STULETNIA TRADYCJA OSP W RADOSZYCACH 23.10.2008

W niedzielę 19 października 2008 roku w Radoszycach obchodzono 100 - lecie Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwsze historyczne wzmianki o straży działającej na tym terenie pochodzą z 1788 roku, jednak za oficjalną datę otwarcia jednostki OSP uważa się 15 października 1908 roku. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. Celebrowaną przez kapelana koneckich strażaków Ks. Jana Podsiadło oraz miejscowego proboszcza Ks. Józefa Tępińskiego. Udział w niej wzięło wielu mieszkańców Radoszyc oraz zaproszeni goście - władze powiatowe na czele ze Starostą Koneckim Andrzejem Markiem Lenartem, Wicestarostą - Bogdanem Soboniem, przedstawicielami gminy, służb mundurowych, jak również spoza terenu powiatu Poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Ireneusz Żak. Główne uroczystości przed budynkiem remizy prowadził Członek Zarządu Powiatu Wiesław Basiak, gdzie odsłonięto pamiątkową tablice upamiętniającą bohaterstwo radoszyckich druhów.
Jednym z podniosłych momentów uroczystości było wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom, m. in. Walentemu Kitlińskiemu- Złoty Znak Związku.
Jak podkreślił obecny Prezes OSP Radoszyce Łukasz Janiszewski jednostka obecnie liczy 70 strażaków, ma do swojej dyspozycji trzy samochody,agregat prądotwórczy, piły spalinowe, motopompy. Od 1995 roku straż została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, dzięki czemu może nieść pomoc w razie zagrożenia podobnym jednostkom na terenie całego kraju.KONECCY SAMORZĄDOWCY W POWIECIE HARZ 22.10.2008

W dniach od 6 do 10 października 2008 roku samorządowcy z terenu Powiatu Koneckiego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych podlegających Staroście Koneckiemu, w osobach : Andrzeja Marka Lenarta - Starosty Koneckiego, Bogdana Sobonia - Wicestarosty, Wojciecha Przybylskiego - dyrektora Szpitala Św. Łukasza w Końskich oraz Barbary Zbylut - kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczyli w delegacji w ramach współpracy zagranicznej w Powiecie Harz.
Powiat Harz powstał 1 lipca 2007 roku z połączenia powiatów Halberstadt, Wernigerode, Quedlinburg i miasta Falkenstein, leży w kraju zwiazkowym Saksonia - Anhalt. Obecnym Starostą Powiatu Harz jest Michael Ermrich. Dziś Landkreis Harz zamieszkuje około 300 000 tys. mieszkańców, a jego stolicą jest Halberstadt.
Odpowiadając na zaproszenie naszych przyjaciół z Powiatu Harz chcielibyśmy kontynuować i pogłębiać wzajemną współpracę w dziedzinach edukacji, służby zdrowia, opieki nad osobami niepełnosprawnymi, gospodarki i turystyki. Współpraca medyczna ma opierać się na wymianie myśli szkoleniowej oraz uczestnictwu lekarzy z naszych powiatów w zabiegach medycznych, tak by podpatrując wzajemne umiejętności móc zdobywać nowe doświadczenia, a niekiedy nawet znacznie usprawniać zabiegi, co ma niebagatelne znaczenie zarówno dla samej techniki jak i zdrowia pacjentów. Tu przewidujemy początkowo współpracę w dziedzinie chirurgii ogólnej, kardiologii, rehabilitacji i ortopedii. Jak doskonale zdajemy sobie sprawę Niemcy, to państwo z silną i jedną z najlepszych w Europie gospodarek. To daje jej jako państwu duże możliwości w kwestii pomocy dla osób niepełnosprawnych. Przebywając na terenie Powiatu Harz w miejscowości Weddersleben , dyrektor tamtejszych Warsztatów Terapii Zajęciowych Andreas Löbel oprowadzał i ukazywał szeroki wachlarz specjalności jakimi zajmują się przebywający tam niepełnosprawni. Zakres działania tej placówki i sposób organizacji zajęć, a przede wszystkim ich rozmaitości ( 14-stu specjalności ) robi ogromne wrażenie i wzbudza wielkie uznanie dla całej kadry dydaktyczno - opiekuńczej. Niemcy jako państwo opiekuńcze, ponoszące duże nakłady finansowe w tej kwestii są bardzo dobrze przygotowane oraz odpowiednio wyposażone by sprawować kompleksową pomoc dla niepełnosprawnych. W niedalekiej przyszłości przewidujemy, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie podjąć wzajemną wymianę osób niepełnosprawnych z terenu naszych powiatów, co może być zalążkiem nawiązania wzajemnych doświadczeń, przyjaźni i kontaktów, tak bardzo potrzebnych tej grupie społecznej, na co wszyscy liczymy. Kolejnym obszarem w jakim chcielibyśmy podjąć współpracę jest edukacja. Myślimy tu przede wszystkim o wymianie doświadczeń w dziedzinie szkolnictwa techniczno - zawodowego. W miejscowości Wernigerode znajduje się duża nowoczesna szkoła zawodowa, do której obecnie uczęszcza około 2 800 uczniów. Z naszej strony taką współpracę będzie kontynuować Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 pod opieką dyrektora tejże placówki Krzysztofa Jasińskiego.
Niemieccy przyjaciele chcieliby zaprosić nas również do współpracy w sektorze gospodarczym. Szansą dla obu powiatów są wspólne projekty bazujące również na środkach unijnych. Niektóre programy wspólnotowe są tak skonstruowane, że aby uczestniczyć we wspólnych projektach na poziomie państw muszą być zaangażowane dwa państwa z tzw. "starej Unii" i dwa państwa należące do nowych członków wspólnoty, tu widzimy nasza szansę. Cennym przykładem współpracy w dziedzinie gospodarki może okazać się inkubator przedsiębiorczości. Takie instytucje istnieją w naszych powiatach już od dosyć dawna, ale Powiat Harz ma na tym polu bogatsze doświadczenia z czego chętnie my jako powiat moglibyśmy skorzystać, wzbogacając nasze doświadczenia w tej dziedzinie - powiedział Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki.PERSPEKTYWY NAUK ADMINISTRACYJNYCH 17.10.2008

16 października 2008 roku w miejscowości wypoczynkowej Sielpia k/ Końskich rozpoczęła się dwudniowa konferencja poświęcona problematyce nauk administracyjnych. Spotkanie zorganizowano pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny. W konferencji udział wzięli m. in.: Starosta Konecki - Andrzej Marek Lenart, Członek Zarządu Powiatu - Wiesław Basiak, Burmistrz MiG w Końskich - Krzysztof Obratański, prof. zw. dr hab. Ernest Knosal, prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki, ks. prof. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. dr hab. Karol Kliczka, prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. dr hab. Janusz Kot, prof. dr hab. Jerzy Supernat oraz liczne gremium naukowe z Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego w Kielcach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa, Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Tarnobrzegu i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
Konferencja podzielona jest na cztery sesje plenarne. Pierwsza z nich dotyczyć będzie struktury administracji publicznej, druga administracji wobec wyzwań gospodarki rynkowej, trzecia administracji wobec potrzeb jednostki, natomiast ostatnia z sesji dotyczyć będzie procedur realizacji zadań administracyjnych.
Spotkanie w tak dostojnym i zarazem fachowym gronie naukowym ma na celu przede wszystkim ukazać aktualny stan administracji na wszystkich jej szczeblach oraz poszukiwać pewnych uproszczeń w tej materii, tak aby jej praktyczne stosowanie mogło być udogodnione i maksymalnie uproszczone dla ogółu społeczeństwa. Konferencja jest również doskonałym sposobem na "wyłapanie" mankamentów i niedociągnięć jakie funkcjonują w administracji publicznej, co w efekcie powinno pozwolić na dokonanie analizy i wyciągnięcie wniosków w tej sferze życia publicznego.DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - DZIEŃ NAUCZYCIELA 16.10.2008

14 października jest dniem szczególnym dla pracowników oświaty, w tym szczególnie dla wszystkich nauczycieli. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich odbyła się uroczystość poświęcona tej grupie zawodowej, na której Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki wręczał nagrody i awanse wyróżnionym nauczycielom z terenu Powiatu Koneckiego. W uroczystości uczestniczyło bardzo liczne grono pedagogiczne oraz m.in.: Urszula Wojsław Kozłowska - przedstawicielka Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach, Stanisław Fidos - Wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kielcach, Helena Obara - Przewodnicząca Rady Powiatu, Bogdan Soboń - Wicestarosta, Wiesław Basiak - Członek Zarządu Powiatu, Roman Struzik - p.o. Sekretarza Powiatu oraz Emilia Wojdyła - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia. Występ artystyczno - muzyczny przygotowali podopieczni dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich Krzysztofa Jasińskiego, a zaprezentowany repertuar nagrodzony został niejednokrotnie uśmiechem i gromkimi brawami.
Praca nauczyciela, który oprócz zawodowych kwalifikacji poświęca swoje życie prywatne, nie jest łatwa i wymaga ogromnego poświęcenia i charyzmy. To szczególna grupa zawodowa, od której bardzo często zależy kształtowanie postaw i sumień kolejnych pokoleń młodzieży. Nauczyciel w swej trudnej pracy pedagogicznej nie tylko przekazuje fachową wiedzę, ale również uczy w pewnym sensie postaw życiowych, pokonywania zła i kierowania się w życiu tym co dobre. Jako nauczyciel doskonale zdaje sobie sprawę jak wiele czasu i cierpliwości trzeba poświęcić nad pracą z młodzieżą tak, aby ich umysły mogły się wzbogacić i właściwie rozwinąć. Każdy z nas w swej codziennej pracy ma nadzieję, że spotka choć kilka osób, które zafascynuje swoją wiedzą i pokaże, w którą stronę dalej iść. Nasz zawód traktujemy jako poświęcenie i swoistą ostoję dla młodych umysłów tak, aby trud włożony w ich kształtowanie zmienił się w inteligencję i mądrość, co jest najpiękniejszym darem i uhonorowaniem wysiłków dla każdego pedagoga - powiedział Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki.GRA OBRONNA NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO 8.10.2008

Dnia 26 września 2008 roku na terenie Powiatu Koneckiego odbyła się "Gra Obronna", której celem było skoordynowanie działań poszczególnych służb ratowniczych w razie wojny lub ataku terrorystycznego.
Skoordynowane i zakrojone na szeroką skalę działania rozpoczęły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, gdzie przedstawiciele poszczególnych służb przedstawiali sytuację panującą w POLANDII, umownym państwie wymyślonym dla potrzeb w/w szkolenia.
Następnie udano się do siedziby Gminy Gowarczów, gdzie służby biorące udział w "grze" zostały poinformowane o podłożeniu bomby w miejscowej Szkole Podstawowej. O podłożeniu ładunku wybuchowego niezwłocznie poinformowano Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starostę Koneckiego Andrzeja Marka Lenarta, Komendanta Powiatowego Policji Andrzeja Kunderę, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Romana Borunia. Następnie na miejsce zdarzenia zostały skierowane jednostki OSP z Gowarczowa, Skrzyszowa i Giełzowa. Między czasie Komendant PP Andrzej Kundera wysłał na miejsce działań ekipę pirotechników, którzy przystąpili do przeszukania budynku szkoły z wykorzystaniem specjalnie przeszkolonego psa "TENDERA". Akcja prowadzona była z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa, co dodatkowo nadawało działaniom realizmu. Na podkreślenie zasługuje również fakt sprawnego, szybkiego i przede wszystkim bezpiecznego ewakuowania wszystkich dzieci z zagrożonej placówki w asyście funkcjonariuszy policji.
Akcję nadzorował Starosta Konecki oraz Kierownik Gry Obronnej Wiesław Basiak - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, pełniący jednocześnie funkcję członka Zarządu Powiatu.
Podsumowując należy stwierdzić, że pomimo tego iż była to tylko "gra" nasze służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo: Powiatowa Państwowa Straż Pożarna, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego o/Końskie, Szpital Specjalistyczny Św. Łukasza w Końskich, Komenda Powiatowa Policji oraz wiele jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej są dobrze i odpowiednio przygotowane do sprawnego działania w razie zagrożenia zewnętrznego, a obywatele naszego powiatu mogą spać spokojnie, ponieważ służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i życie nas wszystkich czuwają.DEBATA SPOŁECZNA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA I MIEJSCACH PUBLICZNYCH POWIATU KONECKIEGO 8.10.2008

Dnia 29 września 2008 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa obywateli Powiatu Koneckiego zarówno w miejscu zamieszkania, jak i miejscach publicznych.
W debacie brało udział około 120 osób, głównie przedstawiciele władz - szefowie i urzędnicy Starostwa, gmin, policjantów, przedstawiciele oświaty oraz ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele reprezentujący lokalny samorząd, m.in. Starostowie - Andrzej Marek Lenart, Bogdan Soboń, policjanci - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji - mł. insp. Mirosław Schossler, Burmistrzowie MiG Końskie - Krzysztof Obratański, Dariusz Kowalczyk, dyrektorzy szkół - Dyrektor ZSP Nr 1 w Końskich - Krzysztof Jasiński, zastępca Dyrektora I LO w Końskich - Wojciech Jasnos, kapłan z Rogowa - ks. kan. Jan Podsiadło reprezentujący stronę kościelną oraz psychologowie i pedagodzy koneckich szkół.
Wśród uczestników debaty głos zabierali również uczniowie naszych szkół tworzący przyszłość naszego lokalnego "podwórka". Mówiono wiele o przeciwdziałaniu patologiom i niebezpieczeństwom naszego powiatu - alkoholizmowi, narkomanii, kradzieżom, bójkom młodocianych. Należy zauważyć, że tylko działając wspólnie będziemy mogli osiągnąć sukces i wyeliminować spośród nas elementy zagrażające życiu nas samych i naszych rodzin.
Starosta Konecki - Andrzej Marek Lenart w trakcie debaty na temat narkomanii i alkoholu w szkołach stwierdził autorytarnie, że nie należy tej kwestii "zamiatać pod dywan", bo wtedy o danej sytuacji wiedzą tylko dyrektorzy i nauczyciele placówek w której taka sytuacja ma miejsce. W tym celu potrzebna jest otwarta debata oświatowa.
Na koniec spotkania uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety dotyczące licznych problemów zaistniałych w naszym najbliższym otoczeniu, a jej wyniki pomogą ocenić skalę zagrożenia, jak również określić sposób ich przeciwdziałania w przyszłości.III PAŁACOWE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE-RUDA PILCZYCKA 2008 1.10.2008

W dniu 26 września 2008 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej odbyły się kolejne pałacowe spotkania artystyczne. Patronat nad spotkaniem integracyjnym objęli: Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart oraz Wójt Gminy Słupia Konecka Witold Wójcik.
Przedsięwzięcie miało charakter festynu integracyjnego w trakcie którego zaprezentowali się w 15 - minutowych programach scenicznych zespoły i soliści z instytucji powiatowych reprezentujących osoby niepełnosprawne oraz szkoły z terenu gminy Słupia Konecka. Przybyły również zaproszone zespoły z zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z terenu Województwa Świętokrzyskiego.
Festyn rozpoczął się uroczystą Mszą Św., która odbyła się w Kaplicy DPS p. w. Miłosierdzia Bożego o godz 12.00.
Od godz 13.00 trwały prezentacje artystyczne w trakcie których swój program artystyczny przedstawiły DPS ze Skarżyska - Kamiennej, Włoszczowy, Końskich oraz Rudy Pilczyckiej. Całość imprezy zakończyła zabawa integracyjna. Dla uczestników organizatorzy przygotowali liczne konkursy i upominki. W trakcie imprezy można było zobaczyć prace plastyczne wykonane przez osoby niepełnosprawne uczestniczące w spotkaniu, jak również poplenerową międzynarodową wystawę artystów niepełnosprawnych "Świętokrzyskie Krajobrazy", która miała swoją premierę 22 lipca br.