XVI SESJA RADY POWIATU 27.06.2008

Dnia 25 czerwca 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się kolejna XVI sesja Rady Powiatu.
W trakcie obrad radni przyjęli sprawozdanie roczne z realizacji "Programu Kadencyjnego działania Rady Powiatu" za rok 2007 rok. Ocena realizacji zadań dotyczyła:

Radni Powiatu Koneckiego rozpatrywali następujące projekty uchwał w sprawach : Następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Władysław Pająk przedstawił informację o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Koneckiego.
Na zakończenie obrad Wicestarosta Bogdan Soboń - zaprosił wszystkich radnych i zaproszonych gości do udziału w IX "Kuźnicach Koneckich", które tym razem przedstawią "Rekonstrukcję obozu króla Władysława Jagiełły w drodze na Grunwald".

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)"Noc Świętojańska" 24.06.2008

22 czerwca w miejscowości Czarna zorganizowano imprezę plenerową pod nazwą "Noc Świętojańska". Głównym organizatorem tego rodzinnego festynu było Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych " Źródło ", którego przedstawiciele w osobach Jacka Matery i Krzysztofa Wojcierowskiego dbali o udaną zabawę wszystkich odwiedzających festyn. Patronat Honorowy objął Wojewoda Świętokrzyski, zaś głównymi współorganizatorami imprezy były następujące Sołectwa: Czarna, Czarniecka Góra, Kozia Wola, Błotnica, Komorów, Janów, Duraczów, Bień, Adamek, Odrowąż, Grzybów.
Instytucjami, które wspierały organizatorów imprezy były: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Końskich, Urząd Miejski w Stąporkowie, Miejski Ośrodek Kultury w Stąporkowie, Klub "Kaesemek" w Końskich.
Na festynie zadbano o tradycję, kulturę połączoną z licznymi atrakcjami w postaci wielu konkursów, które budziły niejednokrotnie aplauz i radość publiczności.
Noc Świętojańska zwana również Sobótką jest dziś świętem miłości, radości, ale przede wszystkim natury, urodzaju, wody i ognia, gdzie najbardziej znaną wróżbą jest puszczanie wianków zrobionych z kwiatów i ziół na wodę. Zachowanie wianka na wodzie oznaczać miało odpowiednio powodzenie lub jego brak, szczególnie jeśli chodzi o panny, które czekają na swoich kawalerów, co budzi wśród tej grupy społecznej dodatkowe emocje.
Wśród artystów, których mogliśmy posłuchać na niedzielnym festynie byli: Zespół Bullet In The Head, Łoresie oraz Panaceum pod kierunkiem Marka Werensa, który obchodzi piękny jubileusz 25 - lecia pracy artystycznej.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)IV BIEG ODROWĄŻÓW 20.06.2008

19 czerwca w Parku Miejskim w Końskich odbył się IV Bieg Odrowążów. Głównym organizatorem biegu było "Nadleśnictwo Barycz" w Baryczy k. Końskich przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Końskich, Urzędem Miasta i Gminy w Końskich, Oddziału PTTK w Końskich oraz firm i sponsorów prywatnych bez których nie byłoby licznych atrakcji i upominków.
Honorowy patronat nad imprezą objął Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, który wraz z Jarosławem Przygodzkim - Nadleśniczym Nadleśnictwa Barycz przywitali licznie zgromadzonych uczestników imprezy i życzyli wytrwałości w rywalizacji na trasie biegu.
Bieg przeznaczony był dla dzieci i młodzieży w rocznikach od 1992 do 2000 roku i odbywał się na 800 metrowej pętli, która prowadziła przez alejki parkowe oraz ulicę Mieszka I. Uczestnictwo w biegu miało charakter dobrowolny za wcześniejszą zgodą rodziców i miało na celu propagowanie biegania jako formy ruchu, ochrony przyrody oraz poznawanie historii Końskich i rodu Odrowążów.
W biegu wzięło udział blisko 400 uczestników, co było zaskoczeniem, a jednocześnie budziło wielkie zadowolenie organizatorów imprezy. Dziś w dobie wszechpotężnej elektroniki często zapominamy o wczesnej profilaktyce, takiej jak choćby czwartkowy bieg Odrowążów, co w przyszłości niejednokrotnie ma fatalne konsekwencje w kondycji zdrowotnej naszych dzieci. Dlatego my, jako dorośli promujmy wszelkie działania zdrowotne w tym szczególnie formy aktywności ruchowej wśród najmłodszych, co nie wątpliwie pozwoli naszym dzieciom utrzymywać właściwą kondycje zdrowotną, a nam jako rodzicom bezpiecznie patrzeć na ich dalszy rozwój - powiedział Starosta Konecki.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz mógł wziąć udział w loterii zorganizowanej dzięki hojności sponsorów. Dużym zainteresowaniem cieszył się quiz z nagrodami zorganizowany przez przedstawicieli Lasów Państwowych, gdzie uczestnicy losując sobie pytanie musieli wykazać się wiedzą z zakresu znajomości gospodarki leśnej.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)"MALENIEC W OBIEKTYWIE" - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 18.06.2008

17 czerwca 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich wręczono nagrody laureatom konkursu fotograficznego "Maleniec w obiektywie".
Komisja konkursowa w składzie: Wiesław Turno - przewodniczący komisji, Szymon Biały i Mariusz Duda - członkowie komisji, postanowiła przyznać dwa pierwsze miejsca dla Anny Zbróg z ZSP Nr 1 w Końskich i Piotra Stolarskiego z ZSP Nr 3 w Końskich. Drugie miejsce przyznano Bartłomiejowi Gągolewskiemu z ZSP w Stąporkowie. Trzeciego miejsca niestety nie przyznano, ale wyróżniono następujących uczestników: Łukasza Stachurę z ZSP Nr 1 w Końskich, Konrada Krakowiaka z ZSP w Stąporkowie oraz Damiana Dudzica z ZSP Nr 1 w Końskich.
Celem konkursu była popularyzacja najpiękniejszych zakątków Maleńca ukazujących piękno i oryginalność krajobrazu, przyrody oraz unikatowego w skali Europy Zabytkowego Zakładu Hutniczego jako obiektu muzealnego przedstawiającego zabytek techniki. To konkurs dzięki któremu możemy propagować i upowszechniać wiedzę kulturalno - historyczną powiatu koneckiego, ale przede wszystkim aktywizować młodzież w zakresie wzbogacania tradycji regionalnych, co ma nieocenione znaczenie w kwestii pielęgnowania dziedzictwa kulturowego - powiedział Bogdan Soboń - Wicestarosta Konecki, który wraz z Andrzejem Markiem Lenartem - Starostą Koneckim wręczali nagrody i wyróżnienia uczestnikom zmagań konkursowych.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)Laureaci

Miejsce 1. ex aequo Anna Zbróg ZSP Nr 1 w Końskich
Miejsce 1. ex aequo Piotr Stolarski ZSP Nr 3 w Końskich
Miejse 2. Bartłomiej Gągolewski ZSP w Staporkowie
1. wyróżnienie Łukasz Stachura ZSP Nr 1 w Końskich
2. wyróżnienie Konrad Krakowiak ZSP w Staporkowie
3. wyróżnienie Damian Dudzic ZSP Nr 1 w KońskichBŁOGOSŁAWIONY KSIĄDZ KAZIMIERZ SYKULSKI
PATRON POWIATU KONECKIEGO
16.06.2008

12 czerwca 2008 roku przed budynkiem Starostwa Powiatu Koneckiego dokonano uroczystego poświecenia pomnika Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego i ogłoszenia Go Patronem Powiatu Koneckiego. Mszę św. celebrował Ks. bp Zygmunt Zimowski - Ordynariusz Diecezji Radomskiej, któremu towarzyszyli: Ks. inf. Bonifacy Miązek, Rektor WSD w Radomiu Ks. Jarosław Wojtkun oraz Ks. dziekani dekanatów: koneckiego, przedborskiego, czarneckiego, radoszyckiego wraz z kapłanami parafii tych dekanatów.
Licznie przybyłych gości przywitał Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, wśród których byli : Bożentyna Pałka - Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Radni Sejmiku Wojewódzkiego w osobach: Sławomira Marczewskiego i Jarosława Przygodzkiego, Krzysztof Obratański - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, Jerzy Środa - Zastępca Dyrektora Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim, Członków Zarządu Powiatu Koneckiego, Kazimierza Kotowskiego - Przewodniczącego Związku Powiatów Polskich, Starostów Kieleckiego, Opatowskiego, Kazimierskiego, Sandomierskiego, Skarżyskiego, Starachowickiego, Przysuskiego, Wójtów i Burmistrzów Powiatu Koneckiego oraz w sposób szczególny artystę - rzeźbiarza, twórcę pomnika Bł. Ks Kazimierza Sykulskiego - Karola Badynę.
W trakcie Mszy św. Ks. Dziekan - Andrzej Zapart odczytał pismo Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w którym prośba Starosty Koneckiego oraz Ks. Dziekana o ustanowienie Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego Patronem Powiatu Koneckiego, została rozpatrzona pozytywnie, co zostało nagrodzone gromkimi brawami wszystkich uczestników uroczystości. Kolejny punkt uroczystości przewidywał odsłonięcie pomnika, którego symbolicznie i z należytym szacunkiem dokonał Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, a towarzyszyli mu Helena Obara - Przewodnicząca Rady Powiatu Koneckiego oraz Bogdan Soboń Wicestarosta Konecki.
Dziś Ziemia Konecka ma już swojego Patrona, kapłana, wielkiego Rodaka, który zginął męczeńską śmiercią w obozie w Auschwitz. Jego posłudze kapłańskiej nieustannie towarzyszyły słowa Ewangelii w/g św. Mateusza " Ja Was sobie wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi".
"Ten wybitny kapłan silnie zaangażowany w działalność dobroczynną, ciągłą potrzebę opiekowania się chorymi był niejako przywódcą lokalnych społeczności. Najważniejszymi wartościami w Jego życiu były przede wszystkim Bóg i Ojczyzna. Boga umiłował przez swą posługę kapłańską oraz nieustanną miłość do braci i sióstr swoich, zaś Ojczyznę przez swoją działalność jako posła, dla którego nie była to zwykła politykierka, jak wspomniał w swym kazaniu Ks. bp Zygmunt Zimowski, lecz bezgraniczna służba drugiemu człowiekowi, któremu ta pomoc jest konieczna i niezbędna". Kiedyś podczas jednej ze swych podróży do Ojczyzny Jan Paweł II powiedział takie oto słowa: "Podnieście głowy swoje i zobaczcie cel waszej drogi".
Dla Bł. Ks. Kazimierza Sykulskigo celem życia był Dom Boży, a Bóg jest miłością, dlatego miłujmy czynem i prawdą, tak aby nasze społeczności mogły się właściwie rozwijać propagując oddanie Bogu i Ojczyźnie, do tego wzywa nas Bł. Ks. Kazimierz Sykulski. Niechaj Jego życie, posługa, służba Ojczyźnie i męczeńska śmierć będzie wzorem do naśladowania, a sam pomnik niech przypomina wszystkim ludziom, w tym szczególnie zaangażowanym w politykę, jakie wartości powinien posiadać i propagować dzisiejszy polityk.
Należy pamiętać, że najważniejszy dla każdego z Nas powinien zawsze być Bóg. Jak powiedział Ks. Bp Ordynariusz wspominając słowa Św. Augustyna " Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu". Idźmy drogą błogosławionego, który mawiał " służba dla Ojczyzny nie jest służbą dla siebie, lecz dla innych..."
Na koniec uroczystości Starosta Konecki złożył serdeczne podziękowania dla Waldemara Wrony - Posła na Sejm RP Ziemi Koneckiej, który w sposób zdecydowany w maju 2008 roku upomniał się z mównicy Sejmowej o Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego.(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY 11.06.2008IX JARMARK U STARZECHA 10.06.2008

