KUŹNICE 200720.07.2007Tegoroczne Kuźnice miały szczególny charakter, ponieważ w tym roku przypada 220 rocznica wizyty JKM Stanisława Augusta Poniatowskiego w Maleńcu. Wydarzenia, które rozegrały się w dniach 14-15 lipca 2007 roku nie były fikcją, lecz rzeczywistością. W postacie historyczne biorące udział w instalacji wcielili się samorządowcy powiatowi.

Ogrom pracy włożony w organizację VIII edycji Kuźnic, zaowocował pięknym przedsięwzięciem kulturalnym. Teren gm. Ruda Maleniecka odwiedziły rzesze ludzi ciekawych zobaczyć wydarzenia sprzed ponad dwustu lat. Aby właściwie przedstawić wydarzenia historyczne samorządowcy utożsamili się z ludźmi epoki króla Stanisława.

więcej »»KONIEC STRAJKU LEKARZY W KONECKIM SZPITALU09.07.2007

5 lipca 2007 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komitetem Strajkowym reprezentowanym przez Zarząd Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Końskich w składzie:

A Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich - Panem Wojciechem Przybylskim w obecności : Strony uzgodniły przerwanie strajku absencyjnego i przystąpienie do pracy z dniem 05.07. 2007r.Dyrektor po przeanalizowaniu sytuacji finansowej ZOZ podejmie działania mające na celu zrekompensowanie wynagrodzeń za okres strajku przy pełnej realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Komitet strajkowy zadeklarował wolę nadrobienia strat powstałych w wyniku strajku absencyjnego.INFORMACJA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH09.07.2007

             
Starostwo Powiatowe w Końskich informuje, że zostały przekazane od Koordynatora projektu Powiatu Kieleckiego środki finansowe na realizacje projektu "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2006/2007". Otrzymane środki pozwolą wypłacić stypendium za okres styczeń- marzec 2007 r. w łącznej kwocie 300 zł dla jednego ucznia. Terminy wypłat w poszczególnych szkołach:
  1. I Liceum Ogólnokształcące - 11 lipca 2007 r.
  2. II Liceum Ogólnokształcące - 11 lipca 2007 r.
  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 16 lipca 2007 r.
  4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - 16 lipca 2007 r.
  5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - 25 lipca 2007 r.
  6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie - 9 lipca 2007 r.
  7. Centrum Kształcenia Zawodowego Zakład Doskonalenia Zawodowego-13 lipca 2007 r.