu mówi się potocznie, że to choroba duszy, dlatego niezmiernie ważnym elementem w terapii walki z nałogiem jest aspekt nastawienia psychicznego” – mówiły Hanna Magdziarz i Wioletta Moskal - Nowakowska. Palenie to z całą pewnością nałóg wieloletni dlatego musimy pamiętać, że przez tyle lat każdy z palaczy naraża się na bardzo groźne choroby i ryzyko zdrowotne. Paląc musimy mieć świadomość, że do organizmu dostarczamy wiele substancji chemicznych, takich choćby jak: chlorek winylu, aceton, cyjano - wodór, butan, środek owadobójczy, w sumie jest to ponad 4 tysiące związków, z których aż 40 jest silnie rakotwórczych. Sposobów na rzucenie palenia jest tyle ilu jest palaczy, co oznacza, że każdy chcąc rzucić palenie musi to zrobić indywidualnie, podobnie jest z czynnikiem narażenia na choroby związane z nałogiem, u jednej osoby będzie to 5 lat a u drugiej może to być 35 lat. Na spotkaniu wszyscy chętni mogli, także skorzystać z badania, które mierzyło poziom tlenku w wydychanym powietrzu.

GaleriaPOLITYKA JAKOŚCI URZĘDU 26.05.2010

Starostwo Powiatowe w Końskich – jest w trakcie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN – EN ISO 9001 : 2009 w ramach projektu w ramach projektu „ISO dla Obszarów Metropolitalnych”. Projekt współfinansowany jest przez UE w ramach Funduszu Społecznego Priorytet V „Dobre narzędzie” Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. W związku z powyższym uzyskanie certyfikatu ISO 9001 przez nasz Urząd planowane jest na termin pomiędzy czerwcem a sierpniem bieżącego roku.POMOC POWODZIANOM 26.05.2010

10 tysięcy złotych przeznaczy na pomoc powodzianom koneckie starostwo. Co najmniej taką samą kwotą wesprze potrzebujących gmina Końskie. Równolegle w parafii św. Mikołaja prowadzona jest zbiórka darów dla powodzian. Trwa wspólna akcja konecczan, którzy pomagają powodzianom. - Zbieramy przede wszystkim żywność, środki czystości, koce i odzież. Wszystko przekażemy mieszkańcom miejscowości Wielowieś niedaleko Sandomierza - wyjaśnia dziekan konecki ks. Andrzej Zapart, inicjator zbiórki. Dary można składać w parafii św. Mikołaja w Końskich. W akcję zaangażowała się również konecka policja i straż. Inicjatywę poparły również samorządy. Chcemy przekazać na rzecz powodzian 10 tysięcy złotych - wyjaśnia starosta Andrzej Lenart. Za te pieniądze będą zakupione przede wszystkim konserwy i pitna woda. O przekazaniu środków finansowych na rzecz powodzian myśli też gmina. Będzie to kwota co najmniej 10 tysięcy złotych, ale wspieramy również zbiórkę darów. Chcemy także wspólnie z koneckimi firmami zorganizować pomoc w dostawie materiałów budowlanych i wykończeniowych - wyjaśnia burmistrz Krzysztof Obratański.SZKOLENIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007 - 2013 25.05.2010

20 maja 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich zostało po raz kolejny przeprowadzone szkolenie - „ Szanse i możliwości uzyskania wsparcia na rozwój dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013. Wszystkich przybyłych przywitał Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki, który powiedział: „ poprzednie spotkanie wykazało dość spore zainteresowanie dlatego spotykamy się po raz kolejny. Obecność przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, osób, które na co dzień wdrażają tego typu programy pozwoli się Państwu zorientować w potencjalnych możliwościach pozyskiwania tego typu środków. Poza tym dzięki dzisiejszemu szkoleniu, prezentacji będziecie mieli Państwo możliwości nawiązania kontaktów, a Państwo z urzędu wszystkim osobom zainteresowanym po tym spotkaniu będą mogli służyć pomocą. Z całą pewnością lepiej jest, aby przy wdrażaniu tego typu programów, były możliwości zetknięcia się twarzą w twarz z osobami, które odpowiedzialne są za wdrażanie, opiniowanie i przygotowywanie, mimo iż tego typu informacje są dostępne na stronach internetowych. Myślę, że pewne sprawy, które nie zawsze są zawarte w tych ankietach, wymogach te osoby będą w stanie Państwu wytłumaczyć i poradzić, bo każda mała firma jest inaczej skonstruowana i ma swoją specyfikę”. Szczegółowe informacje ukierunkowane w ramach pozyskiwania środków przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przedstawiały, uzbrojone w wiedzę merytoryczną Anna Kralka – Jachowicz i Aneta Wojtas – z Oddziału Wdrażania Projektów Gospodarczych Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Prezentacja multimedialna (plik .ppt)

