ŚWIĘTO STRAŻY W KORNICY25.11.2008

W niedzielę 23 listopada 2008 roku strażacy z Kornicy obchodzili 90-lecie swego istnienia. Uroczystości rozpoczęła msza Św. celebrowana przez kapelana strażaków druha Ks. Jana Podsiadło oraz Ks. Dariusza Sambora. Następnie przemaszerowano do Wiejskiego Domu Kultury, gdzie można było zapoznać się z dziewięćdziesięcioletnią historią OSP spisaną w kronice przez druha Jerzego Rąbalskiego- Zastępcę Burmistrza MiG Końskie. W trakcie spotkania wręczano pamiątkowe odznaczenia i medale. Najważniejsze odznaczenie Złoty Znak Związku otrzymali Ryszard Młynarczyk oraz Marian Turalski.
Na uroczystości przybyło wielu znamienitych gości na czele z posłem na Sejm RP Andrzejem Bentkowskim, Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej Ireneuszem Żakiem,komendanci powiatowi,Starosta Konecki- Andrzej Marek Lenart, Burmistrzowie MiG Końskie- Krzysztof Obratański i Dariusz Kowalczyk.
Po części oficjalnej na scenie Domu kultury wystąpili najmłodsi strażacy oraz zespół "Korniczanka" z repertuarem ludowych i biesiadnych pieśni. Warto zaznaczyć,że w minionym roku członkinie zespołu wstąpiły do drużyny OSP Kornica i wraz z OSP w Nieświniu tutejsza jednostka może pochwalić się damską drużyną.50 - LECIE ZARZĄDU REJONOWEGO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W POWIECIE KONECKIM25.11.2008

W dniu 21 listopada 2008 roku w Gimnazjum na Stadnickiej Woli odbyło się uroczyste spotkanie Honorowych Dawców Krwi z Powiatu Koneckiego w rocznicę 50 - lecia istnienia tej instytucji. W spotkaniu wzięła udział liczna rzesza Honorowych Dawców Krwi z naszego powiatu oraz liczni przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i zaproszeni goście. Uroczystości poprowadził Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Końskich Marek Werens, który poprosił wszystkich zgromadzonych o powstanie, po czym nastąpiło wniesienie sztandaru Polskiego Czerwonego Krzyża. Gratulacje i serdeczne podziękowania w imieniu samorządowych władz Powiatu Koneckiego złożył Starosta Konecki - Andrzej Marek Lenart, który wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu - Heleną Obarą życzyli wszystkim Honorowym Dawcom Krwi dalszej kontynuacji i propagowania tej wspaniałej idei. Wyróżnienia i odznaczenia otrzymało wielu Honorowych Dawców Krwi zamieszkałych na koneckiej ziemi, których wielu z nas na co dzień prawdopodobnie nie zna i nie dostrzega. Młodzież gimnazjalna należąca do szkolnego Koła PCK przygotował wspaniały występ artystyczno - muzyczny uwypuklający potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi poprzez oddawanie krwi.
Krew pobiera się zaledwie kilka minut, a honorowym dawcą krwi może zostać, po spełnieniu kilku zasadniczych warunków, prawie każdy. Wśród środowiska osób oddających krew panuje wysublimowany rodzaj humoru, często mówią oni, że oddać pół litra krwi to, tak jakby oddać pół litra życia, co oczywiście bawi, ale jest również jak najbardziej prawdziwe. To społeczność, która skupia szczególnych ludzi dobrej woli, krzewiących idee dobrowolnego dzielenia się cząstką siebie, bardzo często w sposób bezimienny, co w każdym społeczeństwie zasługuje na najwyższe uznanie i podziw.
Dla Honorowych Dawców Krwi regularne oddawanie tego niezastąpionego jak dotąd daru życia jest nie tylko "stylem życia", ale przede wszystkim działalnością mającą uwrażliwiać pozostałą część społeczeństwa naszego kraju, by ta w imię szeroko pojętego humanitaryzmu wyznaczała wzorce filantropii i miłosierdzia do bliźniego. Jak powiedział obecny na spotkaniu ksiądz w naszym społeczeństwie wciąż pokutuje pewien stereotyp i zaborczość mówiąca, że oddana krew nie należy się każdemu człowiekowi który jej potrzebuje. Nic bardziej błędnego. To właśnie w imię bliźniej miłości i słów Jezusa Chrystusa "NIE MA WIĘKSZEJ MIŁOŚCI NAD TĘ GDY KTOŚ ŻYCIE ODDAJE ZA PRZYJACIÓŁ SWOICH" krwiodawcy wciąż stoją na szczycie humanitarnej i moralnej piramidy ludzkości, za co im z całego serca my wszyscy potrzebujący - DZIĘKUJEMY. Oddawanie krwi przez człowieka jest jedynym źródłem pozyskiwania tego bezcennego leku , lecz efektywne i przede wszystkim bezpieczne krwiodawstwo wymaga odpowiedniej promocji i świadomości społecznej i to zarówno na gruncie lokalnym jak i narodowym. Najbardziej potrzebującą grupą osób, które potrzebują krwi są oczywiście kobiety w ciąży, których odsetek śmiertelności z powodu porodu jest wciąż dość wysoki, więc jeśli ktoś spełnia ogólne warunki i może oddać krew, a zastanawia się czy warto, to odpowiadamy z całą świadomością znaczenia tych słów oczywiście TAK."ŚWIĘTOKRZYSKIE ANIOŁY DOBROCI"25.11.2008

Dnia 21 listopada 2008 roku w kieleckim Teatrze im. Stefana Żeromskiego odbyła się uroczystość wręczania statuetek "Anioła Dobroci".
W Dzień Pracownika Socjalnego wyróżniono osoby, które swoje życie poświęcili potrzebującym oraz tych, którzy tę pomoc otrzymali.
Tegoroczni laureaci to: Tereliza Braun- wolontariuszka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Końskich.
Pani Tereliza od wielu lat działa w ruchu ATD Czwarty Świat, odwiedza noclegownie, dworce, wspiera osoby poszkodowane przez los. "Pragnę, aby na naszym terenie stworzyć miejsce odpowiednie dla osób wychodzących z więzienia. Uważam, że w ten sposób będzie można przywrócić ich na nowo do rzeczywistości życiowej w jakiej się znaleźli"- powiedziała nagrodzona.
Natomiast Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na co dzień pomaga dzieciakom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej, rozprowadza leki, żywność i odzież, organizuje kolonie i obozy, zagospodarowuje czas wolny dzieciom zagrożonym patologiom, prowadzą także edukację jak mają żyć, aby nie wpaść w kłopoty. W imieniu TPD statuetkę odebrał Wicestarosta Konecki- Bogdan Soboń.
Wręczająca nagrody dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Barbara Jakacka - Green wyraziła ogromne uznanie dla wszystkich osób i organizacji, które poświęcają swój czas dla drugiego człowieka, niejednokrotnie kosztem własnych rodzin.
Wśród wyróżnionych znalazło się również Stowarzyszenie Powiatowe Konto Pomocy w Końskich - nagrodę odebrała Prezes Danuta Leśniewicz pełniąca funkcję członka Zarządu Powiatu.ŚWIĘTOKRZYSKI MITING OLIMPIAD SPECJALNYCH W PŁYWANIU25.11.2008

W dniach 21-22 listopada 2008 roku w miejscowości Czarniecka Góra odbył się miting pływacki w ramach Olimpiad Specjalnych. Udział w zawodach brały sekcje pływackie z : Jędrzejowa, Kielc, Skarżyska, Zgórska, Łagiewnik, Pińczowa oraz Końskich. Uroczystego otwarcia mitingu dokonał Starosta Konecki - Andrzej Marek Lenart, który wraz z obecnymi samorządowcami i wolontariuszami życzył wszystkim rywalizującym uczestnikom wielu wrażeń, tak aby ta rywalizacja na płaszczyźnie sportu po raz kolejny udowadniała jak można pokonywać własne słabości. Następnie odbyło się uroczyste złożenie przysięgi olimpijskiej i wciągnięcie flagi Olimpiad Specjalnych, którego w towarzystwie opiekuna dokonał jeden z uczestników zawodów.
Tego typu zawody sportowe są wspaniałą metodą aktywizowania osób niepełnosprawnych, które doskonale wpływają na ich rehabilitację powodując stałe podnoszenie lub chociażby utrzymywanie sprawności życiowej tych osób. Dla środowiska osób niepełnosprawnych olimpiadą jest codzienne życie, gdzie na co dzień muszą umieć pokonywać własne słabości i niedomagania. Zaangażowanie w różnego typu sportową rywalizację sprawia, że ich pewność siebie jest większa, a zdobyte w ten sposób umiejętności i doświadczenie powodują, że czują się po prostu potrzebni. Jednak chyba najważniejszą sprawą, czy też nagrodą dla nas wszystkich uczestniczących w tego typu przedsięwzięciach jest radość uwidoczniona w szerokim uśmiechu samych uczestników. Ten niewielki, ale jakże wymowny gest mówi sam za siebie, pokazuje nam wszystkim właściwą ścieżkę którą trzeba podążać, tak aby w życiu osób niepełnosprawnych, szczególnie upośledzonych umysłowo pojawiało się jak najczęściej "słońce i uśmiech"." KU PAMIĘCI" ZA TYCH, KTÓRZY ODDALI SWE ŻYCIE ZA WOLNĄ POLSKĘ. 11 LISTOPADA - 90 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - ŚWIĘTO WSZYSTKICH POLAKÓW.12.11.2008

W dniu 11 listopada 2008 roku w Powiecie Koneckim, podobnie zresztą jak w całej Polsce, odbyły się uroczyste obchody 90 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystościach udział wzięło liczne grono Konecczan, parlamentarzystów w osobach Posłów na Sejm RP: Marzenę Okłę - Drewnowicz, Przemysława Gosiewskiego, Waldemara Wrony, Krzysztofa Lipca, władz wojewódzkich - W - ce Wojewody Świętokrzyskiego - Piotra Żołądka, władz samorządowych Powiatu Koneckiego różnego szczebla na czele ze Starostą Koneckim - Andrzejem Markiem Lenartem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Końskie - Krzysztofem Obratańskim.
Tradycyjnie jak co roku Konecczanie wraz z licznymi pocztami sztandarowymi zgromadzili się przed siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Końskich gdzie po uroczystym wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego wyruszyli ulicami miasta w stronę Kolegiaty Świętego Mikołaja. Tu oczywiście serdecznie przywitał wszystkich Ks. prał. Andrzej Zapart i zaprosił na uroczystą liturgię w intencji wszystkich rodaków, którzy kierując się niebywałą odwagą i wielką miłością poświęcali swe życie w walce o niepodległą Rzeczpospolitą. Jak można się było spodziewać Ks. Dziekan również jako wybitny umysł historyczny bardzo trafnie i nader dobitnie wyraził w swym kazaniu wielki trud i poświęcenie milionów Polaków, którzy nie patrząc na nic, bez wahania szli walczyć o Wolność Naszej Ukochanej Ojczyzny. Jakże raduje się moje serce kiedy widzę w takim dniu jak dziś tak wielu rodaków, którzy pamiętają o swych przodkach i z właściwą jak przystało na tę chwilę czcią i powagą upamiętniają, szczególnie Tu u oblicza Matki Boskiej i Pana Jezusa naszych bohaterów, również tych bezimiennych - kontynuował Ks. Dziekan.
Ostatnie badania sondażowe wskazują, że około 60 % Polaków właściwie odczytuję datę 11 listopada jako Święto Niepodległości, co bardzo cieszy, bo przecież Święto to, nie było obchodzone w okresie panowania systemu komunistycznego w Polsce, a pamięć o nim była wręcz zakazana. Dziś znajdujemy się w tej komfortowej sytuacji, że ojczyzna nasza jest wolna i suwerenna, a trójpodział władzy sprzyja budowaniu właściwych standardów demokracji. Życzyli byśmy sobie, aby szczególnie młodzi Polacy mogli zawsze i wszędzie, gdziekolwiek na świecie by się znajdowali i gdy ich ktoś zapyta - " kim jesteś ?", mogli z podniesionym czołem stanąć i z dumą powiedzieć "Jestem Polakiem, a moją Ojczyzną jest Ukochana Polska".
Konecczanie z niecierpliwością jednak czekali na zapowiedziane wcześniej rekonstrukcje wydarzeń sprzed 90 lat,a które nie ominęły również naszej koneckiej ziemi. Widowisko historyczne zorganizowały Starostwo Powiatowe wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Końskich, a oprawę artystyczną zapewniała Rekonstrukcyjna Grupa Pirotechników z Iłży, Szwadron Ułanów pod dowództwem Wojciecha Cieplińskiego oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich. Przedstawiono trzy epizody z czasów I wojny światowej, które w sposób nader realistyczny przypomniały mieszkańcom Końskich realia tamtej rzeczywistości ukazujące drogę ku wolności w wykonaniu żołnierzy z Polskiej Organizacji Wojskowej. Licznie zgromadzona widownia była wręcz pochłonięta wyczynami aktorów i statystów,a perfekcyjnie przygotowana oprawa muzyczna dodatkowo nadawała właściwej atmosfery temu spektaklowi. Na pewno się podobało i prosimy o jeszcze - można było usłyszeć wśród widzów. To naprawdę wielka lekcja historii która przygotowana w ten sposób z całą pewnością pozostanie w pamięci wielu widzów, szczególnie tych najmłodszych - mówili rodzice, którzy przybyli na inscenizację wraz ze swoimi dziećmi.
Kolejnym punktem uroczystości koneckich było symboliczne złożenie wieńcy i wiązanek przy Pomniku Wdzięczności przez parlamentarzystów, reprezentantów władz wojewódzkich i samorządowych. Tu z kolei publiczność mogła również wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Ostatni punkt obchodów Święta Niepodległości przewidywał uroczystą sesję Rady Powiatu, podczas której wyróżnieni obywatele Konecczyzny otrzymali odznaczenia państwowe, które wręczał w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego osobiście Przemysław Gosiewski. Na sesji przyjęto jednogłośnie uchwałę intencyjną w sprawie opracowania wzoru sztandaru Powiatu Koneckiego, w związku z 10 rocznicą jego powstania. Krzyże prezydenckie otrzymali następujący Konecczanie:

Złote Krzyże otrzymali:
Adam Łukomski
Aleksander Turalski

Srebrne Krzyże otrzymali:
Krystyna Ludwikowska
Krzysztof Obratański
Stanisław Kosma
Stanisław Pawłowski

Brązowy Krzyż otrzymał:
Lech Przybyła.

Natomiast medale zasłużonym dla rolnictwa przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego otrzymali z rąk W-ce Wojewody Piotra Żołądka następujące osoby:
Dorota Szwed
Ryszard Zawadzki
Wojciech Kowalski.KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW POWIATU KONECKIEGO6.11.2008

W dniu 28 października 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Koneckiego. Na spotkaniu omawiano następujące tematy:

  1. zamierzenia inwestycyjne na drogach powiatowych w 2009 roku,
  2. stan przygotowania do realizacji II etapu projektu " e- świętokrzyskie ",
  3. organizacji uroczystości Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2008 roku,
  4. Program " Natura 2000 " na terenie naszego powiatu,
  5. obchodów 50 - lecia Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Końskich,

  6. prezentacji powiatu koneckiego w dniu 23.01.2009 roku w Warszawie.
Jak zawsze wielkie emocje towarzyszyły tematowi dróg w naszym powiecie. My przedstawiliśmy pewne propozycje, podkreślam to słowo jeszcze raz prepozycie, co nie znaczy, że tak ma być. Jeśli będą one zaakceptowane, to dobrze, a jeśli nie to oczekujemy od państwa Wójtów i Burmistrzów własnych propozycji i podjęcia konkretnych decyzji - powiedział Starosta Konecki - Andrzej Marek Lenart.
Przy inwestycjach drogowych obowiązuje zasada 50/50 i trzeba skonkretyzować swoje stanowiska w tej kwestii chociażby dla celów zaciągania kredytów potrzebnych do realizacji tych inwestycji.
Kolejny temat dotyczył problematyki informatyzacji w ramach projektu "e- świętokrzyskie". Tu zarówno Gminy jak i sam Powiat muszą w miarę szybko skonkretyzować swoje stanowisko, tak aby uczestniczyć w tym projekcje. Niestety jest, to bardzo kosztowne przedsięwzięcie wymagające budowy odpowiedniego systemu informatycznego pozwalającego rozwijać nowe technologie informatyczne. Albo samorządowcy zdecydują się na te bądź, co bądź kosztowne inwestycje albo będą niejako zmuszeni do korzystania z usług zewnętrznych, a to może pochłaniać jeszcze większe nakłady finansowe. Koszt zatrudnienia informatyka to około 5 tys. zł, a nie każdą Gmin na to stać, dlatego potrzebne jest wypracowanie takiego stanowiska i podjęcie decyzji by w przyszłości nie zostać daleko za sąsiadami i żałować nieskorzystania w udziale budowania wspólnego systemu przy ponoszeniu mniejszych kosztów. Jako przykład można podać działanie takiego zintegrowanego systemu w mieście Kielce, gdzie formalności można załatwiać w sposób o wiele krótszy, co daje o wiele lepszy komfort dla samych petentów jak i urzędników. To wymierny efekt budowy systemu informatyzacji przestrzennej oraz budowy systemu wspomagania i zarządzania.
Powiat Konecki wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Końskich 11 listopada 2008 roku w dniu Święta Niepodległości, przygotowały dla mieszkańców Końskich inscenizację trzech epizodów historycznych mających na celu przypomnienie mieszkańcom naszego powiatu czasów, w których Polacy jako naród musieli walczyć o swoją tożsamość i suwerenność. Przedstawione epizody mają odnosić się do zniszczenia popiersia cara Aleksandra II, zajęcia Końskich przez Austriaków oraz zdobycia i opanowania garnizonu wojsk austriackich przez Polską Organizację Wojskową. Symbolika tego święta wymaga od nas mieszkańców obecności i oddania czci i chwały tym wszystkim, którzy polegli oddając swe życie za Polskę.
Wyczerpujących informacji na temat wyznaczania obszarów "Natura 2000" udzielił wszystkim zgromadzonym Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Jerzy Przygodzki, który nadzoruje prace związane z wyznaczaniem tego typu obszarów na terenie naszego powiatu. Ochroną programu "Natura 2000" objęte jest 10% województwa, choć w pierwszym okresie funkcjonowania programu chciano nim objąć 46 % naszego województwa. Wyznaczenie obszarów "Natura 2000 musi być skonsultowane z gospodarzami Gmin naszego powiatu.
Następnie Prezes Zarządu Rejonowego PCK z siedzibą w Końskich - Marek Werens przedstawił propozycję obchodów 50-lecia Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Końskich. "Poprzez takie inicjatywy chcielibyśmy zaktywizować poszczególne gminy do działania. Należy podkreślić działalność klubów PCK istniejących na terenie Końskich, Radoszyc i Stąporkowa. Same obchody zaplanowaliśmy na 21 listopada br. o godz. 15.30 w siedzibie szkoły na Stadnickiej Woli. W trakcie spotkania odbędzie się akt wręczenia pamiątkowych medali zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, którzy w ten sposób ratują życie i zdrowie wielu osób" - powiedział Prezes Koneckiego PCK.
Na zakończenie Konwentu przedstawiono propozycję prezentacji powiatu koneckiego w dniu 23.01.2009 roku w Warszawie. Prezes Zarządu Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej Pan Stanisław Bartos scharakteryzował działalność w/w klubu i zaprosił władze powiatowe i gminne do organizacji wspólnego spotkania promocyjnego w okresie świąteczno - noworocznym. W trakcie prezentacji nasz region miałby możliwość zaprezentowania własnej historii, osiągnięć kulturalnych, gospodarczych i społecznych mających miejsce w okresie 10-ciu lat swego istnienia.XVIII Sesja Rady Powiatu w Końskich3.11.2008

Dnia 29 października 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się kolejna XVIII sesja Rady Powiatu.
W trakcie obrad radni zapoznali się z informacją Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami wraz z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek.
Zapoznano się także z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oraz z oceną realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia.
Radni Powiatu Koneckiego rozpatrywali następujące projekty uchwał w sprawach :

Następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Władysław Pająk przedstawił informację o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Koneckiego.
Zakres działań Zarządu Powiatu Koneckiego w okresie od 24 września do 29 października 2008 roku szczegółowo przedstawił Starosta Konecki - Andrzej Marek Lenart, który również odniósł się do sprawy oświadczeń majątkowych pracowników starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
Szczególnie gorącym tematem okazały się inwestycje drogowe, o których zawsze toczą się długie i ciężkie dyskusje. Tu niezwykle istotnym jest fakt wyrażenia konkretnego stanowiska Wójtów i Burmistrzów odnoszącego się do udziału w tych kosztownych przedsięwzięciach, a nie musimy nikomu przypominać, że własny wkład finansowy, czy to Gminy czy Powiatu ma tu ogromny wpływ na skalę planowanych inwestycji. Projekty te mogą być częściowo realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego lub tzw. rządowego programu, popularnie zwanego "Schetynówką". Jak przypomniał Starosta Konecki Gminy na terenie naszego powiatu mają już niewiele czasu, aby skonkretyzować swoje stanowiska w tej kwestii i podjąć ostateczne decyzje.
W sprawie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu koneckiego informacji udzielała kierownik powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej Maria Werens, która w sposób wyczerpujący przedstawiła obszary i zakres podjętych działań w tym kierunku. Na obecną chwilę w naszym powiecie nie odnotowano zagrożenia chorobami zakaźnymi jednakże na szczególną uwagę zasługuje zagrożenie ze strony produktów, w których występuje melanina - groźna substancja rakotwórcza obecna w niektórych produktach żywnościowych pochodzących z Chin. Tych substancji, choćby w śladowych ilościach, poszukujemy i prowadzimy wzmożone kontrole pod tym kątem - takie słowa można było usłyszeć od Marii Werens. Wartym przypomnienia jest również nierozważny i dalece nieodpowiedzialny proceder, szczególnie na terenach domów prywatnych, gdzie funkcjonują przydomowe kotłownie fakt spalania w nich czego tylko popadnie. Robiąc tak, może nawet nie zdając sobie sprawy szkodzimy sami sobie, mamy tu na myśli wydzielanie się szkodliwych, silnie rakotwórczych dioksyn.
Kolejna bardzo ważna sprawą jaka podjęto na XVIII sesji było bezpieczeństwo weterynaryjne, gdzie sprawozdanie złożyła dr Katarzyna Grabowska. W tym obszarze nie stwierdzono jakiś większych zagrożeń, a pewne niedociągnięcia występują w systemie znakowania zwierząt, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych pochodzących od zwierząt. Mieszkańcy muszą również zwracać szczególną uwagę na swoje dzieci, które często korzystają z placów zabaw, piaskownic, gdzie bardzo często można spotkać nieczystości pochodzące od bezdomnych zwierząt, co może być przyczyną różnych, często bardzo groźnych powikłań zdrowotnych.
Ocenę sytuacji ochrony zdrowia na terenie powiatu przedstawiała naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Emilia Wojdyła. Sytuacja w zakresie świadczenia usług zdrowotnych zarówno w Specjalistycznym Szpitalu Św. Łukasza w Końskich jak i Specjalistycznych Przychodniach jest stabilna, ale zapotrzebowanie na tego typu usługi ma tendencje wzrostowe i wymaga stworzenia systemu oczekiwania, taka obecnie jest konieczność - podkreślała Emilia Wojdyła. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Szpital w Końskich uklasyfikował się na 62 miejscu w Polsce z pośród 950 szpitali w naszym kraju. To ważna informacja, która utwierdza społeczność lokalną, ale i nie tylko o fachowości i ogromnym zaangażowaniu personelu medycznego w funkcjonowaniu tej placówki oraz dużym profesjonalizmie świadczonych usług. Programy i zadania zdrowotne realizowane są w powiecie koneckim również przez placówki oświatowe na płaszczyźnie programów profilaktycznych i wychowawczych.
Na zakończenie obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Obara zaprosiła wszystkich radnych oraz zaproszonych gości na uroczystości związane z 90-tą rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 10-tą rocznicą Powstania Powiatu Koneckiego.