8 czerwca 2008 roku Wydział Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej reprezentował Powiat Konecki na cyklicznej imprezie organizowanej przez Starostwo Powiatu Starachowickiego pod nazwą "Jarmark u Starzecha".
Odwiedzający stoisko Powiatu Koneckiego mogli zobaczyć bogatą prezentację artystyczną wystawioną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej pod kierunkiem Barbary Zbylut.
Wydział Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej przygotował również dla wszystkich odwiedzających, w formie folderu, zaproszenie do odwiedzenia Powiatu Koneckiego, szczególnie podczas zaplanowanych na 5 - 6 lipca 2008 roku KUŹNIC KONECKICH.
Stoisko Powiatu Koneckiego odwiedzili: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS - Przemysław Gosiewski, Starosta Konecki - Andrzej Marek Lenart, Starosta Starachowicki - Andrzej Matynia, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej Starostwa Koneckiego - Emilian Niemiec, przedstawiciele Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego - Robert Post.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)"PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM - MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA W RAMACH AKTUALNIE OGŁASZANYCH KONKURSÓW" 6.06.2008

4 czerwca 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło sie spotkanie poświęcone możliwym obszarom wsparcia w ramach aktualnie ogłaszanych konkursów Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki. Organizatorem spotkania było Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przy współudziale Starostwa Koneckiego.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Starostwa, Szkół Ponadgimnazjalnych, placówek szkolno - wychowawczych, jednostek organizacyjnych powiatu w tym: Domu Pomocy Społecznej w Końskich, PCPR-u, PUP-u oraz organizacji pozarządowych z powiatu koneckiego.
Spotkanie otworzył Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, który serdecznie powitał wszystkich zebranych życząc owocnych obrad, podkreślając jednocześnie jak wielkie znaczenie ma pozyskanie i wykorzystanie środków w ramach różnego rodzaju programów, co nie jest bez znaczenia dla rozwoju lokalnych społeczności powiatu koneckiego.
Ze strony Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego udział wzięli: Artur Potaczała - Sekcja Informacji i Promocji, Jarosław Poros - Sekcja ds. Naboru i Oceny Projektów, Agnieszka Gębska - Zespół Finansów i Rozliczeń.
W trakcie spotkania poruszono następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 2. Omówienie Priorytetów i Działań PO KL umożliwiających tworzenie projektów w ramach:
  Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej",
  Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych",
  Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" - Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 3. Zasady tworzenia budżetu projektu.
Pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego zwrócili uwagę w szczególności na fakt, że mimo otwartego konkursu dla działania 9.2 do tej pory nie zostały wykorzystane przewidziane środki finansowe ze względu na małą ilość złożonych wniosków, jednocześnie zachęcali wszystkich zainteresowanych do ich składania. Informacje o wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można znaleźć na stronie internetowej: www.funduszestrukturalne.gov.pl

