Z WIZYTĄ W ZSP NR 1 W KOŃSKICH
KONSUL AMBASADY STANÓW ZJEDNOCZONYCH
19.06.2009

9 czerwca 2009 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich odbyło się spotkanie młodzieży z konsul Ambasady Stanów Zjednoczonych – Michelle Biskup. Spotkanie miało charakter kurtuazyjno – informacyjny i dotyczyło w głównej mierze prezentacji amerykańskiego systemu edukacyjnego oraz szans i możliwości studiowania w Stanach Zjednoczonych przez absolwentów z Polski. Pani konsul wyjaśniała zgromadzonej młodzieży jakie warunki trzeba spełnić, aby studiowanie w Jej kraju mogło okazać się możliwe. Jednym z głównych i podstawowych wymogów jest dobra znajomość języka angielskiego oraz posiadanie legitymacji studenckiej. Najistotniejszą jednak „zaporą” w poszerzaniu horyzontów edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych przez polskich studentów jest problem dostania wizy, na co szczególnie zwrócili uwagę młodzi ludzie. Te obostrzenia i jednocześnie wymogi formalne skutecznie jak dotąd ograniczają liczbę wyjeżdżających absolwentów, ale nie jest to wymóg całkowicie nie osiągalny. Dlatego, też nie powinniśmy ulegać pewnym stereotypom i jeśli ktoś spełnia wymogi formalne i czuje się na siłach powinien z całą pewnością podejmować starania o dostanie takiej wizy. Na tej płaszczyźnie Polska i Stany Zjednoczone, jak pokazuje upływ czasu, mają jeszcze niewątpliwie pewne odmienne zdania, ale to nie może i jak widać nie jest przeszkodą do prowadzenia wzajemnego dialogu. Pani konsul złożyła zapewnienie o chęci współpracy Ambasady Amerykańskiej z ZSP nr 1 w Końskich, która polegałaby na uczestnictwie jej przedstawicieli w panelach dyskusyjnych dotyczących historii, socjologii czy polityki. Uczniowie otrzymali również od Pani konsul zaproszenie do odwiedzenia ambasady, gdzie mogliby zobaczyć jak wygląda praca na placówce dyplomatycznej. Spotkanie prowadzono w całości w języku angielskim, co było dodatkowym „utrudnieniem” i jednocześnie sprawdzianem umiejętności językowych dla wszystkich zgromadzonych. W spotkaniu uczestniczyli: Waldemar Wrona – poseł na Sejm RP, Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki, Krzysztof Stachera – z-ca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Edukacji i Zdrowia. Spotkanie zorganizowały anglistki – Anna Leśniak – Sobota oraz Beata Dębowska. Ostatecznie wizyta Pani konsul ma owocować w nawiązaniu współpracy powiatu koneckiego z ambasadą w zakresie wykorzystania wiedzy ekspertów amerykańskich m.in. w takich dziedzinach jak ekonomia czy politologia. Wszyscy mamy również nadzieję, że wizyta Pani konsul nie będzie tylko czysto kurtuazyjną pogadanką, ale zainspiruje młodzież do poszerzania swoich umiejętności językowych, co ma stwarzać realne szanse, aby w przyszłości móc studiować czy odbywać staże na terenie Stanów Zjednoczonych do czego serdecznie zachęcam i namawiam – mówił Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki.DZIEŃ DZIECKA W WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWCE POMOCY DZIECKU I RODZINIE W STĄPORKOWIE 17.06.2009

