INFORMACJA - INTERNET W MALEŃCU30.01.2008

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności wiejskiej, Samorządowa Instytucja Kultury w Maleńcu uruchomiła program pod nazwą "Komputerowe okno na świat w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu".
Celem programu jest zapoznanie z podstawową obsługą komputera oraz umożliwienie korzystania z internetu i urządzeń biurowych. Z programu można korzystać nieodpłatnie.

Zachęcam również do zwiedzania zabytku techniki oraz zapoznania się z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Muzeum czynne jest codziennie a w każdą środę wstęp do muzeum jest wolny.


Szymon Biały
p.o. DYREKTORA
ZZH w Maleńcu

BAL INTEGRACYJNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W MIEJSKO - GMINNYM DOMU KULTURY W KOŃSKICH
29.01.2008

26 stycznia 2008 roku w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Końskich odbył się "Bal Inegracyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych" z terenu Powiatu Koneckiego. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie "Powiatowe Konto Pomocy", a honorowy patronat nad balem objął Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart. Jak podkreśliła Prezes Stowarzyszenia Pani Danuta Leśniewicz, to właśnie dzięki dobrym sercom i dużemu zaangażowaniu sponsorów prywatnych oraz wolontariuszy tego typu imprezy mogą być realizowane w sposób cykliczny, za co zarówno Stowarzyszenie jak i same dzieci gorąco dziekują. W balu uczestniczyło 96 dzieci, które mogły brać udział w wielu konkursach przygotowanych przez organizatorów, gdzie każdy uczestnik mógł liczyć na miły upominek. Dla wszystkich dzieci przygotowano również poczęstunek oraz paczki, które osobiście wręczał Świety Mikołaj. Repertuar muzyczny przygotowali i przedstawili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1 w Końskich pod kierunkiem Pani Doroty Dudy.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA
WSPIERANIA INICJATYW SOŁECKICH
25.01.2008

23 stycznia 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyło się spotkanie założycielskie "Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Sołeckich". Spotkanie otworzył Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart, który podkreślił znaczącą rolę jaką może odegrać nowo powstałe Stowarzyszenie w rozwoju naszego powiatu. Tego typu inicjatywy są i zapewne w przyszłości będą doskonałą forma wspierania i aktywizowania lokalnych społeczności podkreślił Starosta Konecki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Sołectw z Miasta i Gminy Końskie, którzy w drodze jawnego głosowania wybrali Komitet Założycielski oraz Prezesa Stowarzyszenia którym został Sołtys Rogowa Marek Kozierawski. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie zintegrowanych działań w obszarach problemowych dotyczących Sołectw, co pozwoli na prowadzenie właściwej polityki ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności.
Bez odpowiedniego rozpoznania potrzeb i problemów nie można prowadzić skutecznych działań i to właśnie w obszarze tych najmniejszych jednostek jakimi są Sołectwa, można najwcześniej dostrzec sygnały o tym gdzie jest źle i próbować to zmienić.
Aktualnie Starostwo Powiatowe w Końskich przygotowuje program "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu". Liczymy że dzięki temu programowi zyskamy dodatkowy instrument pozwalający na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania lokalnych inicjatyw wskazywanych przez Gminy i Sołectwa tworzące Powiat Konecki.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)SPOTKANIE NOWOROCZNE SAMORZĄDOWCÓW POWIATU KONECKIEGO 25.01.2008

18 stycznia 2008 roku w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli odbyło się spotkanie noworoczne samorządowców i przedsiębiorców Powiatu Koneckiego. W uroczystości udział wzięli Wojewoda Świetokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba, Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart, Senator RP Grzegorz Banaś, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie oraz Wójtowie i samorządowcy Powiatu Koneckiego.
Zaproszonym gościom towarzyszył Dziekan ksiądz Andrzej Zapart. Starosta Konecki dokonał podsumowania ubiegłorocznych działań i osiągnięć dotyczących naszego powiatu i życzył wszystkim koleżankom i kolegom samorządowcom dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnych społeczności. Senator RP Grzegorz Banaś wskazał, że Powiat Konecki integrując się z sąsiednimi powiatami opoczyńskim i przysuskim tworzy silną zbiorowość , która już dziś jest zalążkiem swoistego euroregionu. Spotkanie uprzyjemniał występ młodzieży z Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli, który przedstawił jasełka nawiązujące do wydarzeń Bożego Narodzenia.BUDOWA POMNIKA BŁ. KS. KAZIMIERZA SYKULSKIEGO - PATRONA POWIATU KONECKIEGO 23.01.2008

