SPOTKANIE OPŁATKOWE W STAROSTWIE POWIATOWYM 29.12.2009

Dnia 22 grudnia 2009 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Wójtów i Burmistrzów Powiatu Koneckiego. W spotkaniu uczestniczyli Ks. Prałat Andrzej Zapart, który po odczytaniu Ewangelii wg św. Łukasza o narodzinach Zbawiciela złożył samorządowcom najserdeczniejsze życzenia świąteczno - noworoczne. W imieniu przedstawicieli Powiatu Koneckiego głos zabrali Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart, który wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Heleną Obarą, podziękowali za wzajemną współpracę w mijającym roku oraz życzyli wszystkim mieszkańcom Powiatu Koneckiego wielu trafnych i udanych decyzji na płaszczyźnie zawodowej jak i osobistej. Niech cierpliwość towarzyszy Nam Wszystkim w wyborze najważniejszych decyzji życiowych, a rozsądek i zrozumienie pozwalają dostrzec to co słuszne i właściwe - kontynuował Starosta Konecki. W życzeniach zaznaczono rolę i wstawiennictwo Patrona Powiatu Koneckiego- Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego w codziennej pracy samorządowca dla dobra mieszkańców gmin tworzących powiat konecki. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem i zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Galeria„LEKCJA O SAMORZĄDZIE” 11.12.2009

3 grudnia br. Powiat Konecki gościł Terenowy Punkt Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W tym dniu pracownicy Biura Komunikacji Społecznej, podczas „Lekcji o samorządzie” przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Końskich, zaprezentowali uczniom szkół ponadgimnazjalnych działalność Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. „Lekcję” o niecodziennej tematyce otworzył Wiesław Basiak – Członek Zarządu Powiatu. W spotkaniu udział wzięli prelegenci: Robert Bodo – Koordynator Akcji, dr Magdalena Rycerz-Fiuk –Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Marian Kolus – członek zespołu redakcyjnego Portalu „Wrota Świętokrzyskie” oraz uczniowie, dla których zorganizowano prelekcję i ich opiekunowie.

Podczas spotkania młodzież zapoznana została między innymi z zasadami wyboru Marszałka, Zarządu Województwa, Sejmiku oraz ich kompetencjami. Dzięki zaprezentowanemu filmowi poznała historię tworzenia się województwa oraz dowiedziała się o możliwościach pozyskiwania unijnych środków. Prezentacja „Wrót Świętokrzyskich” zachęciła młodzież do korzystania z zasobów przygotowywanych przez zespół redakcyjny Portalu, a wykład poświęcony komunikacji interpersonalnej zwrócił uwagę na konieczność stosowania zasad wymiany informacji zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu codziennym. Dzięki ciekawej tematyce wykładów uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

Na zakończenie prowadzący zorganizowali dla młodzieży konkurs, a poprawne odpowiedzi nagradzali upominkami.

GaleriaOTWARCIE ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ W RADOSZYCACH 09.12.2009

7 grudnia 2009 roku o godzinie 12. 00 dokonano oficjalnego otwarcia drogi powiatowej jaka biegnie przez ulicę Częstochowską w Radoszycach. W otwarciu udział wzięli Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki wraz ze swym zastępcą Bogdanem Soboniem, Barbara Matysiak – Wójt Gminy Gowarczów, Wiesław Basiak, Danuta Leśniewicz – Członkowie Zarządu Powiatu, Marian Gąszcz – Przewodniczący Rady MiG w Końskich oraz liczne grono samorządowców powiatowych i gminnych wraz z mieszkańcami. Uroczystość poprowadził Wiesław Basiak, który serdecznie podziękował wszystkim gościom za pamięć i obecność przypominając jednocześnie, że inwestycja ta jest realizowana przy wykorzystaniu funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego i ścisłej współpracy Gminy i Powiatu. Drogę remontowano przez okres 4 miesięcy, a jej całkowity koszt wyniósł 3 mln złotych, z czego 1,7 mln złotych wykorzystano z RPO, pozostałą kwotę solidarnie między siebie rozłożyły Gmina i Powiat. „ To jedna z dwóch większych inwestycji jakie Powiat realizuje w latach 2009 – 2010. Inwestycja ta została szybko i sprawnie zrealizowana. Jej mieszkańcy oprócz nowej nawierzchni mają również nowe chodniki po których mogą bezpiecznie się poruszać – mówił Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki”. „Cieszę się, że biorę udział w dzisiejszym otwarciu. Cieszę się, że te unijne pieniądze wreszcie się materializują i że my jako mieszkańcy możemy doświadczyć czegoś dobrego, choć dróg do pracy jest bardzo dużo. Optymizmem napawa również fakt zgody i wzajemnej współpracy między Gminą i Powiatem, a powiedzenie, że razem, wspólnie możemy więcej zdziałać towarzyszy w kolejnych działaniach – mówił Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W uroczystej chwili przecięcia wstęgi udział wzięli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Konecki, Wójt Gminy Radoszyce oraz jedna z uczestniczących w uroczystości mieszkanek Gminy Radoszyce. Po tej ceremonii Wiesław Basiak jeszcze raz podziękował Marszałkowi za dostrzeżenie i poparcie w realizacji tej inicjatywy, po czym poproszono ks. Mariusza Przybycienia wikariusza miejscowej parafii w Radoszycach o odmówienie modlitwy i poświęcenie otwartej już drogi. Na koniec uroczystości Członek Zarządu Powiatu z nieukrywaną przyjemnością zaprosił przybyłych gości na symboliczny spacer po nowej nawierzchni i chodnikach przy ulicy Częstochowskiej.