10 czerwca 2009 roku, społeczność Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie świętowała miniony „Dzień Dziecka”. Impreza odbyła się pod hasłem „Dnia Sportu” dzięki czemu w prosty sposób wspólna zabawa zaktywizowała wszystkich uczestników uroczystości. W przygotowaniach aktywnie uczestniczyli wszyscy podopieczni wraz z opiekunami i dyr. Moniką Grzędą dekorując i ozdabiając otoczenie placówki, co dodatkowo uprzyjemniało wspólną zabawę. Wychowankowie uczestniczyli w wielu konkurencjach sportowych, które prowadziła nauczycielka stąporkowskiego Gimnazjum – Pani Dorota Gorgoń oraz mieli okazję spróbowania swoich sił na pojeździe zwanym quadem, co wzbudziło ogromne zaciekawienie i radość. Ta ostatnia atrakcja była możliwa dzięki wspaniałym ludziom, takim jak Krzysztof Nowak z Mroczkowa oraz Zbigniew Szczepanik. Przy organizacji imprezy znaczącej pomocy Placówce udzielili również: Komisariat Policji w Stąporkowie oraz sponsor prywatny, którym była Pani Joanna Stępień z Końskich wraz z mężem. Wszystkim tym wspaniałym ludziom za ich zaangażowanie i wielkie serce serdecznie dziękuję w imieniu swoim i wychowanków placówki – powiedziała dyr. Monika Grzęda. Niekonwencjonalną atrakcją dla wychowanków okazało się malowanie ulicy Staszica kolorowymi kredami. Ta forma ekspresji artystycznej w wykonaniu dzieci miała na celu zaznaczyć obecność mieszkańców Placówki na terenie Stąporkowa. Świętującą grupę odwiedził również Andrzej Marek Lenart – Starosta konecki, który w raz z dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Jadwiga Życką obdarowywali każdego z młodych mieszkańców prezentami. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie to element systemu pomocy dzieciom i młodzieży, których rodzice zostali ograniczeni we władzy rodzicielskiej postanowieniem Sądu Rodzinnego. Działanie tej Placówki ma również niebagatelne znaczenie w uzyskiwaniu szybkiej i sprawnej pomocy dla wszystkich tych, którzy znajdują się w sytuacji wymagającej takiej interwencji. Jesteśmy ogniwem systemu, który stanowi niezbędny czynnik wpływający na kontynuowanie więzi międzyludzkich i solidarności społecznej, szczególnie jeśli wymagają tego od nas dzieci i młodzież. W obecnej chwili w Placówce zamieszkuje 23 dzieci w wieku od 4 do 18 lat – mówiła Monika Grzęda.BŁOGOSŁAWIONY KS. KAZIMIERZ SYKULSKI
PIERWSZA EDYCJA KONKURSU WIEDZY O PATRONIE POWIATU KONECKIEGO
16.06.2009

10 czerwca 2009 roku w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich odbył się konkurs wiedzy o patronie powiatu koneckiego – błogosławionym ks. Kazimierzu Sykulskim, który jako jeden z wielu męczenników II wojny światowej został wyniesiony na ołtarze w dniu 13 czerwca 1999 roku przez Jana Pawła II. Pomysłodawcą tego „sprawdzianu” wiedzy dla młodych ludzi był ks. katecheta, wikariusz parafii Chrystusa Odkupiciela – Krzysztof Sieczka. W konkursie udział brało 27 uczniów, w tym również z poza terenu powiatu koneckiego. Takimi uczestnikami byli uczniowie z II LO im. Adama Mickiewicza w Skarżysku Kamiennej, szkoły z którą przez wiele lat był związany ks. Kazimierz Sykulski. Dla wszystkich uczestników przygotowano dyplomy wraz z publikacją autobiograficzną o błogosławionym, a na zwycięzców czekały nagrody ufundowane przez parafię Św. Mikołaja i Chrystusa Odkupiciela w Końskich oraz Starostwo Powiatowe w Końskich. Laureatom osobiście gratulowali ks. dziekan - Andrzej Zapart, ks. infułat - Bonifacy Miązek, ks. - Wiesław Koseła, ks. - Krzysztof Sieczka, przewodnicząca Rady Powiatu – Helena Obara, Starosta Konecki – Andrzej Marek Lenart oraz dyr. I LO w Końskich - Marian Jankowski. Wśród najlepszych uczestników zmagań konkursowych znaleźli się:

  1. miejsce - Wojciech Oleś – z I LO w Końskich
  2. miejsce - Patrycja Giser – z I LO w Końskich
  3. miejsce - Weronika Szymańska – z I LO w Końskich
  4. miejsce - Aleksandra Owczarek - z II LO w Skarżysku Kamiennej
  5. miejsce - Aleksandra Olszewska – z II LO w Skarżysku Kamiennej
Błogosławiony ks. Kazimierz wybierając drogę kapłańską nigdy nie pozostawiał człowieka potrzebującego samemu sobie. Jak nikt inny zawsze znajdował wspólny język, z każdym z kim przebywał i pracował. W jego kapłaństwie nie było nic ważniejszego od miłości do Boga i Ukochanej Ojczyzny.
Dziś wielu z Was szuka wzorów do naśladowania, zdobywając wiedzę przedkłada się Wam różne propozycje. Wy musicie na to wszystko popatrzeć z uwagą i skupieniem, tak by móc właściwie przeanalizować zdobyte wiadomości i wybrać te wartości i ideały do naśladowania, które są bliskie Waszym sercom. Ideały jakie w swym codziennym życiu kapłańskim praktykował bł. ks. Sykulski stanowią dla wielu z nas wzór do naśladowania, wzór który z całą pewnością warto praktykować i realizować, bo cóż piękniejszego jest w naszym życiu niż miłość do Boga i drugiego człowieka, nawet tego który nie daje się zbytnio kochać – mówił do młodzieży ks. dziekan – Andrzej Zapart.
Na wszystkich chętnych czekała również okolicznościowa księga, do której można było się wpisać, dając w ten sposób wyraz naszej pamięci o bł. ks. Kazimierzu Sykulskim. Zwycięzcom i wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach. W dniu 12 czerwca 2009 roku samorządowcy powiatu koneckiego w osobach: Helena Obara, Andrzej Marek Lenart, Roman Struzik oraz Tomasz Słoka złożyli przed pomnikiem bł. ks. Kazimierza symboliczne kwiaty dając wyraz pamięci dla poświęcenia i zasług jakie w swej codziennej posłudze kapłańskiej przedstawiał ks. Sykulski.II SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW 16.06.2009

5 czerwca 2009 roku w miejscowości Studzianna – Powiat Opoczyński, odbył się II Sejmik Ziemi Odrowążów, na którym przedstawiciele władz samorządowych powiatów wchodzących w skład w/w inicjatywy dokonali aktu zawierzenia Ziemi Odrowążów Matce Boskiej Świętorodzinnej. Uroczystość odbyła się w Bazylice i zarazem Sanktuarium Matki Boskiej Świętorodzinnej w Studziannej. Mszę Św. poprowadził arcybiskup Zygmunt Zimowski, który w swym kazaniu podziękował przybyłym samorządowcom, że w swej współpracy nie zapominają o Bogu i Matce Boskiej. Cieszy Mnie, że Ziemia Odrowążów wybiera na Patronkę swojego przedsięwzięcia Matkę Boską Świętorodzinną, powierzając w Jej ręce opiekę nad mieszkańcami powiatów wchodzących w skład tego porozumienia. Dziś gromadząc się tutaj patrzymy w serce Naszej Ukochanej Matki i pragniemy podziękować za dar miłości do Naszej Ojczyzny, za ciągłą bezwarunkową obecność i czuwanie jakim obdarza nas Matka Boża – mówił arcybiskup Zimowski.
Po zakończeniu Mszy Św. przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego - Krzysztof Nawrocki otworzył obrady II Sejmiku Ziemi Odrowążów. Dziś gromadzimy się w szczególnym czasie, czasie upamiętniającym 20 – lecie demokracji w Polsce, niech te 20 lat doświadczeń i świadomości obywatelskiej będzie dla Nas wspólnym drogowskazem wszelkiej współpracy i działania. Mówiąc o Ziemi Odrowążów jak o „małej ojczyźnie” mamy świadomość, że Nasza wzajemna współpraca integruje przeszło ćwierć miliona mieszkańców, ludzi którzy obecnie funkcjonują w trzech odrębnych województwach, a mimo to potrafią się porozumieć i budować płaszczyznę wzajemnej współpracy, więzi promującej wspólny dorobek tradycji i kultury – mówił Krzysztof Nawrocki. Następnie przewodnicząca Rady Powiatu Koneckiego – Helena Obara odczytała uchwałę, w sprawie zawierzenia Ziemi Odrowążów Matce Bożej Świętorodzinnej, na którą wcześniej wyrazili jednomyślną zgodę wszyscy radni czterech powiatów wchodzących w skład Ziemi Odrowążów. Na drugim Sejmiku Ziemi Odrowążów można było dostrzec również wielu parlamentarzystów wśród, których był poseł na Sejm RP– Waldemar Wrona. Występując w krótkim przemówieniu Waldemar Wrona powiedział: „Ziemia Odrowążów to nie tylko podpisane porozumienie, ale realna integracja przybliżająca kulturę tych ziem. Mam nadzieję, że przedstawicielom władz samorządowych reprezentujących porozumienie Ziemi Odrowążów nie zabraknie inicjatyw i odwagi w zacieśnianiu i promowaniu dorobku tych ziem”.
Ziemia Odrowążów ma również swój organ prasowy, jakim jest Kwartalnik Społeczno - Kulturalny. Na II Sesji Ziemi Odrowążów można było otrzymać drugie wydanie tego pisma. Pierwszy egzemplarz, z rąk redaktora naczelnego periodyku otrzymał arcybiskup Zimowski, któremu wręczono również pamiątkowy obraz wykonany z tworzywa ceramicznego a mający przypominać arcybiskupowi o ziemi opoczyńskiej w Watykanie, do którego duchowny udaje się w najbliższym czasie, by kontynuować swą misję kapłańską.XI POWIATOWE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH O PUCHAR STAROSTY KONECKIEGO 16.06.2009

W końcu maja br. w Końskich na stadionie „NEPTUNA” odbyły się zawody sportowe zorganizowane pod patronatem Starosty koneckiego. Celem imprezy sportowej było promowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.
Imprezę sportową rozpoczął w imieniu Starosty członek Zarządu Powiatu - Wiesław Basiak wraz z gospodarzem zmagań sportowych Dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich - Beatą Salatą.
W zawodach udział wzięło siedem szkół z terenu powiatu koneckiego oraz reprezentacja partnerskiego miasta Sala na Słowacji.
Rywalizację o puchar Starosty rozpoczęła defilada drużyn biorących udział w zawodach lekkoatletycznych połączona z odegraniem hymnów Słowacji i Polski.
Ostatecznie w klasyfikacji drużynowej dziewcząt zwyciężyła drużyna ZSP Nr 1 w Końskich zdobywając 91 punktów, natomiast w kategorii chłopców II LO w Końskich ( 87 punktów). W uroczystym zakończeniu imprezy uczestniczyli Rudolf Kuklovskỳ i Michal Vrbovskỳ – naczelnicy edukacji Urzędu Miasta w Ŝal'i.
Nagrody zwycięzcom wręczał Andrzej Marek Lenart - Starosta konecki.PÓŁWIECZE NADLEŚNICTWA W BARYCZY 16.06.2009

6 czerwca br. leśnicy z Baryczy świętowali półwiecze istnienia placówki. Mszę świętą z okazji jubileuszu celebrował Arcybiskup Zygmunt Zimowski, który w homilii podkreślił istotę i znaczenie pracy leśników. „Należy pamiętać, że to właśnie na drzewie dokonało się nasze zbawienie i odkupienie win”- podkreślał arcybiskup, który uczestnicząc w uroczystościach żegnał się z ziemią konecką. Wkrótce wyjeżdża do Watykanu, gdzie obejmie funkcję Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Udział w jubileuszu wzięło wielu samorządowców ziemi koneckiej oraz obecni i emerytowani pracownicy nadleśnictwa Barycz. Leśników odwiedził również Przemysław Gosiewski – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Powiat konecki na uroczystościach reprezentowali : Andrzej Marek Lenart - Starosta konecki; Helena Obara - Przewodnicząca Rady Powiatu; Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie. W trakcie jubileuszu przedstawiciele Starostwa Powiatowego wręczyli Ks. Arcybiskupowi okolicznościowy ryngraf wraz z kwiatami jako symbol wdzięczności i podziękowania za czas opieki duchowej nad mieszkańcami powiatu koneckiego oraz wszelkie słowa kierowane do Nas przepełnione wiarą, nadzieją i miłością.
W dalszej części spotkania przedstawiona została 50-letnia historia Nadleśnictwa Barycz przez Henryka Pargiełę, wieloletniego szefa tej placówki. Następnie wręczono najwyższe leśnicze odznaczenia KORDELASY LEŚNIKA POLSKIEGO, które otrzymali: Tadeusz Konopik i Tadeusz Wijata; natomiast MEDALE ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA dostali: Jarosław Przygodzki, Rafał Michalski, Janusz Stępień i Tadeusz Kraul.
Oprawa muzyczna Mszy Św. została przygotowana przez zespół „M3” z Gowarczowa pod kierunkiem Piotra Zaborowskiego.1 CZERWCA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA 05.06.2009

Dzień 1 czerwca jest świętem wyjątkowym, świętem wszystkich dzieci, a więc tych, którzy są najważniejsi dla każdego z rodziców. To dla nich żyjemy, poświęcamy cały swój czas i KOCHAMY jak nikogo innego na świecie. W poniedziałkowe popołudnie samorządowcy Powiatu Koneckiego w osobach: Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki, Marian Gąszcz – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy, Jarosław Przygodzki – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Ernest Kruk – Radny Miasta i Gminy w Końskich, Paweł Gręda – Radny Powiatu Koneckiego, Danuta Leśniewicz – Prezes Powiatowego Konta Pomocy odwiedzili dzieci w Szkole w Baryczy oraz Rodzinnych Domach Dziecka w Brodach i Kawęczynie. Dla wszystkich dzieci przygotowano upominki oraz słodki poczęstunek. Dzieciom chwile uprzyjemniały występy artystyczno – muzyczne przygotowane przez Zespół ZSP Nr 3 w Końskich . Pomimo, że Dzień Dziecka obchodzony jest już przeszło od 55 lat, to trzeba przypomnieć, że nie zawsze było to takie oczywiste chociażby z uwagi na fakt, że dziś w większości krajów na świecie nikt nie kwestionuje prawa Dziecka do życia, rozwoju i miłości. My jako społeczeństwo musimy również pamiętać o tych najmłodszych, którym różne okoliczności życiowe nie pozwoliły i być może nadal nie pozwalają cieszyć się miłością rodzicielską. Tysiące Dzieci w Domach Dziecka z utęsknieniem czeka na swych rodziców zastępczych. Dzięki ludziom dobrej woli, którzy decydują się na zakładanie rodzin zastępczych i stwarzanie namiastki domu rodzinnego, na twarzach dzieci znów może gościć uśmiech i radość, a to największa nagroda, która rekompensuje trudne chwile w ich życiu, w którym dotychczas brakowało najważniejszego ciepła i miłości rodzicielskiej."MAM SZANSĘ NA LEPSZY START" 05.06.2009

W dniu 6 maja 2009 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Marcin Perz – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Koneckim, reprezentowanym przez Andrzeja Marka Lenarta – Starostę Koneckiego i Bogdana Sobonia – Wicestarostę, zawarta została Umowa nr: Z/2.26/II/2.2/01/09/U/01/09 o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Mam szansę na lepszy start” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na kwotę 350 000,00 zł., z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 262 500,00 zł. Wsparciem objętych zostało 125 studentów.
Mając na uwadze duże zainteresowanie projektem oraz ilość złożonych wniosków o przyznanie stypendium dla studentów z powiatu koneckiego na rok akademicki 2008/2009, Powiat Konecki wystąpił do Województwa Świętokrzyskiego o zwiększenie środków finansowych na wypłatę stypendium dla kolejnych studentów. Efektem podjętych działań było podpisanie w dniu 19 maja 2009 r. Aneksu 1/09/Z/2.26/II/2.2/01/09/U/1/09 do powyższej umowy na kwotę 81 200,00 zł., z czego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 60 900,00 zł. Wsparciem objęto dodatkowo 29 studentów.
O stypendium ubiegać się mogli studenci spełniający warunki określone w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów z powiatu koneckiego na rok akademicki 2008/2009. Głównym założeniem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz pomoc studentom w pokryciu kosztów zakupu m.in. podręczników i innych pomocy naukowych, transportu, posiłków, zakwaterowania czy opłat za studia.
Regulamin zakładał, że w przypadku wpływu większej liczby wniosków, od osób spełniających warunki, niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium posiadali studenci o najniższych dochodach.
Łącznie wsparciem objęto 154 studentów, którym przyznano stypendium na rok akademicki 2008/2009 w wysokości 2 800 zł., za okres 8 miesięcy, tj. od października 2008 r. do maja 2009 r. po 350 zł. miesięcznie.
Ogólna wartość projektu wynosi 431 200,00 zł., z czego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 323 400,00 zł.
Okres realizacji projektu: 10 kwietnia do 31 maja 2009 r.X JUBILEUSZOWY „JARMARK u STARZECHA” 04.06.2009

31 maja 2009 roku Wydział Promocji i Kultury na czele z p.o. Naczelnika Dariuszem Kowalskim reprezentował Powiat Konecki na cyklicznej imprezie organizowanej przez Starostwo Powiatu Starachowickiego pod nazwą "Jarmark u Starzecha". Odwiedzający stoisko Powiatu Koneckiego mogli zobaczyć bogatą prezentację artystyczną wystawioną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej pod kierunkiem Barbary Zbylut. Wydział Promocji i Kultury przygotował także dla wszystkich odwiedzających, w formie folderu, zaproszenie do odwiedzenia Powiatu Koneckiego, szczególnie podczas zaplanowanych na 4 - 5 lipca 2009 roku KUŹNIC KONECKICH. Stoisko Powiatu Koneckiego odwiedzili: Starosta Konecki - Andrzej Marek Lenart, Starosta Starachowicki - Andrzej Matynia, Sekretarz Powiatu Koneckiego - Roman Struzik, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Końskie - Marian Gąszcz oraz przedstawiciele Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Jarmark jest jedną z większych imprez organizowanych przez Powiat Starachowicki w trakcie, której odwiedzający mogli zapoznać się z wieloma przedstawicielami wystawców sztuki i rzemiosła artystycznego m. in.: kowalstwem, garncarstwem, rzeźbiarstwem czy hafciarstwem. Na „Jarmarku” można było również zobaczyć zrekonstruowaną dymarkę z której, jak przed wiekami pozyskiwano żelazo.

„Starzech” to także występy artystyczne. Na scenie zaprezentowały się liczne zespoły dziecięce i młodzieżowe z gminnych ośrodków kultury powiatu starachowickiego. Gościnnie wystąpił kielecki zespół „THE SMOB”, który zagrał covery rockowe.
Gwiazdą muzyczną sceny „NA SZLAKOWISKU” był zespół „IRA”. Jubileuszowy X „ Jarmark u Starzecha” zakończył pokaz sztucznych ogni.IV KONECKIE DNI PROFILAKTYKI PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH 04.06.2009

W dniach od 21 do 26 maja 2009 roku w kilku placówkach oświatowych oraz Gminach Powiatu Koneckiego odbyły się spotkania profilaktyczno – informacyjne poświęcone zagadnieniom chorób nowotworowych. Zajęcia w imieniu Świętokrzyskiego Centrum Onkologicznego prowadziły: Katarzyna Detka – lekarz ginekolog oraz Jadwiga Zapała – specjalistka od spraw programów profilaktycznych. Dziś wciąż wśród większości krajów świata nowotwory stanowią po chorobach krążenia drugą, co do wielkości przyczynę zgonów. To bardzo smutny obraz otaczającej nas rzeczywistości na który pośrednio sami się zgadzamy. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedz jest nadzwyczaj prosta – bo wciąż nie umiemy wcielać w nasze osobiste życie zachowań prozdrowotnych, chociażby takich jak korzystanie z bezpłatnych przesiewowych badań profilaktycznych. Lekarze onkolodzy nie mają żadnych wątpliwości mówiąc o wczesnej profilaktyce jako jedynej 100 % szansie na wyleczenie. To niezwykle istotny element wykrywania zmian czy stanów przedrakowych, w tym również takich, które prowadzą do rozpoznania choroby nawet na parę lat przed wystąpieniem pierwszych objawów. W Polsce najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet jest rak szyjki macicy. Co roku 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy i aż połowa z nich umiera, bo zgłosiła się do lekarza zbyt późno. Panie ze ŚCO w Kielcach gorąco apelowały do przełamywania stereotypów myślowych takich jak: rak to zły los, choroba uwarunkowana genetycznie – nie ma na to wpływu, rak mnie nie dotyczy – to choroba starszych kobiet czy nie będę się badać – jeszcze coś mi wykryją. Drogie Panie badanie cytologiczne trwa zaledwie kilka minut, jest bezbolesne i co najważniejsze może uratować Wam życie. Jeśli zauważycie jakiekolwiek niepokojące objawy w postaci: powiększających się węzłów chłonnych , chrypy, trudności w połykaniu, kaszlu, krwistych odkrztuszeń, śluzów, krwi w stolcu, nieregularnych krwawień miesiączkowych, krwistych upławów lub krwi w moczu, nieżytu pęcherza, stwardnienia, guzka, ucisku, braku łaknienia, chudnięcia nie bójcie się zgłaszać do lekarza i prosić o dokładne badania bo, to jedyna właściwa droga, by rozwiać wszelkie wątpliwości lub w uzasadnionych przypadkach podjąć leczenie i w ten sposób mieć szansę „zafundować” sobie dalsze życie.
Najlepszym przykładem walki z chorobami nowotworowymi są Panie z Koneckiego Klubu Amazonek, które pokazują, że walka z tą choroba wcale nie musi okazać się z góry przegrana. To One walcząc z chorobą, niczym legendarny Feniks nieustannie „podnosząc się z popiołów”, pokazują wszystkim „niedowiarkom” ogromną wole przetrwania, charyzmę ducha, są wzorcem postępowania dla wszystkich tych Pań, które znajdą się w tak trudnych sytuacjach. Nie poddawajcie się i bez względu na wszystko podejmujcie walkę o najcenniejszy pierwiastek ziemskiej egzystencji jakim jest ludzkie – ŻYCIE. Jeśli będziecie potrzebować wsparcia i pomocy to my jesteśmy zawsze do Waszej dyspozycji - apelowały Koneckie Amazonki.