DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W ŚWIĘTOKRZYSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO26.06.2007

24 czerwca na terenie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Wśród wielu zaproszonych wystawców z terenu województwa świętokrzyskiego znajdowali się najlepsi hodowcy krów, kóz, świń i drobiu. Prezentowano także najnowsze techniki hodowli zwierząt oraz ochrony roślin. W trakcie wystawy nagrodzono najlepszych rolników i hodowców z województwa świętokrzyskiego, którzy będą reprezentować nasz województwo w konkursie ogólnopolskim.
Swoją obecnością "Dni Otwartych Drzwi" zaszczycili: Przemysław Gosiewski - Wicepremier Rządu RP, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Chrapek, Marszałek Województwa Adam Jarubas, Wojewoda Grzegorz Banaś oraz członkowie zarządu powiatu koneckiego ze starostą Andrzejem Makiem Lenartem.
W konkursie "Bezpieczne gospodarstwo rolne" zwyciężyli państwo Małgorzata i Paweł Dembowscy z Czarnocina w powiecie kazimierzowskim, natomiast w kategorii zwierząt za Superchampiona uznano krowę Narew I ze Stadniny Koni w Michałowicach. W "Agrolidze 2007" najlepszym rolnikiem uznano Zbigniewa Rewerę z Chwałek w powiecie sandomierskim ( specjalizuje się w produkcji brzoskwiń, śliwek i jabłek).
Najlepszą firmą został WIR Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mięsa z Łopuszna w powiecie kieleckim.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2007/200819.06.2007

19 czerwca 2007 r. o godz.15.00 upływa termin wyboru szkoły przez absolwentów szkół gimnazjalnych prowadzonych przez powiat konecki.
Kandydat może:

Po dokonaniu wyboru podanie dostarcza się do jednej szkoły, jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół do których gimnazjalista kandyduje.
Należy wspomnieć iż podanie musi być podpisane przez rodzica lub (prawnego opiekuna),natomiast kandydaci prowadzących kształcenie zawodowe, dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.65-TA ROCZNICA PRZEMIANOWANIA ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ
W ARMIĘ KRAJOWĄ
18.06.2007

13 czerwca 2007r. w siedzibie Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli odbyły się uroczystości upamiętniające działalność oddziałów partyzanckich Armii Krajowej na terenach powiatu koneckiego.
Wśród zaproszonych gości był Kurator Oświaty Województwa Świętokrzyskiego Janusz Skibiński, starosta konecki - Andrzej Lenart, wicestarosta konecki - Bogdan Soboń, przewodnicząca Rady Powiatu - Helena Obara, burmistrz MiG Końskie - Krzysztof Obratański, wiceburmistrz Dariusz Kowalczyk oraz wielu kombatantów należących do oddziału gen. Antoniego Hedy ps. "Szary".
Ogłoszono, że ZS w Stadnickiej Woli będzie nosił nazwę BOHATERÓW ZIEMI KONECKIEJ.
W otwarciu wystawy przedstawiającej historię AK na ziemiach koneckich brali udział przedstawiciele jednostek oświatowych naszego powiatu i miasta.
Dyrektor Czesław Staciwa zaprosił przybyłych gości do zwiedzania zgromadzonej ekspozycji archiwalnej, a następnie do uczestnictwa w części artystycznej przygotowanej przez nauczycieli ZS w Stadnickiej Woli.
Podczas uroczystości odbył się konkurs poświęcony historii AK. Największą wiedzą historyczną wykazała się uczennica II klasy gimnazjum ZS w Stadnickiej Woli - Aneta Mączyńska.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)IV KONWENT STAROSTÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KOŃSKICH
18.06.2007

W dniach 25-26 maja 2007 roku w powiecie koneckim odbył się Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego.
Obrady konwentu rozpoczęły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich powitaniem przybyłych gości przez gospodarza Andrzeja Marka Lenarta - Starostę Koneckiego oraz przewodniczącego konwentu Edmunda Kaczmarka - Starostę Jędrzejowskiego.
Następnie przystąpiono do omawiania problemów dotyczących powiatów województwa świętokrzyskiego.
Starostowie podjęli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji panującej w służbie zdrowia na terenie poszczególnych powiatów.
Pan Andrzej Sztokwisz -Pełnomocnik Zarządu ds. informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego zaprezentował problematykę informatyzacji na szczeblu krajowym . Projekt pozyskania środków unijnych przewiduje , że pieniądze przeznaczone na informatyzację zostaną wykorzystane w następujących proporcjach : 85% infrastruktura światłowodowa, a pozostałe 15% na szkolenia kadry informatycznej.
Starostowie poprosili sekretarza powiatu Sławomira Słokę o pomoc w opracowaniu projektów dotyczących informatyzacji.

Następnie Andrzej Lenart - Starosta Konecki przedstawił sytuację szkolnictwa zawodowego w powiecie koneckim oraz sposób w jaki zostaną pozyskane środki na stypendia uczniowskie. Stwierdzono, iż należałoby powrócić do 4-letnich liceów - wiąże się to z przeładowaniem szkół programem nauczania . Stanowisko w tej sprawie przekazano Kuratorowi Oświaty Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Omówiono również propozycje pozyskania środków z Unii Europejskiej na zajęcia pozalekcyjne. Do pozyskania jest kwota 730 mln euro .
O godz.15-ej starostowie zwiedzili zakład płytek ceramicznych "Ceramika Końskie", gdzie zaprezentowano etap produkcji płytek ceramicznych. Osiągnięcia oraz planowane przedsięwzięcia "Ceramiki Końskie" przedstawił prezes Mirosław Szymański.

Pomimo napiętego programu konwentu starostowie znaleźli również czas na zapoznanie się z historią Muzeum w Sielpi, gdzie zaprezentowano przybyłym gościom pracę największego w Europie koła wodnego.

Następnego dnia konwentu starostowie odwiedzili Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu , gdzie zapoznali się z historią zakładu istniejącego od 1784 roku do 4 listopada 1967r. Do chwili obecnej opiekę nad obiektem sprawują studenci Politechniki Śląskiej . W 2004 roku obiekt przeszedł pod kuratelę Starostwa Powiatowego w Końskich.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)"E- ŚWIĘTOKRZYSKIE - INFORMATYZACJA REGIONU"18.06.2007

Na początku czerwca w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się konferencja poświęcona informatyzacji regionu. Zaproszeni goście w trakcie spotkania zaprezentowali realizację idei społeczeństwa informacyjnego w skali regionu oraz stopień budowy e-systemów miejskich i regionalnych.
Na konferencji powiat konecki reprezentowali: starosta Andrzej Lenart oraz sekretarz powiatu Sławomir Słoka.
Wśród zaproszonych znaleźli się: Przemysław Gosiewski - Wicepremier Rządu RP, Jarosław Rusiecki - Poseł na Sejm RP, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
Na zakończenie konferencji odbyło się uroczyste podpisanie umów przekazania infrastruktury światłowodowej jednostkom zaangażowanym w realizację projektu "e-świętokrzyskie".

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)XXXI MIĘDZYNARODOWE BUSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM11.06.2007

9 czerwca 2007 r. w Kielcach odbył się koncert laureatów Buskich Spotkań z Folklorem. W trakcie koncertu zaprezentowali się wokaliści oraz zespoły ludowe z siedmiu powiatów województwa świętokrzyskiego m. n.: pińczowskiego i włoszczowskiego. Wśród nagrodzonych był Jacek Zieliński z powiatu koneckiego. W czasie, kiedy artyści ludowi prezentowali swoje osiągnięcia, na terenie parku miejskiego trwała prezentacja regionalnych kulinariów. Powiat konecki reprezentowały Warsztaty Terapii Zajęciowej mające swoją siedzibę przy koneckim szpitalu. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali przybyłym gościom wykonane własnoręcznie prace plastyczne.
Stoisko naszego powiatu odwiedzili m.in.: nadkom. Robert Dybka - komendant Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Jarosław Mostowski - dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)SYTUACJA STRAJKOWA W KONECKIM SZPITALU05.06.2007

5 czerwca 2007 r. z inicjatywy starosty koneckiego Andrzeja Marka Lenarta odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego Lekarzy koneckiego szpitala św. Łukasza w Końskich. Związkowców reprezentował Pan Marcin Madej. W rozmowach mediacyjnych brał udział dyrektor szpitala Wojciech Przybylski, przewodnicząca Rady Powiatu Helena Obara, wicestarosta Bogdan Soboń .
Przedstawiciele samorządu wykazali wielkie zatroskanie o dobro pacjentów koneckiego szpitala.
Według ustaleń podjętych przez strajkujących i dyrektora placówki zdrowia powstał wstępny projekt porozumienia , który związkowcy przedstawią centrali w Warszawie. Należy sądzić, że sytuacja w koneckim szpitalu zostanie rozwiązana w najbliższych dniach.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)ANTONI HEDA PS. "SZARY"05.06.2007

3 czerwca 2007 r. w kościele św. Anny w Końskich odbyły się obchody upamiętniające 63 rocznicę działań zbrojnych Szarych Szeregów AK na terenie Końskich pod dowództwem gen. Antoniego Hedy ps. "Szary".
W uroczystościach udział wzięli m. in. Andrzej Lenart - starosta konecki, Krzysztof Obratański - burmistrz MiG Końskie oraz liczna grupa kombatantów pamiętająca ówczesne działania na terenie naszego powiatu i miasta. Po Mszy św. kombatanci razem z samorządowcami udali się pod pomnik Partyzantów, gdzie złożono wieńce.


(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)III BIEG ODROWĄŻOW - KOŃSKIE 2007 04.06.2007

Dnia 2 czerwca 2007r. na terenie powiatu koneckiego odbył się III Bieg Odrowążów. Jest to impreza, która ma za zadanie kultywować historię naszego powiatu i miasta. W ten sposób wielu mieszkańców naszego powiatu zapoznało się z historią rodu założyciela naszego miasta - bp Ivo Odrowąża.
Impreza została zorganizowana przy współudziale Starostwa Powiatowego w Końskich, PTTK-Końskie, Nadleśnictwo Barycz . Patronat medialny sprawowała TVP 3 Kielce, Radio PLUS RADOM, "Tygodnik Konecki".
W zawodach sportowych brała udział młodzież ze szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W biegu głównym na dystansie 12km 300 m wystartowało 70-ciu zawodników. Zwycięzcą okazał się p. Andrzej Lachowski ze Stąporkowa uzyskując czas: 40min.10 s.
Wręczenia nagród zwycięzcom dokonywali :Maria Zuba - poseł RP Województwa Świętokrzyskiego, Krzysztof Lipiec - poseł RP WŚ, Andrzej Lenart - Starosta Konecki, Bogdan Soboń - wicestarosta konecki, ks. Jacek Wieczorek - Dyrektor Radio Plus Radom, przedstawiciele Lasów Państwowych.
W trakcie imprezy wystąpił zespół KARABASZ.
Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników III Biegu Odrowążow do odwiedzenia naszego powiatu i miasta za rok.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)IX POWIATOWE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH O PUCHAR STAROSTY KONECKIEGO
01.06.2007

Dnia 1 czerwca 2007 r. w Końskich odbyły się zawody sportowe zorganizowane pod patronatem Starosty Koneckiego. Celem imprezy sportowej było promowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.
W zawodach udział wzięło sześć szkół z terenu powiatu koneckiego oraz reprezentacja partnerskiego miasta Sala na Słowacji.
Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie, a w kategorii chłopców ZSP nr 1 w Końskich.
Nagrody zwycięzcom wręczył Andrzej Lenart - starosta konecki.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)PATRON POWIATU KONECKIEGO - BŁ. KS. KAZIMIERZ SYKULSKI01.06.2007

Dnia 31 maja 2007 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Komitetu Honorowego w sprawie budowy pomnika Bł. ks. Kazimierza Sykulskiego.
Andrzej Lenart - starosta konecki zakomunikował przybyłym gościom, że partnerem strategicznym budowy będzie Starostwo Powiatowe w Końskich.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele duchowieństwa powiatu koneckiego na czele z ks. prałatem dr Andrzejem Zapartem oraz Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański. Zastanawiano się wspólnie nad miejscem lokalizacji pomnika - przedstawiciel wydziału budownictwa zaprezentował kilka propozycji lokalizacji pomnika m. in. teren w pobliżu Starostwa Powiatowego i okolice Kolegiaty św. Mikołaja. Poszczególne argumenty za lokalizacją przedstawiali - Bogdan Soboń - wicestarosta, Helena Obara--przewodnicząca Rady Powiatu, ks. Jan Podsiadło.
Planowany termin realizacji projektu to 12 czerwca 2008 roku

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)PROMOCJA POWIATU KONECKIEGO W STARACHOWICACH01.06.2007

Dnia 27 maja 2007 r. wydział promocji przebywał w Starachowicach, gdzie reprezentował powiat konecki.
Na "Jarmarku u Starzecha" zaprezentowaliśmy prace artystyczne przygotowane przez podopiecznych p. Barbary Zbylut - kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej mających swoja siedzibę przy szpitalu św. Łukasza w Końskich. Stoisko powiatu koneckiego cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających ekspozycje prezentowane na jarmarku.
Poza prezentacją artystyczną koneckie WTZ zaprezentowali także kuchnię regionu koneckiego.
Nasze stoisko odwiedzili: Andrzej Matynia- starosta starachowicki ,Andrzej Marek Lenart - starosta konecki, Sławomir Słoka- sekretarz powiatu koneckiego.
Do odwiedzających nasze stoisko kierowaliśmy zaproszenie do odwiedzenia naszego powiatu szczególnie podczas "Kuźnic Koneckich" zaplanowanych na 14-15 lica 2007 r.

(kliknij zdjęcie, aby je powiększyć)