GaleriaSPOŁECZNY OPIEKUN ZABYTKÓW 09.12.2009

4 grudnia 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich wręczono 10 legitymacji Społecznego Opiekuna Zabytków. Pomimo, iż ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami istnieje od 23 lipca 2003 roku, to dopiero od bieżącego roku, po jej nowelizacji na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata na Społecznego Opiekuna Zabytków może zgodnie z obowiązującym prawem wydawać takie uprawnienia. „Społecznikom” legitymacje wręczał Starosta Konecki – Andrzej Marek Lenart, który równocześnie podkreślił jak bardzo istotna jest rola takiej instytucji oraz dziękował za dotychczasowe zaangażowanie jakie Ci wspaniali ludzie i pasjonaci włożyli w troskę o pielęgnowanie wartości dziedzictwa kulturowego, szczególnie, gdy dotyczy ono naszych najmniejszych ojczyzn, w których na co dzień żyjemy. Jako pierwsi w Powiecie legitymacje Społecznego Opiekuna Zabytków otrzymali: Marzena Kwietniewska – Cisak, Bolesław Borowiecki, Teresa Wołodkiewicz, Bogdan Faworski, Wacław Pasek, Wojciech Pasek, Krzysztof Wiatr, Jerzy Rajmund Stańczyk, Krzysztof Woźniak, Tadeusz Śliwak. Dodajmy, że w/w uprawnienia może otrzymać osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych, posiada wiedzę w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami i co najważniejsze nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie. Rolą Społecznego Opiekuna Zabytków jest uzupełnianie działalności służb specjalistycznych oraz propagowanie piękna swojej okolicy, wartości wybranego zabytku czy pouczanie osób naruszających przepisy o ochronie i opiece nad zabytkami, a także składanie odpowiednich wniosków o uznanie wybranego obiektu za zabytkowy, w tym także podejmowanie działań zmierzających do renowacji i rekonstrukcji budynku. Z całą pewnością można powiedzieć, że w bardzo wielu przypadkach tylko dzięki poświęceniu i osobistemu zaangażowaniu tych ludzi możemy poszerzać naszą wiedzę o regionalnym dziedzictwie kulturowym, docierać do istotnych informacji, a czasami nawet dokumentacji fotograficznej, dając szanse następnym pokoleniom poznać wartości i piękno najbliższej okolicy.
Wręczone legitymacje, które mają podstawę prawną, pozwalają Państwu na skuteczną interwencję i to już nawet na etapie wydawania decyzji, również związanych z zamierzeniami rozbiórek, prac budowlanych czy konserwatorskich. Ubolewam, że jest to praca społeczna, za którą my jako samorząd nie możemy Państwu podziękować w wymiarze materialnym, ale obligują nas w tej kwestii ścisłe przepisy. Zważywszy na historię i beztroskie podejście do substancji dziedzictwa kulturowego po zakończeniu II wojny światowej, taka instytucja jak Państwa jest szczególnie ważna i istotna dla każdego zakątka naszego regionu. Dziś jest Was 10 osób, ale ta lista na pewno nie jest zamknięta.
Szczególnie chcielibyśmy zaprosić do współpracy osoby zaangażowane w tego typu działalność z poszczególnych gmin naszego powiatu, na co bardzo liczymy. Wasza rola jest niejako detektywistyczna, a jej rezultatem mogą być pewne działania inwentaryzacyjne, aktualizujące i uzupełniające dotychczasowe zasoby – mówił Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki. Spotkanie było również okazją do podjęcia tematu dotyczącego wyburzenia budynku przy ulicy Zamkowej, gdzie mieściło się jeszcze nie dawno Muzeum Regionalne. „Jeśli chodzi o zaistniałą sytuację to zgodnie z prawem, jeszcze przed wjechaniem na obiekt ciężkiego sprzętu wstrzymałem pracę przeprowadzając telefoniczną rozmowę z Panią prezes banku. Na to, że nie jestem gołosłownym na świadków takiej rozmowy mogę przedstawić sekretarkę i naczelnika, którzy byli przy niej obecni. Pikanterii sprawie dodaje również stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który podając mnie jako Starostę do Prokuratury, jakby nie wiedział, że jego poprzednik wydał zgodę na wyburzenie budynku, która miała już moc prawną, co jest swoistym kuriozum. Kolejnym pytaniem pozostającym jeszcze bez odpowiedzi pozostaje sposób prowadzenia rozbiórki, która pierwotnie miała być prowadzona bez użycia ciężkiego sprzętu, co może świadczyć o kolejnych nieprawidłowościach – puentował Starosta”. „Ubolewam nad zniszczeniem tego obiektu oraz nad faktem uwikłania Starostwa w tę sprawę dziękując jednocześnie za pomoc w zabezpieczeniu eksponatów. Z gruzów budynku udało się w szczątkowy sposób uratować archiwum bankowe w postaci fiszek, gdzie można było odnaleźć bezcenne informacje na temat mieszkańców naszego regionu. Mamy ogromny żal, że bezpowrotnie zniszczono również drobne elementy architektury budynku w postaci listew, balustrad i drzwi. W gruzach udało się też odnaleźć emblematy żeliwne z okresu międzywojennego Związku Legionistów Polskich w Końskich o wymiarach około 30, 40 cm, na których umieszczone były orzełki legionowe. Niestety żaden z nich nie przetrwał w całości – mówili – Małgorzata Kwietniewska – Cisak i Wojciech Pasek”.
Na koniec spotkania głos zabrał Dariusz Kowalski – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury, który wspomniał, że zgodnie z ustawą z 2003 roku, każdy Powiat i Gmina ma obligatoryjny obowiązek stworzenia programu ochrony zabytków na swoim terenie i dobrze byłoby aby podczas tych prac stworzyć również katalog – przewodnik ze zdjęciami istniejących zabytków, szczególnie, że na terenie powiatu nie ma ich aż tak wiele.

GaleriaŚWIĘTY MIKOŁAJ I MOC PREZENTÓW 09.12.2009

Świetną zabawę dla dzieci pokrzywdzonych przez los zorganizowali w Końskich ludzie dobrej woli. Były tańce, poczęstunek i mnóstwo prezentów.
Ponad 200 dzieciaków z całego powiatu koneckiego bawiło się na Powiatowych Mikołajkach zorganizowanych przez ludzi dobrej woli. Był prawdziwy zespół muzyczny, tańce i Święty Mikołaj z paczkami.
Stowarzyszenie „Powiatowe Konto Pomocy” w Końskich co roku zaprasza na wielki bal setki dzieciaków z całego powiatu. Są to dzieci najbardziej pokrzywdzone przez los – niepełnosprawne, czy pochodzące z niezamożnych rodzin. – Na terenie powiatu koneckiego wciąż żyje wiele bardzo ubogich rodzin, dla których przygotowanie mikołajkowych paczek dla swych niekiedy licznych dzieciaków ze względów finansowych jest po prostu niemożliwe – powiedziała prezes stowarzyszenia Danuta Leśniewicz - jednocześnie Członek Zarządu Powiatu. Poprzez naszą kilkugodzinną zabawę chcemy sprawić, by dzieciaki poczuły się wyjątkowe i szczęśliwe.

Bal odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich. Szkoła nie tylko udostępniła dzieciakom i ich rodzicom salę, ale także zajęła się tym, by uczestnicy balu dobrze się bawili. A sprawiła to liczna grupa uczniów z opiekunką, nauczycielką języka polskiego Dorotą Dudą. Z najmłodszymi bawili się także Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart oraz samorządowcy z Gminy Końskie – Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Gąszcz i jego zastępca Ernest Kruk. Do tańca grał profesjonalny zespół muzyczny pod dyrekcją Roberta Serka. Dzieciaki otrzymały paczki od Św. Mikołaja, a potem organizatorzy zaprosili je na słodki poczęstunek.

Galeria„ŚWIĘTY MIKOŁAJ KOCHA WSZYSTKIE DZIECI” 08.12.2009

4 grudnia 2009 roku Święty Mikołaj w osobie Starosty Koneckiego – Andrzeja Marka Lenarta zawitał do Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie, Rodzinnych Domów Dziecka w Kawęczynie oraz Brodach. „Dla wszystkich dzieci jest to wielkie przeżycie, kiedy mogą spełnić swoje marzenia. Przynajmniej te maleńkie, pomimo wielu problemów jakie przeżywają wewnętrznie. Życzę wszystkim zdrowych, radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie chwilą miłości oraz dobroci płynącej od wszystkich ludzi”- powiedział Św. Mikołaj obdarzając wszystkich wychowanków podarunkami. W trakcie spotkania dzieci zaprezentowały w krótkim występie artystycznym swoje umiejętności wokalne i poetyckie.

GaleriaEUROPEJSKA SIEĆ REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULINARNEGO KONFERENCJA PT „ ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO” 03.12.2009

23 listopada 2009 roku w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyła się konferencja poświęcona tematyce „Żywności wysokiej jakości jako szansy dla rozwoju regionu” w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. W seminarium udział wzięli: Wiesław Reszczyk – kierownik Oddziału ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Barbara Kubiec-Govender oraz Paweł Zagaja – przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ, Mariusz Gwardian – z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Jarosław Mostowski – z-ca Dyrektora ŚODR w Modliszewicach, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny, rodzimi wytwórcy produkujący żywność metodami naturalnymi. Konferencje otworzył Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki, który w swym przemówieniu podkreślił, iż żywność produkowana w sposób tradycyjny, przy zastosowaniu naturalnych metod i surowców jest z całą pewnością produktem zdrowym i wyjątkowym, który w znaczny i charakterystyczny sposób może przyczynić się do rozwoju naszego regionu, czego Państwu i sobie serdecznie życzę – puentował Andrzej Marek Lenart. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego ma dla wszystkich konsumentów być pewnym drogowskazem, gdzie każdy z odwiedzających dany region może zapoznać się z lokalnymi produktami, które oprócz tradycyjnej receptury i naturalnej produkcji mogą poszczycić się wyjątkowością smaku i walorami zdrowotnymi, czego w otaczającej nas rzeczywistości coraz bardziej brakuje. Żyjąc w świecie fast-foodów, gdzie wielu z nas nie ma czasu na własnoręczne przygotowanie posiłków musimy zadać sobie pytanie, kto tak naprawdę jest w tej gonitwie zwycięzcą, jak za kilka czy kilkanaście lat podziękuje nasz organizm za takie traktowanie? Technologia produkcji, surowce i ich jakość są dziś głównym determinantem kosztów produkcji, a w efekcie ostatecznej ceny. Niskie ceny tzw. żywności przemysłowej muszą z czegoś wynikać i każdy z nas powinien zastanowić się nad tym faktem sięgając po określony produkt z półki sklepowej. Na opakowaniach wielu z nich aż roi się od dodatków chemicznych i syntetycznych, nie bez znaczenia na nasze wybory ma również ładny wygląd, opakowanie i z całą pewnością reklama, która jak wiemy nie do końca przedstawia rzeczywiste walory danego produktu. Bezspornie należy również powiedzieć, że produkcja żywności w oparciu o rodzime receptury i naturalne surowce nie może przebiegać w sposób chaotyczny, tzn. pozbawiony jakichkolwiek kontroli jakości tejże żywności. Regulacje prawne UE w sferze wysokiej jakości żywności również tej regionalnej mają jako główny swój cel usprawnić system, ale przede wszystkim wyeliminować czy marginalizować ewentualne roszczenia odszkodowawcze konsumentów podpierając się właściwymi inspekcjami i kontrolami tychże produktów, bo tylko wtedy każdy z regionalnych wytwórców będzie miał pewność, że to co wytwarza czy produkuje jest bezpieczne. Dzięki takiemu systemowi regionalna produkcja może się rozwijać, a konsument sięgając po taką żywność będzie czuł się w pełni bezpieczny. Niestety droga do spełnienia w/w kryteriów nie jest łatwa i nie wszyscy to rozumieją, szczególnie gdy przepisy prawa unijnego bywają sprzeczne z prawem polskim o czym wspomniała jedna z zaproszonych.