Galeria5 KONECKIE DNI PROFILAKTYKI - PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 25.05.2010

W dniach 19 – 20 maja 2010 roku na terenie powiatu koneckiego odbył się konkurs na realizację sztuki teatralnej dotyczącej promowania zdrowego stylu życia oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego – wolnych od używek i zachowań agresywnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na etapie powiatowym do rywalizacji przystąpili uczniowie 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu i były to: ZSP Nr 1 i II LO im. Marii Curie Skłodowskiej. Organizatorami konkursu są Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach, patronat nad przeglądem sprawują Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Głównymi celami konkursu jest promowanie wśród młodzieży zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form teatralnych, ukazanie destrukcyjnych skutków stosowania przemocy rówieśniczej oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nacisku ze strony grupy, promowanie zdrowego stylu życia oraz ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego – wolnych od używek i zachowań agresywnych, propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, pobudzanie aktywności wychowawców i pedagogów na rzecz pracy twórczej oraz integracja środowiska lokalnego w walce przeciwko negatywnym zjawiskom społecznym dotykającym młode pokolenie. W regulaminie konkursu czytamy, że scenariusze powinny być tak opracowane, aby podane w nich treści budowały optymizm, wiarę i możliwości uniknięcia uzależnienia się poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu. Warunkami uczestnictwa w konkursie było między innymi przygotowanie autorskiego scenariusza i jego inscenizacja teatralna, organizatorzy dopuszczali także korzystanie z gotowych scenariuszy, bądź też ich adaptacji z podaniem autora, czas trwania spektaklu nie może przekraczać 20 minut, a grupa teatralna nie może liczyć więcej niż 8 osób. W etapie powiatowym udział w konkursie wzięły 2 szkoły, ZSP Nr 1, które na podstawie zmodyfikowanego scenariusza wystawiło spektakl pod tytułem „ Aby pić przestali - wódce kosza dali” oraz II LO im. Marii Curie Skłodowskiej, które na podstawie własnego scenariusza wystawiło spektakl pod tytułem „ Podróż wgłąb własnej świadomości”. Komisja konkursowa podkreślając wysoki poziom zaprezentowanych spektakli pierwsze miejsce postanowiła przyznać II LO im. Marii Curie Skłodowskiej. O zwycięstwie II LO przesądził autorski scenariusz spektaklu, którego autorem i reżyserem jest pedagog i jednocześnie opiekun grupy Pani Ewa Paszyńska. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, tym razem na deskach teatru „Kubuś” w Kielcach, gdzie 4 czerwca odbędą się eliminacje wojewódzkie konkursu. Tego typu działania są niezmiernie interesującymi eksperymentami dla początkujących artystów, konfrontują ich dokonania i emocje dając wyraz wizjom otaczającej nas rzeczywistości. Młodzież biorąc udział w spektaklach przedstawia pewien model wizerunku, uwypuklając labirynt ludzkich spraw, gdzie ostatecznym celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na płaszczyźnie duchowo – emocjonalnej, co nie zawsze jest tak oczywiste i proste jakbyśmy sobie tego życzyli.

