POWIATOWE KONTO POMOCY "MIKOŁAJ 2008" 11.12.2008

W sobotni poranek 6 grudnia 2008 roku odbyła się impreza okolicznościowa z okazji Mikołajek zorganizowana przez Powiatowe Konto Pomocy. W zabawie udział wzięły dzieci niepełnosprawne oraz dzieci z rodzin znajdujących się w słabszej sytuacji ekonomicznej. W Mikołajkach udział brało około 200 dzieci, które pochodzą z 8 gmin Powiatu Koneckiego. Dla wszystkich przygotowano okolicznościowe paczki, które osobiście wręczał "św. Mikołaj", co szczególnie ucieszyło najmłodszych uczestników. Uśmiech na twarzy dziecka, szczególnie tego, które znajduje się w trudnych okolicznościach ekonomiczno - zdrowotnych jest wart każdego poświęcenia i zaangażowania, tak o uczestnikach zabawy mówili organizatorzy i sponsorzy. Repertuar artystyczno - muzyczny przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich. W zabawie uczestniczyło również liczne grono wolontariuszy pod opieką Doroty Dudy, którzy przez cały czas zachęcali do wspólnej zabawy wszystkie dzieci. To wspaniali ludzie, którzy już na starcie swojej dorosłości intensywnie angażują się w szeroko pojęty wolontariat. Takie postawy młodych ludzi bardzo cieszą i napełniają optymizmem na przyszłość. W zabawie udział brali Danuta Leśniewicz, Ernest Kruk, Michał Cichocki, Zdzisław Wrzałka, Jerzy środa. Dzięki licznym sponsorom dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek oraz napoje, co dodatkowo uprzyjemniało atmosferę uroczystości.WYSTAWA ARTYSTYCZNO - PLASTYCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KOŃSKICH W DOMU POSELSKIM10.12.2008

W dniu 5 grudnia 2008 roku na zaproszenie Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Końskich zaprezentowały swój dorobek artystyczno - plastyczny wyeksponowany w Domu Poselskim. Warsztat Terapii Zajęciowej z Końskich działający pod kierownictwem Barbary Zbylut w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia przygotował cały wachlarz prac malarskich, oraz plastyczno - dekoracyjnych. Różnorodność form wystawy cieszyła się dużym zainteresowaniem, ale największe zaciekawienie wzbudziły przygotowane przez uczestników WTZ anioły i prześliczne choinki zrobione z naturalnego tworzywa jakim były szyszki. Takie chwile pozwalają, również tym hierarchicznie najwyższym przedstawicielom naszego państwa na spojrzenie w kierunku problematyki osób niepełnosprawnych. Ich prace i zaangażowanie twórcze niejako wołają do pozostałej części społeczeństwa "my też jesteśmy potrzebni, spójrzcie na to co robimy, jak realizujemy się na gruncie artystycznym". Zainteresowanie wyzwala również wśród środowiska niepełnosprawnych motywację i chęć do kolejnych pomysłów i realizowania własnych talentów. Pamiętajmy przy tym, że droga, którą podążają niepełnosprawni wcale nie jest łatwa i wymaga wiele poświęceń i wyrzeczeń, dlatego każda, choćby najmniejsza pomoc w spełnianiu marzeń tych osób i dostrzeganiu ich przepięknej i wrażliwej duszy artystycznej jest niezmiernie ważna i potrzebna, nie tylko dla nich ale przede wszystkim dla tych, którzy nie są obciążeni jakimkolwiek kalectwem.
Wystawę odwiedzało wielu Posłów i Senatorów, wśród których można było spotkać Marzenę Okłę - Drewnowicz, Waldemara Wronę, Mirosława Pawlaka, Jarosława Wałęsę, Marka Biernackiego, Jacka Fedorowicza, Grzegorza Banasia. Patronat wystawy objęło Starostwo Powiatowe w Końskich, które w osobie Wice Starosty Bogdana Sobonia, oraz Radnej Powiatu Koneckiego Marianny Oleśkiewicz osobiście towarzyszyli uczestnikom wystawy.WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY10.12.2008

W dniach 3 i 4 grudnia 2008 roku w Sielpi k / Końskich odbyło się spotkanie podsumowujące działalność służbowo - szkoleniową Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach w mijającym roku. Na spotkaniu 3 grudnia obecna była Bożentyna Pałka - Koruba - Wojewoda świętokrzyski.
W trakcie spotkania Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart otrzymał odznaczenie w podziękowaniu za miłą i serdeczną współpracę służb mundurowych naszego powiatu z przedstawicielami służb wojskowych województwa. W spotkaniu uczestniczył Członek Zarządu Wiesław Basiak, który jednocześnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Przedstawiciele WKU z województwa świętokrzyskiego podziękowali za wszystkie wspólne działania poprawiające bezpieczeństwo m.in. w trakcie Powiatowej Gry Obronnej oraz pracę między wydziałami Zarządzania Kryzysowego Województwa świętokrzyskiego."MIKOŁAJ" Z WIZYTĄ W KAWĘCZYNIE I BRODACH9.12.2008

Dnia 4 grudnia 2008 roku Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart oraz p. o. Sekretarza Powiatu Roman Struzik odwiedzili Rodzinne Domy Dziecka z okazji MIKOŁAJA.
W trakcie wizyty w Kawęczynie i Brodach wręczyli upominki wychowankom tych domów.SZCZĘŚLIWA RODZINA - WOLNA OD PRZEMOCY.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZECIWKO PRZEMOCY W POWIECIE KONECKIM
5.12.2008

W dniach od 2 do 3 grudnia 2008 roku na terenie Powiatu Koneckiego odbyły się cykle spotkań prawnika i terapeuty ds. przemocy z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych. Patronat nad akcją objęło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, które jest jednocześnie realizatorem programu "Szczęśliwa rodzina - wolna od przemocy" oraz rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej". Spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych odbyły się w następującym rozkładzie:

2 grudnia:3 grudnia: Podczas spotkań przedstawiona została prezentacja multimedialna pt. "Agresja, przemoc, przestępczość - zagrożenia XXI wieku". Agresja to jedna ze współczesnych patologii, która coraz wyraźniej przybiera na swej intensywności. Doskonałym tego przykładem są sytuacje dnia codziennego, gdzie można zaobserwować różnorakie jej formy. Zjawisko przemocy, agresji nie jest wbrew przekonaniu większości społeczeństwa, marginalne, a jej zasięg obejmuje również szkoły. Każdemu z nas szkoła jako placówka oświatowa i wychowawczo - opiekuńcza raczej nie kojarzy się z tego typu zachowaniami, a jednak takowe można tu spotkać i bardzo trudno jest je opanować. Szczególnie niebezpieczne jest to, że szkoła w procesie socjalizacji, ucząc postaw sprzyjających prawidłowemu współżyciu z innymi członkami zbiorowości może ponieść dotkliwą porażkę jeśli w miarę wcześnie nie będzie przygotowana by przeciwstawić się problemowi agresji i to zarówno tej jawnej jak i ukrytej. W jej murach musi panować dobry klimat i przyjazna atmosfera, które wypracują jednolity system sprawiedliwego traktowania uczniów, ale aby tak się stało zarówno sama młodzież jak i jej opiekunowie i rodzice muszą jak najszybciej odbudować takie wartości jak szeroko pojęta wrażliwość oraz stanowcze przeciwstawienie się nietolerancji. Drodzy młodzi ludzie wiem, że to nie jest łatwe ale to od Was zależy zmiana tego stanu rzeczy, a postawy asertywne ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności powiedzenia Nie są jak najbardziej pożądane. Nie bójmy się przeciwstawiać agresji i przemocy nawet tej najmniejszej, gdyż tylko ten sposób zachowania jest właściwy dający nadzieję na przyszłość również dla następnych pokoleń. Pokażmy tym, którzy "promują" antyspołeczne zachowania, że są one nieakceptowalne i budzą wstręt i obrzydzenie wśród pozostałej części społeczeństwa.