GaleriaPROJEKT „ NAD CZARNĄ I KAMIENNĄ” 02.12.2009

Rusza realizacja projektu promocyjno - turystycznego pięciu powiatów: skarżyskiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i starachowickiego pn. "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego". O głównych założeniach projektu mówili starostowie partnerskich powiatów na wspólnym spotkaniu z przedstawicielami regionalnych mediów, które odbyło się w Starachowicach.
Inicjatywa o wspólnym przygotowaniu projektu promocyjno - turystycznego podjęta została dwa lata temu. W maju 2007 r. zostało zawarte porozumienie partnerskie o uczestnictwie pięciu powiatów: skarżyskiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i starachowickiego w projekcie pn.: „Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części Województwa Świętokrzyskiego”. Powołano zespół roboczy i przystąpiono do prac nad projektem mającym na celu promocję turystyczną i gospodarczą powiatów biorących udział w przedsięwzięciu. Wiadomo już, że projekt będzie realizowany, a to dzięki uzyskaniu dofinansowania w wysokości blisko 750 tys. zł. z RPO WŚ na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu opiewa natomiast na ponad 1 mln 200 tys. zł. Oznacza to, że po 125 tys. zł. z własnych budżetów przeznaczą 4 powiaty.
Realizacja projektu, którego głównym beneficjentem jest powiat starachowicki właśnie się rozpoczęła i potrwa do 2011 roku. W tym czasie zostanie przeprowadzona profesjonalna kampania promocyjna wszystkich pięciu powiatów, a w jej ramach wydane zostaną wspólne mapy, przewodniki i foldery turystyczne. Powiaty wezmą też udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych oraz opracują wspólną stronę internetową o tematyce turystycznej. Interesująco zapowiada się kampania promocyjna w mediach. 10-cio minutowy film oraz spoty reklamowe z pięciu powiatów zostaną wyemitowane w stacjach regionalnych TVP (Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź i Kielce) oraz w TVN i Telewizji Polonia. Powiaty mogą także liczyć na promocję w największych rozgłośniach radiowych takich jak: Radio Zet i RMF FM. Te wszystkie działania mają zaowocować ożywieniem ruchu turystycznego w poszczególnych powiatach, co z kolei ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego. Powiaty zamierzają przyciągać turystów tym, co mają najbardziej atrakcyjnego i najpiękniejszego, a więc zabytkami i walorami przyrodniczymi. Poprzez kampanię chcą pokazać, że są jednym z najbardziej ekologicznych zakątków kraju i Europy, w którym warto wypoczywać.
O korzyściach płynących z uczestnictwa w projekcie mówili na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej w Starachowicach starostowie poszczególnych powiatów. Wszyscy podzielają zdanie, że kampania jest ogromną szansą, by zwrócić uwagę turystów na północną część województwa świętokrzyskiego. Uczestniczący w spotkaniu Starosta Skarżyski - Jerzy Żmijewski podkreślił, że realizacja projektu to wydarzenie bez precedensu. "Po raz pierwszy, pięć powiatów podało sobie rękę i związało się węzłem przyjaźni. Owocem tej współpracy jest projekt „Nad Czarną i Kamienną”, który już jest sukcesem pięciu powiatów" - mówił Starosta Skarżyski.
Oprócz Starosty Skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego i Wicestarosty Leszka Lepiarza reprezentujących powiat skarżyski w konferencji udział wzięli : Kazimierz Kotowski - starosta opatowski, jednocześnie Prezes Związku Powiatów Polskich, Andrzej Kryj - wicestarosta ostrowiecki, Andrzej Lenart - starosta konecki, Andrzej Matynia - starosta starachowicki, gospodarz spotkania. Podczas konferencji podpisany zastał także aneks do porozumienia z 2007 r. zobowiązujący powiaty do zabezpieczenia własnego wkładu na  realizację projektu.GaleriaPODZIĘKOWANIA DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 01.12.2009