GaleriaPOWIAT KONECKI ZE „SREBRNYM” KOZIOŁKIEM 24.05.2010

11 maja br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek Koziołka „SPOKO”. Podsumowano dziesięcioletnie działania programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Sama idea przyznawania nagród zrodziła się w 2000 roku; powiat konecki uczestniczy w konkursie od samego początku. Celem nagrody jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby i instytucje przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Po selekcji przeprowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji powiat konecki otrzymał brązową statuetkę za ubiegłoroczne działania, jak również „Koziołka” za innowacyjne formy sprzyjające poprawie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Za całokształt dziesięcioletniej pracy otrzymaliśmy srebrną statuetkę. Łącznie zgromadziliśmy już 8 statuetek - śmiało można powiedzieć, że powiat stał się ich kolekcjonerem. Oprócz koziołków powiat otrzymał czek na 5.000 zł, który zostanie wykorzystany zgodnie z wolą instytucji biorących udział w konkursie. „Ludzie potrafią się zjednoczyć i potrafią zwalczać zło, które ich otacza. Niekiedy potrzeba impulsu, żeby walczyć z patologiami - narkomanią, alkoholizmem - rozpowszechnianymi, wręcz modnymi wśród młodzieży szkolnej”- powiedział Andrzej Marek Lenart - starosta konecki. Wśród uczestników spotkania, obok starostów oraz członka Zarządu byli przedstawiciele wielu powiatowych instytucji, m. in.: policjanci, psychologowie; szef Sanepidu, dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie, PCPR w Końskich i wójt Gminy Gowarczów - przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów.

GaleriaOGÓLNOPOLSKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W KIELCACH 24.05.2010

Około 150 zasłużonych strażaków z całej Polski otrzymało 8 maja w Kielcach podczas Ogólnopolskich Obchodów Dnia Strażaka medale i odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. Wyróżnienia podczas uroczystego apelu na Placu Jana Pawła II wręczali: wicepremier, przewodniczący Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - Waldemar Pawlak, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji - Zbigniew Sosnowski oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej - Wiesław Leśniakiewicz. Wicepremier Pawlak powiedział, że centralne obchody Dnia Strażaka są podziękowaniem dla "każdego ze strażaków, dla każdego, kto swoim życiem, działaniem, zaangażowaniem służy innym ludziom".b"Strażacy są pięknym przykładem środowiska pielęgnującego pamięć o historii - nie tylko całej ojczyzny, ale każdej, nawet najmniejszej miejscowości.(...) Strażacy poprzez swoją codzienną działalność pokazują, że każdy może być zaangażowany i każdy może być patriotą. Bo wszędzie potrzebna jest ofiarność, poświecenie, bo dopiero poprzez działanie ten patriotyzm nabiera konkretnego kształtu" - mówił wicepremier, gratulując odznaczonym. Ze słowami uznania i podziękowania strażakom za trudną i odpowiedzialną służbę zwrócił się w liście marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, wykonujący obowiązki prezydenta. List odczytała przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków Krystyna Skowrońska. "Dawną strażacka dewizę - Bogu na chwałę, ludziom na pożytek - wypełniacie państwo z ogromną ofiarnością, niosąc pomoc wszędzie tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie. To trudne wyzwanie i duży obowiązek. Ta oddana służba innym ludziom budzi od lat, nieprzerwanie, ogromne społeczne zaufanie i szacunek" - napisał Komorowski. Marszałek dodał także, że najwyższą cechą u strażaków jest wierność strażackiemu sztandarowi i idei służenia ludziom. Uroczystości rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. W uroczystościach uczestniczyło wielu przedstawicieli władz samorządowych, m. in.: marszałkowie województwa, wojewoda, starostowie - wśród nich starosta konecki - Andrzej Marek Lenart. Kielecka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej otrzymała podczas apelu nowy, ufundowany przez lokalną społeczność sztandar, wcześniej poświęcony podczas mszy św. w bazylice katedralnej przez ordynariusza diecezji kieleckiej, biskupa Kazimierza Ryczana. Wicepremier Pawlak udekorował sztandar złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, przyznanym przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Kielcach. Oficjalne uroczystości zakończyła defilada ulicami centrum miasta, w której wzięły udział m.in.: poczty sztandarowe, kompanie honorowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkoły Aspirantów PSP z Krakowa, kompania reprezentacyjna OSP ze świętokrzyskiego Brudzowa, młodzieżowe drużyny pożarnicze i strażackie orkiestry dęte. W defiladzie prezentowano także zabytkowe wozy strażackie - konne, "stary" produkowane w Starachowicach, pojazdy z lat 30 ubiegłego wieku oraz nowoczesny sprzęt pożarniczy. Rano, przed głównymi uroczystościami, przy ul. Grunwaldzkiej otwarto nowoczesną strażnicę dla sekcji strażackiej, specjalizującej się w ratownictwie wysokościowym. Po południu w kieleckim Parku Miejskim rozpoczął się festyn z występami artystycznymi, quizami i zabawami dla dzieci. Zaplanowano także przegląd orkiestr dętych i pokazy sprawności strażaków. Odbył się pokaz ratownictwa medycznego w trakcie którego wszystkich chętnych szkoliła wyspecjalizowana kadra Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Kielce stały się miejscem centralnych obchodów święta strażaków w związku z 60 rocznicą powołania w mieście jednostki straży o zasięgu wojewódzkim. Święto strażaków przypada 4 maja, w dzień świętego Floriana - ich patrona. Tego dnia w Warszawie odbyła się uroczysta promocja absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a w całym kraju - festyny strażackie.
Święty Florian był legionistą rzymskim w czasach cesarza Dioklecjana. Podczas prześladowań chrześcijan został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji starał się oficera rzymskiego zmusić do odstępstwa od wiary: groźbami i obietnicami. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. W roku 1184 Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana.

