WIELKA INTEGRACJA13.12.2007

W pierwszą sobotę grudnia odbyła się dziewiąta impreza z cyklu Olimpiad Specjalnych na terenie Konecczyzny.
Takie imprezy uczą tolerancji, rozwijają sprawność fizyczną, ale również promują zdrowy styl życia oraz miejsca w których odbywają się imprezy. Po raz drugi na Konecczyżnie w ramach Olimpiad specjalnych odbył się Świętokrzyski Turniej Koszykówki, po raz pierwszy w obiekcie nowej radoszyckiej hali.
W zawodach udział wzięło 70 zawodników z 20 trenerami. W sumie w spotkaniu uczestniczyło 120 osób.
Przybyłych gości powitał starosta konecki Andrzej Marek Lenart, który patronuje przedsięwzięciu, Barbara Matysiak - Wójt Gminy Radoszyce oraz Sławomir Staciwa - dyrektor gimnazjum.
"Pragnę podziękować wszystkim, dzięki którym imprezy sportowe w ramach Olimpiad Specjalnych odbywają się i to na bardzo przyzwoitym poziomie. Dziękuję za wsparcie w każdym wymiarze" - powiedział w imieniu zawodników Jacek Matera, organizator zawodów.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)SPOTKANIE Z REKTOREM POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ13.12.2007

Dnia 6 grudnia 2007 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie z Prorektorem ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej panem profesorem PŚk dr. hab. inż. Andrzejem Kapłonem oraz doradcą metodycznym z zakresu matematyki z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach panią Danutą Pyrek.
Ze strony powiatu w spotkaniu uczestniczyli wicestarosta - Bogdan Soboń, sekretarz powiatu Sławomir Słoka, Mariusz Grunt (inicjator spotkania) oraz nauczyciele z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych: Monika Ogłoza - ZSP nr 1 w Końskich, Lidia Sztandera - ZSP nr 2 w Końskich, Alina Kabała - II LO w Końskich, Anna Młynarczyk - I LO im. KEN w Końskich, Krzysztof Orliński - ZSP nr 3 w Końskich, Aneta Kowalczyk - ZSP w Stąporkowie.
Omawiano problematykę nauczania matematyki oraz możliwości jak najlepszego przygotowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu koneckiego do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Nauczyciele zobowiązali się przeprowadzenia ankiety wśród uczniów, która określi zapotrzebowanie na dodatkowe zajęcia wyrównawcze.
Warto zaznaczyć, że od 2010 roku matematyka będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie dojrzałości.
Dalsze działania w tym celu zaplanowano na styczeń 2008 roku.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)"MIKOŁAJ" Z WIZYTĄ W STĄPORKOWIE, KAWĘCZYNIE I BRODACH6.12.2007

Dnia 5 grudnia 2007 roku Starosta Konecki Andrzej Marek Lenart oraz Sekretarz Powiatu Sławomir Słoka odwiedzili Rodzinne Domy Dziecka z okazji MIKOŁAJA.
W trakcie wizyty w Stąporkowie, Kawęczynie i Brodach wręczyli upominki wychowankom tych domów i ich opiekunom.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)SPOTKANIE Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI6.12.2007

6 grudnia 2007 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przedstawicielami rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu.
W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Powiatu Sławomir Słoka, Jadwiga Życka - Dyrektor PCPR w Końskich, Urszula Przygodzka - zastępca Dyrektora PCPR w Końskich, Monika Grzęda- Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie.
Na spotkaniu dzielono się informacjami dotyczącymi problematyki działania Rodzinnych Domów Dziecka. Przedstawiono sytuację niektórych wychowanków, którzy przebywają pod opieką rodzin zastępczych.
"Istniejące Rodzinne Domy Dziecka dają iskierkę nadziei przebywającym w nich dzieciom na lepsze jutro" - powiedziała Jadwiga Życka - Dyr. PCPR w Końskich.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)EUROAKADEMIA EFEKTYWNYM GŁOSEM W SPRAWIE OŚWIATY3.12.2007
18 października br. Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY zorganizowało Ogólnopolskie Forum Edukacyjne EUROAKADEMIA. Celem Forum było stworzenie wspólnej płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczeń wśród osób zajmujących się sprawami oświaty w Polsce. Zaproszeni goście spotkali się w futurystycznym gmachu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, prężnie rozwijającej się niepublicznej uczelni wyższej.