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)KONIEC AKCJI III KONECKICH DNI PROFILAKTYKI 6.06.2008

W niedzielę 1 czerwca 2008 roku w Parku Miejskim w Końskich zakończyła się miesięczna akcja III Powiatowych Dni Profilaktyki. Patronat honorowy nad akcja objął Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, natomiast koordynatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich przy współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz szerokiej grupy lokalnych instytucji i stowarzyszeń.
W ramach akcji przeprowadzono szereg spotkań, mitingów oraz festynów podczas których przeprowadzono pogadanki oraz udostępniano materiały informacyjne promujące właściwe, a przede wszystkim zdrowe zachowania pozwalające w przyszłości zachować szeroko pojęte bezpieczeństwo i ostrożność.
W ramach III Koneckich Dni Profilaktyki przeprowadzono konkurs " Zdrowa rodzina - szczęścia przyczyna", gdzie wyłoniono laureatów w następujących kategoriach:
szkoły podstawowe: Karolina Chwalińska - SP Dziebałtów, Dawid Gawlak - MGOPS w Końskich, Dominika Kijewska - SP Kazanów gimnazja: Patrycja Kałandyk - ZS w Stadnickiej Woli, Paulina Szydłowska - Gimnazjum Nr 2 w Końskich, Mateusz Urban - ZS w Niekłaniu Wielkim. W kategoriach szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli: Sylwia Myszkowska - ZSP Nr 1 w Końskich, Olga Laskowska - ZSP im. St. Staszica w Stąporkowie, Anna Zbróg - ZSP Nr.1 w Końskich. Dodatkowo nagrody ufundowały następujące instytucje: Klub Abstynenta "Radość" dla Sabiny Chęć z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie, PCPR dla Krzysztofa Stefańskiego z SP w Fałkowie oraz Adama Hajduka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy, Sanepid dla Marty Jarząb z SP w Wilczkowicach.
Spośród wielu spotkań jakie odbyły się w ciągu miesiąca maja 2008 roku w ramach w/w akcji najcenniejsze i najbardziej przemawiające do wyobraźni młodych ludzi okazały się spotkania z terapeutami oraz osobami, które na podstawie autopsji opowiadały o skutkach takich zjawisk jak: alkoholizm, przemoc, narkomania czy przypadkowy kontakt seksualny. Wszyscy wykładowcy podkreślali jak bardzo ważna jest świadomość wyboru czy chęci spróbowania czegoś nowego, czegoś co może nawet w sposób bardzo realny zagrozić naszemu życiu, dlatego wczesna profilaktyka jest tak ważna i bardzo potrzebna.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - "POZA BARIERAMI" 6.06.2008

W dniu 29 maja 2008 roku w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Końskich Stowarzyszenie "Powiatowe Konto Pomocy" w Końskich oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej zorganizowały wystawę prac artystycznych osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Koneckiego pod nazwą "POZA BARIERAMI".
Patronat honorowy objął Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, a wśród zaproszonych gości byli: Helena Obara - Przewodnicząca Rady Powiatu Koneckiego, Bogdan Soboń - Wicestarosta Konecki, Marian Gąszcz - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Końskich, Danuta Leśniewicz - Prezes Stowarzyszenia "Powiatowe Konto Pomocy", Józef Duda - Zastępca Dyrektora PFRON, Jerzy Środa - Zastępca Dyrektora Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim, Jerzy Grodzki Zastępca Dyrektora ZOZ w Końskich, Krzysztof Kowalski Dyrektor MGDK, w Końskich, Michał Cichocki - Wice Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego, Jacek Wiaderny - Ordynator Oddziału Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
Wystawa przedstawiała dorobek artystyczno - plastyczny przygotowany przez osoby niepełnosprawne dla których tego typu spotkania są bardzo często jedyną formą wyrażania własnej twórczości. W założeniu takie wystawy mają zwrócić uwagę społeczeństwa, że niepełnosprawni, poza ograniczeniami umysłu i ciała obdarzeni są niezwykłą ekspresją, która tworzy artystyczne płaszczyzny porozumiewania się ze światem osób sprawnych. Wbrew powszechnym opiniom niepełnosprawni oprócz filantropii potrzebują przede wszystkim akceptacji i otwartości pozostałej części społeczeństwa tak, by przez realizację swoich potrzeb i marzeń mogli poczuć chęć bycia potrzebnymi.
Podczas wystawy rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zorganizowany przez Stowarzyszenie "Powiatowe Konto Pomocy". W konkursie wzięło udział 20 dzieci w 3 grupach wiekowych spośród których najlepszymi okazali się:

 1. grupa - do 10 lat
  1. Gąszcz Michał
  2. Wójcik Jakub
  3. Sobczak Eryk
 2. grupa - od 11 do 15 lat
  1. Orman Justyna
  2. Gil Dominika
  3. Bernacka Agnieszka
 3. grupa - od 16 do 18 lat
  1. Orman Martyna
  2. Bednarczyk Edyta
  3. Kuleta Przemysław
Nagrody dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży ufundował Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, który osobiście je wręczając wyraził głęboki podziw i szacunek dla ogromnej siły i determinacji jaką rodzice jak i ich niepełnosprawne dzieci muszą wykazywać w przezwyciężaniu stereotypów oraz barier związanych z codzienną egzystencją.
Na wystawie można było obejrzeć prace plastyczne prezentowane przez następujące instytucje:
 1. Dom Pomocy Społecznej w Końskich - pod dyr. Bogdana Kuśmierczyka
 2. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej - pod dyr. Jacka Matery
 3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich - pod kierunkiem Beaty Brzozowicz - Dzitkowskiej
 4. Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich - pod kierunkiem Grzegorza Wilka
 5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich - pod kierunkiem Barbary Zbylut
W trakcie spotkania przedstawiono również program słowno - muzyczny w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)DEBATA MŁODZIEŻY Z SAMORZĄDOWCAMI W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOŃSKICH W RAMACH III POWIATOWYCH DNI PROFILAKTYKI 5.06.2008

29 maja 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich przeprowadzono debatę między młodzieżą gimnazjalną z terenu Powiatu Koneckiego, a samorządowcami oraz pedagogami i terapeutami w ramach III Powiatowych Dni Profilaktyki. W spotkaniu brał udział Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, który osobiście otworzył debatę i życzył owocnych obrad zaznaczając, że to właśnie od postaw młodych ludzi zależy rozwój naszego społeczeństwa.
Debacie przewodniczyli również Marek Sochacki - terapeuta uzależnień reprezentujący także Stowarzyszenie Monar, Anna Mikołajewska - Pająk - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Emilia Wojdyła - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Koneckiego.
Profilaktyka jest niezmiernie ważnym elementem ostrzegawczym, który w swym założeniu wybiega w przyszłość i promuje właściwe i rozważne postępowanie na różnych płaszczyznach naszego życia. Warto jest mieć świadomość zagrożeń na które w dzisiejszych czasach narażony jest młody człowiek, bardzo często uzależniony od środowiska czy grupy w której przebywa, tak by to, co może zniszczyć życie oddaliło się na bezpieczną odległość.
Młodzież uczestnicząca w debacie, która momentami przypominała "wojnę na argumenty", podkreślała jak bardzo ważne jest budowanie zaufania oraz wsparcia i to zarówno w życiu szkolnym, prywatnym czy w przyszłości w życiu zawodowym. To dzięki więzi między rodzicem, a dzieckiem, przy wsparciu odpowiednich instytucji, w tym również Kościoła, można nauczyć się właściwych postaw, które w przyszłości pozwolą odpowiednio ocenić sytuację i przede wszystkim wybrać słuszną drogę.
Ciekawym doświadczeniem dla uczestników debaty była rozmowa z trójką osób które kiedyś były uzależnione od alkoholu i narkotyków. Każda z nich podkreślała, że granica uzależnienia się od używek jest bardzo cienka i nie ma tu raczej większego wpływu stan materialny lecz przede wszystkim mentalność i umiejętność właściwych wyborów, co wcale nie jest rzeczą łatwą i dlatego każdy z nas, również dorosłych musi się tego w miarę szybko nauczyć by nie wpaść w pułapkę naiwności czy chęci poznania "lepszego" świata.
Najtrudniejsze w życiu są najprostsze sprawy, a tam gdzie nie ma dobrych relacji nie można odnieść żadnego sukcesu - powiedziała Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia, co miało uzmysłowić zgromadzonej młodzieży, że wstydem nie może być rozmowa z pedagogiem czy rodzicem, gdyż takie postępowanie prowadzić może do sytuacji gdzie młody człowiek izoluje się od tego co słuszne i dobre i często wchodzi na drogę alkoholizmu, narkomanii czy innych uzależnień. Na terenie Starostwa Powiatowego w Końskich przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, gdzie zainteresowane osoby mogą szukać wsparcia, pomocy, a także informacji o poradniach w których mogą znaleźć odpowiednią pomoc.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)I SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW 3.06.2008