GaleriaXXXVI SESJA RADY POWIATU 11.05.2010

28 kwietnia 2010 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu. Ostatnie obrady zdominował punkt dotyczący uchwalenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2009 rok. Sesję otworzyła jej przewodnicząca – Helena Obara, która jednocześnie poprosiła wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy poległych w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia2010 roku. Pracę Zarządu między sesjami przedstawił Andrzej Marek Lenart - starosta konecki. Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2009 rok przedstawił jej wiceprzewodniczący – Paweł Gręda. Komisja Rewizyjna poprzez swoje zespoły kontrolne dokonała kontroli budżetu powiatu za 2009 rok i stwierdziła, iż przebieg wydatków i dochodów budżetu w 2009 roku przebiegał prawidłowo i nie stwierdzono uchybień dokumentacji finansowej. W związku z pozytywną opinią w w/w kwestii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz na podstawie własnej działalności Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu powiatu za 2009 rok. W tym momencie o głos poprosił radny Antoni Szkurłat. „Interesuje mnie zasadność wydatków w 2009 roku, mam tu uwagi. Po pierwsze zwiększone zatrudnienie w Starostwie, w takim tempie to jeszcze trochę i będziemy mieć 200 osób zatrudnionych w urzędzie. Nie wiem może są takie potrzeby? , w moim odczuciu jednak takowych nie ma, za wyjątkiem rozwiązania problemów swoich znajomych, z zażenowaniem przyjąłem te informacje. Przejrzałem w internecie portal przedsiębiorczości w kategorii strefa biznesu i powiat konecki klasyfikuje się tam na jednych z ostatnich miejsc, co również mnie niepokoi. Dalej, mam również uwagi, co do wysokości limitu rozmów komórkowych na telefony służbowe. I wreszcie ten nieszczęsny sztandar. Okazuje się, że wojewoda nie przyznał nam racji, a pieniądze poszły w błoto i dlatego czuję się oszukany, jaka była celowość tego wydatku?. Sztandar jest, no ładny, ale nie ma na niego uchwały” - zgłaszał swoje zastrzeżenia radny Szkurłat. Na stawiane zarzuty odpowiadał Andrzej Marek Lenart – starosta konecki. „Ustosunkowując się do mojego poprzednika na tym stanowisku odpowiadam Panu radnemu, zacznę od zatrudnienia. Rzeczywiście na koniec roku 132 osoby zatrudnione, z tego: 3 osoby na urlopach wychowawczych, 8 osób zatrudnionych na niepełny etat, 9 w ramach prac interwencyjnych, 11 zatrudnionych na czas określony. Czym to było spowodowane?. 4 osoby utworzenie własnej służby leśnej Wydziału Rolnictwa, 1 osoba w Zespole d/s wydawania Orzeczeń o Niepełnosprawności – wzrost wydawanych orzeczeń o 50%, 2 osoby w Kancelarii Ogólnej z powodu prowadzenia e – SOD – u – elektronicznego systemu obiegu dokumentów, 1 osoba z dziedziny archiwistyki, do czego obligowała nas ustawa o utworzeniu archiwum zakładowego, 1 osoba w Wydziale Finansowym – stanowisko do rozliczania projektów unijnych, 1 osoba na stanowisku głównego specjalisty d/s kultury – po rezygnacji naczelnika Promocji. Ja z zażenowaniem wysłuchałem swojego poprzednika, bo sugeruje się, że to są moi znajomi, to ja pytam publicznie, to co zastałem w 2006 roku to byli moi znajomi – czy Pana Starosty, ja ich zatrudniałem czy Pan Starosta?. Jeżeli tak się podchodzi, że każdy pracownik zatrudniony to jest mój znajomy, to ja mogę czuć się zażenowany. Druga sprawa Pan Starosta sugeruje limit na telefon komórkowy, tylko dziwi mnie to, że Pan w podtekście sugeruje sprawy partyjne. Zapewniam Pana, że mamy biuro poselskie, mam telefon partyjny i prywatny i radzimy sobie w tych sprawach. Co do oferty telefonii komórkowej. To wydział bezpośrednio negocjuje oferty. Chcę Panu też przypomnieć, że to Pańskim zarządzeniem z 2002 roku ten limit wynosił 160 zł + vat, to jest tak dużo?Te przepisy obowiązują odnośnie pewnego trybu przekroczenia limitu. Jeżeliby się tak stało, to wydział powinien moją osobę obciążyć, ja takich sugestii nie dostawałem. Co do środków na forum portalu, to z całym szacunkiem odnosi się ono również i do biznesu, a nie do spraw związanych z budżetem i możliwościami powiatu. Środki pozyskane to 23 mln złotych, że Skarżysko więcej, to wynika z większej puli środków unijnych, mogliśmy wziąć więcej, ale zadłużenie powiatu byłoby jeszcze większe, a nie chcieliśmy stwarzać takiego precedensu. Jeśli chodzi o sztandar, to skoro Panu radnemu, bardzo przeszkadza, to ja zrobię kwestę i zapłacimy za ten sztandar. Ja za opinię, która była wydawana przez tę Komisję nie będę brał odpowiedzialności, nie jesteśmy jedynym powiatem. Mówienie, że jest nielegalny, ja się tego sztandaru nie wstydzę i nie sądzę żeby prokurator czy policja zaaresztowały ten sztandar. Podobnie jest w Sandomierzu, Starachowicach, to ułomność natury prawnej niezakończona jeszcze trybem odwoławczym” - puentował swoją wypowiedź Andrzej Marek Lenart. Ostatecznie Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr 34/15/2010 w sprawie udzielenia absolutorium powiatu za 2010 rok, w której głosy radnych rozłożyły się w następujący sposób: za glosowało 14 radnych, 4 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Galeria

