OTWARCIE ULICY POŁUDNIOWEJ 19.11.2010

19 listopada 2010 roku władze samorządowe na czele z Krzysztofem Obratańskim – burmistrzem oraz Andrzejem Markiem Lenartem – starostą dokonały uroczystego otwarcia przebudowanej ulicy Południowej w Końskich. Krótkiego streszczenia zakończonej inwestycji dokonał Stanisław Mościński – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Słowo wstępne wygłosili burmistrz i starosta, którzy wzajemnie dziękowali sobie za owocną współpracę i życzyli zwycięzcom wyborów dalszej kontynuacji na płaszczyźnie współpracy dla dobra mieszkańców Konecczyzny. Na koniec obaj włodarze uścisnęli sobie dłonie. Uroczystego poświęcenia zakończonej inwestycji dokonał ks. dziekan Andrzej Zapart, który powiedział między innymi: „ Dzisiaj moja radość jest podwójna, bo to wszystko stało się dzięki zgodzie i chciałbym, aby po wyborach bez względu na ich wynik zgoda między nami była również, a wtedy będą powstawały takie dzieła jak to, które dzisiaj uroczyście święcimy” - mówił ks. dziekan.

Galeria11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 16.11.2010

11 listopada koneccy samorządowcy, w asyście licznych pocztów sztandarowych oraz Konecczan, na czele z Krzysztofem Obratańskim – burmistrzem oraz Andrzejem Markiem Lenartem – starostą wzięli udział w uroczystościach Święta Niepodległości. Uroczystości podobnie jak w ubiegłym roku miały dość skromny, ale podniosły i patriotyczny charakter. Wcześniej wyżej wymienieni przedstawiciele koneckich samorządowców w towarzystwie Romana Struzika – sekretarza powiatu złożyli symboliczne wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy DPS „Cichy Zakątek”, upamiętniając w ten sposób zryw niepodległościowy komendanta Gorzkowskiego z 1 listopada 1918 roku, jaki miał miejsce w naszym mieście. Dalsza część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem Wdzięczności, gdzie po wysłuchaniu Mazurka Dąbrowskiego zgromadzone delegacje samorządowe złożyły kwiaty. W tym roku również wyjątkowo wszyscy przedstawiciele władz postanowili nie zabierać głosu tak, aby przy tego typu święcie nie powstały żadne podteksty natury agitacji wyborczych, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów. Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy wszyscy w towarzystwie Miejskiej Orkiestry Dętej przemieścili się w kierunku kolegiaty Św. Mikołaja na uroczyste nabożeństwo w intencji Ojczyzny oraz tych, którzy oddali swe życie w jej obronie. Mszę Św. koncelebrowaną poprowadził ks. dziekan Andrzej Zapart, któremu towarzyszył ks. prof. Bonifacy Miązek. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Piotr Sowiński.
„Dziś 11 listopada Święto Niepodległości, to dzień wolny od pracy i wolny od szkoły. Na ulicach pojawiły się flagi biało – czerwone, a wszystko po to, by nasze myśli mogły biec w stronę Ojczyzny – Ukochanej Polski. Słowa takie, jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Patriotyzm, to hasła prawdziwych Polaków. Historia pokazuje nam, że wiele razy wiara i nadzieja polskiego narodu była wystawiana na próbę. Dziś niezbyt o tym pamiętamy, czyżbyśmy nie znali historii o Polsce?, czy raczej tej historii o Polsce znać nie chcemy? Przyszły nowe czasy podobno miały być lepsze. Demokracja przeplata się z liberalizmem, obserwujemy deptanie Boga i wartości religijnych. Krzyż jest niechciany i wyśmiewany – to taka ma być Polska nasza Ojczyzna? Boli mnie, gdy w polskich domach krytykuje się to, co święte i wartościowe, to co polskie, nasze, a słowo patriota znika dziś z ust ludzkich, wielu nie pamięta nawet słów hymnu polskiego czy Roty, nie zaśpiewa „Boże coś Polskę przez tak liczne wieki ....”, więc jacy my jesteśmy, My Polacy? Nie dajmy sobie wmówić, że wiara to sprawa prywatna, a nowoczesna Polska musi być bezbożna. Ci co krzyczą precz z Krzyżem i Kościołem, precz z religią w szkołach, to źli pedagodzy, to źli reformatorzy i politycy. Nie dajmy się zwariować współczesnym „uzdrowicielom” i nie budujmy Europy na mętnej ideologii współczesnej demokracji, bez Boga i moralności” - mówił ks. Piotr Sowiński, którego kazanie parafinie nagrodzili brawami.