Dnia 30 maja 2008 roku w Ośrodku "Łucznik" w miejscowości Sielpia/k. Końskich odbył się historyczny I Sejmik Ziemi Odrowążów. Punktualnie o godzinie 12.00 Helena Obara Przewodnicząca Rady Powiatu Koneckiego uroczyście otworzyła pierwszą Sesję Sejmiku, w której udział wzięło ponad stu samorządowców z terenu powiatów: opoczyńskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i koneckiego.
"Ziemia Odrowążów", to kreatywna inicjatywa oraz wzajemna deklaracja współpracy między w/w 4 powiatami na płaszczyźnie intelektualnej, kulturalnej oraz materialnej. Wszyscy starostowie zgodnie podkreślali, iż łączy nas wspólna historia która przecież jest najlepszą nauczycielką życia i dlatego tworząc "platformę" pod nazwą "Ziemia Odrowążów" musimy stworzyć odpowiednie warunki by móc właściwie wykorzystać wspólną przestrzeń i potencjał społeczno - gospodarczy jaki znajduje się na terenie powiatów tworzących to porozumienie.
Forma współpracy naszych powiatów jest bezprecedensowa i jest ewenementem. Jej nazwa ma charakter umowny nawiązujący do parlamentaryzmu dawnej Rzeczpospolitej, a my jako spadkobiercy historii naszych ziem budujemy wspólną tożsamość, która ma być kuźnią dla nowych pomysłów i idei - powiedział Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki.
Nawiązując do historii, obszerną genezę rodu Odrowążów pod tytułem "Wczoraj i dziś", przedstawili Wicestarosta Konecki Bogdan Soboń oraz Krzysztof Nawrocki Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego.
"Ziemia Odrowążów" jest wspólną ideą ale i również wielką odpowiedzialnością w ramach wspólnych partnerskich przedsięwzięć, a mówienie jednym głosem ma większą siłę oddziaływania, szczególnie jeśli chodzi o tworzenie wspólnych projektów i pozyskiwanie środków na ich realizację. W ramach wspólnego projektu powstanie również kwartalnik pod nazwą "Ziemia Odrowążów". Kwartalnik korzystając ze wspólnych doświadczeń i zasobów powiatów opoczyńskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i koneckiego ma za zadanie przedstawiać oraz promować wzajemny dorobek społeczno - kulturalno - gospodarczy. Chcemy odkrywać białe plamy i zapełniać czarne dziury powiedział redaktor naczelny kwartalnika Emilian Niemiec.
Uroczysta Sesję I Sejmiku Ziemi Odrowążów zakończono podpisaniem wzajemny deklaracji o współpracy, których dokonali poszczególni starostowie i ich zastępcy.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)MONTAŻ POMNIKA BŁOGOSŁAWIONEGO KS. KAZIMIERZA SYKULSKIEGO PATRONA POWIATU KONECKIEGO 2.06.2008

Dnia 31 maja 2008 roku o godzinie 11.00 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Końskich dokonano montażu Pomnika Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego - Patrona Powiatu Koneckiego.
Jako pierwszy stanął cokół, a następnie przystąpiono do montażu pomnika Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego. Nad całością, dbając o każdy szczegół czuwał osobiście Andrzej Marek Lenart Starosta Konecki, który wraz z Naczelnikami Wydziału Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej Emilianem Niemcem oraz Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Andrzejem Walasikiem zadbali również o właściwe i bezpieczne przeprowadzenie tej operacji.
Uroczysty akt odsłonięcia Pomnika nastąpi 12 czerwca 2008 roku przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Końskich.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)