Rada Powiatu Koneckiego 28 czerwca 2007 roku podjęła uchwałę dotyczącą wyboru Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego na Patrona Powiatu.
Patron to postać, która bardzo mocno związana jest z terenem naszego powiatu.
Urodził się w 1882 r. w Końskich. Po ukończeniu nauki w Progimnazjum wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W 1905 r. przyjął święcenia kapłańskie. W wieku 23 lat został skierowany na naukę do Petersburga, gdzie został uhonorowany stopniem Kandydata Teologii.
W 1922 roku został wybrany na posła Sejmu II RP i wówczas stwierdził: "Dzieciom trzeba miłości, nauki i dobrego przykładu. Otoczyć je trzeba troskliwą i serdeczna opieką- Osłonić przed zarazą zgnilizny, a nauczyć kochać Boga i Polskę całą potęgą duszy niewinnej".
Był człowiekiem zaangażowanym społecznie. To ON powołał Komitet Obywatelski, który prowadził działalność aprowizacyjną, charytatywną, komunalną. W ramach Komitetu powstały: Komisja Dobroczynności i Komisja Szkolna Komitetu Obywatelskiego. Jego życie do momentu śmierci w 1941 roku było związane z Końskimi. Po wybuchu II wojny światowej zorganizował Stacje Opieki nad Matką i Dzieckiem. Zginął śmiercią męczeńską 11 grudnia 1941 roku w Oświęcimiu.
W 1999 został zaliczony przez papieża Jana Pawła II w poczet błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej.

W związku z wyborem Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego na patrona naszego powiatu został powołany Komitet Honorowy , który ogłosił konkurs na wykonawcę pomnika upamiętniającego tę postać. Zwycięzcą został artysta rzeźbiarz z Krakowa Karol Badyna.( Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa).

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)RUSZA CYKL SPOTKAŃ AKTYWIZUJĄCYCH KOBIETY23.01.2008

Nowe Media Group we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej organizują spotkanie "Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą!". Odbędzie się ono 26 stycznia (sobota) w Publicznym Gimnazjum w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 144. Początek o godz. 13.30. Koniec zapla­nowano na godz. 17.15. W następnym tygodniu miejscem spotkania będzie Suchedniów.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie kobiet do założenia własnej firmy. Kampania skierowana jest do kobiet z małych miast i wsi położonych w regionach Polski o wysokim współczynniku bezrobocia. Podczas spotkań uczestniczki będą miały zajęcia z trenerem, który pokaże jak realizować zamierzone cele, jak dążyć do samodzielności, jak uwierzyć w siebie. Kobiety będą mogły także zasięgnąć porad u specjalistów z zakresu księgowości, prawa, rynku pracy oraz środków unijnych przeznaczonych na dofinansowanie własnej firmy. Podczas zajęć działać będzie mini-przedszkole, w którym kobiety będą mogły zostawić swoje dzieci pod opieką wykwalifikowanych pedagogów.

Spotkania odbędą się w 18 miejscowościach. Oprócz Stąporkowa są to Suchedniów, Ozorków, Grajewo, Przysucha, Żuromin, Maków Mazowiecki, Węgrów, Zambrów, Żychlin, Międzyrzec Podlaski, Opole Lubelskie, Działdowo, Orzysz, Kłomnice, Kłodawa, Lipno i Radziejów.
Kampania jest częścią ogólnopolskiego programu "Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą!", realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.PODPISANIE UMOWY O WZAJEMNEJ WSPÓLPRACY MIĘDZY POWIATAMI KONECKIM, OPOCZYŃSKIM I PRZYSUSKIM 22.01.2008

16 stycznia 2008 roku w gmachu Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się uroczyste spotkanie samorządowców Powiatów Koneckiego, Opoczyńskiego i Przysuskiego. Powiat Konecki reprezentował Starosta Andrzej Marek Lenart, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Obara, W-ce Starosta Bogdan Soboń oraz Członkowie Zarządu Rady Powiatu Danuta Leśniewicz i Wiesław Basiak. Przed podpisaniem wzajemnej deklaracji regionalista powiatu opoczyńskiego Włodzimierz Koperkiewicz przedstawił wspólną historię terenów realizujących porozumienie. W wyniku wspólnych działań powiatów podpisano dokument trójprzymierza pod nazwą "Ziemia Odrowążów", w którym zadeklarowano wolę podjęcia współpracy promującej rozwój gospodarczy i społeczny. Wspólne porozumienie spowoduje integrację naszych ziem oraz pozwoli realizować projekty, których zasięg obejmie spuściznę kulturową, gospodarczą i materialną tych terenów. Niniejsze trójprzymierze ma również za zadanie pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania wspólnych przedsięwzięć.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)BAL INTEGRACYJNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH17.01.2008

Dnia 26 stycznia 2008 roku Stowarzyszenie "Powiatowe Konto Pomocy" organizuje w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Końskich w godzinach od 10-14 integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych z terenu 8 gmin Powiatu Koneckiego. Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich. Dla uczestników balu przewidziano wiele atrakcji i konkursów oraz okolicznościowe upominki.BAL DOBRYCH SERC17.01.2008

W dniu 2 lutego 2008 roku w Ośrodku Wypoczynkowym "Łucznik" w Sielpi Stowarzyszenie "Powiatowe Konto Pomocy" organizuje Bal Dobrych Serc. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart.
Stowarzyszenie "Powiatowe Konto Pomocy" powstało w 2000 roku, a jego obecnym Prezesem jest Danuta Leśniewicz - członek Zarządu Powiatu. Skład Stowarzyszenia tworzą: Barbara Zbylut - wiceprezes, Bożena Dąbrowska - sekretarz Danuta Głaz - skarbnik, Ewa Środa, Renata Doniecka, Ernest Kruk - członkowie Zarządu.
Podczas balu zaplanowano licytację prac wykonanych przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich, a uzyskany dochód zostanie przekazany na pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Powiatu Koneckiego.SPOTKANIE Z MINISTREM ROLNICTWA I ROZWOJU WSI15.01.2008

W dniu 13 stycznia 2008 roku w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. W spotkaniu udział wzięli Eurodeputowany Czesław Siekierski, Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Obara, W-ce Starosta Bogdan Soboń, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Poseł PSL-u Mirosław Pawlak, Burmistrz, Wójtowie oraz przedsiębiorcy Powiatu Koneckiego. Spotkanie miało charakter informacyjny dotyczący rozwoju obszarów wiejskich oraz pozyskiwania funduszy unijnych.
Minister podkreślił że w polskich rolnikach tkwi duży potencjał tylko trzeba go właściwie zagospodarować i stworzyć warunki wzajemnej współpracy.
"Rolnicy w Polsce są najliczniejszą grupą spośród wszystkich krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej i należałoby właściwie wykorzystać potencjał w niej tkwiący. Zarówno w zakresie przetwórstwa jak i modernizacji rolnictwa" - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.ŹPROMOCJA I JEJ ZADANIA NA TERENIE TRZECH POWIATÓW7.01.2008

Dnia 4 stycznia 2008 roku w Opocznie odbyło się spotkanie Starostów i Naczelników Wydziałów Promocji i Kultury powiatów opoczyńskiego, przysuskiego i koneckiego. W trakcie spotkania zaprezentowano w zarysie poszczególne wydarzenia promocyjne i kulturalne dotyczące poszczególnych powiatów w bieżącym roku. Zobowiązano się do podpisania wspólnego porozumienia dotyczącego wzajemnej współpracy w ramach promocji i kultury. Wspólne porozumienie zostanie podpisane 16 stycznia 2008 roku na terenie powiatu opoczyńskiego.