Honorowi dawcy krwi z powiatu koneckiego 27 listopada obchodzili swoje święto. Były ogromne słowa uznania, podziękowania, odznaczenia. Nasi krwiodawcy należą pod względem oddanej honorowo krwi do czołówki krajowej. Bez nich wielu pacjentów szpitali nie miałoby szans na przeżycie, bowiem nie wymyślono dotąd lekarstwa zastępującego ludzką krew. Są dla biorców anonimowi, a o swym poświęceniu mówią niechętnie. Tym bardziej, z okazji Dni Honorowego Dawstwa Krwi, jakie obchodziliśmy w Końskich, należą im się ogromne podziękowania. A dziękować jest komu, bowiem w naszym powiecie działa osiem klubów HDK skupiających setki osób. Ósmy klub powstał całkiem niedawno przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Końskich z inicjatywy proboszcza, księdza Tomasza Janickiego. Klub liczy 14 członków.
- Jako rejon skupiający wszystkie kluby zajmujemy w województwie świętokrzyskim czwarte miejsce pod względem ilości oddawanej krwi za znacznie większymi od Końskich miastami: Kielce, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski – mówi Jarosław Chmielnicki, wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK i szef punktu krwiodawstwa przy Szpitalu Specjalistycznym św. Łukasza w Końskich. – Warto wspomnieć także o niezrzeszonej młodzieży ze wszystkich naszych szkół ponadgimnazjalnych, która już trzeci raz przystąpiła do konkursu krwiodawstwa i, mam nadzieję, że tak w jak w latach poprzednich, znajdzie się w czołówce województwa i kraju. O niezmiernie ważnej roli honorowych dawców krwi mówili także prezes Zarządu Rejonowego PCK Marek Werens i gość z Kielc – dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Jerzy Stalmasiński. Dla biorących udział w uroczystości, która odbyła się w restauracji "Stylowa”, wystąpiły z programem artystycznych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką Henryki Pilewskiej i Teresy Bubel.ŚWIĘTOWANO 90 - LECIE TPD 01.12.2009

Odznaczenia, dyplomy i podziękowania dla najaktywniejszych działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci były jednym z elementów uroczystości, jaka odbyła się w Starostwie Powiatowym w Końskich 26 listopada br. z okazji 90 - lecia Towarzystwa. W trakcie spotkania przedstawiono historię działalności prawie wiekowej instytucji działającej dla dobra dzieci potrzebujących i pozbawionych pomocy. Zgromadzonym gościom zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej z Rogowa, które przedstawiły spektakl pt.”Wróżka Genowefa”.


GaleriaUROCZYSTA SESJA RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO – 10-LECIE 01.12.2009

27 listopada 2009 roku w auli Państwowej Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego w Skarżysku odbyła się kończąca obchody Jubileuszu 10 - lecia Powiatu Skarżyskiego uroczysta Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Sesję uświetnili swoją obecnością m.in.: posłowie - Marzena Okła - Drewnowicz, Maria Zuba, Andrzej Bętkowski i Przemysław Gosiewski, Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski, Wicestarosta Leszek Lepiarz, Prezydent Miasta Roman Wojcieszek, Andrzej Marek Lenart - Starosta Powiatu Koneckiego, radni powiatowi, przedstawiciele Rady Miasta, przedstawiciele jednostek podległych starostwu, przedstawiciele organizacji politycznych działających w naszym powiecie, przedstawiciele stowarzyszeń i duchowieństwa.

Specjalnymi gośćmi dzisiejszej sesji byli urzędnicy ze starostwa i pracownicy jednostek podległych starostwu - odznaczani dzisiaj Medalami za Długoletnią Służbę (nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa), osoby zasłużone dla powiatu - którym wręczono dzisiaj Medale 10 - Lecia Powiatu Skarżyskiego. Nie zabrakło również laureatów kolejnej edycji Nagród "Powiatowe Dęby".

opracowano za: www.skarzysko24.pl

Galeria