SPOTKANIE WIGILIJNE W STAROSTWIE POWIATOWYM 21.12.2010

Dnia 20 grudnia 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Wójtów i Burmistrzów Powiatu Koneckiego. Na początku uroczystości zgromadzeni goście wysłuchali kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, która wydała płytę z nagraniami kolęd własnej aranżacji którą można było zakupić, a uzyskana kwota zostanie przeznaczona na szlachetny cel jakim jest pomoc Rodzinnemu Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym. Następnie wszyscy przeszli do „Galerii u Starosty”, gdzie można było zakupić stroiki i ozdoby choinkowe przygotowane przez uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej, Środowiskowego Powiatowego Domu Samopomocy w Końskich oraz Domu Pomocy Społecznej „ETOLA” w Rudzie Pilczyckiej. W spotkaniu uczestniczył Ks. Prałat Andrzej Zapart, który po odczytaniu Ewangelii wg św. Łukasza o narodzinach Zbawiciela złożył samorządowcom najserdeczniejsze życzenia świąteczno - noworoczne. W imieniu przedstawicieli Powiatu Koneckiego głos zabrał Starosta Konecki - Bogdan Soboń, który wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu - Wiesławem Skowronem życzyli wszystkim mieszkańcom Powiatu Koneckiego wielu trafnych i udanych decyzji na płaszczyźnie zawodowej jak i osobistej. Niech cierpliwość towarzyszy Nam Wszystkim w wyborze najważniejszych decyzji życiowych, a rozsądek i zrozumienie pozwalają dostrzec to co słuszne i właściwe - kontynuował Starosta Konecki. Po życzeniach wszyscy nawzajem łamali się opłatkiem - symbolem wiary, nadziei i miłości oraz zasiedli do skromnej „wieczerzy” wigilijnej.

Galeria„MIKOŁAJ I PREZENTY” 20.12.2010

W sobotę - 18 grudnia 2010 roku - zabawę dla dzieci pokrzywdzonych przez los zorganizowali w Końskich ludzie dobrej woli. Były tańce, poczęstunek i mnóstwo prezentów.
Ponad 200 dzieciaków z całego powiatu koneckiego bawiło się na Powiatowych Mikołajkach zorganizowanych przez ludzi dobrej woli. Był prawdziwy zespół muzyczny i Święty Mikołaj z paczkami. Stowarzyszenie „Powiatowe Konto Pomocy” w Końskich co roku zaprasza na wielki bal setki dzieciaków z całego powiatu. Są to dzieci najbardziej pokrzywdzone przez los – niepełnosprawne, czy pochodzące z niezamożnych rodzin.
– Na terenie powiatu koneckiego wciąż żyje wiele bardzo ubogich rodzin, dla których przygotowanie mikołajkowych paczek dla swych niekiedy licznych dzieciaków ze względów finansowych jest po prostu niemożliwe – powiedziała prezes stowarzyszenia Danuta Leśniewicz - jednocześnie Członek Zarządu Powiatu. Poprzez naszą kilkugodzinną zabawę chcemy sprawić, by dzieciaki poczuły się wyjątkowe i szczęśliwe. Bal odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich. Szkoła nie tylko udostępniła dzieciakom i ich rodzicom salę, ale także zajęła się tym, by uczestnicy balu dobrze się bawili. A sprawiła to liczna grupa uczniów z opiekunką, nauczycielką języka polskiego Dorotą Dudą. Z najmłodszymi bawili się także Burmistrz Miasta i Gminy Końskie - Michał Cichocki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Koneckiego - Marian Gąszcz oraz dyrektor ZSP Nr 1 w Końskich - Krzysztof Jasiński. Do tańca grał profesjonalny zespół muzyczny „MAX” z gminy Smyków (Przyłogi). Organizatorzy zaprosili dzieci na słodki poczęstunek, a następnie otrzymały one paczki od Św. Mikołaja.

GaleriaSPOTKANIE WIGILIJNE Z AKOWCAMI 15.12.2010

W sobotnie przedpołudnie w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odbyło się spotkanie wigilijne. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele ŚZŻ ”AK” a także: Andrzej Marek Lenart - wicestarosta, Tomasz Słoka - wójt Gminy Gowarczów, Jarosław Przygodzki - radny sejmiku województwa świętokrzyskiego, Jarosław Lasota - radny powiatu koneckiego, Krystyna Milczarek - naczelnik wydziału Edukacji UMiG Końskie oraz ks. Stanisław Piekielnik - wicedyrektor „Radio Plus – Radom - Końskie”. W trakcie spotkania - dzieląc się opłatkiem i składając wzajemne życzenia – wspominano czas okrucieństwa II wojny światowej. Należy pamiętać, iż z roku na rok świadków tamtej „ciemnej nocy” ubywa i potrzeba, aby młodzi przekazywane i usłyszane historie przekazywali swojemu pokoleniu, inaczej najnowsza historia naszej Ojczyzny zostanie wypaczona i zniekształcona.69 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA POWIATU 10.12.2010

10 grudnia 2010 roku przedstawiciele władz samorządu powiatowego w osobach Bogdana Sobonia – starosty, Andrzeja Marka Lenarta – wicestarosty, Wiesława Skowrona przewodniczącego Rady Powiatu, Wiesława Basiaka – członka Zarządu oraz Mariana Gąszcza – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu złożyli symboliczną wiązankę kwiatów i zapalili znicze przed figurą Bł. ks. Kazimierza Sykulskiego w 69 rocznicę jego śmierci w obozie zagłady w Oświęcimiu, dając wyraz pamięci o naszym patronie, ale przede wszystkim nieocenionym człowieku, którego życie przepełniała służba Bogu i Ojczyźnie.