GaleriaXLI SESJA RADY POWIATU – OSTATNIE SPOTKANIE W TEJ KADENCJI 05.11.2010

28 października 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa odbyła się ostatnia w tej kadencji Rady Powiatu sesja, w której udział wzięło 20 radnych. Po przyjęciu protokołu z XL sesji Rady Powiatu i stwierdzeniu quorum głos zabrał Andrzej Marek Lenart – starosta, który szczegółowo przedstawiał prace Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Punkt 6 XLI sesji Rady Powiatu przewidywał podjęcie tematu dotyczącego oceny stanu realizacji „Programu Kadencyjnego działania Rady Powiatu” w III kadencji wraz z informacją o realizacji uchwał Rady. Obszerne sprawozdanie w tej kwestii przedstawiał wysokiej Radzie naczelnik Wydziału Organizacyjno - Informatyzacyjnego – Radosław Lachowski. I tak głównym celem kadencyjnego programu działania Rady w III kadencji było przede wszystkim integrowanie organizacyjne i tworzenie struktur lokalnej społeczności w celu umacniania samorządności powiatowej, a program został szczegółowo podzielony na kilka obszarów tematycznych, tak aby podjęte działania miały spójny, usystematyzowany charakter.
W kolejnym punkcie radni wysłuchali sprawozdań od dyrektor Stacji sanitarno – epidemiologicznej – Marii Werens oraz od powiatowego Lekarza Weterynarii – Tadeusza Kulkiewicza. Jeśli chodzi o działania Sanepidu na terenie powiatu, to dyrektor tej placówki w związku z liczną korespondencją przypomniała i wyjaśniła na czym polegają działania jakie prowadzi jej placówka. Jesteśmy powołani przede wszystkim do ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych. Działamy na podstawie ustawy o inspekcji sanitarnej z 1985 roku z późniejszymi zmianami. Powołani jesteśmy również do sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach, nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, higienie wypoczynku i rekreacji oraz nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny. Realizujemy również zadania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej i potrzeb środowiskowych. Aktualnie Poradnia Pedagogiczna, Monar, Sanepid i Policja prowadzą akcję z dopalaczami, co wynika z potrzeby chwili. Na terenie powiatu nie wystąpiły szczególnie niebezpieczne zdarzenia i choroby zakaźne, można powiedzieć, że sytuacja jest stabilna, ale zachowujemy czujność i cały czas monitujemy sytuację. Podejmując działania związane z badaniem wody w miejscowości Sielpia, to stwierdzam, że pod względem mikrobiologicznym i chemicznym nie odnotowaliśmy nieprawidłowości i zbiornik spełnił wymogi użyteczności, niestety poważny problem stanowi tu sytuacja ściekowa. Najwięcej pracy, zresztą jak co roku mamy z bezpieczeństwem żywności. W tej dziedzinie nie można nic zaplanować z góry, gdyż na co dzień pojawiają się nowe zadania wynikające z wycofywania produktów spożywczych i niebezpiecznych takich jak chociażby melamina, zafałszowane barwniki, niedozwolone środki odchudzające, kawa z fragmentami szkła, dietetyczne środki odchudzające dla kobiet w ciąży, które mają dużą zawartość niedozwolonych barwników czy siemię lniane z zawartością materiału genetycznie zmodyfikowanego. Co do zakładów pracy, to stwierdzamy dość poważny problem z nadzorem nad substancjami chemicznymi. To sprawa trudna, ale jest dużo szkoleń więc miejmy nadzieję, że sytuacja ta, w bliższej perspektywie ulegnie znacznej poprawie mówiła – dyrektor Maria Werens.
Działalność służb weterynarii na terenie powiatu koneckiego podsumowywał Tadeusz Kulkiewicz – powiatowy Lekarz Weterynarii. W 2009 roku budżet jednostki, której mam przyjemność przewodniczyć wyniósł 600 tys. złotych, w obecnym czasie przekroczy on ponad milion złotych. Na terenie powiatu nadzorujemy ponad 2 tysiące podmiotów, gdzie rocznie przeprowadzamy kilkaset kontroli. W tych podmiotach nie stwierdzamy specjalnych zagrożeń, oczywiście są pewne nieprawidłowości i niedociągnięcia, nie mniej jednak nie rzutują one w jakiś szczególnie negatywny sposób na stan sanitarny powiatu i nie stanowią nadzwyczajnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Średnio rocznie wysokość kar jakie nakładamy sięga ponad 100 tysięcy złotych. Często nasza inspekcja utożsamiana jest z lecznictwem zwierząt, a tym przecież w ogóle się nie zajmujemy. Nasze działania obejmują nadzór nad ochroną zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, nadzorem nad identyfikacją i rejestracją zwierząt, nadzorem nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt oraz produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, nadzorem nad środkami żywienia zwierząt oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, prowadzimy także kontrolę weterynaryjną w handlu oraz kontrolujemy tak zwane wymogi wzajemnej zgodności w obszarze rolnictwa, to podstawowe działania. Ten rok był wyjątkowy jeśli, chodzi o występowanie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, gdyż odnotowaliśmy ich dość dużą liczbę, wśród nich były między innymi gruźlica czy salmonelloza u drobiu. Pewną nowością i zaskoczeniem była również dość spora liczba chorób stwierdzonych u ryb, a koszty ich likwidacji tylko w dwóch najpoważniejszych przypadkach przekroczyły pół miliona złotych. Niestety na dzień dzisiejszy posiadamy zbyt małą liczbę osób zatrudnionych w naszej placówce by, móc wypełniać podstawowe zadania jakie nakłada na nas ustawodawca, co w istotny sposób może przyczyniać się do realizacji poszczególnych zadań. Kolejny problem jaki mamy na uwadze, a skierowany bardziej do instytucji sądu i prokuratury, a w pierwszej kolejności do ustawodawcy, to zbyt liberalne podejście organów ścigania do kwestii przestępstw w obszarze naszej działalności. Zdecydowana większość spraw, które kierujemy do prokuratury, a które są w myśl kodeksu karnego przestępstwami, poza wyjątkami z zakresu ochrony zwierząt są praktycznie umarzane i zjawisko to powiela się już od lat, co bardzo nas niepokoi mówił - Tadeusz Kulkiewicz.
Sytuację bezrobocia na terenie powiatu przedstawiał dyrektor PUP w Końskich Władysław Pająk. I tak bezrobocie w miesiącu wrześniu wzrosło w stosunku do miesiąca sierpnia o 95 osób i wynosi obecnie 6797 osób. Obecnie wskaźnik bezrobocia wynosi 19,1%, natomiast w samej strukturze bezrobocia nie zanotowaliśmy większych zmian. W czterech gminach na terenie powiatu zanotowaliśmy spadek bezrobocia w stosunku do początku roku i są to Stąporków, Ruda Maleniecka, Końskie i Smyków. W tym roku na aktywizację bezrobotnych wydatkowaliśmy blisko 24 miliony złotych i zaktywizowaliśmy prawie 4 tysiące osób. Jeśli chodzi o wspomniany wcześniej obszar walki z bezrobociem, to prognozy na kolejny rok przedstawiają się mało optymistycznie, gdyż środki z budżetu państwa mogą ulec istotnym ograniczeniom sięgającym nawet 50 – 70 % mniej niż miało to miejsce w tym roku mówił – Władysław Pająk.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych zapanowała wymowna cisza, która może świadczyć, że radnym udało się w tej kadencji wiele spraw związanych z powiatem jak i jego otoczeniem pozytywnie zrealizować, co cieszy i napawa optymizmem na przyszłość.
W sprawach różnych głos zabrał Andrzej Marek Lenart – starosta. Szkoda, że nie ma tu radnego Brelskiego, który swego czasu podniósł kwestię na jakim miejscu jest powiat konecki w rankingu Związku Powiatów Polskich. Przypomnę tylko Państwu, że to jest ponad 400 powiatów i w 2007 roku powiat konecki w rankingu był ulokowany na 148 miejscu, na stan dzisiejszy jesteśmy na 34 pozycji, a w województwie świętokrzyskim zajmujemy zaszczytne drugie miejsce tuż za powiatem kieleckim. Ranking obejmuje zarówno działania inwestycyjne, politykę społeczną, oświatową, różne dziedziny pomocy społecznej, promocję i kulturę. Uważam, że w tej kadencji powiat przesunął się na dość czołowe miejsce i z całą pewnością nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa w tej kwestii. Na koniec w imieniu własnym jak i całego Zarządu dziękuję wszystkim radnym i naczelnikom za współpracę w tej kadencji i życzę wszystkim Państwu sukcesu wyborczego – mówił Andrzej Marek Lenart.

GaleriaGALERIA U STAROSTY – URSZULA JĘDRZEJCZYK - „MOJA PRZESTRZEŃ” 05.11.2010

28 października 2010 roku podczas przerwy w obradach XLI sesji Rady Powiatu otwarto kolejną wystawę z cyklu „Galeria U Starosty”. Tym razem mogliśmy obejrzeć i podziwiać dorobek artystyczno – plastyczny Pani Urszuli Jędrzejczyk. Artystka zajmuje się fotografią, malarstwem, tkaniną oraz książką artystyczną, należy do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej i Stowarzyszenia RDEST. Od 1977 roku uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Jest kuratorką wędrującej wystawy tkaniny – Kolorowy Kod Kultury. W 2007 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczestniczyła w IV, V oraz VI Międzynarodowym Biennale Artystycznej Tkaniny w Lnianej, Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Książki „ Czas” oraz cyklu wystaw „Kolekcja: Polska książka artystyczna z przełomu XX i XXI wieku”. Słowo wstępne wygłosił Andrzej Marek Lenart – starosta oraz Emilian Niemiec – gł. Specjalista ds. Kultury. Sama artystka serdecznie podziękowała za możliwość zaprezentowania swych prac w siedzibie Starostwa oraz wyjaśniła pokrótce specyfikę technik jakimi posługuje się w swej twórczości.

GaleriaCERTYFIKAT JAKOŚCI DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŃSKICH 04.11.2010

Starostwo Powiatowe w Końskich otrzymało w minionym tygodniu certyfikat ISO. Uroczystość ukoronowała roczne starania urzędu wdrażającego system jakości usług. Przed rokiem starostwo zdecydowało się na przystąpienie do projektu Związku Powiatów Polskich ISO dla Obszarów Metropolitarnych. Inicjatywa o wartości 230 tysięcy złotych została sfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Zdecydowaliśmy się podjąć to niełatwe zadanie i przystąpić do projektu. Zdajemy sobie sprawę, że certyfikat nie jest nam dany raz na zawsze - podkreślił starosta konecki Andrzej Marek Lenart. - Faktem jest, że certyfikat stanowi "puchar przechodni”, a za trzy lata starostwo ponownie przystąpi do projektu, by poddać się ocenie swojej pracy. Celem było podniesienie jakości oferowanych usług, a teraz przed nami ciężka praca na rzecz utrzymania uzyskanego poziomu i stałego doskonalenia. Szczególne podziękowania złożono na ręce pełnomocnika zarządu powiatu do spraw zarządzania jakością Agnieszki Gwardeckiej. To pod jej okiem pracownicy poszczególnych wydziałów starostwa uczestniczyli w szkoleniach, jednocześnie zapoznając się z ankietami wypełnianymi przez petentów oceniających pracę urzędników. Partnerami projektu ISO dla Obszarów Metropolitarnych były: Małopolska Agencja Doradczo - Edukacyjna oraz Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON, którego celem były badania poziomu satysfakcji pracowników i klientów urzędów. - Proces pozyskania certyfikatu nie jest łatwy, ale korzyści z niego płynące rekompensują poniesiony trud. Dzięki temu strona zewnętrzna była w stanie zapoznać się z tym, w jaki sposób urząd spełnia wymogi klienta. Udało się dostrzec zarówno pozytywne aspekty pracy, jak też poczynić sugestie, co należy poprawić i w których obszarach trzeba się doskonalić. Cel jest taki, by zapewnić klientom sprawną i profesjonalną obsługę – mówił reprezentant jednostki certyfikującej Piotr Furmanek.

GaleriaNAUCZYCIELE DYPLOMOWANI W POWIECIE KONECKIM I MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 04.11.2010

Nauczyciele dyplomowani w powiecie koneckim
Pięćdziesięciu pięciu pedagogów z powiatu koneckiego odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach w powiecie koneckim zgromadzili się na ceremonii, która odbyła się w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich. Wśród obecnych byli: Andrzej Marek Lenart - starosta konecki; Krzysztof Stachera- naczelnik Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego oraz Krystyna Milczarek- naczelnik Wydziału Edukacji UM i G Końskie. Wręczanie aktów dyplomowania odbyło się zaś przy czynnym udziale wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach Romana Wojtalczyka oraz Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty Lucjana Pietrzczyka.

Medale Komisji Edukacji Narodowej
Zanim jednak nastąpiło rozdanie aktów, istotnym punktem programu było przyznanie odznaczeń resortowych za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Tak też medale Komisji Edukacji Narodowej wręczono dwojgu nauczycielom: Danucie Rosa i Michałowi Młodawskiemu. - Jest to najwyższe odznaczenie jakim resort jest w stanie wyróżnić nauczyciela – podkreślał starosta konecki Andrzej Marek Lenart, dodając - Dzisiejszy dzień jest uhonorowaniem kilkuletniego trudu. Mam nadzieję, że przyznany awans będzie rzutował na lepsze postrzegania w środowisku nauczycielskim.
Część oficjalna została uświetniona znakomitą częścią artystyczną, przygotowaną przez uczniów II LO w Końskich.

Galeria