POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU 21.05.2008

Dnia 20 maja 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawach:

 1. zmian w szczegółowym podziale wydatków w budżecie powiatu na 2008 r.
 2. zmian Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Kawęczynie.
Jednogłośnie Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich.

Następnie Zarząd bez uwag rozpatrzył wnioski: Natomiast wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich w sprawie zwiększenia wydatków budżetowych na 2008 r. w związku z zatrudnieniem 42 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych Zarząd Powiatu skierował do ponownego rozpatrzenia.

Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2007 r., jak również sprawozdanie PCPR w Końskich z częściowego wykonania zadania "Wspólny Dom".
Ponadto przyjął informację w sprawie obchodów Świętokrzyskich Dni Profilaktyki oraz dokonał wyboru oferty na sporządzenie "Studium wykonalności" do projektu "Nowa Szkoła Konecka"."MAJÓWKA NA LUDOWO" W CZARNEJ 21.05.2008

  W sobotni ranek 17 maja 2008 roku w miejscowości Czarna odbyła się "Majówka na Ludowo" - impreza kulturalno - artystyczna propagująca tradycje ludową. Msza Św., która rozpoczęła imprezę, została odprawiona w sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni i poprowadzona przez Ks. Jacka Zakrzewskiego, który jest jednocześnie pomysłodawcą tego przedsięwzięcia kulturalnego. Udział we Mszy Św.  wzięli Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, Roman Struzik - p.o. Sekretarza Powiatu Koneckiego, Emilian Niemiec - Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej Powiatu Koneckiego.
Ks. Jacek Zakrzewski wraz z Agnieszką Wojcierowską, występując w roli gospodarzy poprowadzili sobotnią Majówkę dbając o dobre samopoczucie przybyłych gości. Tuz po godzinie 11 Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka w towarzystwie Starosty Koneckiego uroczyście przecięli wstęgę otwierającą wystawę artystyczną pod tytułem "Ocalić od zapomnienia".Wystawa ta przedstawiała rękodzieło ludowe w formie rzeźby, malarstwa, haftu czy stroi charakterystycznych dla danego regionu konecczyzny, ale nie tylko, gdyż w wystawie zaprezentowano gościnnie artystów z Zakopanego, prezentujących swój dorobek malarski.
Najważniejszą częścią imprezy były występy licznych zespołów ludowych które odbywały się na placu za kościołem. Tam też wszystkich zgromadzonych gości przywitali Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego i Starosta Konecki dziękując jednocześnie organizatorom i sponsorom tego przedsięwzięcia za zaproszenie i dużą staranność jaką wykazali oni w przygotowaniu tegorocznej Majówki.
To dzięki tego typu inicjatywom ludzie nie zapominają o własnych korzeniach i kulturze ludowej, która przecież jest częścią naszych społeczności, a najmłodsi obywatele mogą poznać tradycję i obrzędy na których wychowywali się ich pradziadkowie i dziadkowie - powiedział Andrzej Marek Lenart Starosta Konecki .
Oprócz rodzimych artystów promujących nasz powiat można było obejrzeć występ takich zespołów jak Zespół Pieśni i Tańca z Kielc czy Zespół Ludowy z Krzemieńca ukazujący obrzęd weselny z regionu Rzeszowskiego.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)BEZPIECZNY POWIAT - KOZIOŁEK 2007 19.05.2008

Dnia 14 maja 2008 roku w miejscowości Korytnica, Powiat Staszowski uhonorowano głównych zwycięzców współzawodnictwa "Bezpieczny Powiat". Konkurs ten odbywa się pod charakterystyczną dla regionu świętokrzyskiego nazwą KOZIOŁEK. Sama idea konkursu zrodziła się już w 2000 roku. Powiat Konecki został nagrodzony tą prestiżową nagrodą już po raz piąty.
Dobra współpraca na odcinku bezpieczeństwa i porządku służb, samorządu stowarzyszeń i organizacji na terenie naszego powiatu zaowocowała wieloma inicjatywami, które w swym założeniu miały przede wszystkim eliminować zjawiska powodujące demoralizację i przestępczość. Rezultaty tych wszystkich działań zostały zauważone przez Kapitułę konkursu KOZIOŁEK i wysoko ocenione, za co dziękuję i zapewniam, że w dalszym ciągu Powiat Konecki będzie rozwijał działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zwalczania zjawisk patologii społecznych - powiedział Andrzej Marek Lenart Starosta Konecki, który wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Wiesławem Basiakiem i Powiatowym Komendantem Policji w Końskich odbierali nagrodę. Do tego typu programów możemy z całą pewnością zaliczyć następujące akcje:

 1. Bezpieczne ferie
 2. 1-y Dzień wiosny
 3. Zakończenie roku szkolnego
 4. Bezpieczne wakacje
 5. Bezpieczna droga do szkoły
 6. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej
 7. Powiatowe Dni Profilaktyki
W ramach tych działań w Powiecie Koneckim od trzech lat szeroko nagłaśniana jest akcja profilaktyczna, która w swej treści wybiega daleko w przyszłość, tak by skutecznie ostrzegać i promować odpowiednie zachowania uznane powszechnie za spełniające standardy i oczekiwania naszych społeczności, dbająca o nasze zdrowie, ale przede wszystkim o szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Duży wkład w pracę na rzecz bezpieczeństwa i popularyzacji ma również Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Konecki" założone 8 marca 2000 roku.
Uzyskane nagrody pieniężne z konkursu przeznaczane są na:
 1. Wspieranie aktywności Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Konecki" na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli, w tym młodzieży szkolnej oraz działań profilaktycznych w zwalczaniu przestępczości,
 2. Utrwalenie postaw społecznych umacniających system ładu i porządku obywatelską reakcję wobec negatywnych zjawisk oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli i ich majątku,
 3. Popularyzowanie dobrych przykładów, osiągnięć działań na rzecz walki z przestępczością i patologiami społecznymi jak narkomania, alkoholizm nikotynizm, szczególnie wśród młodzieży szkolnej,
 4. Poszerzanie bazy społecznej na rzecz tych działań, w tym dobra współpraca Starostwa Powiatowego, Samorządów gminnych, Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Konecki", Policji, Szkół, Organizacji młodzieżowych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM FUNDACJI RES HUMANAE 15.05.2008

Dnia 13 maja 2008 roku w Gimnazjach w Stadnickiej Woli i Rogowie w ramach III Powiatowych Dni Profilaktyki przeprowadzono spotkania z przedstawicielem Fundacji Res Humanae - Romanem Latoszyńskim. Przewodnim tematem była wczesna profilaktyka oraz zagrożenia jakie mogą wynikać z zakażenia wirusem HIV.
Wiele osób często mylnie uważa, że AIDS i HIV to jedno i to samo. Istnieje jednak zasadnicza różnica w rozgraniczeniu tych dwóch chorób, będących następstwem jednej po drugiej. AIDS, to zespół nabytego upośledzenia odporności organizmu, wywołany przez wirus HIV, a więc AIDS jest już końcowym etapem zakażenia HIV.
W normalnych codziennych kontaktach nie ma ryzyka zakażenia się wirusem. To choroba przenoszona głównie przez przypadkowe kontakty seksualne bez stosowania zabezpieczeń, przez przedostanie się od osoby zakażonej krwi do naszego krwioobiegu lub podczas ciąży, porodu lub karmienia piersią.
Przedstawiciel Fundacji Roman Latoszyński przestrzegał i uczulał zgromadzona młodzież przed wczesną i nierozważną inicjacją seksualną. Młodzieńczy wiek może nastrajać do podejmowania nieprzemyślanych i pochopnych decyzji, których skutki mogą być nieodwracalne. Z drugiej strony trudno wymagać w określonych sytuacjach życiowych, szczególnie emocjonalnych, by młodzi ludzie postępowali rozważnie,"ale musicie się tego bardzo szybko nauczyć i być konsekwentni, umieć powiedzieć NIE kiedy nie jesteście przygotowani i pewni by wkraczać na drogę łączenia się w związek uczuciowy, a żyjemy w takich czasach gdzie rozsądek i uwrażliwienie na tego typu sytuację są istotnym elementem naszych codziennych wyborów" - mówił Roman Latoszyński.
Na koniec spotkania Pan Roman pokazał wszystkim uczestnikom codzienną dawkę leków jakie musi spożyć człowiek z wirusem, tak by móc jak najdłużej przeciągać w czasie następstwa tej straszliwej choroby. Pokaz miał uzmysłowić jak ciężką i heroiczną walkę musi toczyć człowiek dotknięty wirusem, gdzie w dniu dzisiejszym stoi on na z góry przegranej pozycji, gdyż nie ma skutecznych leków ani szczepionki chroniącej nas przed jego zakażeniem.
Społeczeństwo musi również nauczyć się tolerancji i wrażliwości dla ludzi dotkniętych HIV i AIDS, ponieważ zakażenia mogą nastąpić również na drodze przypadku czy niedopilnowania odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych.
Co roku 1 GRUDNIA obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS i HIV zaś czerwona wstążeczka jest symbolem solidarności z ludźmi żyjącymi z tymi chorobami.
Kończąc spotkanie Roman Latoszyński zadał wszystkim zgromadzonym pytanie będące puentą jego wykładu "w świetle tego co przekazałem na dzisiejszym wykładzie pytam czy warto, czy warto tak ryzykować?", z sali można było usłyszeć "nie, nie warto", a jak będzie?. O tym przekonamy się w najbliższych latach.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO POSŁA WALDEMARA WRONY 14.05.2008

W sobotnie popołudnie 10 maja 2008 roku dokonano uroczystego otwarcia Biura Poselskiego Posła Waldemara Wrony reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość Powiatu Koneckiego. Obecna siedziba Biura Posła na Sejm RP mieści się w Końskich przy ulicy Warszawskiej numer 24.
W otwarciu biura uczestniczyli: Przemysław Gosiewski - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, Waldemar Wrona - Poseł na Sejm RP, Andrzej Bętkowski - Poseł na Sejm RP, Marek Kwitek - Poseł na Sejm RP, Grzegorz Banaś - Senator RP, Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, Bogdan Soboń - Wicestarosta, Helena Obara - Przewodnicząca Rady Powiatu, Radni Powiatu, Marian Gąszcz - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Końskie Marian Gąszcz, Radni Gminy oraz Wójtowie z terenu Powiatu Koneckiego wraz z zaproszonymi gośćmi.
Poświęcenia nowej siedziby Posła dokonał Ks. Dziekan Andrzej Zapart.
Zabierając głos Poseł Waldemar Wrona przywitał wszystkich zgromadzonych gości i zapewnił, że będzie starał się pomagać w rozwiązywaniu trudnych problemów Powiatu Koneckiego.
Sobotnie otwarcie Biura Posła w Końskich, a w niedalekiej przyszłości uruchomienie podobnej placówki w Stąporkowie, to istotny i ważny element wzajemnych relacji jakie Poseł chce prowadzić ze społecznością Powiatu. Obecnie Poseł Waldemar Wrona jest członkiem Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisji Zdrowia.
Codzienna praca biura poselskiego jest zaplanowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, natomiast osobisty dyżur Poseł Waldemar Wrona pełni w każdy poniedziałek od 10 do 14. Dyżury Radnych Prawa i Sprawiedliwości będą odbywać się w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 17 do 19.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)ROCZNICA ŚMIERCI LEGENDARNEGO HUBALA 14.05.2008

Z udziałem ministra Michała Kamińskiego, sekretarza stanu z Kancelarii Prezydenta, parlamentarzystów, samorządowców i mieszkańców odbyły się 11 maja w Studziannie i Anielinie uroczystości z okazji 68. rocznicy śmierci legendarnego partyzanta drugiej wojny światowej majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Wśród zaproszonych gości był Andrzej Marek Lenart-Starosta Konecki z żoną, Helena Obara - Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Danuta Leśniewicz- członek Zarządu Powiatu.
Mszy świętej, odprawionej w Bazylice Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie przewodniczył biskup polowy Ordynariatu Wojska Polskiego Tadeusz Płoski. Witając gości i wiernych kustosz sanktuarium ks. dr Adam Maj wiele miejsca poświęcił osobie majora Hubala. - Los pierwszego partyzanta drugiej wojny światowej połączył go z naszą parafią, bowiem w pobliskim Anielinie dosięgły go kule. Dlatego dzisiaj modlimy się o wrażliwość na wartości duchowe i odwagę wprowadzania ich w życie osobiste, naszych rodzinach i kraju. Modlimy się także o zbawienie wieczne dla majora Dobrzańskiego i wszystkich poległych za wolność kraju i o pokój na świecie - mówił ks. Maj. W homilii bp Tadeusz Płoski pytał kim był "Hubal"? Zagończykiem odznaczającym się staropolską fantazją czy bohaterem narodowym, niesubordynowanym watażką, czy symbolem walki o wolność kraju. Za odwagę na polu chwały major Dobrzański został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari i awansowany do stopnia pułkownika. Niezależnie od wyrażanych opinii "Hubal" przechodzi do historii czynu zbrojnego w czasie drugiej wojny światowej na terenie Polski. To wspaniała i godna podziwu oraz szacunku postać, wielkiego żołnierza, sportowca i patrioty - mówił bp Płoski. Atrakcją niedzielnych uroczystości była półgodzinna rekonstrukcja bitwy pod Huciskiem, którą oddział mjr Dobrzańskiego stoczył w pierwszej połowie kwietnia 1940 roku. Polacy zabili w niej ponad 100 niemieckich żołnierzy. W odwecie za bitwę, Niemcy rozstrzelali 600 mężczyzn - mieszkańców dwóch wsi - Hucisko i Skłoby. Kilkanaście dni później, 30 kwietnia Hubal zginął.
W rekonstrukcji bitwy na błoniach przyklasztornych, wzięło udział 13 grup rekonstrukcyjno - historycznych. W Anielinie odbył się natomiast apel poległych, salwa honorowa i poświęcenie tablicy pamiątkowej na Szańcu Hubala.
Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP Michał Kamiński odczytał list od Lecha Kaczyńskiego skierowany do uczestników uroczystości. W liście tym prezydent RP podziękował wszystkim, którzy kultywują pamięć tamtych dni, pokazują postać Hubala jako godną do naśladowania.
Z kolei całą uroczystość określił jako "dzieło przywracania pamięci, jako lekcję poświęcenia i miłości do Rzeczpospolitej". Przypomniał, że mjr Dobrzański należał do tych żołnierzy, którzy gotowi byli polec w walce z niemieckim okupantem. Przypomniał również, że po śmierci Hubala, Niemcom nie udało się wymazać jego postaci z pamięci Polaków. Wcześniej wielu z nich za pomoc i wspieranie oddziałów Hubala poniosło śmierć.
za.: www.plus.radom.pl

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)ZAJĘCIA WARSZTATOWE DOTYCZĄCE PRZEMOCY I JEJ ASPEKTÓW PRAWNYCH 13.05.2008

W dniu 12 maja 2008 roku w Gimnazjum w Stadnickiej Woli i w Gimnazjum w Rogowie odbyły się zajęcia warsztatowe poprowadzone przez Andrzeja Chrobota _ pedagoga i Sylwestra Ślusarczyka _ prawnika, dotyczące przemocy i jej aspektów prawnych.
Zarówno przemoc jak i agresja są zachowaniami patologicznymi towarzyszącymi człowiekowi już od zarania wieków, a w obecnych czasach zjawiska te są jednym z większych zagrożeń XXI wieku, na który nie ma jak dotychczas złotego środka. Tego typu zachowania stają się niezwykle niepokojące z uwagi na dynamikę i powszechność z jaką występują,a przekonanie społeczne o ich szkodliwości może być bardziej lub mniej powszechne, wynika to między innymi z systemu wartości jaki funkcjonuje w danym środowisku społecznym.
Charakteryzując zjawisko przemocy można powiedzieć, że jest to działanie zamierzone wykorzystujące przewagę siły, skierowane przeciwko człowiekowi, naruszające jego prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienia i szkody. Można rozróżnić następujące rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną, seksualną i ekonomiczną.
Natomiast jeśli chodzi o agresję, to zjawisko to charakteryzuje się zachowaniem polegającym na niszczeniu przedmiotów, wyrządzaniu szkody innym lub samemu sobie. Możemy wyróżnić agresję werbalną (napastliwe poniżające wypowiedzi, grożenie, stresowanie, odpędzanie) oraz agresję fizyczną (darcie, rzucanie, uderzanie, kopanie, wybijanie szyb, brudzenie).
Terapeuci oprócz omówienia zjawisk przemocy i agresji starali się w sposób szczegółowy wyjaśnić i uświadomić zgromadzonej młodzieży sankcje karne jakie grożą osobą popełniającym tego typu zachowania patologiczne, co szczegółowo reguluje Kodeks karny oraz ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także odpowiedzialność cywilna chociażby na drodze odszkodowań.
Choć groźne formy agresji wywołują dość zdecydowaną reakcję społeczną, to niestety zachowania agresywne o małym nasileniu są często traktowane obojętnie. Należy nauczyć się odpowiednio wcześnie reagować na tego typu zjawiska, by stanowiły one marginalną część naszych społeczności. Dziecięca czy młodzieńcza przemoc wbrew powszechnej opinii wcale nie jest łagodniejsza od przemocy dorosłych, często jest bardziej wyrafinowana w swej formie dlatego nie udawajmy że ten problem nas nie dotyczy i reagujmy przeciwstawiając się temu co złe i niepotrzebne w naszym codziennym życiu.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)XVIII MASOWE BIEGI ULICZNE 8.05.2008

Dnia 3 maja 2008 roku w Parku Miejskim w Końskich odbyły się po raz kolejny "Masowe Biegi Uliczne". Impreza sportowa corocznie organizowana jest przez Konecki Oddział PTTK, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Końskich.
Patronat Honorowy nad imprezą objął Starosta Konecki- Andrzej Marek Lenart. W tegorocznych biegach wzięły udział 472 osoby, wśród nich:

W biegu głównym na dystansie 3000m zwyciężyli:

Kategoria juniorów- Wojtarek Jacek z Warszawy
Kategoria mężczyzn(OPEN)- Lachowski Andrzej ze Stąporkowa
Kategoria weterani- Kwapisz Robert z Warszawy reprezentujący Grupę Grem-Bud
Kategoria kobiet(2000m)-Tomaszewska Grażyna- reprezentująca Klub LUKS Boguszyce

Dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych dokonywali:
Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki
Krzysztof Stachera - Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej
Wojciech Pasek - Organizator zawodów

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)ZAJĘCIA WARSZTATOWE W RAMACH III POWIATOWYCH DNI PROFILAKTYKI DOTYCZĄCE PRZEMOCY 8.05.2008

W ramach obchodów III Powiatowych Dni Profilaktyki w dniu 5 maja 2008 odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące różnych form przemocy i jej aspektów prawnych.
W spotkaniach uczestniczyła młodzież z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Końskich wraz z pedagogami szkolnymi z wybranych klas, oraz grono pedagogiczne . Natomiast w Słupi Koneckiej wzięła udział młodzież z wszystkich klas gimnazjum tj. 120 osób, Dyrektor Gimnazjum, pedagog szkolny, grono pedagogiczne, a także rodzice dzieci.
Na wszystkich spotkaniach młodzieży zostały rozdane ulotki i materiały informacyjno - edukacyjne z zakresu różnych form przemocy, oraz uzależnień. Zajęcia były prowadzone przez Andrzeja Chrobota – terapeutę do spraw osób stosujących przemoc, oraz prawnika Pana Sylwestra Ślusarczyka.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY KRÓLOWEJ POLSKI -
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
6.05.2008

Dnia 3 maja 2008 roku obchodziliśmy dwa szczególne i jakżeż wyjątkowe dla wszystkich Polaków święta łączące w sobie pierwiastek religijny i narodowy.
Polska, to w przeważającej większości kraj katolicki, a najpiękniejszą miarą naszej miłości do Jezusa Chrystusa jest cześć jaką oddajemy Jego ukochanej Matce.
Nie ma domu, rozstaju dróg gdzie nie towarzyszyła by nam Matka Boża, tyle pieśni religijnych ku jej czci nie ma żaden naród na świecie.
Historia powstania tego święta sięga czasów panowania króla Jana Kazimierza (1648 – 1668), w którym to czasie doszło do wojny ze Szwecją. Szwedzi po zajęciu Polski zaczęli ją okładać wysokimi podatkami i potwornie grabić. W tamtym czasie pozostało tylko jedno miejsce, gdzie Szwedzka stopa jeszcze nie odcisnęła swojego śladu, był to klasztor ojców Paulinów na Jasnej Górze, który jak wyspa na oceanie stał niezdobyty. Na cześć tego cudownego ocalenia Jan Kazimierz w dniu 1 kwietnia 1656 roku klęcząc przed ołtarzem Matki Boskiej Łaskawej we Lwowie ślubował szerzyć jej cześć i chwałę i od tego czasu Polska stała się urzędowo ogłoszonym Królestwem Maryi oddając się pod jej rządy i opiekę.
Kolejnym bardzo ważnym świętem jakie obchodziliśmy była 217 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni. Po długim okresie panowania rządów komunistycznych w naszym kraju święto Konstytucji 3 Maja przywrócono dopiero 6 kwietnia 1990 roku. Jej uchwalenie miało być wówczas jedyną drogą ratunku dla Rzeczpospolitej i było rezultatem kompromisu między stronnictwem patriotycznym, a stronnictwem królewskim. Ustawa zasadnicza była również wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych Rzeczpospolitej po I rozbiorze oraz nakreślał i ustalał nowe podstawy ustrojowe Polski. Ten wielki akt dziejowy dokonany był naszymi własnymi siłami i zdecydowanie wbrew woli zaborców.
Dla przyszłych pokoleń Konstytucja 3 Maja nabiera przede wszystkim symbolicznego znaczenia, które daleko wykracza poza jej praktykę. To niezapomniany pomnik ku woli narodu życia w niepodległości, podkreślenie tradycji, wcielenie tego co postępowe i oświecone oraz oskarżenie tyranii mocarstw rozbiorowych.
W obu uroczystościach udział brał Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki Helena Obara - Przewodnicząca Rady Powiatu, Radni Powiatu oraz Krzysztof Obratański Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.
Po zakończeniu Mszy Św. Starosta Konecki wraz z grupą radnych i pocztem sztandarowym Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawicielami Platformy Obywatelskiej złożyli kwiaty przy pomniku Wdzięczności Matki Bożej Królowej Świata przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)XIV SESJA RADY POWIATU 6.05.2008

Dnia 30 kwietnia 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się kolejna XIV sesja Rady Powiatu.
W trakcie obrad radni przyjęli sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok oraz rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za ubiegły rok działalności.
Radni Powiatu Koneckiego rozpatrywali następujące projekty uchwał w sprawach dotyczących:

Radni zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa publicznego powiatu, który zreferował członek Zarządu Powiatu - Wiesław Basiak, a następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Władysław Pająk przedstawił informację o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Koneckiego.
Na zakończenie obrad Przewodnicząca Rady - Helena Obara zaprosiła wszystkich radnych i zaproszonych gości do udziału w uroczystościach patriotycznych związanych z obchodami 217 rocznicy Konstytucji 3 Maja.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)III POWIATOWE KONECKIE DNI PROFILAKTYKI W 2008 ROKU 5.05.2008

Program III Powiatowych Dni Profilaktyki 2008 roku:
3 maja - festyn w Parku Miejskim - namiot profilaktyczny - godz 16. 00,
5 maja - zajęcia warsztatowe dotyczące przemocy i jej aspektów prawnych - Gimnazjum Nr 1 w Końskich - godz 9. 00, Gimnazjum Nr 2 w Końskich - godz. 11.00, Publiczne Gimnazjum w Słupi Koneckiej - godz. 13. 00, (terapeuta osób stosujących przemoc Andrzej Chrabot, , prawnik - Sylwester Ślusarczyk),
8 maja - spotkanie z przedstawicielem Fundacji Res Humanae - Romanem Latoszyńskim w Gimnazjum Nr 1 w Końskich - godz. 10. 00 oraz Gimnazjum Nr 2 w Końskich godz. 12. 00,
9 maja - zajęcia warsztatowe pn. "Narkotyki, mity i rzeczywistości" - profilaktyka uzależnień Gimnazjum w Radoszycach - od godz. 9. 30 - 3 grupy uczniów (terapeuta ds. uzależnień - Marek Sochacki),
11 maja - festyn w Parku Miejskim - namiot profilaktyczny - godz. 15. 30,
12 maja - zajęcia warsztatowe dotyczące przemocy i jej aspektów prawnych - Gimnazjum w Stadnickiej Woli - godz. 9. 00 i Gimnazjum Publiczne w Rogowie - godz. 11. 00 (terapeuta osób stosujących przemoc - Andrzej Chrobot, prawnik - Sylwester Ślusarczyk),
13 maja - warsztaty dla młodzieży przygotowujące do debaty z samorządowcami - Dom Nauczyciela - godz. 10. 00,
13 maja - spotkanie z przedstawicielami Fundacji Res Humanae - Romanem Latoszyńskim w Gimnazjum w Rogowie - godz. 9. 45 oraz w Gimnazjum w Stadnickiej Woli godz. 12. 00,
16 maja - zajęcia warsztatowe pn. "Narkotyki, mity i rzeczywistości" - profilaktyka uzależnień - Gimnazjum w Miedzierzy - godz. 9. 30 - 3 grupy uczniów ( terapeuta ds. Uzależnień - Marek Sochacki),
17 maja - warsztaty dla nauczycieli dotyczące przemocy - Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "Radość", Końskie ul. Partyzantów 3 - godz. 16. 00,
18 maja - festyn w Parku Miejskim - namiot profilaktyczny - godz. 16. 00 Otwarcie wystawy plakatu profilaktycznego oraz prac konkursowych w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Końskich - godz. 17. 00 (wybór najlepszych prac konkursowych pt. "Zdrowa Rodzina, Szczęścia Przyczyna",
20 maja - spotkanie z przedstawicielem Fundacji Res Humanae - Romanem Latoszyńskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 godz. 9. 45 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - godz. 12. 00,
25 maja - otwarty miting AA w Starym Wikariacie - godz. 16. 00,
26 maja - Dzień Otwartych Drzwi w instytucjach pomocowych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Końskich, Komenda Powiatowa Policji w Końskich, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Końskich, świetlice środowiskowe,
27 maja - spotkanie z przedstawicielem Fundacji Res Humanae -Romanem Latoszyńskim w I LO - godz. 9. 45 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - godz. 12. 00,
29 maja - debata młodzieży z przedstawicielami samorządu powiatowego i gminnego na temat: "Wizja młodzieży na szeroko pojętą profilaktykę ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie oraz zapobiegania uzależnieniom" - godz. 10. 00 sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym,
30 maja - X Zawody Sportowe Szkół Ponadgimnazjalnych - stadion "Neptun" w Końskich oraz rozstrzygnięcie konkursu na plakat profilaktyczny,
31 maja - Miting otwarty AA w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Łukasza w Końskich - przy Poradni Zdrowia Psychicznego - godz. 16. 00,
1 czerwca Festyn na zakończenie III Powiatowych Koneckich Dni Profilaktyki połączony z obchodami Dnia Dziecka, Park Miejski - godz. 15. 00 (wystawa nagrodzonych w konkursie prac, uroczyste wręczenie nagród, namioty profilaktyczne, konkursy i zabawy prowadzone przez Komendę Hufca ZHP w Końskich, badania profilaktyczne prowadzone przez NZOZ "Południowa").


W sobotę 3 maja 2008 roku w Parku Miejskim w Końskich rozpoczęły się III Powiatowe Dni Profilaktyki, które są składową częścią VI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Tegoroczna akcja obchodzona jest pod hasłem "Podajmy dłoń Rodzinie"i odbywać się będzie w dniach od 3 maja do 1 czerwca 2008 roku.
Honorowy patronat nad akcją objął Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki zaś koordynatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich przy współpracy z szeroką grupą przedstawicieli różnych lokalnych instytucji i stowarzyszeń, do których należą:

Na spotkaniu udostępniano szeroki wachlarz materiałów edukacyjno - informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz działań profilaktycznych które w swym działaniu mogą we właściwym czasie zdecydowanie ograniczyć liczbę osób dotkniętych tego typu problemami.
Wśród przedstawicieli instytucji sprawujących dyżur w dniu 3 maja byli: Urszula Przygodzka - PCPR w Końskich, Maria Werens i Dominik Werens Sanepid Końskie, Anna Mikołajewska - Pająk i Danuta - Cholewska - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Końskich, Aneta Mikuszewska - Sorn - MGOPS w Końskich, Marzena Czapelska - Komenda Powiatowa Policji w Końskich, Iwona Bednarczyk - Musiał - Pedagog.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)