Galeria

Dzień później - 11 grudnia 2010 roku o godzinie 18.00 w kolegiacie Św. Mikołaja w Końskich odbyło się nabożeństwo z okazji 69 rocznicy śmierci bł. ks. Kazimierza Sykulskiego patrona powiatu. We mszy Św. udział wzięli między innymi Andrzej Marek Lenart – wicestarosta, Jarosław Lasota, Marcin Prasał – radni oraz Roman Struzik – sekretarz powiatu, którzy reprezentowali samorząd powiatowy. Mszę Św. celebrował ks. Dariusz Błesznowski. W uroczystym nabożeństwie brał udział również poczet sztandarowy powiatu. „ Dzisiejsza msza Św. ma wyjątkowy wymiar, wyjątkowy charakter, 69 lat temu zginął męczeńską śmiercią patron naszego miasta, naszego powiatu, za jego przyczyną pragniemy zwracać się do Pana Boga i wypraszać dla naszej społeczności potrzebne łaski” - mówił ks. Dariusz. Po frekwencji osób zgromadzonych w kolegiacie można przypuszczać, że nasza pamięć o tak wspaniałych rodakach jak bł. ks. Kazimierz jest niestety bardzo powierzchowna, ale mimo to ks. Kazimierz z pewnością się nie pogniewa i cierpliwie czeka na wspólną modlitwę za jego ducha.

GaleriaKONECKIE WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z WIZYTĄ W QUEDLINBURGU 10.12.2010

W dniach od 24 do 30 listopada 2010 roku grupa podopiecznych WTZ – ów wraz z opiekunami, korzystając z zaproszenia niemieckich przyjaciół przebywała w miejscowości Quedlinburg w powiecie Harz. „To nie pierwsza nasza wizyta w tej miejscowości, dziś kolejna grupa naszych podopiecznych oraz instruktorów ma możliwość wymiany doświadczeń na płaszczyźnie pomocy społecznej w kontekście adaptacji i funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym i zawodowym” - mówiła kierownik WTZ w Końskich Barbara Zbylut. Podczas wizyty zorganizowana została również wystawa plastyczno – malarska WTZ – ów z Końskich, na której wszyscy chętni mogli zapoznać się z twórczością naszych podopiecznych oraz dokonać ewentualnych zakupów wystawionych prac. Podopieczni koneckich warsztatów zwiedzali miasteczko, poznawali miejscowe tradycje oraz zapoznawali się z dniem codziennym swych niemieckich przyjaciół, którzy na co dzień są również aktywni zawodowo.

GaleriaPIERWSZA SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO IV KADENCJI 07.12.2010

2 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu, która oficjalnie otwierała pracę samorządu powiatowego w jej czwartej kadencji. Do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady obradom przewodniczył radny Kazimierz Pasterczyk. Po stwierdzeniu quorum – obecnych było 17 radnych, w/w radny powiedział „ z dniem 21 listopada 2010 roku wyborcy powiatu koneckiego zdecydowali się powierzyć nam mandat radnych do Rady Powiatu w latach 2010 – 2014, w tym momencie rozpoczęła się czwarta kadencja powiatowego samorządu. Wydaje mi się, a wręcz jestem pewny, że w imieniu wszystkich radnych i swoim własnym należy serdecznie i gorąco podziękować wszystkim wyborcom, którzy chcieli uczestniczyć w wyborach samorządowych w tak licznej grupie. Otwierając pierwszą sesję Rady Powiatu witam serdecznie wszystkich radnych, gratuluję i życzę owocnej pracy na niwie samorządowej”. Pisemne potwierdzenie zwycięstwa czyli zaświadczenie o wyborze na radnego wręczała Lidia Rogala – przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej. Przed przystąpieniem wykonywania mandatu radnego wszystkich radnych czekała jeszcze uroczysta chwila podczas której złożone zostało ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał Kazimierz Pasterczyk, a poszczególni radni wypowiadali „ ślubuję”, z możliwością dodania „tak mi dopomóż Bóg”.
Wybór przewodniczącego Rady Powiatu odbywał się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy zachowaniu obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, a w chwili sesji bezwzględna większość wynosiła 9 głosów o czym wszystkim obecnym przypomniał radny Kazimierz Pasterczyk. Na w/w funkcję zgłoszono kandydaturę Wiesława Skowrona, którego osobę rekomendował i charakteryzował radny Robert Plech. Wynik głosowania przedstawiła przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Marianna Michalska. Za kandydaturą radnego Wiesława Skowrona głosowało 16 radnych. Nowy przewodniczący podziękował za wybór i obdarzone go zaufanie. Dalsze obrady poprowadził już nowy przewodniczący, który przystąpił do wyboru swych zastępców. Na identycznych zasadach wyboru jak w przypadku przewodniczącego Rady Powiatu radni wybrali dwóch wiceprzewodniczących którymi okazali się Czesław Kurcbart oraz Marian Gąszcz, obaj kandydaci otrzymali po 17 głosów poparcia.
Kolejny punkt obrad przewidywał wybór Starosty. W tym momencie o głos poprosił radny Krzysztof Wojcierowski, który powiedział, iż uważa, że przy wyborze Zarządu, Starosty i jego zastępcy powinni być obecni wszyscy radni. W związku z tym wnioskiem przewodniczący już na pierwszej sesji był zmuszony wykazać się bardzo dobrą znajomością ustawy o samorządzie powiatowym oraz statucie Rady Powiatu, i tak, też się stało w tej spornej kwestii. Wiesław Skowron stwierdził, iż na podstawie statutu Rady Powiatu tego typu wnioski powinny mieć szczególne uzasadnienie, mimo to przyjmuję ten wniosek radnego, ale w tej chwili nie może poddać pod głosowanie bo rozpoczął procedurę następnego punktu i wniosek powyższy zostanie poddany pod głosowanie po wyczerpaniu zaczętego punktu obrad. Propozycję na funkcję Starosty przedstawił radny Pasterczyk, który zaproponował kandydaturę radnego Bogdana Sobonia dotychczasowego Wicestarostę i wieloletniego samorządowca powiatu, podkreślając, że jest to postać, która umie spiąć klamrą współpracy różne ugrupowania polityczne o czym doskonale mogliśmy się przekonać podczas minionych trzech kadencji Rady. Za kandydaturą radnego Bogdana Sobonia głosowało 17 radnych. Nowy Starosta Powiatu podziękował za oddane głosy i okazane mu zaufanie, „myślę, że w poprzednich kadencjach zdobyłem samorządowe doświadczenie i wiedzę, która należycie pozwoli mi pełnić tą funkcję. Biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców powiatu koneckiego będę dostrzegał ich problemy i potrzeby, służąc jednocześnie radą i pomocą. Będę starał się pracować zgodnie z własnym sumieniem, przekonaniami i ideałami, przyświecać mi będzie hasło z ostatniej kampanii, iż „ człowiek jest najważniejszy” - mówił Bogdan Soboń.
Po zakończeniu tego punktu obrad przewodniczący wrócił do wniosku zgłoszonego przez radnego Wojcierowskiego. W tej kwestii o głos poprosił również radny Pasterczyk, który zdegustowany powiedział, że nie bardzo wie jaki jest powód propozycji jego kolegi z Rady w kwestii przerwania obrad, „to że kilku radnych jest dziś nieobecnych, czy to jest nasza wina, przecież otrzymali oni stosowne zawiadomienia więc powinni tu być albo złożyć honorowo mandat jak zrobił to Krzysztof Jasiński”- mówił radny. Odpowiednie przepisy prawne interpretujące tą kwestię przedstawił również przewodniczący Wiesław Skowron. Ostatecznie wniosek radnego Krzysztofa Wojcierowskiego został odrzucony podczas głosowania. W związku z tym, że wybór kandydata na Wicestarostę przysługuje tylko Staroście swą kandydaturę zgłosił Bogdan Soboń, który jednocześnie dokonał krótkiego uzasadnienia swojej decyzji i charakterystyki kandydata, którym okazał się Andrzej Marek Lenart. Za przedstawioną kandydaturą głosowało 11 radnych. Podczas głosowań wybrano również 3 członków Zarządu Powiatu, którymi okazali się Danuta Leśniewicz, Renata Biegaj oraz Wiesław Basiak.
W niektórych przekazach medialnych Rada Powiatu określana jest jako tak zwana egzotyczna koalicja. Co takie określenie miałoby znaczyć, na pewno trudno to jednoznacznie zdefiniować, nawet samym propagatorom takich stwierdzeń. Z całą pewnością, aby skutecznie i efektywnie sprawować powierzone zaufanie społeczne jakim obdarzyli wyborcy swych kandydatów potrzebny jest kompromis, również ten polityczny. Radni Powiatu taki kompromis pod przewodnictwem Bogdana Sobonia potrafili wypracować udowadniając, że dialog polityczny nie musi zamykać się w obrębie tylko jednej czy dwóch partii politycznych. Na pewno nie zawsze mechanizmy działania politycznego są łatwe i bezkompromisowe, co nie może wykluczać możliwości podejmowania wielowarstwowej i wielopolitycznej współpracy samorządowców, dając możliwości rzeczywistej współpracy, a nie „egzotycznych wycieczek”, jak określają to niektóre przekazy.

Galeria