"NOWA SZKOŁA KONECKA" 30.07.2009


"...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."


Powiat Konecki realizuje projekt pn. „NOWA SZKOŁA KONECKA – Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno-Edukacyjnej oraz doposażenie placówek w sprzęt dydaktyczny i społeczno-edukacyjny, w Powiecie Koneckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013.
W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone postępowania przetargowe dla siedmiu przetargów na:

Po zakończeniu procedur przetargowych i dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wybrane firmy rozpoczęły w miesiącu czerwcu br. prace budowlane, które poprawią techniczno-użytkowy stan budynków oraz infrastrukturę sportowo-edukacyjną placówek oświatowych.
W ramach realizacji projektu podjęte zostały działania w celu przeprowadzenia kolejnych czterech postępowań przetargowych na: Ponadto w ramach realizacji projektu planuje się zakup: pracowni językowej i tablicy interaktywnej dla I LO im. KEN w Końskich; rzutnika multimedialnego dla ZSP Nr 2 w Końskich; sprzętu RTV, kserokopiarek, rzutnika multimedialnego, książek, plansz, tablicy interaktywnej i oprogramowania do nauki języków obcych oraz dla klasy hotelarskiej, gastronomicznej dla ZSP Nr 3 w Końskich; sprzętu sportowego i stołu demonstracyjnego do pracowni chemiczno-fizycznej dla ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie; sprzętu terapeutycznego i korekcyjno-rehabilitacyjnego dla SOSW w Baryczy; a także sprzętu AGD i RTV dla Bursy Szkolnej w Końskich w ramach zamówień z wolnej ręki.
Wszelkie podejmowane działania mają w założeniu realizację głównego celu projektu, jakim jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Koneckiego, co w konsekwencji umożliwi dostosowanie obecnej bazy do europejskich standardów edukacyjnych. Ponadto projekt zapewni ponadgimnazjalnym szkołom zawodowym poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia oraz podniesienie jakości nauczania, czego wymiernym efektem będzie dobrze wykształcona młodzież. Wzrośnie również standard zaplecza dydaktycznego i społeczno-edukacyjnego w szkołach i placówkach objętych projektem.


Obecnie na terenie powiatu trwają prace remontowo – budowlane związane z projektem „Nowa Szkoła Konecka”:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI NOŻNEJ, BIEŻNI O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ, SKOCZNI, TERENU REKREACYJNEGO Z ZADASZENIEM DLA POTRZEB IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH ORAZ ODWODNIENIEM TERENU, NA DZIAŁCE NR EW.2091/4 PRZY UL. GIMNAZJALNEJ W KOŃSKICH DLA POTRZEB I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH UL. KPT. STOIŃSKIEGO 4, 26-200 KOŃSKIE

Przedmiotem są roboty budowlane związane z budową boiska trawiastego do piłki nożnej, bieżni o nawierzchni utwardzonej, skoczni, terenu rekreacyjnego z zadaszeniem dla potrzeb imprez okolicznościowych oraz odwodnieniem terenu.
W zakres robót budowlanych wchodzą między innymi:ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM BUDYNKU SZKOŁY – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOŃSKICH, UL. SPORTOWA 9, 26 – 200 KOŃSKIE

Przedmiotem są roboty budowlane związane z remontem budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.
W zakres robót budowlanych wchodzą między innymi:ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM WĘZŁÓW SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KOŃSKICH, UL. STASZICA 5, 26 – 200 KOŃSKIE

Przedmiotem są roboty budowlane związane z remontem węzłów sanitarnych Budynku ZSP Nr 1.
W zakres robót budowlanych wchodzą między innymi:ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH SAL LEKCYJNYCH W DWÓCH BUDYNKACH SZKOLNYCH NA SANITARIATY WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KOŃSKICH UL.WARSZAWSKA 53, 26-200 KOŃSKIE

Przedmiotem są roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowy istniejących sal lekcyjnych w dwóch budynkach szkolnych ZSP 2 na sanitariaty wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
W zakres robót budowlanych wchodzą między innymi:ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM BUDYNKÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W KOŃSKICH, UL. PIŁSUDSKIEGO 68, 26 – 200 KOŃSKIE

Przedmiotem są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń biblioteki, sali czytelni, centrum multimedialnego w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich.
W zakres robót budowlanych wchodzą między innymi:ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY TJ. SALI GIMNASTYCZNEJ, SAL LEKCYJNYCH ORAZ OTOCZENIA OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE, UL. STASZICA 4, 26 – 220 STĄPORKÓW

Przedmiotem są roboty budowlane związane z remontem części budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, tj. sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz otoczenia obiektów dydaktycznych.
W zakres robót budowlanych wchodzą między innymi:ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ W KOŃSKICH UL. PIŁSUDSKIEGO 112 26-200 KOŃSKIE

Przedmiotem są roboty budowlane związane z remontem części pomieszczeń w budynku Bursy Szkolnej w Końskich.
W zakres robót budowlanych wchodzą między innymi:„KUŹNICE 2009” 9.07.2009

Tegoroczne Kuźnice miały niepowtarzalny charakter, ponieważ w tym roku przedstawiono po raz kolejny „żywą” lekcję historii – tym razem mogliśmy przeżyć czasy Króla Jana II Kazimierza. Inscenizacja „odtworzyła” i zrelacjonowała moment powrotu króla ze Śląska (po półrocznym pobycie na wygnaniu) jak również okoliczności bitwy pod Żarnowem. Widzowie mogli poczuć smak wydarzeń tak pięknie i barwnie opisanych przez Henryka Sienkiewicza w „Trylogii”- „KU POKRZEPIENIU SERC”. Wydarzenia, które rozegrały się w dniach 4 - 5 lipca 2009 roku nie były fikcją, lecz rzeczywistością. W postacie historyczne biorące udział w instalacji wcielili się między innymi samorządowcy powiatu koneckiego.
Wśród zaproszonych gości byli: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Gosiewski , który odczytał list od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do mieszkańców powiatu koneckiego; eurodeputowani - Czesław Siekierski , Jacek Włosowicz ; posłowie - Maria Zuba, Mirosław Pawlak; senator Grzegorz Banaś , oraz liczne grono samorządowców Województwa Świętokrzyskiego, wśród nich Starostowie tworzący „Ziemię Odrowążów” oraz wójtowie i przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Koneckiego, którzy podziękowali publiczności za przybycie i życzyli udanej zabawy w miłej atmosferze.
Ogrom pracy włożony w organizację X Jubileuszowej edycji Kuźnic Koneckich objętych Honorowym Patronatem przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa i Wojewodę Świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę- Koruba zaowocował pięknym przedsięwzięciem kulturalnym. Teren gm. Ruda Maleniecka odwiedziły rzesze ludzi ciekawych zobaczyć wydarzenia przedstawiające „POTOP SZWEDZKI”. Aby właściwie przedstawić wydarzenia historyczne samorządowcy utożsamili się z ludźmi epoki króla Jana II Kazimierza.
Postać JKM Jana odegrał członek Bractwa Rycerskiego z Warszawy „Liga Baronów”- Tomasz Szajewski, starosta konecki Andrzej Marek Lenart wystąpił w roli Rafała Andrzeja Małachowskiego, w rolę żony Starosty wcieliła się przedstawicielka bractwa rycerskiego, Bogdan Soboń – wicestarosta konecki jako Radosław Michał Odrowąż - kasztelan żarnowski, Danuta Leśniewicz - członek Zarządu Powiatu - żona kasztelana Marta Danuta Odrowąż, Wiesław Basiak - członek Zarządu Powiatu jako Roman Radosz - burmistrz Radoszyc, Jan Marcin Prasał - członek Zarządu Powiatu odegrał rolę hrabiego z Gowarczowa Jana Marcina Korycińskiego, Leszek Kuca - wójt gm. Ruda Maleniecka przez czas trwania Kuźnic grał rolę Leszka Rudzkiego z Rudy, również wójta tejże gminy. Aby urozmaicić atmosferę wydarzenia historycznego w postać miecznika koneckiego Włodzimierza Kazimierza Sokołowskiego z Sokołowa wcielił się Roman Struzik – Sekretarz Powiatu, włościan reprezentował włościanin z Mnina „grany” przez przedstawiciela Bractwa Rycerskiego z Warszawy, w postać łowczego koneckiego Piotra Wawrzyńca Wyszyńskiego z Wyszyny wcielił się Piotr Pałgan – Przewodniczący Rady Gminy Ruda Maleniecka. Natomiast w rolę Jana Chryzostoma Paska narratora ówczesnych wydarzeń wcielił się Wit Chamera.
Instalacja rozpoczęła się od szwedzkiej zasadzki na życie króla w trakcie której aktywnie uczestniczą osłonowe oddziały polskie. Dochodzi do walki, gdzie szczególnie wyróżnił się Jaśko z Maleńca chroniąc życie króla własną piersią. Następnie widzowie uczestniczą w ceremonii powitania JKM przez „poszczególne stany”, gdzie rozległy się owacyjne okrzyki i wystrzały armatnie. Król witając zebrany lud ogłasza poprawę doli ludu Królestwa Polskiego, jednocześnie ogłaszając Uniwersał Maleniecki. Następnie narrator zaprosił wszystkich zebranych na pokazy husarskie - formacji zbrojnej , która przez okres 125 lat była niepokonaną. (Pierwsze wzmianki o husarii pojawiają się za rządów króla Jana Olbrachta). Jan Kazimierz stał się także świadkiem pokazów umiejętności muszkieterskich prezentowanych przez czeską grupę z Szemberku. Dochodzi również do pojedynku pomiędzy zdrajcą RP Kuklinowskim, a Kmicicem po wcześniejszej obrazie majestatu królewskiego przez posła szwedzkiego. Pojawia się także postać Rocha Kowalskiego, który w walce powala piechura szwedzkiego. Wiwatom i radości zgromadzonego tłumu nie było końca, lecz król zatroskany o dobro „Matki Ojczyzny” nie mógł dłużej przebywać wśród swoich wiernych poddanych i wizyta dobiegła końca.

Drugi dzień „Kuźnic Koneckich rozpoczął się na terenie parku miejskiego w Końskich od występu wokalisty z Szydłowca Darka Bernatka, który w sposób charakterystyczny prezentuje utwory Czesława Niemena. Następnie wystąpił konecki zespół „KRYZYS” oraz „Trio Małogoszczy”. Ciekawie zgromadzonej publiczności zaprezentował się kielecki zespół „Fliper”. W trakcie występów artystycznych Starostowie wraz z zaproszonymi gośćmi w koneckim Centrum Informacji Turystycznej otworzyli wystawę prac malarskich pn.”Świętokrzyskie krajobrazy”.
Dla tych, którzy nie mogli przybyć poprzedniego dnia do Maleńca odtworzono skrót Instalacji Historycznej, po której odbyła się ceremonia wręczenia „Marki Koneckiej – 2008” dla osób i instytucji promujących powiat konecki zarówno w kraju jak i za granicą. Po uroczystości rozdania „Marek Koneckich” na koneckiej scenie wystąpił zespół „An Dreo & Karina” prezentujący muzykę włoską. Gwiazdą wieczoru dwudniowych Kuźnic był zespół Rh +, który zgromadził kilkutysięczną rzeszę wielbicieli dobrej muzyki.
X Jubileuszowe „Kuźnice Koneckie” miały niesamowicie realistyczną i barwną oprawę. Poprzez pokazy husarii , sprawności muszkieterów mogliśmy poczuć prawdziwy „dreszczyk” emocji a jednocześnie siłę oręża polskiego. Po raz kolejny widz mógł pogłębić historię swego najbliższego otoczenia - powiatu koneckiego. Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Bractwu Rycerskiemu „Liga Baronów” Tomasza Szajewskiego z Warszawy, grupie jeźdźców z Ogrodzieńca, Kieleckiemu Bractwu Artyleryjskiemu, czeskiej grupie muszkieterów z Szemberku oraz Marianowi Wąsikowi z Radoszyc, którzy przyczynili się do realizacji instalacji historycznej- niech przez swój zapał i zaangażowanie potrafią dalej uczyć jednocześnie bawiąc ciekawej niejednokrotnie bolesnej polskiej „nauczycielki życia” jaką jest HISTORIA.

Galeria

MARKI KONECKIE 2008 9.07.2009

PELAGIA BOROWSKA - debiutowała na łamach Głosu Nauczycielskiego w 1980 r. Jest autorką powieści, opowiadań, felietonów i reportaży. Otrzymała wiele nagród w ogólnopolskich konkursach literackich. Jej powieść Samosiejka została uznana za najlepszą książkę 1997 r. w województwie świętokrzyskim. Trzynasty księżyc to jej pierwsza książka dla młodzieży. Jest to pełnie wdzięku i humoru opowieść o 15 - latce, która właśnie przeżywa pierwszą miłość. Temu uczuciu podporządkowuje wszystkie swoje działania.


