INTERNETOWA SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ SPOTKANIE INFORMACYJNE 23.02.2009

17 lutego 2009 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. W spotkaniu udział wzięli: Lech Janiszewski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Bogdan Soboń – Wicestarosta oraz przedstawiciele i reprezentanci władz samorządowych z terenu Powiatu Koneckiego. Projektem zajmuje się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a jego całkowity koszt przewidziany jest na ponad 300 milionów euro, z czego Unia dołoży ponad 255 milionów euro. Podstawowym i zasadniczym celem realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia ma być zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych na poziomie minimum 6 Mbps dla przeszło 90 % gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Celowość oraz bieżące wyniki prac nad studium wykonalności projektu przedstawiali w Starostwie Koneckim przedstawiciele firmy DGA z Poznania, którzy również chętnie zapoznawali się z sugestiami i uwagami słuchaczy prelekcji. To projekt, który kojarzy mi się jakby ze współczesną wersją elektryfikacji – mówił Lech Janiszewski. Swobodny dostęp do tego typu narzędzia, może umożliwić i ułatwić sprawniejsze działanie, awans, lepszą konkurencyjność, co z kolei może dać nam większe szanse w życiu zawodowym – kontynuował Marszałek. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że wybudowanie sieci szkieletowej internetu szerokopasmowego da również możliwość wejścia na rynek małym operatorom, a to znakomicie stymuluje poprawę konkurencyjności w tym segmencie usług. Istnieje również uzasadniona obawa, że rozwój takiej infrastruktury może także wcale nie oznaczać zwiększonej podaży na takie usługi, w związku z czym potrzeba dokładnej analizy rynku i stworzenia pewnego rodzaju kampanii zachęcającej potencjalnych nabywców do korzystania z możliwości jakie daje wybudowanie takiej sieci. Nie bez znaczenia pozostają rozwiązania czy też propozycje wyboru wariantów finansowych dotyczących odpłatności za możliwość przyłączenia potencjalnego beneficjenta do wspólnej sieci i wyboru wariantu prędkości usługi. Projekt realizowany będzie tylko na obszarze 5 województw Polski Wschodniej, gdzie rynek usług internetowych jest zmarginalizowany lub działalność tego typu usług nie istnieje z różnych przyczyn. Według przedstawicieli firmy DGA tam, gdzie działa tylko jeden dostawca internetu nie można mówić o skutecznej konkurencji, bo jej po prostu tam nie ma. Dlatego też takie przedsięwzięcia mają zasadniczo zmienić ten stan rzeczy, a odbiorcą zapewnić wysokie standardy połączeń za przystępną cenę.ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU 17.02.2009

12 lutego 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich wręczono srebrny medal „za zasługi dla obronności kraju” dla Gabrieli Szustak – matki dziewięciorga dzieci z Wilczkowic w gminie Radoszyce. To wyróżnienie nadał Pani Gabrieli Minister Obrony Narodowej – Bogdan Klich, upamiętniając w ten sposób jej „wkład” jako matki dla naszej Ojczyzny. To wspaniała osoba, wzorowa matka której, aż czwórka synów poświęciła się służbie Ojczyźnie. Takie postawy w dzisiejszej rzeczywistości są na pewno bardzo rzadkie. Pani Gabriela kocha wszystkie swoje dzieci, ale z postawy synów – żołnierzy jest szczególnie dumna, nie oznacza to, że się o nich nie boi, wręcz przeciwnie. Gabriela Szustak jest matką, którą życie zmusiło do pewnego kompromisu jakim było powierzenie czwórki swych dzieci służbie żołnierskiej, niebezpiecznej i czasami bardzo ryzykownej profesji. Upływ czasu pokazuje jednak, że „ta matka” wychowała swych synów na prawych obywateli, szczerych patriotów dla których służba Ojczyźnie jest i zawsze pozostanie jedną z najwyższych wartości.
Osobiście gratulacje Pani Gabrieli składali: Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki, Bogdan Soboń – Wicestarosta oraz osobiście znający Gabrielę Szustak, Wiesław Basiak – Członek Zarządu Powiatu. Wśród gości można było również odnaleźć ojca pułkownika dr Jana Golonkę – kapelana twierdzy na Jasnej Górze oraz pułkownika Andrzeja Gajcę – szefa Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień z Bielska Białej.„BAL DOBRYCH SERC” 5.02.2009

31 stycznia 2009 roku w Sielpi/k Końskich w ośrodku wypoczynkowym „Łucznik” odbył się bal charytatywny. Organizatorami balu były dwa stowarzyszenia: „Powiatowe Konto Pomocy”, na czele z prezes Danutą Leśniewicz oraz „Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych”, któremu przewodniczy Waldemar Szkatuła. Już w grudniu 2008 roku Zarządy obu stowarzyszeń podjęły decyzję o wspólnym zorganizowaniu balu, uznając że wspólnie połączą siły bo przecież i tak łączy ich ten sam cel, a zebrane fundusze z balu i aukcji podzielą po równo między swoje stowarzyszenia. Tegoroczny bal miał już swoją dziewiątą edycję, a honorowy patronat przyjął Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki. Dzięki uczestnictwu w tak szlachetnych inicjatywach możemy wspomóc stowarzyszenia działające na rzecz dzieci niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a szczególnie jeśli pomagamy najmłodszym, to chyba już nic nie trzeba dodawać – mówił Starosta Konecki. Podobnego zdania byli Danuta Leśniewicz i Waldemar Szkatuła, którzy dziękowali wszystkim przybyłym gościom za obecność, a tym samym wsparcie stowarzyszeń. Baliśmy się, że w chwili gdy panuje kryzys w światowej gospodarce frekwencja będzie mała, ale po raz kolejny Konecczanie nas nie zawiedli i pokazali swe „Wielkie Serca” za co ogromnie dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych – kontynuowali prezesi obu stowarzyszeń. W balu udział wzięło 120 osób. Jednym z najważniejszych punktów balu była licytacja podarowanych przedmiotów, wśród których znalazły się: fotografie – Lecha Lipca i Wiesława Turno, obrazy – Wojciecha Wilka i Magdaleny Kierkuś, rzeźba, srebrna biżuteria, użytkowe przedmioty odlane z żeliwa czy koszulka i piłka z autografami piłkarzy Korony Kielce. W krótkim czasie prawie wszystkie prace znalazły swoich nabywców, gdzie najwyższe ceny osiągnęły prace Lecha Lipca i Wojciecha Wilka, nabyte przez jednego z koneckich przedsiębiorców, natomiast ogólna suma środków jaką udało się zebrać zamknęła się w kwocie 16.250 złotych. Pytając o wstępne plany wydatkowania zebranych środków z balu można było usłyszeć, że „Źródło” chce m. in. w dalszym ciągu wspierać niepełnosprawnego Tomasza Jaworskiego, osobę nadzwyczaj skromną, której dochody nie pozwalają na zakup specjalistycznych urządzeń ułatwiających podstawową egzystencję. Natomiast jeśli chodzi o „Powiatowe Konto Pomocy”, to zebrane środki stowarzyszenie przeznaczy m. in na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych oraz pochodzących z niezamożnych rodzin. W tegorocznym balu uczestniczyło wielu samorządowców i przedsiębiorców koneckich wśród których nie zabrakło też przedstawicieli władz ustawodawczych w osobie poseł na Sejm RP - Marzeny Okły – Drewnowicz. Poprzez organizowanie bali charytatywnych i pozyskiwanych w ten sposób środków możemy realnie pomóc najbliższemu środowisku osób niepełnosprawnych i potrzebującym tej pomocy, a to z kolei z całą pewnością świadczy o tym, że niektórzy z nas potrafią się dzielić, widząc w ten sposób możliwość choćby częściowego zniwelowania różnic wynikających ze złej sytuacji materialnej czy stanu zdrowia tych osób. To inicjatywa, która z całą stanowczością powinna mieć swoją kontynuację w najbliższej przyszłości po to, aby ci którzy tej pomocy potrzebują z nadzieją patrzyli w przyszłość, a uśmiech choć na krótkie chwile mógł gościć na ich twarzach.NOWOROCZNE SPOTKANIE W STADNICKIEJ WOLI 3.02.2009

Dnia 30 stycznia w Gimnazjum w Stadnickiej Woli odbyło się spotkanie noworoczne, które zgromadziło przedstawicieli władz województwa świętokrzyskiego, samorządu powiatowego, gminnego różnego szczebla z terenu Powiatu Koneckiego oraz powiatów współpracujących w ramach porozumienia pod nazwą „Ziemia Odrowążów”. Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Końskich oraz Urząd Miasta i Gminy w Końskich. Wszystkich zaproszonych gości przywitała Przewodnicząca Rady Powiatu - Helena Obara, która jednocześnie podziękowała za obecność i zaprosiła do obejrzenia jasełek noworocznych przygotowanych przez nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Modliszewicach.
W spotkaniu uczestniczyli również eurodeputowani z terenu województwa świętokrzyskiego, w osobach Andrzeja Szejny oraz Czesława Siekierskiego. Spotkania noworoczne, to czas, w którym dokonujemy podsumowań tego, co udało nam się osiągnąć i wypracować w minionym roku – powiedział Starosta Konecki - Andrzej Marek Lenart, przypominając jednocześnie o inwestycjach drogowych jakie czekają Powiat Konecki w ramach pozyskanych środków unijnych. Dziś stoimy w obliczu światowego kryzysu gospodarczego, który również ma swoje odbicie w sytuacji gospodarczej wielu firm na terenie naszego powiatu, dlatego każde inwestycje, a w szczególności dotyczące infrastruktury drogowej i jej obrębu są wielkim wyzwaniem i mają niebagatelne znaczenie dla przyszłego rozwoju – kontynuował Starosta Konecki.
Wiele radości zaproszonym gościom sprawiła inscenizacja jasełkowa, której formę unowocześniono o współczesne epizody z życia społeczno – gospodarczego kraju oraz Powiatu Koneckiego. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali kolędę, a młodzi aktorzy obdarowani zostali słodkim upominkiem wręczonym osobiście przez Helenę Obara.LAUREACI STYPENDIÓW STAROSTY KONECKIEGO 3.02.2009

30 stycznia 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich wręczono dziesięciorgu najlepszym studentom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu, stypendia finansowe. Stypendia wyróżniają przede wszystkim tą młodzież Konecczyzny, która osiągnęła wysoką średnią ocen w poprzednim roku akademickim i szkolnym. Na wybór laureatów nie bez znaczenia pozostawała ich obecna sytuacja materialna oraz fakt bycia mieszkańcem Powiatu Koneckiego. Do tej pory z pomocy stypendialnej otrzymanej z rąk Starostwa Koneckiego skorzystało około 40 osób. Każdy z laureatów dostanie po 200 złotych przez okres dziesięciu miesięcy i jestem przekonany, że z całą pewnością właściwie spożytkuje, tę formę pomocy – powiedział Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki, który w towarzystwie swego Z – cy - Bogdana Sobonia, wręczali wyróżnionej młodzieży przyznane stypendia. Na spotkanie wyróżnieni przybyli w towarzystwie rodziców i nauczycieli bez których ich wysokie wyniki byłyby niemożliwe do osiągnięcia. To również dzięki ich opiece i zaangażowaniu młodzież mogła zdobyć tak rewelacyjne wyniki, co na pewno stanowi silne fundamenty w dalszej edukacji i pozwala z optymizmem patrzeć na rozwój korzystnej ścieżki zawodowej, czego szczególnie im życzę - kontynuował Starosta Konecki. Wśród wyróżnionych studentów znaleźli się: Marta Strojewska, Joanna Gołacka, Monika Sobczyńska, Mateusz Stańczyk, Norbert Kuder oraz Damian Rozmus. Natomiast w gronie wyróżnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych był Artur Orzeł – uczeń I LO w Końskich, który może poszczycić się imponującą średnią ocen – 5,31, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że uczeń ten dojeżdża codziennie do swej szkoły ponad 30 kilometrów. Kolejni wyróżnieni uczniowie to: Karolina Luzeńczyk - z ZSP Nr 3 w Końskich, Joanna Wrzecionowska – z ZSP w Stąporkowie oraz Karolina Wieczorek – z ZSP Nr 1 w Końskich. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy jednocześnie wytrwałości w dalszej edukacji.