Wśród zaproszonych gości byli prezydenci miast i starostowie powiatów, dyrektorzy oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Patronat honorowy nad Forum objęli: Marszałek Sejmu RP, Minister Edukacji Narodowej, którego reprezentantem był Dyrektor Departamentu Informatyzacji Procesów Edukacyjnych Janusz Krupa, Minister Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań Edukacyjnych MEN, marszałkowie województw, Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz, Dyrektor Generalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Zenon Gaworczuk, Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urząd Miasta Poznania. Patronat medialny objęli TVP1, TVP2, Polskie Radio BIS, ,,Głos Nauczycielski", ,,Cogito", Infor.pl, o2.pl.
Uroczyste otwarcie Forum rozpoczęło się przemówieniami dyrektor Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY Karoliny Lewandowskiej oraz gospodarza uroczystości Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej prof. dr. Stanisława Dawidziuka.
W czasie EUROAKADEMII uroczyście podsumowano Ogólnopolski Konkurs "Samorząd na 6". Jego celem jest zaktywizowanie samorządów do wspierania i promowania podległych placówek oświatowych. W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięło 418 dyrektorów szkół oraz 71 starostw powiatowych i urzędów miast. Samorządy, które w swoim województwie w wyniku głosowania dyrektorów podległych im szkół ponadgimnazjalnych otrzymały największą liczbę punktów, zostały nagrodzone dwutygodniowymi, dwuosobowymi wycieczkami do Bułgarii, ufundowanymi przez Centrum Turystyki OSKAR.
W Województwie Mazowieckim konkurs wygrało Starostwo Powiatowe w Płocku, nagrodę odebrali przedstawiciele Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dyrektor Małgorzata Struzik oraz wicestarosta Jan Ciastek. Laureaci Konkursu zaprezentowali swoje osiągnięcia oraz podzielili się doświadczeniami z innymi uczestnikami Forum. Nagrodzeni zostali także dyrektorzy szkół, którzy ocenili samorządy. Wśród obecnych rozlosowano 16 zestawów oprogramowania firmy COMARCH S.A. Dodatkowo firma "iFON telefonia internetowa" ufundowała pakiety rozmów telefonicznych oraz bramki VoIP’owe. Zestawy te z pewnością przyczynią się do ulepszenia komunikacji i sprawniejszego zarządzania szkołą.
Jednym z punktów programu był finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Stypendialnego pod hasłem "Myślę globalnie, działam regionalnie". W jego trakcie wręczono stypendia trzem najzdolniejszym uczniom wyróżniającym się aktywną postawą. Laureaci Konkursu Stypendialnego to finaliści olimpiad przedmiotowych, wolontariusze, sportowcy, artyści działający nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej.
Na EUROAKADEMIĘ przybyli także zwycięzcy Konkursu "SITA za e-mail", którzy za sprawą otrzymanych zestawów do nauki języka, będą mogli rozwijać swoje zdolności lingwistyczne. Dzięki uprzejmości firmy SITA przybyli goście mieli możliwość wypróbowania nowatorskiej metody nauki języków obcych w stanie relaksu.
Z uczestnictwa w Forum, zorganizowanego przez Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, skorzystali nie tylko samorządowcy, dyrektorzy i laureaci konkursów, ale także młodzież. Dwie placówki szkoleniowe, Akademia Wolnego Czasu oraz Akademia Nauki, przygotowały warsztaty z zakresu autoprezentacji.
Dobrą zabawę zapewniły występy kabaretów: "N.O.C.", "Non-Sens" oraz "Z Konopi" podczas Kabaretowego Recitalu Uczelni Wyższych. Recital był doskonałą okazją do wyłonienia młodych talentów sceny satyrycznej. Zwycięski kabaret – "Z Konopi", dla którego nagrodą jest występ w ramach koncertu towarzyszącego półfinałom krakowskiej "PAKI" oraz weekend we Wrocławiu ufundowany przez Hostel "Mleczarnia", wybrała owacjami zgromadzona publiczność.
Ogólnopolskie Forum Edukacyjne EUROAKADEMIA zakończył uroczysty bankiet przygotowany przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii z Poznania. Przyjazna atmosfera, delikatna muzyka oraz oryginalne potrawy sprzyjały rozmowom i wymianie doświadczeń. Ważnym elementem podsumowującym EUROAKADEMIĘ było wręczenie przez Karolinę Lewandowską – dyrektor Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY honorowych Certyfikatów "Efekty w Edukacji". Ten prestiżowy tytuł otrzymały dwie uczelnie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.EdukacjawPolsce.pl"ORZEŁ AGROBIZNESU"3.12.2007

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska otrzymała laur "Orła Agrobiznesu". Firma otrzymała tytuł i nagrodę honorową Promotora Orła Agrobiznesu.
Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 11 grudnia 2007 roku w Pałacu Szustra w Warszawie.SPOTKANIE INFORMACYJNE Z UDZIAŁEM WÓJTÓW3.12.2007

Dnia 22 listopada 2007 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące problematyki informatyzacji na terenie naszego powiatu. W spotkaniu udział wzięli wójtowie i burmistrzowie Powiatu Koneckiego.

Na spotkanie został zaproszony Pełnomocnik Zarządu ds. Informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach-Pan Andrzej Sztokfisz.

Spotkanie prowadził Sekretarz Powiatu Sławomir Słoka, który przedstawił stan obecny dotyczący informatyzacji Starostwa Powiatowego w Końskich jak również jednostek organizacyjnych jemu podległych.

Zaproszeni goście zadawali wiele pytań dotyczących problematyki informatyzacji ich urzędów i w jaki sposób je rozwiązać.

W programie przedstawiono następujące tematy:

  1. Informacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego z Zespołu ds. Informatyzacji Województwa na temat możliwości finansowania projektów z programów operacyjnych:
    1. RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
    2. Rozwój Polski Wschodniej
    3. Innowacyjna Gospodarka
    4. Kapitał Ludzki
  2. Przedstawienie bieżących informacji dotyczących przetargu na częstotliwości WiMax
Znaczący jest fakt, iż od maja 2008 roku będzie obowiązywać procedura E-dokumentu w urzędach publicznych.