XVII SESJA RADY POWIATU 26.09.2008

Dnia 24 września 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się kolejna XVII sesja Rady Powiatu.
W trakcie obrad radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku.

Radni Powiatu Koneckiego rozpatrywali następujące projekty uchwał w sprawach :

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Kazimierz Pasterczyk przedstawił wyniki przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Końskich.
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Powiatu Emilia Kupis zaprezentowała multimedialną informację dotyczącą projektu pn. "Podniesienie poziomu edukacji mieszkańców wsi na obszarze LGD-U ŹRÓDEŁ poprzez połączenie uczenia się ze współtworzeniem wiedzy na zajęciach szkoleniowo -warsztatowych dla 60 osób".

Następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Władysław Pająk przedstawił informację o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Koneckiego."KONECKA RYBA 2008" 26.09.2008

VII edycja Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy przebiegała przy pochmurnej, deszczowej pogodzie. Pomimo nieprzychylnej aury 20 września 2008 r. na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu zjawiło się wielu smakoszy ryb z pobliskich stawów.
Impreza mająca swoją tradycję na terenie Powiatu Koneckiego rozpoczęła się od uroczystej Mszy Św. Której przewodniczył Ks. kan. Sylwester Rybak- proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Rudzie Malenieckiej. W homilii nawiązał do trudu i mozolnej pracy podejmowanej przez właścicieli stawów hodowlanych i hodowców ryb.
"Każdy z nas niezależnie od pełnionej funkcji powinien wypłynąć na głębię własnego życia, aby mógł wypełnić rolę jaką otrzymał od Stwórcy" - powiedział Ks. Rybak.
W uroczystościach udział wzięło wielu przedstawicieli życia publicznego: Posłowie na Sejm RP Waldemar Wrona, Mirosław Pawlak; Senator Grzegorz Banaś; Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka; Wicewojewoda Piotr Żołądek; Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart; Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Obara; członkowie Zarządu Powiatu oraz wielu zaproszonych gości, jak również wielu mieszkańców naszego powiatu. Na imprezie było także wielu hodowców ryb, m. in. Ryszard Zawadzki ze Zbójna, który sprzedawał karpie, szczupaki i pstrągi.
W trakcie przemówienia gospodarza spotkania Andrzeja Marka Lenarta - Starosty Koneckiego mogliśmy usłyszeć historię "Koneckiej Ryby", jak również charakterystykę koneckiego rybołówstwa. Przypomniano rolę prof. Franciszka Staffa, który w 1912 r. w pobliskiej Rudzie Malenieckiej rozpoczął hodowlę karpia królewskiego.
Wiele atrakcji przygotowało Nadleśnictwo Ruda Maleniecka, które przygotowało wystawę gatunków drzew koneckich lasów. Prowadzący festyn Wit Chamera prowadził wiele konkursów z udziałem publiczności m. in. "Świtezianka Roku 2008", którą została Anna Ramiączek z Kielc.
Niewątpliwie największe emocje wzbudził koncert Danuty Stankiewicz, która zaprosiła do wspólnej zabawy Starostę Koneckiego. Prawdziwego bluesa ukazał zespół Old Wave z wokalistą Arkiem Grządzielą, na koniec przybyłej publiczności zaprezentował się krakowski zespół Klezzmates z repertuarem żydowsko - bałkańsko - jazzowej muzyki.GRA OBRONNA NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO 22.09.2008

Dnia 26 września 2008 roku na terenie Gmin Końskie i Gowarczów odbędzie się Powiatowa Gra Obronna. Gra Obronna zostanie zorganizowana zgodnie z planem szkolenia obronnego w powiecie koneckim i Zarządzeniem Starosty Koneckiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Andrzeja Marka Lenarta.
Tematem gry składającej się z dwóch etapów będzie kierowanie przez Starostę Koneckiego podległymi i nadzorowanymi jednostkami powiatu w sytuacji zagrożenia kryzysowego wynikającego z niestabilności regionalnej we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz gminami Końskie, Gowarczów i Radoszyce - Miejsce: Starostwo Powiatowe w Końskich, Urząd Gminy Gowarczów.
Następnie na terenie Szkoły Podstawowej w Gowarczowie odbędą się praktyczne ćwiczenie wydzielonych służb i środków uczestników gry - w sytuacji wystąpienia ataku terrorystycznego - podłożenie ładunku wybuchowego w Szkole Podstawowej w Gowarczowie - wykonywanie odpowiednich zadań.
Kierownikiem Powiatowej Gry Obronnej jest Wiesław Basiak - Członek Zarządu Powiatu, jak również Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego."CZYSTE SERCE" DLA POWIATU KONECKIEGO 19.09.2008

18 września 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyło się spotkanie grup odpowiedzialnych za organizację III Powiatowych Koneckich Dni Profilaktyki w ramach VI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.
W trakcie spotkania Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart podziękował wszystkim za trud organizacji Dni Profilaktyki oraz pogratulował otrzymania nagrody "Czystego Serca", które 7 września br. odebrał osobiście z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki - Koruby.
Nagroda ta nawiązuje do Ruchu Czystych Serc Marka Kotańskiego odwołującego się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy. "Czyste Serca" mają pomóc w spełnieniu podstawowych potrzeb człowieka:miłości, bezpieczeństwa i wolności od uzależnień.
Nagroda "Czystego Serc" w formie statuetki szklanego serca po raz pierwszy została wręczona w I rocznicę śmierci Marka Kotańskiego założyciela Monaru oraz Ruchu Czystych Serc w 2003 roku. Przyznawana jest ona dla instytucji, organizacji pozarządowych, a także osobom fizycznym za propagowanie wśród młodzieży wolnego od uzależnień stylu życia.17 WRZEŚNIA - OBCHODY 69 ROCZNICY AGRESJI SOWIECKIEJ NA RZECZPOSPOLITĄ 19.09.2008

W środę 17 września 2008 roku minęło 69 lat kiedy ZSRR dokonał zbrojnej napaści na terytorium Rzeczpospolitej. Samorządowcy Powiatu Koneckiego pamiętając o tej podstępnej agresji złożyli symboliczne kwiaty i odmówili modlitwę pod pomnikiem Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego, dając tym samym wyraz pamięci wszystkim żołnierzom oraz ludności cywilnej, którzy zginęli i zostali bestialsko pomordowani przez wkraczającą we wrześniu Armię Czerwoną. W złożeniu wieńców uczestniczyli: Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, Helena Obara - Przewodnicząca Rady Powiatu Koneckiego, Marian Gąszcz - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Końskich, Wiesław Basiak - Członek Zarządu Powiatu oraz Roman Struzik - p.o Sekretarza Powiatu.
17 września w okresie PRL-u nie był w zasadzie nagłaśniany ani szczególnie eksponowany. Jedynie czego można było się wówczas dowiedzieć z oficjalnych źródeł, to tylko tego, że Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Rzeczpospolitej w celu oswobodzenia i ochrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Dziś wiemy, że było to celowe działanie i fałszowanie historii naszego państwa. W rzeczywistości 17 września miał swoje miejsce wcześniej ponieważ już 23 sierpnia 1939 roku na mocy tajnych porozumień paktu Ribbentrop - Mołotow, dokonano "IV rozbioru Polski", a Armia Czerwona nie wkroczyła, a dokonała zbrojnej napaści z niespotykaną zawziętością i agresją. W wyniku czego do sowieckiej niewoli trafiło wiele tysięcy żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego. Specjalne oddziały NKWD prawie natychmiast przystępowały do masowych prześladowań i to zarówno na tle politycznym jak również narodowościowym, co było konsekwencją zaplanowanej już wcześniej eksterminacji narodu Polskiego przez Józefa Stalina.
Sowieci niczym opętana zwierzyna dokonywali masowych gwałtów i morderstw, a wręcz nawet rzezi nie oszczędzając nawet kobiet i dzieci. 17 września pośrednio naród Polski może również odczytywać jako datę przyczyniającą się do późniejszych mordów kwiatu oręża polskiego w postaci tysięcy pomordowanych oficerów Wojska Polskiego, policjantów, księży i inteligencji, jaki miał miejsce w Katyniu, Charkowie czy Miednoje, do czego przez długie lata nie przyznawała się propaganda sowiecka.
Jak dziś postrzegany jest 17 września przez Polaków ? Czy Polacy po blisko 20 letniej transformacji mają dostateczną świadomość tej agresji ? Niestety rzeczywistość pokazuje, że niewielu z nas rodaków potrafi powiedzieć co tak naprawdę ta data oznacza w dziejach naszej państwowości. To smutny i niegodny obraz Polaka, którego tak naprawdę nie interesuję nic oprócz własnego nosa. Przyszłe pokolenia Polaków powinny mieć wręcz obowiązek pamiętania o ofiarach nie tylko niemieckiej, ale również sowieckiej, kto wie czy nie straszniejszej w swych konsekwencjach agresji. Oprócz długu wdzięczności wobec ofiar jakie złożyli żołnierze Wojska Polskiego i ludność cywilna Polacy powinni odbudować w sobie poczucie własnej tożsamości, czego bardzo nam brakuje, a jedną z dróg do tego stanu rzeczy jest właśnie pamięć o historii i o ludziach którzy w obronie swej ojczyzny zginęli i zostali pomordowani.UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADOSZYCACH MAJĄ JUŻ SWOJEGO PATRONA 17.09.2008

W niedzielę 7 września 2008 roku Szkoła Podstawowa w Radoszycach oficjalnie przyjęła imię gen. Antoniego Hedy ps. "Szary". W uroczystościach nadania imienia Szkole w Radoszycach brało udział liczne grono parlamentarzystów, samorządowców oraz mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego, wśród których byli m.in.: córka gen. bryg. Antoniego Hedy "Szarego" Teresa Heda - Snopkiewicz, Posłowie na Sejm RP Maria Zuba oraz Waldemar Wrona, Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Koneckiego Michał Cichocki oraz Wójt Barbara Matysiak.
Powiat Konecki, w tym Radoszyce były jednym z głównych obszarów działań partyzanckich gen. bryg. Antoniego Hedy, dlatego ten legendarny dziś partyzancki dowódca w pełni zasługuje na uhonorowanie jego zasług w walce o wolną Polskę poprzez nadanie jego imienia Szkole Podstawowej mieszczącej się w Gminie Radoszyce, z którą generał był dość blisko związany. Szczególnego charakteru nabiera oczywiście miejsce jakim jest Szkoła, bo to tu młode pokolenia mogą poznawać przeszłość, również tą która dotyczy miejsc w których obecnie żyją przez co mogą dodatkowo czuć się chociażby emocjonalnie związani i zachęcani do pogłębiania swoich wiadomości historycznych. Dziś żyjemy w wolnej i suwerennej Polsce dlatego tym bardziej powinniśmy eksponować, chociażby w taki sposób jak dziś w Radoszycach, zasługi i poświęcenia ludzi którzy w sposób bezkompromisowy stawiali na szali swoje życie w trosce o wyzwolenie z rąk okupanta ukochanej ojczyzny powiedział - Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki.MSZA ŚW. W 65 ROCZNICĘ "KONECKIEGO WRZEŚNIA" ORAZ 28 ROCZNICĘ PODPISANIA "POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH" 12.09.2008

