PAWEŁ SZTORK MISTRZEM SWIATA29.10.2007


(Kliknij, aby powiększyć)
Pan Paweł Sztork został mistrzem świata fryzjerstwa. Wyboru dokonało jury podczas zawodów międzynarodowych, które odbyły się w Berlinie.
Mistrzostwo zdobyte przez właściciela salonu fryzjerskiego "PABLO", pozwoli zwycięzcy wyznaczyć trendy fryzjerskie na sezon 2008/2009.
Pan Paweł zwyciężył w kategorii "trendu wolnościowego".NOMINACJE NA STOPNIE WOJSKOWE26.10.2007

Dnia 26 października 2007 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyła się uroczystość wręczenia kolejnych stopni wojskowych członkom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Powiatu Koneckiego.
Nominacje wręczali : przedstawiciel wojskowej komendy Uzupełnień z Kielc, Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki, Wiesław Basiak - członek Zarządu Powiatu.

NA STOPIEŃ KAPITANA AWANS OTRZYMALI:

 1. Kubiszewski Stanisław
 2. Telecki Franciszek
NA STOPIEŃ PORUCZNIKA AWANS OTZYMALI:
 1. Krzaczyński Władysław
 2. Matuszczak Henryk
 3. Osóbka Stanisław
 4. Pietras Zdzisław
 5. Sroka Stanisław
 6. Stępień Stanisław
 7. Kowalski Zdzisław
 8. Lasotka Marian
 9. Łyczek Janina
 10. Pejas Adam
 11. Rurarz Henryk
 12. Rurarz Jan
 13. Rusin MarianOGÓLNOPOLSKA AKCJA "POSZUKUJĘ RODZICÓW OD ZARAZ"26.10.2007

Dnia 18 października 2007 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich zorganizowali II festyn dla rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka.
W ramach festynu wystąpił Klub "Pod 10-tką" z Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach (zorganizowano liczne gry i zabawy oraz występ grupy tanecznej pod opieką p. mgr Krystyny Lewandowskiej, przy współudziale Domu Kultury w Końskich).
Po występach odbył się poczęstunek i wręczono każdemu dziecku upominki.
Akcja odbyła się dzięki licznemu wsparciu sponsorów, którym PCPR w Końskich pragnie bardzo serdecznie podziękować.
W festynie wzięły udział władze samorządowe z naszego powiatu.

Pragniemy zaznaczyć, że na terenie powiatu koneckiego funkcjonują 94 rodziny zastępcze, w których przebywa łącznie 126 dzieci. Czternaście rodzin to rodziny niespokrewnione, w których przebywa 20 dzieci.

Od nowego roku PCPR w Końskich będzie prowadziło nowy cykl bezpłatnego szkolenia dla kandydatów na niespokrewnione rodziny zastępcze w ramach programu PRIDE. W związku z tym zachęcamy osoby zainteresowane do zgłaszania się do PCPR w Końskich celem zapisu. Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu z myślą o dzieciach potrzebujących rodziny, opieki i miłości.WOJEWÓDZKIE LETNIE IGRZYSKA LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH26.10.2007

Dnia 29 września 2007 roku w Łopusznie odbyły się Wojewódzkie Letnie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych.
W igrzyskach powiat konecki reprezentowała drużyna z gminy Fałków, która zajęła VI miejsce w punktacji powiatów.POSEŁ W POWIECIE KONECKIM24.10.2007

Doktor Waldemar Wrona został wybrany na posła Sejmu RP VI kadencji. Jest on czwartym posłem ziemi koneckiej od czasów transformacji w 1989 roku.
Do Sejmu wszedł z wynikiem 2568 głosów. Startował z koneckiej listy Prawa i Sprawiedliwości.
Starosta Andrzej Marek Lenart wyraził wielkie zadowolenie z faktu, iż ziemia konecka będzie miała "swojego" posła. Jednocześnie wyraził przekonanie, że biuro poselskie obsługiwane w poprzedniej kadencji przez posłankę Marię Zubę ożywi się. Ludzie potrzebują mieć kogoś na wysokim szczeblu do kogo mogliby przyjść ze swoimi problemami.

Inauguracyjne posiedzenie Sejmu odbędzie się 5 listopada 2007 roku.MONITORING W SZKOŁACH POWIATU KONECKIEGO17.10.2007

Powiat Konecki jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe otrzymał dotację w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach."

Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 73 500 zł, a łączna wartość projektu 92 000 zł.
Z tych środków zostanie utworzony system monitoringu w następujących szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych:

Projekt realizowany jest w ramach rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.".

Celem programu jest: Zgodnie z programem rządowym dyrektorzy szkół występowali do Starosty Koneckiego z wnioskami uwzględniającymi zapotrzebowanie każdej ze szkół na monitoring. Po dokonaniu weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym wniosków jednostkowych, a także po uzyskaniu opinii Policji w Końskich, Powiat przygotował wniosek zbiorczy i złożył go w Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Informacja o przyznanej dotacji została zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium http://www.kuratorium.kielce.pl/ w dniu 16 października 2007 r.PROGRAM "ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE" - PUNKT KONSULTACYJNY17.10.2007

W związku z realizacją rządowego programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" w części VII 2.3 "Wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 22 października 2007 r. zostanie uruchomiony PUNKT KONSULTACYJNY, dla rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie doradztwa, poradnictwa i konsultacji psychologiczno - pedagogicznej.
Punkt będzie się mieścił w Szkole Podstawowej Nr 1 w Końskich przy ul. Armii Krajowej 2 (tel. 041 3729148, e-mail: sp1konskie@neostrada.pl) i będzie czynny w poniedziałek i czwartek w godzinach od 15.00 do 19.00.
Zakres doradztwa i konsultacji będzie obejmował, m.in.:

Działalność punktu będzie miała charakter pilotażowy i pozwoli ocenić rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców powiatu koneckiego na tego rodzaju pomoc oraz określi skalę tych potrzeb. W tej fazie realizacji projektu Starosta Konecki uznał, że taka lokalizacja jest optymalna dla wszystkich zainteresowanych pomocą profilaktyczną, a także terapeutyczną.
Mamy nadzieję, że w efekcie spełni on pokładane oczekiwania, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia występujących patologii społecznych, a także do kreowania pozytywnych postaw w rodzinie, szkole, środowisku.ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ NA TERENIE NASZEGO POWIATU15.10.2007

Dnia 12 października 2007 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Emilii Plater odbyły się uroczystości powiatowe związane z obchodami DNIA EDUKACJI NARODOWEJ.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz naszego powiatu na czele ze starostą koneckim Andrzejem Markiem Lenartem, świętokrzyskim Kuratorem Oświaty Januszem Skibińskim. W trakcie obchodów wręczono nagrody nauczycielom szkół z terenu naszego powiatu.

Medal "Komisji Edukacji Narodowej"
Salagierska Anna - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich
Bociek Maria - emerytowany nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego
Chojnacka Krystyna - emerytowany nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego
Chojniarz Maria - emerytowany nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego
Deka Zenon - emerytowany nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego
Langier Alicja - emerytowany nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego
Molęda Zenon - emerytowany nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego
Sękowska Zofia - emerytowany nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego
Gaca Lucyna - emerytowany nauczyciel Studium Nauczycielskiego
Kuczyńskia Emilia - nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich
Łukomska Elżbieta - emerytowany nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego
Mirecka Felicja - emerytowany nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego
Paliwoda Danuta - emerytowany nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego
Spoczyńska Jadwiga - emerytowany nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego
Misiowiec Danuta - nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Panek Ewa - nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
Wiktorowicz Urszula - nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3


Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
Jankowski Marian - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.

Nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Jasiński Krzysztof - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Nagroda Starosty Koneckiego
Staciwa Danuta - I Liceum Ogólnokształcące w Końskich
Wojciechowska Barbara - I Liceum Ogólnokształcące w Końskich
Stańczyk Alicja - I Liceum Ogólnokształcące w Końskich
Szczyrba Jan - II Liceum Ogólnokształcące w Końskich
Mytkowska Maria - II Liceum Ogólnokształcące w Końskich
Mostowska Anna - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich
Rozmus Helena - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich
Morawska Barbara - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich
Zaborowska-Szarpak Magdalena - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich
Misiowiec Danuta - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich
Rybiński Jan - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich
Łyczek Anna - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich
Gregorczyk Jolanta - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich
Kaczmarczyk Beata - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich
Spychał Ewa - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich
Grabowska Edyta - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stąporków
Orłowska-Carmenate Karolina - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich
Styś Grażyna - Bursa Szkolna w Końskich"KONECKA RYBA 2007"15.10.2007

Dnia 7 października 2007 roku w Rudzie Malenieckiej odbyło się "Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy"- KONECKA RYBA.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Bp dr Zygmunta Zimowskiego- Ordynariusza Diecezji Radomskiej.
W kazaniu nawiązał do znaczenia wdzięczności za otrzymane dary od Pana Boga- wiary, nadziei i miłości. Każdy z nas powinien ofiarować Bogu to co ma najcenniejszego: pracę, rodzinę. I w niej realizować swe powołanie.

Następnie udano się na teren "Doświadczalni", gdzie dokonano odsłonięcia i poświecenia pamiątkowej tablicy ku czci założyciela prof. Franciszka Staffa.

Krótką historię działań profesora przedstawił wiceprzewodniczący Rady Gminy Ruda Maleniecka Marian Soboń.
Po prezentacji głos zabrała córka profesora Elżbieta Staff-Zielińska, która wyraziła swoją wdzięczność za pamięć o działalności ojca.
W samo południe w Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej rozpoczęło się sympozjum poświęcone zagadnieniom związanym z hodowlą ryb hodowlanych na terenie naszego powiatu.

O godzinie 14.30 Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki oficjalnie otworzył święto Koneckiej Ryby.
W Koneckiej Rybie wzięło udział wielu przedstawicieli władz powiatowych na czele ze starostą koneckim, wicestarostą Bogdanem Soboniem, przewodniczącą Rady Powiatu Heleną Obara, członkowie zarządu powiatu.
Wśród zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele Rejonu Pohrebyszcze na Ukrainie na czele z Burmistrzem Włodzimierzem Oleksjenko.

Zgromadzonej publiczności zaprezentowali się również wędkarze z naszego powiatu, którzy z rąk starosty odebrali nagrody za udział w organizowanym w ramach Koneckiej Ryby konkursie wędkarskim. Zawody przeprowadzono w Maleńcu.

W trakcie święta wystąpiły takie zespoły jak "DRY ICE", " PANACEUM", " NASZA BASIA KOCHANA" .Patronat medialny objęli:
TELEWIZJA POLSKA TVP 3 KIELCE
TYGODNIK KONECKI, ECHO DNIA,
TYGODNIK ŚWIAT PODRÓŻE KULTURA
RADIO PLUS KOŃSKIE,
RADIO KIELCE .WIZYTA DELEGACJI UKRAIŃSKIEJ15.10.2007

W dniach 6-10 października 2007 roku na terenie naszego powiatu przebywała delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Pohrebyszcze na Ukrainie.
Delegacja na czele z burmistrzem Włodzimierzem Oleksjenko wzięła udział w obchodach "Koneckiej Ryby 2007".
Przedstawiciele odwiedzili Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu oraz zwiedzili Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Muzeum Narodowe w Kielcach.
Wizyta delegacji ukraińskiej jeszcze bardziej pogłębiła wzajemne relacje pomiędzy Pohrebyszczem a powiatem koneckim.
W spotkaniu ze strony naszego powiatu uczestniczyli starostowie, przewodnicząca Rady Powiatu oraz członkowie Zarządu.