AKCJA „CAŁA POLSKA BIEGA”- WIZYTA PIOTRA MAŁACHOWSKIEGO 11.05.2010

7 maja 2010 roku na terenie ZSP nr 1 w Końskich ponad 500 uczniów stanęło na starcie biegu na dystansie 3000 m włączając się w akcję „Cała Polska Biega”. Sygnał do startu dał wicemistrz olimpijski z Pekinu oraz wicemistrz świata z Berlina w rzucie dyskiem Piotr Małachowski. Wśród zaproszonych gości byli: Andrzej Marek Lenart - starosta konecki; Dariusz Kowalczyk – wiceburmistrz MiG Końskie; Dariusz Kowalski - naczelnik Wydziału Promocji i Kultury oraz Krzysztof Stachera – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich. Po raz drugi do ogólnopolskiej akcji przyłączył się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, podobnie jak rok temu wzięło w niej udział wielu uczniów oraz dyrektor placówki Krzysztof Jasiński wraz z wieloma nauczycielami. Wśród biegających był Marian Gąszcz - przewodniczący Rady Miasta i Wojciech Pasek - prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. Najmłodszą uczestniczką była siedmioletnia Oliwia Tatar, natomiast najstarszym Kazimierz Kuleta – emerytowany strażak. Honorowym gościem piątkowego biegu był Piotr Małachowski, m. in.: pięciokrotny mistrz Polski, który obecnie przebywa na obozie treningowym w Spale. Dopingując biegaczy mistrz chętnie rozdawał autografy oraz pozował do zdjęć. Wśród dziewcząt zwyciężyła Kinga Walczak, natomiast spośród chłopców najszybszy był Adrian Szymczyk. Zwycięzcy z rąk mistrza odebrali puchary i nagrody. Warto zaznaczyć, iż wśród uczestników biegu zorganizowano loterię, gdzie obdarowano ponad 200 losowo wybranych zwycięzców.