7 września 2008 roku w Kolegiacie Św. Mikołaja w Końskich pod przewodnictwem Ks. Dziekana Andrzeja Zaparta została odprawiona uroczysta liturgia w 65 rocznicę "Koneckiego września" oraz w 28 rocznicę podpisania "Porozumień Sierpniowych". We mszy Św. uczestniczyli: Kombatanci Armii Krajowej na czele z Cezarym Chlebowskim i Janem Zbigniewem Wroniszewskim, Posłem na Sejm RP Waldemarem Wroną, Przewodniczącą Rady Powiatu Koneckiego Heleną Obara, Burmistrzem Miasta i Gminy w Końskich Krzysztofem Obratańskim, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Końskich Marianem Gąszczem oraz liczne grono samorządowców Powiatu Koneckiego i konecczan.
Na uroczystą Mszę zaproszono twórców i aktorów popularnego programu "Ziarno", co wzbudziło wielki entuzjazm i zadowolenie najmłodszych uczestników uroczystości. W czasie Słowa Bożego oddano głos Katarzynie Łaniewskiej " aktorce, popularnej "ziarnowej babci", która wspominając swoje lata dzieciństwa nawiązała do Powstania Warszawskiego i przed licznie przybyłymi konecczanami wyrecytowała wspaniały patriotyczny wiersz, co zostało nagrodzone wielkimi brawami. Pani Katarzyna Łaniewska, to niewątpliwie wspaniała aktorka obdarzona nieprzeciętnymi umiejętnościami recytatorskimi, współpracowniczka Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki " Kapelana Solidarności " bestialsko zamordowanego w 1984 roku przez Służbę Bezpieczeństwa, ale przede wszystkim to gorąca patriotka dla której słowa "BÓG HONOR OJCZYZNA" znaczą o wiele więcej niż dla przeciętnego śmiertelnika. Dziś w wolnej i suwerennej Polsce Polacy mogą się cieszyć wielkim darem jakim jest pokój i wolność " podkreślała aktorka.
W czasie nabożeństwa poświecono również plecaki szkolne oraz dokonano ich symbolicznego przekazania przez żołnierzy Armii Krajowej, co miało być niejako symbolem łączącym pokolenia Polaków. Najatrakcyjniejszym punktem nabożeństwa, szczególnie dla najmłodszych uczestników okazały się występy wokalne uwielbianego zespołu "Ziarno". To fantastyczne dzieciaki, które pod opieką Lidii Lasoty oraz Józefa Miki dały wspaniały pokaz swych wokalnych umiejętności czym wzbudziły ogromny zachwyt nie tylko najmłodszych. Repertuar zaprezentowany koneckiej publiczności został nagrodzony obfitymi brawami, a u niektórych nieco starszych uczestników nabożeństwa spowodował stany wzruszenia w postaci łez, które można było zaobserwować na ich twarzach. Po występie można było dostać symboliczne autografy od dzieci i aktorów "Ziarna", na co czekali liczni fani.OBCHODY 10 - LECIA ISTNIENIA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 11.09.2008

W dniach 4-7 września 2008 roku Województwo Świętokrzyskie obchodziło 10 lecie swojego istnienia. Patronat nad akcją objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.
Projekt reformy administracyjnej z 1998 roku przewidywał powstanie zaledwie 12 województw, nie uwzględniając świętokrzyskiego. Taka perspektywa reformy stanowczo nie odpowiadała mieszkańcom naszego województwa. Kielczanie wraz ze swoimi ówczesnymi przywódcami parlamentarnymi reprezentującymi województwo świętokrzyskie, a było ich 12 posłów i 2 senatorów, oraz przedstawicielami samorządów postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Rozpoczęła się wielka "batalia". Tysiące Kielczan i mieszkańców kielecczyzny pokazało całej Polsce swoją determinację i wolę walki o istnienie naszego województwa na nowej mapie administracyjnej Polski. Ten spontaniczny zryw zwykłych ludzi, przy poparciu ówczesnego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego przyniósł oczekiwany rezultat i ostatecznie Polska została podzielona na 16, a nie 12 województw, uwzględniając w tym oczywiście Województwo Świętokrzyskie.
Mimo, iż na początku nie było łatwo, dziś po 10 latach istnienia z całą pewnością możemy powiedzieć, że istnienie naszego województwa było i jest oczywiście jak najbardziej uzasadnione i potrzebne. Pomimo, że do pełnego sukcesu jeszcze nam jako Województwu Świętokrzyskiemu wciąż daleko w skali innych regionów naszego kraju, to wciąż z roku na rok odrabiamy pewne opóźnienia czy zaszłości gospodarczo - cywilizacyjne, co pokazuje jak bardzo mieszkańcom zależy na rozwoju tego regionu Polski.
W związku z tym pięknym jubileuszem zorganizowano również akcję pod tytułem "Odkrywamy Świętokrzyskie". To akcja promocyjno - kulturalna, w której uczestniczyło 13 Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, w tym również Powiat Konecki. Wszyscy chętni i zainteresowani mogli zgłaszać się do poszczególnych przedstawicieli reprezentujących dany powiat i wziąć udział w organizowanych przez te powiaty wycieczek. Powiat Konecki reprezentowany był przez Starostę Koneckiego - Andrzeja Marka Lenarta oraz Wydział Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej na czele z Naczelnikiem Wydziału Emilianem Niemcem, który osobiście wcielił się w pilota wycieczki i w czasie całej trasy czuwał nad bezpieczeństwem uczestników oraz opowiadał o poszczególnych miejscach które uczestnicy wycieczki odwiedzali na terenie Powiatu Koneckiego. Wśród miejsc jakie Kielczanie mogli odwiedzić na terenie naszego powiatu były: Stara Kuźnica, Sielpia, Ruda Maleniecka, Lipa, Cis, Szkucin, Zespół Parkowo - Pałacowy w Końskich oraz Maleniec. W Maleńcu uczestników przywitał sam Wicestarosta - Bogdan Soboń, który wraz z Dyrektorem Muzeum - Szymonem Białym oprowadzali gości po Zabytkowym Zakładzie Hutniczym. Wszystkich szczególnie zaciekawiły opowiadania Bogdana Sobonia, który jest historykiem i zagorzałym regionalistą. Jego opowieści historyczne okazały się bardzo ciekawe i na tyle interesujące, że z zapartym tchem słuchali ich nie tylko dorośli ale i młodzież uczestnicząca w wycieczce, co szczególnie cieszy. Dla wszystkich przygotowano pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też atrakcji kulinarnych w postaci pieczonej rybki i kiełbasek."KONECKI WRZESIEŃ" 10.09.2008

6 września 2008 roku w sobotnie popołudnie konecczanie oddali hołd żołnierzom Armii Krajowej walczącym w czasie II wojny światowej. W uroczystościach które odbyły się na cmentarzu koneckim uczestniczyli: kombatanci Armii Krajowej wśród których byli m.in. Cezary Chlebowski, Jan Zbigniew Wroniszewski, Józef Kazimierz Wroniszewski, córka generała Antoniego Hedy "Szarego" Teresa Heda - Snopkiewicz, Posłowie na Sejm RP Maria Zuba, Przemysław Gosiewski, Waldemar Wrona, Małgorzata Okła - Drewnowicz, Senator RP Grzegorz Banaś, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka, Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart, Przewodnicząca Rady Powiatu Koneckiego Helena Obara, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański, Przewodniczący Miasta i Gminy Końskie Marian Gąszcz oraz liczne grono samorządowców Powiatu Koneckiego.
Konecki wrzesień to szczególne i jakże charakterystyczne święto dla wszystkich konecczan. W tym czasie wielu z nas, mieszkańców konecczyzny składa hołd i cześć wszystkim żołnierzom polskiego państwa podziemnego, którzy oddali swe życie w walce za ukochaną ojczyznę. To dzięki takim ludziom i ich heroicznej walce oraz nieskończonej miłości do ukochanej ojczyzny możemy dziś żyć w niepodległej Polsce, a młode pokolenie Polaków cieszy się wolnością. Ziemia Konecka jest dumna i zaszczycona, że mogła być niejako małą ojczyzną dla takich zgrupowań partyzanckich jak zgrupowanie "Szarego", "Robota" czy "Ponurego".
To właśnie oni pokazali drogę następnym pokoleniom Polaków, którą można i trzeba podążać tak aby nasza ukochana ojczyzna mogła być silna i niezależna od intryg i nacisków obcych mocarstw. Dlatego dziś mając wobec nich dług wdzięczności musimy być wypełni świadomi naszej historii, umieć wysuwać właściwe wnioski na przyszłość i przede wszystkim doceniać ogromne poświęcenie jakie w postaci tysięcy ofiar złożyła w czasie II wojny światowej i po niej również, Armia Krajowa, tak by ta jakże gorzka lekcja historii nigdy już nie miała miejsca - powiedział Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, który jak co roku uczestniczył w uroczystościach upamiętniających naszych koneckich bohaterów.
Pamięć narodu o przodkach, tradycjach i dziejach powinna być zawsze dobrem najwyższym, a każdy z nas Polaków powinien nosić ją w sercach i umysłach nie tylko od święta mówili jednym głosem Posłowie na Sejm RP Przemysław Gosiewski oraz Waldemar Wrona.
Na koniec uroczystości głos zabrał jeden z żołnierzy Armii Krajowej, który przytoczył słowa naszego Wielkiego Rodaka Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który kiedyś powiedział: "Umrzeć za ojczyznę jest rzeczą piękną i zaszczytną ale żyć i pracować dla ojczyzny jest rzeczą bardzo trudną".
Wszyscy spośród żołnierzy Armii Krajowej którzy przybyli na uroczystości "Koneckiego września", serdecznie podziękowali parlamentarzystom, władzom samorządowym oraz wszystkim przybyłym na uroczystości za to, że nie zapominają o przeszłości i ludziach którzy oddawali swe życie za wolną i niepodległą Polskę. 6 września obchodziliśmy także 65 rocznicę zajęcia Końskich przez zgrupowanie "Robota", który zaledwie w liczbie 96 ludzi zdołał na krótki okres czasu odbić Końskie z rąk niemieckich, co po dziś dzień jest pamiętane przez konecczan i stanowi jakże piękną i bohaterską kartę w dziejach naszego powiatu.
Na uroczystości odsłonięto również pamiątkową tablicę upamiętniającą niedawno zmarłego generała bryg. Antoniego Hedy " Szarego", czym konecczanie uhonorowali wielki patriotyzm i zaangażowanie w trosce o dobro Polski jaki towarzyszył temu wspaniałemu żołnierzowi Armii Krajowej.POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2008/2009 3.09.2008

1 września 2008 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009.W uroczystości udział wzięli:Andrzej Marek Lenart-Starosta Konecki,Wiesław Basiak - członek Zarządu Powiatu Koneckiego, Marianna Poddębniak-starszy wizytator z Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Edukacji Ustawicznej reprezentująca Kuratorium Oświaty w Kielcach.
W trakcie uroczystości Starosta Konecki wręczył akt nadania nowemu dyrektorowi placówki pani Beacie Salacie oraz podziękował za pracę i zaangażowanie ówczesnemu dyrektorowi panu Janowi Szczyrbie.
Następnie delegacja Starostwa udała się do Baryczy/k. Końskich do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, gdzie również uczestniczyła w uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008/2009.
Podczas spotkań Starosta Konecki złożył serdeczne życzenia pomyślności i wielu sukcesów w nauce młodzieży oraz gronu pedagogicznemu i rodzicom.
"Wymagajcie od siebie , choć inni od was ,by nie wymagali" - powiedziała Beata Salata - Dyrektor Szkoły. Niech słowa naszego Rodaka Sługi Bożego papieża Jana Pawła II będą wskazówką postępowania dla wszystkich, którzy tworzą społeczność szkolną.IX DOŻYNKI POWIATOWE W FAŁKOWIE 2.09.2008

W dniu 31 sierpnia 2008 roku w Powiecie Koneckim odbyły się uroczystości dożynkowe, które w tym roku gościły w Gminie Fałków. To już IX edycja powiatowych dożynek, które przypominają nam wszystkim o ciężkim kawałku chleba jakim jest praca na roli. W uroczystościach wzięli udział: Waldemar Wrona - Poseł na Sejm RP, Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, który pełnił jednocześnie rolę gospodarza uroczystości, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, delegacja ukraińska z miasta Pohrebyszcze z obwodu winnickiego na czele z merem Biłykiem Anatolijem Nikołajewiczem, Helena Obara - Przewodnicząca Rady Powiatu, Bogdan Soboń - Wicestarosta, Henryk Konieczny - Wójt Gminy Fałków, Krzysztof Obratański - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, oraz liczne grono władz samorządowych i powiatowych, również z poza województwa świętokrzyskiego.
Uroczystości rozpoczęła Msza Św., która została odprawiona w intencji wszystkich rolników oraz w dziękczynieniu za tegoroczne plony. Nabożeństwo odprawione zostało w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy, które celebrował Ks. Andrzej Gawryś. Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami Fałkowa w kierunku stadionu szkolnego tutejszego gimnazjum, by tam uczestniczyć w dalszych uroczystościach. Tego typu uroczystości są wyjątkowo barwne, a urozmaicone wspaniałymi i niepowtarzalnymi walorami folklorystyczno - artystycznymi tworzą niepowtarzalny klimat i charakter, którego próżno szukać gdzie indziej.
Dożynki, to oczywiście święto rolników, mające nam społeczeństwu przypominać o jakże ciężkiej i mozolnej pracy rolnika. Któż z nas na co dzień spożywając chleb myśli choć przez chwilę o trudzie jaki musi włożyć rolnik w przygotowanie ziemi, tak by ta wydała ostateczny plon jakim jest chleb? Dlatego biorąc do ręki ten wspaniały bochen chleba, przekazany przez rolników mam szczególny zaszczyt złożyć wszystkim rolnikom szczególne wyrazy podziękowania za ich ogromny wysiłek włożony w codzienną pracę i życzyć tej grupie społecznej która niestety nie jest zbyt faworyzowana i doceniana w naszym kraju, wielu sił w przezwyciężaniu codziennych problemów, samych słonecznych dni oraz Błogosławieństwa Bożego, tak aby ich plony mogły być bezpiecznie zebrane - powiedział Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki.
Na tegorocznych dożynkach rozstrzygnięto również konkurs "Piękna i bezpieczna zagroda - przyjazna środowisku", który wygrała Agata Spiżewska z Kazanowa oraz "Tradycyjny wieniec dożynkowy", który wygrała Gmina Radoszyce, drugie miejsce zajęła Gmina Końskie, a trzecie miejsce zajęła Gmina Fałków. Wieniec Dożynkowy z Gminy Radoszyce będzie reprezentował powiat konecki na Dożynkach Wojewódzkich, które odbędą się 14 września w Opatowie.SPOTKANIA INFORMACYJNE O PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ STOWARZYSZENIE "KUŹNIA" Z KOŃSKICH 2.09.2008

"Podniesienie Poziomu Edukacji Mieszkańców Wsi Na Obszarze LGD -U Źródeł poprzez połączenie uczenia się ze współtworzeniem wiedzy na zajęciach szkoleniowo-warsztatowych dla 60 osób" w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"

W dniach 26 - 28 sierpnia 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyły się spotkania informacyjne o projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie "Kuźnia" z Końskich - członka Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U Źródeł" z siedzibą w Modliszewicach. Koordynatorem projektu jest Emilia Kupis, która zaprezentowała uczestnikom spotkań cele, zadania i rezultaty projektu.
Lokalna Grupa Działania - "U ŹRÓDEŁ" skupia wokół siebie 9 samorządów gminnych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, a także osoby fizyczne, które wyrażają chęć uczestnictwa w rozwoju obszarów wiejskich.
"Jednym z celów statutowych realizatora projektu jest aktywizowanie mieszkańców wsi do działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego. Zasadniczym kluczem do działania, podobnie jak w większości dziedzin życiowych, jest oczywiście wiedza, bo tylko ona daje ogromne możliwości realizowania poszczególnych zadań oraz poszerza pole ich działania. To my jako lokalne społeczności musimy nauczyć się działać w interesie nas samych, ponieważ nikt tego za nas nie zrobi. Któż jak nie sami mieszkańcy mogą znać potrzeby własnych środowisk. Jako Stowarzyszenie próbujemy "pobudzić" do działania, czy też większej aktywności te małe często zalęknione, ale jakże wartościowe grupy społeczne. Bariera strachu przed zmianami musi zostać jak najszybciej przezwyciężona, bo zmiany wcale nie muszą oznaczać niewiadomej. Dlatego znając już własne potrzeby i dysponując odpowiednią wiedzą połączoną z kreatywnością w działaniu mamy możliwość uczestnictwa w pozyskiwaniu unijnych dotacji poprzez składanie odpowiednich wniosków. To nie łatwa droga, ale na pewno warta poświęcenia i zaangażowania, choćby dla lepszej przyszłości i wyrównywania różnic między terenami wiejskimi a miejskimi, dlatego Stowarzyszenie "Kuźnia" gorąco zachęca do działania i uczestnictwa w projekcie. Na zajęciach szkoleniowo - warsztatowych uczestnicy zostaną wprowadzeni do pracy metodą projektową, jakże ważną przy ubieganiu się o jakiekolwiek środki ze źródeł zewnętrznych" - powiedziała Emilia Kupis - koordynator projektu.IX MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI SZLAKIEM WALK MJR. HUBALA 1.09.2008

