64 ROCZNICA AKCJI "BURZA" 30.07.2008

64 ROCZNICA AKCJI "BURZA" 27 lipca 2008 roku Światowy Związek Żołnierzy AK z siedzibą w Końskich w trakcie Mszy Św. celebrowanej w kościele pw. Św. Anny w Końskich złożył hołd wszystkim uczestnikom oraz poległym żołnierzom biorącym udział w Akcji "Burza". W Mszy Św. udział brali: Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, żołnierze AK z terenu Końskich, Skarżyska Kamiennej oraz Niekłania biorący udział w Akcji "Burza" pod komendą śp. gen. bryg. Antoniego Hedy, poczty sztandarowe: NSZZ "Solidarność" na czele z przewodniczącą Związku Heleną Obara, Nadleśnictwo Barycz koło Końskich pod przewodnictwem nadleśniczego Jarosława Przygodzkiego, Ochotnicza Straż Pożarna z Wąsoszy, Jerzy Rąbalski - Wice- burmistrz Miasta i Gminy w Końskich, Marian Gąszcz - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Końskich, Tomasz Słoka - Wójt Gminy Gowarczów. Mszę Św. celebrował Ks. Paweł Wlazło.
Akcja "Burza" była zorganizowanym działaniem zbrojnym Polskiego Państwa Podziemnego mającym na celu nie tylko przeciwstawienie się okupantowi niemieckiemu, ale również pokazanie i uświadomienie Armii Czerwonej, która parła naprzód w kierunku Europy, że na wyzwolonych z okupacji niemieckiej terenach Polski sprzed 1939 roku gospodarzami są Polacy uznający władzę Rządu Emigracyjnego. Niestety mimo heroicznego wysiłku żołnierzy AK, dla których słowa "BÓG HONOR OJCZYZNA" był mottem do dalszej walki o wolną Polskę i osiągnięć militarnych, Akcja "Burza" poniosła polityczne niepowodzenie, szczególnie jeśli chodzi o do dziś wspominane Kresy Wschodnie.
Z każdym dniem ubywa też żołnierzy uczestniczących w działaniach Akcji "Burza", a co za tym idzie bezpośrednich świadków i uczestników jednego z ostatnich wielkich działań zbrojnych mających na celu obronę przed tyranią sowiecką, która coraz bardziej zagrażała Polskiej suwerenności. Dlatego pamięć o takich wydarzeniach jest potrzebna i jak najbardziej słuszna przede wszystkim dla młodych pokoleń Polaków. Historia jest najlepsza nauczycielką życia, która uwypukla i dostrzega jak przewrotne i zawiłe są losy państwowości, dzięki czemu pozwala przestrzec przed konsekwencjami "łatwych przyjaźni", których skutki mogą być wręcz tragiczne. Taką żywą historią są, coraz mniej liczni żołnierze AK, których traumatyczne doświadczenia okresu wojny, okupacji i 45 letniej "niewoli sowieckiej" mogą pomóc zrozumieć pokoleniom młodych Polaków, że jak mówił jeden z naszych wielkich Rodaków - Jan Paweł II "Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek", a słowa "BÓG HONOR OJCZYZNA" mają towarzyszyć nie tylko od święta czy kolejnej rocznicy.ŚWIĘTO POLICJI 29.07.2008

W dniu 26 lipca 2008 roku Komenda Powiatowa Policji w Końskich obchodziła swoje święto. Obchody rozpoczęły się od uroczystego przemarszu z placu KPP w Końskich, a następnie ulicą Łazienną w kierunku Kolegiaty Św. Mikołaja, gdzie odprawiono Mszę Św. w intencji wszystkich funkcjonariuszy policji.
Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Końskich Andrzeja Kundery udział w uroczystościach wzięli: Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, Helena Obara - Przewodnicząca Rady Powiatu, Wiesław Basiak - Członek Zarządu Powiatu, Krzysztof Obratański - Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich, Marian Gąszcz - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Końskich, natomiast w imieniu Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - Grzegorz Januchta - podinsp. Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP Kielce, Roman Boruń - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Tomasz Słoka - Wójt Gowarczowa oraz Ks. Dziekan Andrzej Zapart.
Jak co roku delegacja policji w towarzystwie Ks. Dziekana złożyła symboliczną wiązankę kwiatów i odmówiła modlitwę przy prochach oficerów Wojska Polskiego i Policji zamordowanych w Katyniu , która ma swój symboliczny grób w Kolegiacie Św. Mikołaja, czym oddali hołd i honor bestialsko zamordowanym kolegom.
Znaczenie policji było i jest bardzo istotne i niezwykle ważne w każdym społeczeństwie demokratycznym. To ona jako instytucja ma bardzo specyficzne zadanie jakim jest stanie na straży prawa i pokoju. Służba policjanta, to ogromne wyzwanie, któremu muszą na co dzień stawiać czoła tysiące policjantów w naszym kraju, narażając niejednokrotnie własne życie.
Zabierając głos Starosta Konecki serdecznie podziękował wszystkim policjantom za wytrwałość, wielkie zaangażowanie połączone z profesjonalizmem oraz trud codziennej pracy i życzył dalszych sukcesów zawodowych oraz bezpiecznej służby na co dzień.
Według Ks. Andrzeja Zaparta, każdy policjant działając na pograniczu walki dobra ze złem, podejmując nagłe decyzje, musi działać na podstawie solidnych fundamentów. Jednym z najważniejszych jest oczywiście wiara w Boga, która jest gwarancją, że policjant występuje w obronie dobra i prawdy, a motywacja materialna, jest oczywiście bardzo ważna i jak najbardziej słuszna, ale nie może ona stanowić ostatecznej gwarancji ich powołania.
Koneckim funkcjonariuszom złożyli również gratulacje parlamentarzyści w osobach: Posła na Sejm RP Waldemara Wrony, Posła na Sejm RP Mirosława Pawlaka oraz Posła na Sejm RP Henryka Milcarza. Wręczono również odznaczenia i awanse. Srebrna odznakę "Zasłużony Policjant" otrzymał podinsp. Leszek Kurp. Medale za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

Srebrny medal - mł.insp. Stanisław Michalski
Brązowy medal - nadkom. Dariusz Kęsik

Nagrody pieniężne za walkę z korupcją od Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach otrzymali:
st. sierż. Krzysztof Gaca
st. sierż. Artur Kołodziej

Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymali następujący policjanci:

podinspektorem Policji

 1. nadkom. Kurp Leszek


Aspirantem sztabowym Policji
 1. st. asp. Młodawski Dariusz
 2. st. asp. Obara Jan
 3. st.asp. Barcicki Krzysztof
 4. st.asp. Misiowiec Krzysztof


Starszym aspirantem Policji
 1. asp. Szcześniak Krzysztof


Aspirantem Policji
 1. mł.asp. Jedynak Jóżef
 2. mł.asp. Makuch Wojciech
 3. mł.asp. Swat Kazimierz
 4. mł.asp. Basiak Paweł


Młodszy aspirantem Policji
 1. sierż.szt. Polak Andrzej
 2. sierż.szt. Wilk Ernest
 3. sierż.szt. Dudzic Ireneusz
 4. sierż.szt. Starnowski Jarosław
 5. sierż. Sobczyk Małgorzata
 6. sierż. Zachara Piotr


Sierżantem sztabowym Policji
 1. st.sierż. Sak Radosław
 2. st.sierż. Staciwa Robert
 3. st.sierż. Nowak Artur


Starszym sierżantem Policji
 1. sierż. Mikulski Tomasz
 2. sierż. Adamus Adam
 3. sierż. Wilk Piotr
 4. sierż. Kołodziej Artur
 5. sierż. Münnich Rafał
 6. sierż. Świeca Mariusz
 7. sierż. Rokita Artur
 8. sierż. Solarz Radosław


Sierżantem Policji
 1. st.post. Kujawa Paweł
 2. st.post. Wilk Jacek
 3. st.post. Gębski Sławomir
 4. st.post. Wieczorek Piotr
 5. st.post. Joachimiak Adrian
 6. st.post. Dziubiński Bartłomiej
 7. st.post. Wilk ŁukaszZAKOŃCZENIE AKCJI "MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY AKCJA 1.1 SIELPIA 2008" 25.07.2008

23 lipca 2008 roku zakończyła się międzynarodowa wymiana młodzieży, w której uczestniczyli przedstawiciele Litwy, Niemiec,Czech i Polski. Przypominamy iż akcja ta odbyła się pod patronatem Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu" przy współpracy Starostwa Powiatowego w Końskich.
Młodzież biorącą udział w wymianie wraz z opiekunami żegnał Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, który w imieniu samorządowców Powiatu Koneckiego serdecznie podziękował za wspólnie spędzony czas oraz wyraził głębokie przekonanie, iż ta wspaniała inicjatywa będzie miała ciąg dalszy, a młodzież uczestnicząca w akcji zechce dalej kontynuować wzajemną współpracę z rówieśnikami państw uczestniczących w obozie.
Na ostatnim spotkaniu młodzież mogła również pochwalić się efektami swej pracy jaki osiągnęła w poszczególnych grupach. I tak mogliśmy oglądać piękne zdjęcia, rękodzieło ludowe, stronę internetową, na której uczestnicy mogą dalej kontynuować oraz podtrzymywać wzajemne kontakty i przyjaźnie, rezultaty pracy grupy ekologiczno – turystycznej oraz efektowne tańce wykonane przez uczestników obozu.
Z całą pewnością można powiedzieć, że nie był to czas stracony, a młodzi ludzie przebywając razem poznawali kultury, obyczaje i tradycję sąsiadów pogłębiając dodatkowo umiejętności językowe. To kierunek, w którym młodzież powinna z całą pewnością podążać, budując współpracę partnerską wzajemnie się poznają, niwelują stereotypy udowadniają, że tworzą jedną wspólnotę, a ich zaangażowanie pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość - kontynuował Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki.
Najtrudniejszą jednak chwilą dla wszystkich uczestników obozu był moment rozstania. W wielu oczach kręciła się łza, a w sercach panował smutek, co świadczy, że młodzież bardzo się zżyła i zaprzyjaźniła w ciągu tych dwóch tygodni przebywania ze sobą. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć kontynuowania dalszej współpracy mając nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkają, czego bardzo im życzymy.MIĘDZYNARODOWY PLENER
"ŚWIĘTOKRZYSKIE KRAJOBRAZY - RUDA PILCZYCKA 2008"
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE PILCZYCKIEJ
23.07.2008

22 lipca 2008 roku w Domu Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej zorganizowano warsztaty artystyczne w ramach pleneru warsztaty artystyczny z aktywnym udziałem osób niepełnosprawnych. Akcja zorganizowana została przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej w Kielcach oraz Starostwo Powiatowe w Końskich w ramach Międzynarodowego Pleneru "Świętokrzyskie Krajobrazy - Ruda Pilczycka 2008".
Według Mirosława Benedyktowicza ziemie Rudy Pilczyckiej przedstawiają wspaniałe krajobrazy ukazujące rozmaitość i autentyczność swych form, co dla artystów stanowi właściwą inspirację do malarskich wyczynów. Artyści w liczbie 22 osób przebywają na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej, gdzie we współpracy z Dyrektorem tejże placówki Jackiem Materą zorganizowali akcję artystyczno - plastyczną z aktywnym udziałem osób niepełnosprawnych będących pensjonariuszami tej placówki. Komisarz pleneru - Wiesław Turno uważa, że współpraca z osobami niepełnosprawnymi, nawet jeśli jest to niepełnosprawność intelektualna może okazać się bardzo interesująca, a wręcz nawet stanowić inspirację dla środowiska artystycznego o czym wielokrotnie przekonał się na własne oczy.
Artyści postanowili podzielić akcję na trzy części. Pierwsza z nich nosiła nazwę "Szczęśliwe kamienie", gdzie niepełnosprawni za pomocą szablonów i farb w sprayu malowali, ułożone w okrąg kamienie, co sprawiało im niesamowita radość i pobudzało do uczestnictwa. Następnie z wcześniej wyciętych kartonów układali formy i kształty w postaci kwiatów i domów. Jednak najciekawszą, a zarazem najbardziej emocjonującą częścią artystycznego pleneru okazała się "Aleja Gwiazd", podczas której każdy z uczestników miał swoją gwiazdę i mógł maczając dłoń w miseczce z farbą odbić swój odcisk.
Każda forma aktywizacji osób niepełnosprawnych jest bardzo pożądana i ważna ponieważ ma charakter integracyjno - rozwojowy, co w przypadku osób przewlekle i psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie ma ogromne znaczenie prospołeczne - powiedział Jacek Matera - Dyrektor DPS - u w Rudzie Pilczyckiej.
Podsumowanie pleneru nastąpi w piątek 25 lipca w pomieszczeniach DPS - u w Rudzie Pilczyckiej, gdzie zostanie zaprezentowana poplenerowa wystawa prac które powstały w trakcie trwania pleneru.MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY AKCJA 1.1 SIELPIA 2008 ROKU 17.07.2008

W poniedziałek 14 lipca 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich goszczono przedstawicieli niemieckiego Powiatu Harz. Gości przywitał Wicestarosta Powiatu Koneckiego - Bogdan Soboń, który w imieniu własnym jak i Starosty Koneckiego - Andrzeja Marka Lenarta podziękował przyjaciołom z zaprzyjaźnionego powiatu Harz za współpracę i chęć kontynuowania dalszej wymiany doświadczeń na płaszczyźnie kulturalno - gospodarczo - oświatowej. Następnie w godzinach popołudniowych w Ośrodku Wypoczynkowym "Łucznik" w Sielpi dokonano oficjalnego otwarcia akcji pod hasłem "Międzynarodowa Wymiana Młodzieży - AKCJA 1.1". Inicjatywa ta odbywa się pod patronatem Narodowej Agencji Programu " Młodzież w działaniu", która również finansuję całość przedsięwzięcia. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas.
W uroczystości udział wzięli: młodzież litewska, niemiecka, czeska i polska wraz z opiekunami oraz następujące osoby: Poseł na Sejm RP - Waldemar Wrona, Senator RP - Grzegorz Banaś, przedstawicielka ambasady Niemiec w Krakowie - attache kulturalny - Sara Neff, Przewodnicząca Rady Powiatu Koneckiego - Helena Obara, Członkowie Zarządu Powiatu w osobach - Danuta Leśniewicz oraz Wiesław Basiak, p.o. Sekretarza Powiatu - Roman Struzik, Wice - Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich - Jerzy Rombalski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich - Marian Gąszcz, Członek Zarządu Młodzieżowych Związków Sportowych - Uwe Klein, Dyrektor Lebenshilfe Weddersleben gGmbH - Andreas Löbel, Kierowniczka Służby Socjalnej - Psycholog - Manuela Schön, pracownik Ośrodka Lebenshilfe Weddersleben gGmbH - Eike Helmhold, wizytatorka Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty - Marianna Poddębniak, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia - Emilia Wojdyła, Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia - Krzysztof Stachera, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.1 w Końskich - Krzysztof Jasiński oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej - Barbara Zbylut.
Inicjatywa międzynarodowej wymiany młodzieży w powiecie koneckim swój początek ma w 2003 roku. Wówczas to zaczęto tworzyć możliwości współpracy w zakresie obustronnej wymiany grup młodzieżowych. Dziś zarówno Czesi, Litwini , Niemcy jak i Polacy są częściami składowymi jednej wielkiej wspólnoty - Unii Europejskiej. Jednak aby wspólna przyszłość mogła stanowić solidne podstawy wzajemnych działań, potrzeba wymiany doświadczeń na polu społeczno - kulturalno - oświatowym. Taka możliwość współpracy, to przede wszystkim możliwość zacierania stereotypów, a często nawet walki z ksenofobią w poszczególnych grupach wiekowych, co ma niebagatelne znaczenie w przełamywaniu wzajemnych uprzedzeń i daje nadzieję na budowanie poprawnych i przyjaznych stosunków między naszymi krajami - powiedział Poseł na Sejm RP Waldemar Wrona.
Podobne zdanie jak Poseł Waldemar Wrona ma Uwe Klein, który podkreślił jak istotne jest działanie młodych pokoleń teraz i w przyszłości, jednocześnie dziękując Andrzejowi Markowi Lenartowi - Staroście Koneckiemu za budowanie wzajemnej współpracy, która jest bardzo ważnym elementem tworzącym wspólną Europę.
Młodzież uczestnicząca w akcji realizuje wspólny projekt noszący nazwę "Tworzymy wspólnie jeden dobry świat". Dzięki możliwości niwelowania wzajemnych różnic, poznawania kultur sąsiadów, uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach młodzi ludzie wzajemnie się poznają i mogą się wymieniać doświadczeniami, co również pogłębia ich umiejętności intelektualno - komunikatywne.
Przedstawiciele powiatu Herz skorzystali również z zaproszenia Barbary Zbylut i odwiedzili uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, wyrażając chęć podjęcia wymiany wzajemnych doświadczeń we współpracy z osobami niepełnosprawnymi między naszymi powiatami.
Na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu Koneckiego - Heleny Obary wszyscy zgromadzeni, symboliczną minuta ciszy uczcili tragiczną śmierć eurodeputowanego, b. ministra spraw zagranicznych - prof. Bronisława Geremka.
Dla uczestników "Międzynarodowej Wymiany Młodzieży - AKCJA 1.1" przygotowano specjalną piosenkę, którą wszyscy wspólnie zaśpiewali, co było nielada wyczynem, szczególnie jeśli chodzi o odwiedzających nasz powiat gości z Niemiec.FUNDACJA OŚRODKA KARTA -
"STRATY OSOBOWE I OFIARY REPRESJI POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ"
10.07.2008

Ponad 60 lat temu po zakończeniu II wojny światowej ponownie rozpoczęto zbieranie informacji o jej ofiarach. 1 września 2006 roku zainaugurowany został program "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką". Jest on wspólną inicjatywą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie listy poszkodowanych (dostępnej w internecie), na której znalazłoby się możliwie najwięcej nazwisk osób represjonowanych wraz z informacjami o ich wojennych losach. Dzięki temu może uda się ostatecznie podsumować cierpienia narodu i oddać cześć pamięci ofiar.
Dane zbierane są w Ośrodku KARTA w Warszawie. Pracowników Ośrodka interesują losy wszystkich - poległych w walce, zamordowanych, osadzonych w obozach, więzieniach i gettach, przymusowych pracowników, osób wysiedlonych... Dlatego Ośrodek KARTA bardzo prosi o zgłaszanie się osób, które padły ofiarą prześladowań ze strony okupanta niemieckiego, lub które wiedzą o represjonowanych członkach rodziny lub przyjaciołach. Dane te zostaną uzupełnione o informacje pochodzące z muzeów, archiwów oraz publikacji książkowych. Na stronie internetowej www.straty.pl można już dziś szukać wiadomości o losach ponad pół miliona osób, o których informacje przekazali nam oni sami, ich krewni, lub nasze partnerskie instytucje badawcze.
Aby przekazać posiadane informacje do Ośrodka wystarczy wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej www.straty.pl (tam też szczegóły dotyczące programu) i odesłać ją do siedziby, która mieści się przy ulicy Narbutta 27 A, 02-536 w Warszawie, lub opisać losy poszkodowanego w liście wraz z jego dokładnymi danymi osobowymi."KUŹNICE 2008" 8.07.2008

Tegoroczne Kuźnice miały szczególny charakter, ponieważ w tym roku "odtworzono" obóz Króla Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald. Wydarzenia, które rozegrały się w dniach 5-6 lipca 2008 roku nie były fikcją, lecz rzeczywistością. W postacie historyczne biorące udział w instalacji wcielili się samorządowcy powiatowi.

Ogrom pracy włożony w organizację IX edycji Kuźnic, zaowocował pięknym przedsięwzięciem kulturalnym. Teren gm. Ruda Maleniecka odwiedziły rzesze ludzi ciekawych zobaczyć wydarzenia sprzed prawie sześciuset lat. Aby właściwie przedstawić wydarzenia historyczne samorządowcy utożsamili się z ludźmi epoki króla Władysława. Postać JKM Władysława Jagiełły odegrał członek Bractwa Rycerskiego z Warszawy - Tomasz Szajewski, Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki wystąpił w roli Jacka Iwo Odrowąża - starosty koneckiego , Helena Obara - Przewodnicząca Rady Powiatu - Annę Helenę Odrowąż - żonę Starosty Koneckiego, Bogdan Soboń - Wicestarosta Konecki jako Piotr Doliwa Falkowski - kasztelan żarnowski - gospodarz Maleńca, Danuta Leśniewicz - Członek Zarządu Powiatu - jako hrabina Paulina Danuta Falkowska - żona kasztelana , Wiesław Basiak - Członek Zarządu Powiatu jako Radosław Radosz - burmistrz Radoszyc, Waldemar Wrona - Poseł na Sejm RP odegrał rolę Aleksandra hr. Colony Walewskiego z Miedzierzy - żupana królewskiego, Jan Marcin Prasał - Członek Zarządu Powiatu odegrał rolę Jana Marcina Gowarcza z Gowarczowa, Emilian Niemiec - Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej Powiatu jako Fulko de Lorche - rycerz z Lotaryngi, Leszek Kuca - Wójt gm. Ruda Maleniecka przez czas trwania Kuźnic wcielił się w postać Leszka Lipskiego - komesa na Rudzie. Postać rycerza Stanisława Władysława Wyszyńskiego z Wyszyny grał zast. Wójta gm. Ruda Maleniecka - Piotr Piec. Aby urozmaicić atmosferę wydarzenia historycznego w postać rycerza Włodzimierza Witosława Sokołowskiego z Sokołowa wcielił się Roman Struzik- p. o. Sekretarza Powiatu, włościan reprezentował Piotr Sosnowski. Podczas pobytu króla Władysława Jagiełły w Maleńcu władca uczestniczył w celebracji Mszy św. w języku łacińskim odprawionej przez Mikołaja Kurowskiego herbu Szreniawa - biskupa poznańskiego, włocławskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego, kanclerza koronnego, którego odgrywał Ks. Sylwester Rybak - proboszcz parafii p.w. Św. Judy Tadeusza w Rudzie Malenieckiej. W rolę mnicha Vitusa z Mnina- narratora wcielił się Wit Chamera.
Przed przyjazdem króla widzowie mogli zobaczyć scenki rodzajowe walk ukazujących potyczki rycerstwa średniowiecznego, nawiązujące do epoki króla Władysława. Sam przyjazd JKM został owacyjnie przyjęty oklaskami i wystrzałami armatnimi na wiwat. Król zwiedził obóz rycerski oraz podziwiał tańce dworskie. Pozdrowił również włościan przechadzając się przez wioskę. Król okazał łaskę wobec swojego rycerza - Zbyszka z Fałkowa , który na drodze do Krakowa napadł na posła krzyżackiego. W ten sposób można było poznać obyczajowość tamtych czasów. Władysław Jagiełło otrzymał także liczne dary od swoich poddanych i przyjaciół, m.in. od Kara Mustafy - 50 koni krwi arabskiej. Obowiązki monarsze spowodowane dbałością o Rzeczpospolitą nie pozwoliły na dłuższy pobyt na terenie naszego powiatu i po słowach pożegnania skierowanych do króla przez gospodarzy król udał się na nocleg do Żarnowa.


Na zakończenie wystąpił zespół "Sol et Luna" z repertuarem muzyki średniowiecznej. Po tym widowisku oczy widzów zwrócone były na scenę główną, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia tytułu "Marki Koneckiej 2007".
Laureatami tego prestiżowego konkursu zostali:

 1. Elżbieta Musiał- poetka, malarka
 2. Grzegorz Król - rzeźbiarz
 3. Paweł Sztork - stylista
 4. Marek Werens - zespół "PANACEUM"
 5. Ryszard Żyszczyński - firma PRASMET
 6. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Radoszycach
 7. NZOZ "Południowa"


Drugi dzień "Kuźnic Koneckich", odbywał się na terenie Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi od koncertów zespołów "DRY ICE" oraz "REDBRIDGE". O godz. 13.00 "Kuźnice Koneckie" otworzył Starosta Konecki - Andrzej Marek Lenart, a następnie zaprezentował się zespół "PERŁY I BRACIA" mający w repertuarze muzykę cygańską, jak również uruchomiono jedno z najstarszych kół wodnych w Europie. Wystąpił także zespół Katarzyny Gärtner.
Dla tych, którzy nie mogli przybyć do Maleńca odtworzono, także Instalację Historyczną, a już na sam koniec IX edycji "Kuźnic Koneckich" publiczności zaprezentował się zespół "PANACEUM", który w tym roku obchodzi 25 - lecie pracy artystycznej.
Wśród zaproszonych gości byli: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba, Przewodniczący Klubu Poselskiego PiS Przemysław Gosiewski - który był obecny w Maleńcu, eurodeputowani - Andrzej Szejna, Czesław Siekierski, posłowie: Marzena Okła - Drewnowicz, Andrzej Pałys, Mirosław Pawlak, senatorowie: Grzegorz Banaś, liczne grono samorządu Województwa Świętokrzyskiego, wśród nich Kazimierz Kotowski- Przewodniczący Związku Powiatów Polskich, burmistrzowie: zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie - Jerzy Rąbalski, Dariusz Kowalczyk oraz wójtowie Powiatu Koneckiego.

Patronat medialny sprawowali:
TVP Kielce
Radio Plus Końskie
Radio Kielce
Echo Dnia
Tygodnik Konecki


W tym roku "Kuźnice Koneckie" miały wyjątkowo barwną, a nade wszystko historyczną oprawę. Takie widowiska cieszą oko widza, ale również, a może przede wszystkim uczą historii, bo trzeba przyznać, że chyba niewielu spośród konecczan i nie tylko wiedziało o takowym przemarszu wojsk JKM Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald przez kasztelanię żarnowską, a dzięki tego typu inicjatywom można było uzupełnić swoją wiedzę historyczną. Inscenizacje walk rycerskich były na tyle żywe i realistyczne, że w pewnych momentach publiczności zapierało dech myśląc, iż pokonany rycerz naprawdę został pchnięty mieczem. Takie zachowania i reakcje widzów można było zawdzięczać wspaniale przygotowanym do tego typu przedstawień bractwom rycerskim. Ich zapał i zaangażowanie budzi wielki podziw i szacunek.
To pasjonaci dzięki, którym mamy możliwość zobaczenia realiów średniowiecznego kunsztu sztuki rycerskiej, co przecież ani teraz ani w tamtych czasach nie było ani łatwe ani bezpieczne, za co bardzo im dziękujemy i życzymy sukcesów w dalszych pokazach.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)HISTORIA A WSPÓŁCZESNOŚĆ - 5 lipca Maleniec - 6 lipca Sielpia 2008
"Rekonstrukcja Obozu Króla Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald"
2.07.2008

Aktorzy występujący w rekonstrukcji:

 1. Król Władysław Jagiełło -
  Tomasz Szajewski - przedstawiciel Bractwa Rycerskiego z Warszawy
 2. Mikołaj Kurowski herbu Szreniawa, biskup poznański, włocławski i arcybiskup gnieźnieński, kanclerz koronny -
  Ks. Kan. Sylwester Rybak - proboszcz parafii pod wezwaniem św. Judy Tadeusza w Rudzie Malenieckiej
 3. Jacek Iwo Odrowąż - Starosta Konecki -
  Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki
 4. Anna Helena Odrowąż - żona Starosty -
  Helena Obara - Przewodnicząca Rady Powiatu w Końskich
 5. Piotr Doliwa Falkowski - Kasztelan Żarnowski -
  Bogdan Soboń - Wicestarosta Konecki
 6. Paulina Danuta Falkowska - żona Kasztelana Żarnowskiego -
  Danuta Leśniewicz - członek Zarządu Powiatu Koneckiego
 7. Leszek Lipski - komes na Rudzie -
  Leszek Kuca - Wójt Gminy Ruda Maleniecka
 8. Radosław Radosz - Burmistrz Radoszyc
  Wiesław Basiak - członek Zarządu Powiatu Koneckiego
 9. Włościanin z Cisownika - Piotr Sosnowski
 10. Aleksander hr. Colona Walewski z Miedzierzy - żupan królewski -
  Waldemar Wrona - Poseł na Sejm RP
 11. Jan Marcin Gowarcz z Gowarczowa - rycerz - Jan Marcin Prasał - członek Zarządu Powiatu Koneckiego
 12. Włodzimierz Witosław Sokołowski z Sokołowa - rycerz -
  Roman Struzik - Sekretarz Powiatu Koneckiego
 13. Stanisław Władysław Wyszyński z Wyszyny - rycerz -
  Piotr Piec - zast. Wójta Gminy Ruda Maleniecka
 14. Fulko de Lorche - rycerz z Lotaryngi -
  Emilian Niemiec - Naczelnik Wydziału Promocji , Kultury i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Końskich
 15. Mnich Vitus z Mnina - narrator -
  Wit Chamera