Galeria

DĘBY KATYŃSKIE- „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…” 11.05.2010

W dniu 30 kwietnia 2010 roku w Stadnickiej Woli odbyła się uroczystość sadzenia „Dębów Katyńskich” upamiętniająca ofiary mordu sprzed 70 lat. Jest to odpowiedź na apel – poległego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem- prezydenta Rzeczypospolitej prof. Lecha Kaczyńskiego, aby nigdy nie zaginęła pamięć o ofiarach Katynia, Miednoje czy Charkowa. Dęby w Stadnickiej Woli upamiętniają Konstantego Gąszcza - policjanta pochodzącego ze Stadnickiej Woli; Jana Jakóbca - porucznika rezerwy Wojska Polskiego, kierownika Szkoły Powszechnej nr 3 w Końskich, której tradycje przejęła placówka w Stadnickiej Woli; Władysława Tarnowskiego- uczestnika wojny z bolszewikami 1920 roku oraz dziedzica dóbr koneckich. W piątkowe przedpołudnie przed szkołą zebrali się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zaproszeni goście. Wśród nich obecni byli przedstawiciele Rodzin Katyńskich, kombatanci Armii Krajowej oraz świadkowie hitlerowskiej pacyfikacji ludności na „Ziemi Koneckiej 1940 roku”, duchowieństwo, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy, a także Grzegorz Banaś – senator Prawa i Sprawiedliwości. Uroczystości rozpoczęło symboliczne zasadzenie dębów katyńskich przez rodziny katyńskie, samorząd szkolny i radę rodziców. Następnie starosta konecki – Andrzej Marek Lenart wraz z burmistrzem MiG w Końskich - Krzysztofem Obratańskim odsłonili pamiątkową tablicę z nazwiskami trzech pomordowanych. Poświęcenia obelisku dokonał ks. Andrzej Zapart. Po modlitwie odbył się Apel Poległych w trakcie którego padły 43 imiona i nazwiska ofiar „nieludzkiej ziemi”. Wspomniano także i oddano hołd pomordowanym w czasie pacyfikacji podkoneckich wsi w 1940 roku oraz ofiarom katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. Kolejnym punktem spotkania była szkolna biblioteka, gdzie można obejrzeć stałą wystawę „Katyń – lekcja historii”. Na auli szkolnej wszystkim zgromadzonym zaprezentowano dotąd niepublikowaną prezentację autorstwa uczniów i nauczycieli szkoły w Stadnickiej Woli na temat hitlerowskich pacyfikacji na Ziemiach Koneckich 1940 roku oraz projekt Mikołaja Saika pod nazwą „Katyń 1940”, który niedawno został nagrodzony I miejscem w konkursie o tematyce katyńskiej. Na zakończenie młodzież zaprezentowała montaż słowno - muzyczny podkreślający patriotyczny nastrój spotkania. Szczególne podziękowania należą się fundatorom obelisku - państwu Konwisarczykom i Andrzejowi Ciszkowi oraz darczyńcy dębów Jarosławowi Przygodzkiemu. W imieniu starosty dyplomy autorom prezentacji wręczał Dariusz Kowalski - naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich. Głos zabrali również: Jerzy Plaskota, który w czasie pacyfikacji koneckich wsi wiosną 1940 roku został sierotą; sołtys Stadnickiej Woli - Jan Lachowski oraz senator Grzegorz Banaś, który powiedział - ” w chwili obecnej w naszych sercach zasadzamy poczucie i pojęcie dobrego patriotyzmu”.

Galeria

KONECKIE BIEGI Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 11.05.2010

Ponad 500 osób wzięło udział w masowych biegach po koneckich alejkach parkowych obchodząc w ten sposób 219 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Już po raz dwudziesty biegacze zmierzyli się z dystansem od 400 metrów do 3 kilometrów- długość biegu uzależniona była od kategorii wiekowej. Imprezę wspólnie otworzyli – starosta konecki – Andrzej Marek Lenart oraz burmistrz - Krzysztof Obratański, którzy następnie udekorowali zwycięzców w najmłodszej kategorii – przedszkolaków. „Zdrowy styl życia” do koneckiego parku im. Tarnowskich tym razem przywiódł VIP-ów życia publicznego. „Podobna sytuacja miała miejsce w trakcie jubileuszowych 10 Biegów Trzeciomajowych, kiedy to na starcie stanęli burmistrzowie, starostowie, radni – w sumie około trzydzieści osób”- wspomina Wojciech Pasek – organizator imprezy. W specjalnym biegu udział wzięło zaledwie kilka osób, m.in.: Marian Gąszcz- przewodniczący Rady Miasta w Końskich, zastępca Ewa Swat, radna Regina Maciejczyk oraz prezes Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” w Modliszewicach - Emilia Kupis. Wśród pań zwyciężyła Ewa Swat - przez lata jedna z najlepszych biegaczek na średnich i długich dystansach, natomiast wśród panów pierwszym miejscem podzielili się dwaj koneccy radni- Marian Gąszcz i Krzysztof Jasiński. „Trzeciego Maja w Końskich od wielu lat kojarzony jest z masowymi biegami. Aż serce się raduje kiedy corocznie widzimy dziadków, rodziców i dzieci biegające wokół parkowej fontanny. Niewątpliwie magnesem przyciągającym rzesze uczestników są nagrody ufundowane przez sponsorów - za co serdecznie dziękujemy”- powiedział uczestnik ponad 200 biegów maratońskich - Wojciech Pasek.

Galeria

GALERIA U STAROSTY – ÓSMA ODSŁONA 11.05.2010

28 kwietnia 2010 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Końskich odbył się kolejny wernisaż prac z cyklu „Galeria U Starosty”. Jej otwarcie odbyło się w przerwie między XXXVI sesją Rady Powiatu. Wernisaż nosił tytuł „Odrowąż i okolice”. „Miło mi Państwa powitać, to już 8 wernisaż w Galerii U Starosty. Zaczynaliśmy blisko rok temu wystawą Pani Agnieszki Ciszewskiej. Galeria U Starosty, to inicjatywa, która wpisała się już na stałe w pejzaż kulturalny, artystyczny powiatu koneckiego, ale przede wszystkim Ziemi Odrowążów. Wystawa, w której dziś uczestniczymy była już w wielu miejscach województwa świętokrzyskiego i z oczywistych powodów nie może się tak stać żeby nie było jej i u nas” – puentował swoje wystąpienie Emilian Niemiec – redaktor naczelny kwartalnika „Ziemia Odrowążów” i jednocześnie gospodarz wystawy. Oficjalnie wystawę otworzył Andrzej Marek Lenart – Starosta, który jednocześnie podziękował twórcom i organizatorom za możliwość podziwiania kolejnych odsłon artystycznej twórczości ukazującej piękno ziemi koneckiej. „Nie możemy również zapominać, że Odrowąż, to pierwotne gniazdo Odrowążów na terenie powiatu koneckiego. Pierwsza wzmianka pisana o Odrowążu pojawiła się już w 1222 roku” - przypominał Bogdan Soboń – Wicestarosta, od wielu lat regionalista i miłośnik historii. „ Dziś jesteśmy zauroczeni obrazem, a dopełnieniem tego niech będzie obcowanie ze słowem, które również będzie starało się opisać te wrażenia, które miały zainspirować twórców tych obrazów. Młodzież z II LO im. Marii Curie Skłodowskiej w Końskich przygotowała dla Państwa krótką inscenizację słowno – poetycką autorstwa Sylwestra Jedynaka, która jest niejako równorzędnym uzupełnieniem dzisiejszego wernisażu” - mówił Emilian Niemiec. „ Dzisiejsza wystawa to pokłosie pleneru jaki odbył się w lipcu 2009 roku w miejscowości Odrowąż. Zgromadzone prace prezentują nie tylko Odrowąż, ale i okoliczne miejscowości. Zamysłem organizacji takich plenerów jest promowanie piękna stąporkowskiej ziemi. Przed nami jest już czwarty plener, który będzie zorganizowany w miesiącach letnich w Czarnieckiej Górze. Ciekawostką naszych plenerów może być fakt, iż skupia i zaprasza zarówno profesjonalistów jak i amatorów” - mówiła Katarzyna Sorn – dyr. Stąporkowskiego Domu Kultury.

Galeria

UROCZYSTOŚCI KONSTYTUCJI 3 – GO MAJA W POWIECIE KONECKIM 11.05.2010

3 maja 2010 roku odbyły się uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 – go Maja. Konecczanie, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w jej obchodach zgromadzili się przed siedzibą UMiG w Końskich, gdzie czekali już przedstawiciele władz miasta, gminy oraz powiatu. Uroczystości rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego, któremu towarzyszyło uroczyste wciągnięcie na maszt flagi państwowej. Inaugurację i oficjalne uroczystości w imieniu własnym jak i władz samorządowych rozpoczął burmistrz MiG w Końskich – Krzysztof Obratański. „Spotykamy się jak co roku na przeciw ołtarza Ojczyzny i pod masztem, na którym przed chwilą załopotała biało – czerwona flaga. 3 Maja, dla nas Polaków jest świętem ze wszech miar radosnym, a dziś to jednocześnie czas smutny, naznaczony żałobą. Pokazała ona, że patriotyzm współczesny nie da się oddzielić od pamięci przeszłości. Wokół tych znaków przeszłości konstytuuje się również pojęcie Narodu, Ojczyzny i Państwa. Razem potrafimy wokół takich pojęć gromadzić się” – mówił burmistrz MiG w Końskich. „ Konstytucja 3 – go Maja, to konstytucja która opowiadała się za silnym państwem, zdolnym chronić swoich obywateli. Nawiązując do naszych przodków dziś mówię :Witaj Maj, Trzeci Maj, dla Polaków Błogi Raj” – puentował swe przemówienie Krzysztof Obratański. Niestety po frekwencji Konecczan przed siedzibą urzędu MiG można wywnioskować, że historia Polski i jej konstytucyjne filary mało interesują współczesnych. Po wystąpieniu burmistrza wszyscy w uroczystym pochodzie, na czele z obecnymi sztandarami ruszyli ulicami Końskich w kierunku Kolegiaty Św. Mikołaja, gdzie czekał już Ks. Andrzej Zapart, by zaprosić na uroczyste nabożeństwo, które w tym dniu miało również, a nawet przede wszystkim wymiar religijny. Podczas liturgii usłyszeliśmy kazanie, w którym nawiązano do szczególnej więzi, jaka otacza nas ludzi z Najukochańszą Matką, Królową Polski. „Maryja jest dla nas Królową i Matką. A jakie znaczenie ma dla nas dziś Maryja, ludzi żyjących u progu XXI wieku ? Z pokorą musimy powiedzieć, że daleko odeszliśmy od Jej drogi wierności Chrystusowi, otwartości na problemy drugiego człowieka. Dziś musimy uderzyć się w pierś, bowiem najczęściej stać jest nas na zryw narodowy, jedność narodową, tylko wtedy kiedy w naszej Ojczyźnie dzieją się trudne chwile, kiedy jest ból, kiedy jest cierpienie, kiedy tracimy wolność. Wtedy dopiero giną waśnie, poróżnienia i stanowimy jeden naród. Nasza historia to nie tylko bolesne i trudne, ale i piękne chwile i powinniśmy o tym pamiętać i przypominać je sobie, tworząc jedną społeczność. Historia wydaje się przeszłością, ale musimy pamiętać, że my również dziś ją tworzymy i od nas zależy jaka będzie kiedyś. W kontekście ostatnich tragicznych wydarzeń trzeba również pamiętać byśmy potrafili włączyć myślenie i wybrać kogoś, kto nie tylko dba o wizerunek w mediach, ale przede wszystkim kogoś kto troszczy się o dobro Polski i Naszej Ojczystej Ziemi - Amen” - takie słowa można było usłyszeć w wygłoszonym religijno – patriotycznym kazaniu. Musimy mieć również nadzieję, że nasz patriotyzm nie będzie przypominał zwiędłego kwiatu, który podlany życiodajną wodą odżywa, by po krótkim czasie obumrzeć. Dziś przed Polakami, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych generacji spoczywa wielkie wyzwanie, wyzwanie Jana Pawła II, ale również wyzwanie suwerenności w poszanowaniu i kultywowaniu tożsamości narodowej i jej symboli, o czym jak pokazuje życie bardzo często się dziś zapomina. Po zakończeniu nabożeństwa delegacja powiatu w osobach Andrzeja Marka Lenarta i Danuty Leśniewicz oraz delegacja Rady Miasta złożyły symboliczne wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wdzięczności.

Galeria