BARBARA ZBYLUT – Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony w 1996roku. Od 1.07.2004roku Jednostką prowadzącą warsztat jest Zespól Opieki Zdrowotnej w Końskich. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego,w której uczestnik przebywa nie więcej niż 7 godzin dziennie . Obejmujemy opieką 26 uczestników. Wiodącymi schorzeniami są :

Celem warsztatu jest podejmowanie różnych działań skierowanych na osoby niepełnosprawne na ich aktywizację. wzmacnianie samodzielności.
Zatrudnieni instruktorzy pomagają pokonywać problemy związane z niepełnosprawnością . dostosowując program terapii do możliwości manualnych i intelektualnych uczestników. Wspieramy rozwój każdego uczestnika. poprzez objęcie go indywidualnym programem rehabilitacji. Zapewniamy kompleksową pomoc psychologiczną. Rehabilitacyjną i medyczną . Działamy w 5 pracowniach. Uczestnicy w poszczególnych pracowniach realizują swoje pomysły i rozwijają zainteresowania.

ADOLF TOMASIK - Artysta rzeźbiarz. Urodził się 17 czerwca 1944 roku. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Kielcach. Jest absolwentem wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych Warszawie. Tworzy w dziedzinie rzeźby, malarstwa, rysunku i grafiki. Uczestnik wielu plenerów artystycznych, konkursów i wystaw zbiorowych. Autor licznych wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach osób prywatnych w Polsce, Finlandii, Niemczech, we Włoszech oraz Stanach Zjednoczonych. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej oraz Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy.


PIOTR SALATA - Nazwa zespołu SWEET COMBO pojawiła się po raz pierwszy w 1983 roku. Wówczas z inicjatywy muzyków Piotra Salaty, Marka i Romana Cieślaków Zespół wziął udział w finale kieleckiego szczebla OMPP ( Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki ). I to był pierwszy epizod po szyldem SWEET COMBO. Potem był rok 1984 - w/w filary Zespołu plus nowi muzycy założyli Zespół pod nazwą TRZECI KAMIEŃ OD SŁOŃCA, który dwukrotnie znalazł się w finale Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Polskiej we Wrocławiu (1985 i 1986 ) W roku 1986 Zespół “TKoS” dostąpił zaszczytu reprezentowania tzw. “Złotej Dziesiątki” na Festiwalu w Opolskich “Debiutach”. W tym czasie Zespół prowadził intensywną działalność artystyczną ( koncerty, nagrania ). Oprócz przebojowych piosenek swojego autorstwa, “TKoS” wykonywał utwory innych wykonawców z pogranicza muzyki funk i bluesa. Plany dobrze rozwijającego się Zespołu pokrzyżowała Armia, która wcieliła w swoje szeregi ( 1986 ) założycieli Zespołu “TKoS”. Dlatego, de facto, Zespół samoistnie uległ rozwiązaniu... by po dwóch latach na przełomie 1988/1989 zawiązać się ponownie, jednakże już pod nazwą “SWEET COMBO”.
Przez niemal dwie dekady istnienia Zespołu, pomimo wielu wcześniejszych zmian personalnych, trzon Zespołu pozostawał niezmienny. Setki tysięcy kilometrów przejechanych po Polsce i krajach ościennych, miliony dźwięków wydanych i nagranych, setki zagranych koncertów, bankietów i innych Imprez, mnóstwo pracy, serca, potu i nieprzespanych nocy - to bilans działalności Zespołu “SWEET COMBO” na przestrzeni ponad dwudziestu lat. W sierpniu 2004 odszedł na zawsze, jeden z filarów Zespołu, muzyk, kompozytor większości autorskich piosenek “SC”, znakomity aranżer Marek Cieślak.

PIOTR PYTKA - reprezentant Polski w duathlonie, startuje od 1946 w lekkiej atletyce, kolarstwie, 4 - krotny mistrz Europy i 2 - krotny wicemistrz świata w duathlonie, nadal startuje jako zawodnik - ma 79 lat. Inicjator i organizator Pierwszego i Drugiego Maratonu Kolarskiego Końskie – Warszawa w 53 i 54 rocznicę Powstania Warszawskiego szlakiem „Akcji Burza”; długoletni działacz sportowy.

TADEUSZ GAŁWIACZEK - Specjalną nagrodę za całokształt działalności, promocję powiatu koneckiego na arenie krajowej i międzynarodowej oraz zdobycie „GODŁA TERAZ POLSKA” otrzymał odchodzący na emeryturę Prezes Koneckich Zakładów Odlewniczych TADEUSZ GAŁWIACZEK.OPIS HISTORYCZNY INSCENIZACJI POTOPU SZWECKIEGO 1655- 1660. "KRÓL JAN II KAZIMIERZ - ZWROT W DZIAŁANIACH WOJENNYCH". KUŹNICE KONECKIE 2009 3.07.2009

plik .pdfXXVI Sesja Rady Powiatu 3.07.2009

24 czerwca 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu. Porządek obrad przewidywał podjęcie następujących tematów: