ELIMINACJE POWIATOWE I MISTRZOSTW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SUDOKU30.11.2007

Dnia 29 listopada 2007 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyły się powiatowe eliminacje Szkół Ponadgimnazjalnych w sudoku.(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "U ŹRÓDEŁ"30.11.2007

W dniach: 7 i 21 listopada br. w Modliszewicach odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" z siedzibą w Modliszewicach, które działać będzie na obszarze 6 gmin: Końskie, Stąporków, Ruda Maleniecka, Smyków, Gowarczów, Bliżyn. Stowarzyszenie to partnerstwo trójsektorowe: publiczno-społeczno-gospodarcze. Na spotkaniu członkowie założyciele (75 osób) podjęli uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia, uchwalili statut stowarzyszenia oraz wybrali władze. Radę stanowi 20 osób - przedstawiciele wszystkich trzech sektorów z poszczególnych gmin. Przewodniczącą została Danuta Pakos reprezentująca sektor gospodarczy – Bank Spółdzielczy w Końskich, natomiast wiceprzewodniczącym Krzysztof Szczypiór reprezentujący sektor publiczny - Gminę Smyków. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 8 osób, także przedstawicieli każdej z gmin z obszaru działania LGD. Prezesem Zarządu została Joanna Kupis reprezentująca sektor publiczny - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, zaś wiceprezesem Emilia Kupis reprezentująca sektor społeczny – Stowarzyszenie "KUŹNIA" z Końskich. Obie panie były inicjatorkami utworzenia Lokalnej Grupy Działania organizując m.in. w czerwcu 2006 r. konferencję poświęconą tematyce programu LEADER oraz jego roli i roli lokalnych grup działania w rozwoju lokalnym. Grupy te mogą otrzymać na realizację swoich zamierzeń środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) realizując oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Skarbnikiem Stowarzyszenia został Piotr Pałgan reprezentujący sektor publiczny - gminę Ruda Maleniecka.
Komisję Rewizyjną stanowi 5-cio osobowy zespół z przewodniczącym Jerzym Kowalskim reprezentantem sektora publicznego z gminy Ruda Maleniecka i wiceprzewodniczącym Piotrem Kupisem reprezentantem sektora społecznego z gminy Końskie.
W oczekiwaniu na zarejestrowanie Stowarzyszenia we właściwym sądzie, członkowie kontynuować będą prace związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Prawdopodobnie w II kwartale 2008 r. Urząd Marszałkowski ogłosi nabór wniosków (lokalnych grup działania wraz z ich strategiami rozwoju lokalnego). Każda LGD, która w ocenie otrzyma min.60% punktów a ich strategia min. 50% punktów podpisze umowę z marszałkiem województwa o finansowaniu realizacji własnej strategii.

wpisywanie się członków założycieli na listę
dyskusja nad projektem statutu

wybory do władz


glosowanie uchwał o wyborze władz

konstytuowanie się władz

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)SOŁTYS ROKU 200630.11.2007

Dnia 23 listopada Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart wręczył nagrodę najlepszemu sołtysowi 2006 roku-Panu Lucjanowi Góreckiemu. Nagrodę wręczono w Wąsoszy.(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI21.11.2007

Dnia 11 listopada 2007 roku odbyły się uroczystości związane z 89-tą rocznicą Odzyskania Niepodległości.
O 11.45 przed Urzędem Miasta i Gminy odegrano hymn państwowy. Następnie burmistrz Krzysztof Obratański przedstawił znaczenie wolności na przestrzeni historii.
O 12.15 rozpoczęła się celebracja Mszy Św. pod przewodnictwem Ks. dr prałata Andrzeja Zaparta i ojca duchownego WSD w Radomiu ks. Grzegorza Tęczę.
Licznie zgromadzeni przedstawiciele władz samorządowych na czele z Przewodniczącą Rady Powiatu Heleną Obarą oraz organizacji powiatowych wysłuchali kazania wygłoszonego przez ks. Grzegorza.
"Potrzebujemy wolności, która przepojona jest miłością międzyludzką. Każdy z nas powinien właściwie wykorzystywać dar jaki otrzymał w 1989 roku. Nasza historia posiadała liczne postacie nawołujące do wolności, m.in.: Św. Maksymilian Maria Kolbe, Sługa Boży Jan Paweł II. Wolność jest darem danym nam przez Boga, aby wzajemnie krzewić miłość między narodami" -powiedział ks. Grzegorz.
Po Mszy św. delegacje przeszły pod Pomnik Wdzięczności, gdzie złożono wieńce i zapalono znicze.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)UROCZYSTA AKADEMIA W BARYCZY14.11.2007

Dnia 13 listopada 2007 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 89-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Pogram artystyczny przygotowali wychowankowie ośrodka.
W uroczystości uczestniczył członek Zarządu Powiatu Wiesław Basiak oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krzysztof Stachera.
Po programie artystycznym zaproszeni goście wpisali się do "Pamiątkowej Księgi".

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)UROCZYSTA SESJA RADY POWIATU14.11.2007

Dnia 9 listopada 2007 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 89-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości.
W sesji uczestniczyli przedstawiciele Sejmu RP, samorządowcy, starostowie, wójtowie oraz licznie zgromadzeni goście.
W trakcie sesji odbył się występ młodzieży ZSP Nr 1w Końskich nawiązujący do historii narodu polskiego- od momentu III rozbioru Polski w 1795 roku do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)ZAPROSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Z OBSZARU GMIN BLIŻYN, GOWARCZÓW, KOŃSKIE, RUDA MALENIECKA, SMYKÓW I STĄPORKÓW.05.11.2007

Stowarzyszenie "KUŹNIA" zaprasza wszystkie osoby fizyczne i prawne z obszaru gmin Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków, zainteresowane rozwojem wsi, do udziału w spotkaniu założycielskim Lokalnej Grupy Działania (LGD).
Odbędzie się ono 7 listopada 2007 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej ŚODR w Modliszewicach.
Zatwierdzony przez Komisję Europejską Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 stwarza nowe możliwości rozwoju naszych wsi na obszarze działania LGD, która to grupa może otrzymać na realizację swoich zamierzeń ponad 1 milion zł rocznie. Wszyscy partnerzy: przedsiębiorcy, rolnicy, młodzież wiejska, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego będą odbiorcami tych środków poprzez realizację własnych pomysłów (projektów) w drodze konkursów pod warunkiem, że będą one zgodne z celami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Niewątpliwie zaangażowanie członków LGD w opracowanie i realizację LSR korzystnie wpłynie na szeroko rozumiany rozwój, w tym na poprawę jakości życia na wsiach. Potwierdzeniem tych słów jest przykład gminy Bałtów, która w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija dzięki działalności na jej obszarze LGD "Krzemienny Krąg".