24 sierpnia 2008 roku w Końskich odbył się ostatni etap IX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego, upamiętniającego bohaterską walkę oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. " Hubal ". Wyścig zorganizował klub sportowy " Olimpijczyk " na czele z dyrektorem zawodów Andrzejem Sypytkowskim, a współorganizatorami imprezy oprócz sponsorów prywatnych były urzędy oraz starostwa miast przez, które przebiegał wyścig. Tegoroczna trasa przebiegała przez Szydłowiec, Pińczów, Kazimierzę Wielką, Jedrzejów oraz Końskie. W zmaganiach kolarskich uczestniczyło kilka ekip kolarskich z kraju, zagranicy i były to m.in. "CCC Polsat Polkowice" , "DHL Author" , "Mróz Action Uniqa", Legia Warszawa Mostostal Puławy, Weltour, CK Windors Pribram z Czech, Ulan Cycling Team z Litwy, Auswahl Berlin, Euroregion Nisa z Niemiec, SK Nikolaev Belarus Minsk z Białorusi, Kalev Sport Estonie z Estonii.
Ostatni etap wyścigu, rozegrał się w wokół Końskich - były to cztery pętle, które liczyły łącznie 180 km. W uroczystości otwarcia ostatniego etapu uczestniczył Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, który wraz z Andrzejem Sypytkowskim serdecznie przywitali wszystkich uczestników i zgromadzonych widzów. Złożono również symboliczny wieniec pod pomnikiem mjr. Hubala, patrona wyścigu upamiętniając bohaterską walkę tego wielkiego Polaka, który oprócz służby dla ojczyzny był również w okresie przedwojennym czynnym sportowcem.
Zwycięzcą czwartego etapu okazał się Adam Wadecki z grupy Kalev Sport natomiast w klasyfikacji generalnej zwyciężył Tomasz Kiendyś z grupy CCC Polsat który otrzymał m.in. szablę Hubala.
Jestem zadowolony, że w tym roku mimo pewnych problemów organizacyjno - finansowych udało się przeprowadzić po raz dziewiąty ten wspaniały wyścig. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w jego organizacji. Jeśli chodzi o przyszłość wyścigu, to nie chcę zbyt dużo obiecywać ale gdy tylko będę widział możliwości współpracy z władzami poszczególnych miast, przy dostatecznym zaangażowaniu sponsorów, to zawsze jestem gotów służyć tej pięknej rywalizacji sportowej - powiedział Andrzej Sypytkowski - dyrektor zawodów, a jednocześnie srebrny medalista olimpijski z Seulu z 1988 roku.
Chylę czoło przed uczestnikami tej pięknej rywalizacji sportowej, a jednocześnie serdecznie dziękuje Andrzejowi Sypytkowskiemu za wielki wysiłek jaki włożył w organizację tegorocznego wyścigu. Szczególnie cieszy mnie, już nie tylko jako Starostę Koneckiego, ale jako zwykłego człowieka możliwość rywalizacji i uczestnictwa w takich przedsięwzięciach osób niepełnosprawnych. To wspaniali ludzie i sportowcy, którzy mimo ciężkich dysfunkcji zdrowotnych potrafią rywalizować na płaszczyźnie sportowej, za co ogromnie ich podziwiam i życzę im samych sukcesów, oczywiście nie tylko sportowych powiedział Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki.