ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2007/2008 ABSOLWENTÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOŃSKICH 30.04.2008

W dniu 25 kwietnia 2008 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008 absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich. W uroczystości brał udział Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, który pogratulował wyników i osiągnięć wszystkim tegorocznym absolwentom oraz życzył dalszych sukcesów w najbliższej przyszłości i odwagi w podejmowaniu życiowych decyzji, zwracając szczególną uwagę na kierowanie się wartościami, które zostały nabyte w czasie codziennej edukacji. Słowa podziękowania usłyszeli również rodzice, którzy włożyli niemały trud i wysiłek w wychowanie swoich dzieci. Wśród zaproszonych gości byli: członek Zarządu Powiatu Wiesław Basiak oraz proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Końskich Ks. Wiesław Koseła.
Wśród tegorocznych absolwentów I LO w Końskich znalazło się 15 osób które zostały w sposób szczególny uhonorowane i wyróżnione za wysoki poziom zdobytej i prezentowanej wiedzy. Cała piętnastka została nagrodzona dyplomami i medalami, które osobiście wręczali: Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart oraz Dyrektor I LO w Końskich Marian Jankowski.

"ZŁOTY ABSOLWENT"

 1. Szkurłat Anita średnia 5,43
 2. Mazur Barbara średnia 5,26
 3. Kuder Norbert średnia 5,20
 4. Krawczyk Agata średnia 5,13
 5. Kuzak Katarzyna średnia 5,13
 6. Basiak Bernadetta średnia 5,06
 7. Gałwiaczek Karolina średnia 5,06
 8. Nadriczna Justyna średnia 5,06
 9. Ciura Aneta średnia 5,0
  - finalistka Olimpiady Geograficznej
 10. Dudzic Artur średnia 5,0
 11. Młodawska Karina średnia 5,0
 12. Olszewska Alicja średnia 5,0
 13. Sosnowski Wojciech średnia 5,0
 14. Chronowski Maciej
  - finalista Olimpiady Geograficznej
 15. Kowalik Jacek
  - finalista Olimpiady Geograficznej
Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali występ muzyczno - artystyczny, na którym nie zabrakło akcentów humorystyczno - satyrycznych przygotowanych przez szkolny kabaret o nazwie PKS.
Przed tegorocznymi absolwentami pozostał jeszcze jeden, kto wie czy nie najważniejszy egzamin, tegoroczna matura, która po raz kolejny zweryfikuje zdobytą wiedzę.
Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy wiele wytrwałości oraz połamania piór na maturze, która rozpoczyna się w dniu 5 maja 2008 roku.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PN.: "PIĘKNA PRZYRODA-ZDROWY ŚWIAT" NA SZCZEBLU POWIATOWYM. 29.04.2008

Dnia 22 kwietnia 2008 r. ogłoszono wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn.: "Piękna przyroda-zdrowy świat" na szczeblu powiatowym Komisja konkursowa powołana przez Andrzeja Marka Lenarta- Starostę Koneckiego dnia 20 marca 2008 r. w składzie:

 1. Krzysztof Stachera - Przewodniczący Komisji, Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich,
 2. Wiesław Turno - Wiceprzewodniczący, Artysta fotografik,
 3. Marlena Polakowska - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Końskich,
 4. Adolf Tomasik - Artysta plastyk,
stwierdza, że na etap powiatowy wpłynęło 231 prac w tym:
I Kategoria: - Dzieci od 6 do 9 lat - 67 prac,
II Kategoria: - Dzieci od 10 do 12 lat - 88 prac,
III Kategoria: - Młodzież od 13 do 15 lat - 51 prac,
IV Kategoria: - Młodzież od 16 do 18 lat - 25 prac,

Ponadto, Komisja nie zakwalifikowała 32 prac ze względów formalnych wynikających zŹRegulaminu oraz odrzuciła 1 pracę, ze względu na brak jakichkolwiek danych osobowych.


Wyniki Konkursu:

I KATEGORIA: Dzieci od 6 do 9 lat
 1. Mateusz Znajek, lat 8, Szkoła Podstawowa w Kłucku,
 2. Małgorzata Krakowiak, lat 9, Szkoła Podstawowa w Stadnickiej Woli,
 3. Natalia Sukiennik, lat 9, Szkoła Podstawowa w Kapałowie.


II KATEGORIA: Dzieci od 10 do 12 lat
 1. Marta Jarząb, lat 12, Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach,
 2. Patrycja Bodasińska, lat 12, Szkoła Podstawowa w Bedlnie,
 3. Anna Grodzka, lat 10, Szkoła Podstawowa w Kłucku.


III KATEGORIA: Młodzież od 13 do 15 lat
 1. Sonia Hajduk, lat 14, Publiczne Gimnazjum w Fałkowie,
 2. Karina Nowak, lat 13-15 , Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach,
 3. Anna Augustyniak, lat 13, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich.


IV KATEGORIA: Młodzież od 16 do 18 lat
 1. Olga Skiba, lat 17, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich,
  Anna Telec, lat 16, Publiczne Gimnazjum w Niekłaniu Wielkim,
 2. Urszula Golańska , lat 17, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich.


Komisja Konkursowa, w wymienionym powyżej składzie, postanowiła uhonorować wszystkich uczestników eliminacji na etapie powiatowym okolicznościowymi dyplomami.

Kategoria I
Kategoria II
Kategoria III
Kategoria IV
(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)DYLEMATY SPÓJNOSCI SOCJALNEJ W EUROPIE 22.04.2008

W piątkowe popołudnie 18 kwietnia 2008 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich odbył się inauguracyjny wykład prof. Elżbiety Trafiałek z cyklu "Dylematy Spójności Socjalnej Europy". Wykłady odbywają się pod patronatem Uniwersytetu Humanistyczno - Pedagogicznego w Kielcach Wydziału Zarządzania i Administracji oraz Zakładu Polityki Społecznej i są kierowane przede wszystkim do młodzieży maturalnej oraz do samorządowców i nauczycieli. Pomysł tego przedsięwzięcia zrodził się w Instytucje Nauk Politycznych w Kielcach i znajdujących się w jego ramach Centrum Edukacji i Monitoringu Polityki Inauguracyjnej (CEMP). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Koneckiego w osobach Sekretarza Powiatu oraz Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Koneckiego.
Inicjowanie tego typu wykładów obywatelskich ma na celu pogłębienie wiedzy o samej Unii Europejskiej jak i zmianach i procesach zachodzących w jej strukturze, ale nie tylko. Dla nas jako narodu polskiego bardzo istotą sprawą jest przygotowanie własnego społeczeństwa w taki sposób aby bez żadnych kompleksów i stereotypów umiało się wkomponować i odnaleźć we wspólnym obrazie procesów inspirowanych i realizowanych przez Unie Europejską.
Według prof. Elżbiety Trafiałek Unia Europejska, to przede wszystkim wielomilionowa społeczność która funkcjonuje na równych prawach i obowiązkach dla wszystkich jej członków, a ci zobowiązują się z nich skorzystać pod tymi samymi warunkami. W związku z tym aby lepiej rozumieć podstawowe procesy jakie zachodzą w tej wielkiej strukturze potrzebna jest szeroka akcja informacyjna bo wszelkie negatywne opinie mogące odnosić się do przekształceń zachodzących w Unii Europejskiej mogą wynikać z niewiedzy czy tez nieświadomości społecznej. Ostatnią część wykładu poświecono na pytania kierowane przez zgromadzoną młodzież do prof. Elżbiety Trafiałek, a dotyczyły one miedzy innymi aspektu konserwatyzmu w kontekście polityki wewnętrznej państw członkowskich oraz polityki społecznej czy jak założyć własna działalność gospodarczą korzystając ze wsparcia funduszy unijnych. Zadane pytania, których oczywiście dokonywała reprezentatywna grupa uczniów, pozwoliły na wstępna analizę obecnej świadomości społecznej i w przeważającej części wynika, że jest to wiedza właściwa lecz wciąż jeszcze zbyt ogólna i pobieżna, to znaczy, że wiemy iż wraz z pozostałymi członkami Unii Europejskiej tworzymy potężną strukturę polityczną i gospodarczą, która daje nam ogromne możliwości rozwoju lecz z drugiej strony nie do końca potrafimy z nich skorzystać i tego właśnie jak najszybciej musimy się nauczyć bez względu na wiek czy orientacje polityczną.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 18.04.2008

W dniu 16 kwietnia 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich zostało przeprowadzone spotkanie informacyjne na temat osi priorytetowych i działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.
Przybyłych przedsiębiorców przywitał Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart, który jednocześnie wyraził głęboką nadzieję, że dzięki właściwemu wykorzystaniu środków z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 podmioty gospodarcze Powiatu Koneckiego będą mogły podnieść swój poziom konkurencyjności przez, co staną się odpowiednio przygotowane do rywalizacji gospodarczej nie tylko na rynkach wewnętrznych ale również zewnętrznych.
W spotkaniu udział wzięła również Mariola Konieczna Prezes Stowarzyszenia Powiatowe Forum Pracodawców, zaś merytoryczną część spotkania poprowadziła Anna Grzela Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, która szczegółowo wyjaśniała możliwości jakie daje dofinansowanie inwestycji realizowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach RPO na lata 2007-2013.
Cel osi 1 będzie realizowany w ramach czterech działań.
Działanie 1.1 przewiduje wsparcie finansowe sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formie dofinansowania inwestycji dotyczących budowy i rozbudowy przedsiębiorstw, inwestycji związanych z ich technologicznym oraz organizacyjnym unowocześnieniem, a także dofinansowanie utworzenia oraz wyposażenia nowych miejsc pracy, włącznie z częściowym sfinansowaniem wynagrodzenia nowozatrudnionych osób, a także zostanie stworzona możliwość dla w/w przedsiębiorstwa brania udziału w krajowych oraz międzynarodowych imprezach targowo - wystawienniczych.
W ramach działania 1.2 wzmacniane będą powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie wspólnych projektów realizowanych m.in. Przy użyciu technologii elektronicznych, informatycznych i komunikacyjnych oraz zakup rezultatów prac badawczo - rozwojowych i stosowanych oraz praw własności przemysłowej, a także budowę i rozbudowę klasterów o znaczeniu regionalnym.
Oś priorytetowa 1 w działaniu 1.3 zakłada natomiast dokapitalizowanie działań związanych z utworzeniem i rozbudową funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.
W działaniu 1.4 przewiduje się wsparcie inwestycyjne dla inwestycji otoczenia biznesu, szczególnie w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury otoczenia biznesu oraz powstania i rozwoju parków przemysłowych, parków naukowo - technologicznych oraz inkubatorów technologicznych i centrów innowacyjności.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 17.04.2008

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, w dniu 15 kwietna 2008 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu "Moja mała Ojczyzna". Jury konkursu w składzie: przewodniczący Mariusz Duda, członkowie Jolanta Duda i Adam Pancer, w dniu 11 kwietnia 2008 roku dokonało oceny prac konkursowych i przyznało nagrody.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce - Aleksandra Chmielewska z Gimnazjum w Stadnickiej Woli
II miejsce - Emil Oleśkiewicz z Gimnazjum w Słupi
III miejsce - Agnieszka Stańczyk i Aleksandra Mostowska z Gimnazjum nr 2 w Końskich
oraz Hubert Gołos z Gimnazjum w Rogowie.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce - Grzegorz Chrabąszcz i Arkadiusz Chrabąszcz z ZSP nr 1 w Końskich
II miejsce - Paulina Ziomek i Karolina Socha z ZSP w Stąporkowie
III miejsce - Marta Kowalik i Paweł Karbownik z ZSP nr 2 w Końskich.

Honorowy patronat nad konkursem objął Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, który pogratulował wiedzy i osiągnięć wszystkim laureatom konkursu oraz podziękował opiekunom szkolnym młodzieży za wkład i wysiłek wniesiony w ich właściwy rozwój i edukację. Każdy z nas tworzy jakąś "małą ojczyznę", w której rozwija swoje umiejętności i talenty, próbuje dostrzegać i uwypuklać najcenniejsze wartości naszych miejsc zamieszkania oraz akcentuje rodzimą tradycję i kulturę społeczności lokalnych, a wszystko po to, by tworzyć jedną silną strukturę państwową jaką jest nasza ojczyzna - Polska.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ 11.04.2008

Dnia 10 kwietnia 2008 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie odbył się finał IX Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Dzieci i Młodzieży ze szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych na etapie powiatowym.
W trakcie trwania IX Powiatowego Sympozjum podsumowano realizację 3 - letniego projektu "Parki narodowe i rezerwaty przyrody jako ostoja środowiska naturalnego" w ramach programu SOCRATES COMENIUS.

Młodzież zaprezentowała program artystyczny ukazujący walory wzajemnej współpracy z rówieśnikami z Włoch, Turcji, Słowacji, Portugalii w zakresie dbałości i ochrony środowiska naturalnego na terenie krajów należących do Unii Europejskiej oraz ubiegających się o członkostwo w niej.
Młodzież z ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie swoim partnerom w czasie ich wizyty w naszym powiecie pokazała tereny rezerwatów: Skałki Piekło, Krasna oraz Gagaty Sołtysowskie. Goście zwiedzili także Busko- Zdrój, Kraków i Oświęcim, gdzie zapoznali się z historią i kulturą naszego kraju.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym przez Andrzeja Marka Lenarta- Starostę Koneckiego.

Jury konkursu w składzie:
Krzysztof Stachera - przewodniczący
Agata Binkowska - członek komisji
Marcin Wiaderny - członek komisji

nagrodziło następujące prace w poszczególnych kategoriach:

Szkoły Podstawowe
I miejsce-Małgorzata Janus -SP w Wilczkowicach
I miejsce- Anita Dulewicz - Zespół Szkół Publicznych SP w Niekłaniu Wielkim


I miejsce-Marta Janduła -SP w Wólce
II miejsce- Kamila Szustak -SP w Wólce
III miejsce- Paweł Kowalczyk - SP w Radwanowie

Gimnazja
I miejsce- Aneta Walus - Zespół Szkół Publicznych Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie
II miejsce- Sylwia Karbownik, Krystian Piziak- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie
III miejsce- Karina Leśniak -Publiczne Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej

Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce- Weronika Krakowiak, Mariusz Tkaczyk - ZSP Nr 2 w Końskich
I miejsce-Aleksandra Wiśniewska, Artur Wiśniewski- ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie
II miejsce- Karol Przygodzki, Łukasz Polak - ZSP nr 1 w Końskich

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW 11.04.2008

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich w dniu 10 kwietnia 2008 roku odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin z terenu Powiatu Koneckiego. Porządek dzienny obrad przewidywał podjęcie 3 spraw i były to:
 1. Wysłuchanie wykładu Krzysztofa Korony nt. Odpowiedzialność samorządów wobec przemocy wśród dzieci i młodzieży.
 2. Realizacja ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu oraz omówienie problematyki związanej z wspólnotami gruntowymi.
 3. Przedstawienie informacji :
Punkt pierwszy dotyczył patologicznych zachowań na jakie w dzisiejszych czasach mogą być narażone dzieci i młodzież. Według Krzysztofa Korony psychologa klinicznego i sądowego tego typu zagrożenia są jak najbardziej realne a my jako społeczeństwo musimy nauczyć się je jak najwcześniej rozpoznawać, tak by w odpowiednim czasie móc ostrzegać i podejmować odpowiednie działania. Szczególna rola spoczywa tu również na samorządach, które w tego typu sytuacjach mogą wskazywać właściwe organy mogące służyć pomocą prawną, medyczną oraz psychologiczną. Dziś wizerunek młodego człowieka kreują przede wszystkim media, które na tyle skutecznie manipulują wyobraźnią dzieci i młodzieży, że ta poddaje się często tego typu obrazom i wchodzi na drogę wynaturzonych zachowań. Do najbardziej niebezpiecznych narzędzi należy internet oraz komórka, która jest niejako "pistoletem" wręczonym naszym dzieciom osobiście do rąk. Z kolei najbardziej zagrożonym obszarem działania różnych dewiacji, szczególnie seksualny jest polska wieś i tu Krzysztof Korona widzi szczególną rolę wójta, który w oczach społeczności lokalnych jest szczególnym autorytetem mogącym służyć odpowiednią informacją.
Następna sprawa dotyczyła realizacji ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa do własności nieruchomości Skarbu Państwa. Ten obszar reguluje ustawa z 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1365), która nakłada na starostów obowiązek sporządzenia stosownych spisów. Niestety ustawodawca daje zbyt krótki odstęp czasu na realizację tego typu działania, gdyż nie uwzględnia ogromu pracy z jakim muszą zmierzyć się poszczególni starostowie i niewątpliwie sprawa ta przeciągnie się w czasie. Podobnie przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego i dlatego Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Koneckiego poprosiła włodarzy poszczególnych Gmin Powiatu o włączenie się i podjęcie współpracy przy tworzeniu tego typu spisów i rejestrów.
Jeśli chodzi o wspólnoty gruntowe, to wciąż nie możemy doczekać się nowelizacji przepisów i na dzień dzisiejszy obowiązuje ustawa z 29 czerwca 1963r. Tu również istnieje potrzeba sięgania do wszelakich dostępnych archiwów państwowych czy nawet parafialnych, tak by móc dotrzeć do wszelkich informacji pomocnych przy prowadzeniu rejestru wykazu. Na dzień dzisiejszy w naszym powiecie funkcjonują 103 wspólnoty.
Ostatni punkt obrad dotyczył informacji o remontach dróg powiatowych oraz prac nad projektami drogowymi w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. Drogi w naszym powiecie, to już od wielu lat temat bardzo newralgiczny i wymagający ogromnych nakładów finansowych. Remonty maja być przeprowadzone w Miedzierzy, na trasie Stąporków - Krasna - Serbinów, Staporków - Antoniów Piskorzeniec - Ruda Pilczycka, drodze do Nałęczowa oraz w Końskich na ulicach Armii Krajowej, Lipowej, Wjazdowej. Na spotkaniu poruszono również problem systematycznej dewastacji nawierzchni przez samochody ciężarowe, które bardzo często są przeładowane, szczególnie jeśli chodzi o wycinkę lasów, taki problem istnieje na dzień dzisiejszy choćby na drodze prowadzącej na Wąsosz, gdzie droga w ostatnim czasie została poważnie zdewastowana. Dlatego przedsiębiorstwa powodujące tego typu szkody muszą również mieć świadomość współodpowiedzialności w partycypowaniu kosztów napraw tych odcinków dróg wynikłych na skutek ogromnych przeciążeń i nadmiernej eksploatacji nawierzchni.
Jeśli chodzi o projekty drogowe przygotowywane do I naboru w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013, to dotyczą one przebudowy drogi Nr. 0401 Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa (ul. Czestochowska w Radoszycach) wraz z lokalną kanalizacją burzową oraz przebudowy drogi powiatowej Nr. 0456 Końskie-Niebo-Piekło (ul. Południowa w Końskich). Szacunkowa wartość projektów to około 11.850.000 zł w tym planowane dofinansowanie z UE - 60%, a wkład własny to 40%. To bardzo kosztowne inwestycje które dość znacznie obciążają budżet powiatu i dlatego trzeba przygotować długofalową i bezpieczną strategię finansowania tego typu przedsięwzięć przez powiat, tak aby każda złotówka się nie zmarnowała i była wykorzystana z pożytkiem dla naszego społeczeństwa - powiedział Andrzej Marek Lenart Starosta Konecki.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)Informacja 11.04.2008

Starostwo Powiatowe wŹKońskich informuje, że w dniu 16 kwietnia br. o godz. 11.00 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów - przedsiębiorców wŹramach naborów I Osi RPOWŚ pt. "Możliwości dofinansowania inwestycji realizowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013". Spotkanie ma naŹcelu podniesienie jakości składanych wniosków iŹobejmować będzie zagadnienia:] Spotkanie poprowadzą pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego wŹKońskich, ul.ŹStaszicaŹ2, sala 329. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 14 kwietnia br.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Joanna PiszczNIEMIECCY GOŚCIE W NASZYM POWIECIE 10.04.2008

W dniach 7-9 kwietnia 2008 roku na terenie powiatu koneckiego gościli przedstawiciele niemieckiego powiatu Harz.
Skład delegacji tworzyli: Michale Leja - przedstawiciele tamtejszego starostwa, Wolfgang Holz - dyrektor centrum przemysłowego z Halberstadt oraz Uwe Klein - członek zarządu młodzieżowych związków sportowych i dyrektor ośrodka wypoczynkowego w Schierke.
Goście spotkali się z władzami samorządowymi powiatu. W trakcie wzajemnej rozmowy wyrażono chęć współpracy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska, kultury, oświaty, turystyki i sportu.
"To dopiero zalążek naszej wzajemnej współpracy. Liczę na to, że po podpisaniu listu intencyjnego, opracujemy jej zasady i formy" - powiedział starosta konecki Andrzej Marek Lenart.
Następnie goście udali się do Koneckich Zakładów Odlewniczych, gdzie zapoznali się z profilem produkcji KZO.
Delegacja zwiedziła również Szpital Św. Łukasza oraz Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.
Niemieccy goście zawitali także do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w celu omówienia organizacji obozu międzynarodowego w Sielpi, gdzie zostanie zaproszona młodzież powiatu Harz.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SOŁECKICH09.04.2008

15 lutego 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Sołeckich. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Marek Kozerawski, który poinformował wszystkich zgromadzonych o zgłoszeniu stowarzyszenia do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Prezes zwrócił się również do mieszkańców poszczególnych Sołectw o dokonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb pomysłów oraz zasobów lokalowo-terenowych na terenie Sołectw.
Słowa podziękowania za wkład i wysiłek w powstanie Stowarzyszenia usłyszeli Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia oraz Sekretarz Powiatu, którzy od samego początku intensywnie wspierają tą inicjatywę.
Jak zaznaczył Sekretarz Sołtysowie muszą dokonać przeglądu własnych społeczności tak aby móc właściwie rozpoznawać potrzeby i tworzyć już konkretne projekty. Stowarzyszenie ma w szczególności pomagać terenom wiejskim w rozwoju kulturalnym i oświatowym, choć nie tylko, oraz poprzez członków Stowarzyszenia docierać do osób niepełnosprawnych by w sposób szybki reagować na ich potrzeby i problemy. Według Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia trzeba nieustannie dążyć do zaktywizowania lokalnych społeczeństw, a wkładem własnym w realizację danego projektu może być teren, którym aktualnie dysponuje dana wspólnota gruntowa. Niezbędne jest także powołanie Zarządów wspólnot, które w sposób formalny mogłyby zagospodarować wspólnotowe grunty porzucone. Na spotkaniu poruszano także temat dalszej współpracy liderów sołeckich oraz wspólnego pozyskiwania środków unijnych.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)NOWY POWIAT W POROZUMIENIU "ZIEMIA ODROWĄŻÓW"09.04.2008

2 kwietnia 2008 roku w gmachu Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się po raz kolejny spotkanie samorządowców Powiatów Koneckiego, Opoczyńskiego i Przysuskiego oraz Powiatu Szydłowskiego, który dołączył do wspólnego porozumienia o nazwie "Ziemia Odrowążów". Powiat Konecki reprezentował Starosta Andrzej Marek Lenart, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Obara W-ce Starosta Bogdan Soboń oraz Członek Zarządu Rady Powiatu Danuta Leśniewicz. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Rodu Odrowążów p. Izabela, Janusz, Jacek Odrowąż - Pieniążek.
Przed podpisaniem wzajemnej deklaracji regionalista powiatu opoczyńskiego Włodzimierz Koperkiewicz przedstawił wspólną historię terenów realizujących porozumienie. Wspólne porozumienie spowoduje integrację naszych ziem oraz pozwoli realizować projekty, których zasięg obejmie spuściznę kulturową, gospodarczą i materialną tych terenów. Niniejsze porozumienie 4 powiatów ma również za zadanie pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania wspólnych przedsięwzięć.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)III ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II04.04.2008

W środowy wieczór 2 kwietnia 2008 roku w całej Polsce odbyły się uroczystości III rocznicy śmierci Papieża Polaka Jana Pawła II.
W strugach deszczu konecczanie uczestniczyli w uroczystym przemarszu, który wyruszył spod budynku Urzędu Miasta i Gminy w Końskich. Wśród uczestników były także władze samorządowe powiatu koneckiego, na czele ze Starostą Andrzejem Markiem Lenartem, Przewodniczącą Rady Powiatu Heleną Obarą oraz Burmistrzem Krzysztofem Obratańskim.
W Kolegiacie pw. Św. Mikołaja odprawiono Mszę Św., którą celebrował Ks. Władysław Kądziołka wraz z księżmi z Dekanatu Koneckiego. W homilii wspominano pontyfikat Jana Pawła II, który podczas swej ziemskiej pielgrzymki wielokrotnie mówił, że wiara i rozum są jak skrzydła, które poprowadzone właściwą drogą pozwalają każdemu człowiekowi odkryć prawdziwość wiary chrześcijańskiej.
Gdy zbliżała się godzina 21. 37 wszystkim mieszkańcom naszego Miasta i Powiatu zabiły mocniej serca i łzy kręciły się w oczach. Po symbolicznej minucie ciszy i biciu dzwonów konecka młodzież zaśpiewała ulubioną pieśń Ojca Świętego "Barkę". Wszyscy uczestnicy uroczystości zgromadzili się na placu kościelnym by tam z przyniesionych zniczy ułożyć symboliczny znak krzyża nawiązujący swą wymową do miłości jaką Jan Paweł II darzył wszystkich ludzi.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)ZWIĘKSZONY ZASIĘG TVP KIELCE Z NADAJNIKA RTCN ŚWIĘTY KRZYŻ (KANAŁ 58)04.04.2008

Dnia 30 marca 2008 roku w asyście Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej - Ks. Bp Andrzeja Dzięgi, Dyrektora TVP 3 Kielce Marka Mikosa oraz Andrzeja Marka Lenarta Starosty Koneckiego jak również członka Rady Programowej TVP 3 Kielce uroczyście odebrano nowy nadajnik TVP 3 Kielce z Radiowo - Telewizyjnego Centrum Nadawczego na Świętym Krzyżu.
Zwiększona moc nadajnika (20 kW mocy promieniowanej) oraz wysokie położenie obiektu nadawczego umożliwi znaczne zwiększenie pokrycia sygnałem TVP Kielce regionu. W zasięgu naszej stacji znajdzie się ponad 800 tysięcy osób.

Do odbioru TVP Kielce z nadajnika na Świętym Krzyżu (kanał 58 częstotliwość 767,250 Mhz) nie jest wymagana dodatkowa instalacja antenowa. Jeśli działający system antenowy w Twoim domu umożliwia odbiór naszego programu w tzw. paśmie dwójkowym (codziennie w programie 2 TVP w godz. 18:00 - 18:27), a Twoja miejscowość na załączonej mapce znajduje się pomiędzy białym obszarem a czerwonym to znaczy, że będziesz mógł obecnie odebrać program TVP Kielce oraz wszystkie jego propozycje programowe nadawane na kanale 58 z nowego nadajnika na Świętym Krzyżu. Jeśli jesteś poza czerwonym kolorem (sygnał poniżej 67 dB-decybeli) może istnieć konieczność zastosowania anteny o zwiększonym zysku energetycznym (np. antena kierunkowa w piątym paśmie TV ze wzmacniaczem). Prezentowana mapka rozkładu natężenia pola ma charakter orientacyjny.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)OTWARCIE OŚRODKA ZDROWIA W SMYKOWIE04.04.2008

W czwartkowe popołudnie 27 marca 2008 roku oddano do użytku Gminny Ośrodek Zdrowia w Smykowie. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Smyków Józef Śliz, któremu towarzyszyli byli Wójtowie Gminy Smyków: Karol Czarkowski oraz Zbigniew Kijewski, Wicewójt Krzysztof Szczypiór, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka Koruba, Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart.
"Marzenia się spełniają" - tak o otwarciu nowej przychodni mówił Wójt Smykowa, który jednocześnie podkreślił ogromne zaangażowanie w rozbudowie Ośrodka przez ówczesnego dyrektora placówki, a obecnie Posła Waldemara Wrony.
Dziś przychodnia liczy około 600 m kw., gdzie mieści się 6 gabinetów lekarskich, 3 gabinety zabiegowe, gabinet fizjoterapii oraz 3 sale rehabilitacyjne. W budynku mieści się również nowoczesna apteka.
W najbliższej przyszłości w budynku Ośrodka na I pietrze będzie mieścić się również Urząd Gminy, co nie jest bez znaczenia dla okolicznych mieszkańców, prace remontowo - adaptacyjne trwają.
Tego typu inicjatywy ogromnie cieszą lokalnych samorządowców ale przede wszystkim okolicznych mieszkańców, którzy mają ułatwiony dostęp do usług medycznych oraz profesjonalnej kadry dbającej o odpowiedni standard wykonywanych zabiegów rehabilitacyjno - fizjologicznych.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)